Tài liệu miễn phí Ngôn ngữ học

Download Tài liệu học tập miễn phí Ngôn ngữ học

Hàm Long sơn chí - Quyển thứ nhất

Chùa Báo Quốc 報國寺 nằm trên đồi Hàm Long phía tây đường Điện Biên Phủ, theo con đường nhựa rẽ vào trước khi lên dốc Nam Giao, tây giáp thôn Lịch Đợi (vì nơi đây có miếu Lịch Đại Đế Vương do triều Nguyễn xây để thờ vua các đời trước), bắc giáp Ga Huế, nam và đông giáp ấp Trường Giang của xã Phú Xuân cổ, nay thuộc phường Phường Đúc, thành phố Huế. Chùa do Giác Phong lão tổ(3) khai sơn vào cuối thế kỷ XVII, nguyên chỉ là một thảo am, lấy theo tên núi, tức 含龍天授寺 Hàm Long Thiên Thụ tự (địa phượng đọc “thụ” thành “thọ”; gọi tắt là chùa Hàm Long). Năm 1747, chúa Nguyễn Phúc Khoát cho xây dựng và mở rộng quy mô, ban tên Báo Quốc tự và câu đối. Từ năm 1786, triều Tây Sơn sung công, dùng làm kho chứa thuốc súng (diêm tiêu) và mở xưởng rèn binh khí. Sau khi vua Gia Long khôi phục Phú Xuân, chùa đã hoang tàn không còn gì. Năm 1807, bà Hiếu Khương (Khang) Hoàng hậu (Nguyễn Thị Hoàn, mẹ vua Gia Long) bỏ tiền ra tái thiết, xây chính điện, nhiều nhà phụ, cổng tam quan đồ sộ, và đổi tên Thiên Thụ tự. Các vua Nguyễn thường lên chùa lễ Phật, ngoạn cảnh, tổ chức giới đàn. Năm 1825, vua Minh Mạng cho dùng lại tên Báo Quốc, rồi nhân dịp lễ Tứ tuần đại khánh năm 1830, ban lệnh gọi chư tăng toàn quốc về tập trung tại đây để dự sát hạch, cấp giới điệp. Cổng chùa được trùng tu năm 1875, còn nguyên đến nay.

1/12/2020 3:26:32 AM +00:00

Thơ xướng họa

Sau bài Cố đệ Phong quốc công hành trạng, bỏ trống 1 trang, tiếp đến 3 tờ nhem nhuốc, ghi chép linh tinh chữ mất chữ còn, đại khái trang đầu ghi chú về tập thơ Đào Trang như đã giới thiệu ở tập trước. Những trang còn lại gồm mục lục truy bổ các quyển từ 1 đến 6, mục lục truy bổ Đào Trang sơ tập và Đào Trang hậu tập (ghi số lượng đến 859 bài), lại một đoạn trong bài tựa Hàm Long sơn chí. Tiếp đến là bài Tường Vân tự ký gồm 2 tờ và 3 dòng; bài này đã có trong tập 1, rõ ràng đầy đủ hơn.

1/12/2020 3:26:24 AM +00:00

Hàm Long sơn chí phụ lục Đào Trang tập

Trong tập này, sau bài Cố đệ Phong quốc công hành trạng, bỏ trống 1 trang, tiếp đến 3 tờ nhem nhuốc, ghi chép linh tinh chữ mất chữ còn, trang đầu có hai dòng: 桃裝詩集五十歲以前分為初集凡十卷五十一歲以後 為後集凡二卷續編于誌中曰附錄 Đào Trang thi tập ngũ thập tuế dĩ tiền phân vi sơ tập phàm thập quyển, ngũ thập nhất tuế dĩ hậu vi hậu tập phàm nhị (?) quyển tục biên vu chí trung viết phụ lục (Đào Trang thi tập, năm mươi tuổi trở về trước chia làm tập đầu gồm 10 quyển, năm mươi mốt tuổi trở về sau là tập sau gồm quyển chép tiếp vào trong sách Hàm Long sơn chí, gọi là phụ lục). Lại ở một trang sau đó truy bổ mục lục thì ghi số lượng Đào Trang sơ tập và Đào Trang hậu tập đến 859 bài. Như vậy, phần phụ lục này chỉ là Đào Trang hậu tập, gồm thơ Như Như đạo nhân làm từ năm Canh Tý (1900) trở về sau, chép phụ vào sách Hàm Long sơn chí.

1/12/2020 3:25:50 AM +00:00

Đôi nét về tác giả và tác phẩm “Hàm Long sơn chí”

Bài viết khái quát về tác giả, tác phẩm và hoàn cảnh ra đời của Hàm Long sơn chí, phân tích chữ viết, nội dung và các ấn bản cũng như ý nghĩa của tác phẩm đối với Phật giáo xứ Huế dưới triều Nguyễn. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

1/12/2020 3:25:39 AM +00:00

Comparative study of Newar and Japanese classifiers

This paper compares and contrasts the numeral classifier systems of two genetically unrelated languages: Newar of Kathmandu and “Hyoujungo”, Japanese spoken in Tokyo, the defacto official language of Japan.

1/11/2020 10:54:58 PM +00:00

Mainali’s “a blaze in the straw” as a fine work of art

Art refers to the product of creative human activity in which concepts are shaped and selected to convey an idea or emotion. A short story is an art form, a particular type of artistic activity and a product of the author’s imagination. Unlike novels that usually depict conflicts among many characters, developed through a variety of episodes, stimulating a complexity of responses in readers, a short story is a brief fictional narrative prose disclosing one character’s inner conflict with others having one thematic focus. It concisely presents events and stirs our imagination.

1/11/2020 10:53:56 PM +00:00

The novel as art: Perspectives from Bakhtin and lawrence

Literary world continued to face a clash of opinion for long as to whether the popular genre, the novel, should be regarded as representing artistic literary heritage. As literary scholarship often traced a line separating poetic discourse from the novelistic discourse, readers as well as scholars were in a state of dilemma whether to recognize the novel as artistic genre. However, with authors like DH Lawrence and critics like Mikhail Bakhtin, the confusion no longer needs to hound us. This article is an attempt to see why and how the novelistic discourse is fit enough to be considered artistic discourse and the novel an artistic genre of literature. As a methodology to look into the issue, scholarly perspectives forwarded by Mikhail Bakhtin and DH Lawrence have been taken into consideration. Bakhtin’s concept of ‘heteroglossia’ and Lawrence’s ‘wholeness of life’ have been adopted as the basic theoretical tool while the textual references are mainly based on their essays entitled “Discourse in the Novel” and “Why the Novel Matters,” respectively. The article concludes that Bakhtin's appreciation of novelistic discourse as something that enabled the representation of heteroglossia…, and Lawrence's description of the novel as the “book of life” are both equally potent scholarly defenses establishing the novel as artistic genre.

1/11/2020 10:51:49 PM +00:00

Hệ thống đại từ nhân xưng tiếng Stiêng

Bài viết này trình bày những vấn đề cơ bản về Hệ thống đại từ nhân xưng tiếng Stiêng nhằm xác định những nét tương đồng và dị biệt của đại từ nhân xưng trong tiếng Stiêng với đại từ nhân xưng trong tiếng Việt. Hệ thống đại từ nhân xưng của mỗi dân tộc không những thực hiện chức năng xưng gọi mà còn thể hiện đặc điểm ngôn ngữ và văn hoá giao tiếp của dân tộc đó.

1/11/2020 9:43:24 PM +00:00

Đặc điểm âm học của phụ âm đầu trong tiếng Việt

Trong bài viết này, mong muốn trình bày cơ sở để đo đạc các phụ âm đầu tiếng Việt như: phụ âm hữu thanh, phụ âm vô thanh, phụ âm tắc, phụ âm xát, phụ âm mũi. Các phụ âm hữu thanh sẽ có voice bar còn phụ âm vô thanh thì không có voice bar. Phụ âm xát luôn có tần số cao hơn phụ âm tắc. Dựa vào hình dạng ảnh phổ của một phụ âm, chúng ta có thể xác định được vị trí cấu âm của phụ âm đó. Nét âm học của phụ âm mũi và phụ âm bên gần giống với nét âm học của nguyên âm bởi vì khi cấu tạo các phụ âm này, dây thanh rung nhiều hơn.

1/11/2020 9:43:10 PM +00:00

Luật Ngôn ngữ nhìn dưới góc độ dạy tiếng

Trong khi dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ, người dạy thường đối diện với nhiều thắc mắc của học viên nước ngoài liên quan đến tiếng Việt. Bên cạnh những câu hỏi không dễ trả lời vì sự phức tạp về mặt khoa học, còn có khá nhiều câu hỏi khó trả lời không kém do sự thiếu vắng các quy định mà lẽ ra không thể thiếu đối với một ngôn ngữ quốc gia có trên 90 triệu người nói như tiếng Việt.

1/11/2020 9:42:14 PM +00:00

Tương ứng từ vựng và mối quan hệ giữa các ngôn ngữ trong nhóm Bahnar Nam

Với khối ngữ liệu mới nhất mà chúng tôi thu thập được, vận dụng phương pháp so sánh - lịch sử, chúng tôi xem xét lại mối quan hệ giữa các ngôn ngữ trong nhóm Bahnar Nam và có những điều chỉnh, sắp xếp lại để hoàn chỉnh hơn các kết quả nghiên cứu trước đây. Cụ thể là phân chia lại hai tiểu nhóm; và mối quan hệ giữa tiếng Mnông với các ngôn ngữ khác trong nhóm Bahnar Nam cũng được nhìn nhận lại. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của tiếng Tà Mun trong nhóm này cũng làm sơ đồ phả hệ thay đổi đáng k. ể

1/11/2020 9:42:01 PM +00:00

Hiện tượng chuyển loại giữa danh từ và động từ trong tiếng Việt và tiếng Anh

Bài viết trình bày đặc điểm, các kiểu chuyển loại giữa danh từ và động từ trong tiếng Việt và tiếng Anh; đồng thời cho thấy sự tương đồng và dị biệt của hiện tượng chuyển loại này ở hai ngôn ngữ.

1/11/2020 9:41:27 PM +00:00

Ý niệm sự tình chuyển động trong tiếng Việt có sự liên hệ với tiếng Anh

Chuyển động là yếu tố trung tâm đối với sự trải nghiệm của con người, nó có sức lan tỏa trong cuộc sống hàng ngày cũng như trong nhu cầu giao tiếp của chúng ta. Thông qua việc phân tích các mẫu thức từ vựng hóa trong chuyển động, Leonard Talmy (2000) đã phân định ngôn ngữ thành hai loại dựa trên các yếu tố tham gia vào quá trình giải mã sự tình chuyển động, đó là ngôn ngữ định khung động từ (verb-framed) và ngôn ngữ định khung phụ từ (satellite-framed). Dựa trên sự phân định này, bài viết của chúng tôi phân tích ý niệm chuyển động trong tiếng Việt, đồng thời làm rõ sự khác biệt về ý niệm chuyển động giữa tiếng Việt và các ngôn ngữ khác. Ý niệm hóa chuyển động trong tiếng Việt không chỉ đơn thuần được thể thông qua sự từ vựng hóa, phạm trù hóa, mà còn có sự tham gia của quá trình ý niệm hóa về giá trị văn hóa, yếu tố trung tâm tạo nên sự đa dạng về ý niệm hóa chuyển động trong tiếng Việt.

1/11/2020 8:03:14 PM +00:00

Tư tưởng và thẩm mỹ trong hình tượng không gian nghệ thuật của Nhật ký trong tù

Không gian nghệ thuật Nhật ký trong tù là một hình tượng có tính hệ thống với các mảng không gian xã hội, không gian trong tù, ngoài tù; không gian vũ trụ, thiên nhiên; không gian tâm lý, tâm trạng. Giữa chúng luôn có mối quan hệ tương tác, chi phối lẫn nhau. Điều đó tạo nên sự đa dạng, phong phú, sinh động về đặc điểm, dáng vẻ, sắc màu, nhưng cũng luôn thống nhất trong lộ trình vận hành từ tăm tối, chật hẹp, bức bối, bó buộc về hướng tươi sáng, khoáng đạt, tự do. Không gian nghệ thuật Nhật ký trong tù là hệ quả của quan niệm nghệ thuật, cái nhìn nghệ thuật, tư duy nghệ thuật, tư tưởng và xúc cảm của Hồ Chí Minh, là sự gắn kết nhuần nhị, tự nhiên và thuyết phục giữa ý chí, nghị lực, bản lĩnh, trí tuệ và tình cảm, tâm hồn, phẩm chất thi nhân của người nghệ sỹ cách mạng bậc thầy Hồ Chí Minh.

1/11/2020 8:02:08 PM +00:00

Nguyễn Trãi quan niệm về giá trị của văn chương

Nguyễn Trãi là một tác gia lớn của thời kỳ văn học trung đại luôn có ý thức về lý luận sáng tác. Một vấn đề nổi bật trong quan niệm của ông là đề cao nhà văn và khẳng định giá trị to lớn của tác phẩm văn chương. Văn chương là một sản phẩm tinh thần cao quí nên nhà văn là người cao đẹp. Quan niệm văn chương của Nguyễn Trãi được đúc kết từ những kinh nghiệm sáng tác của tiền nhân, từ những trải nghiệm của cuộc đời đầy sóng gió cùng thực tiễn sáng tác phong phú của ông. Nguyễn Trãi luôn tâm niệm rằng góp phần giáo dục đạo đức là nhiệm vụ nặng nề mà văn chương phải gánh vác.

1/11/2020 8:00:52 PM +00:00

Không gian sinh hoạt trong truyện cổ tích Hàn Quốc

“Không gian nghệ thuật” là một phương diện thi pháp quan trọng của sáng tác văn học, có vai trò xây dựng thế giới nghệ thuật, thể hiện quan điểm của người sáng tác về con người, xã hội và cuộc sống. Không gian sinh hoạt xuất hiện trong truyện cổ tích Hàn Quốc bao gồm: không gian gia đình, không gian lễ hội, không gian chợ, làng và không gian kinh thành... Các không gian này giúp chúng ta hiểu hơn về nghệ thuật của truyện cổ tích Hàn Quốc và sự đa dạng, phong phú trong văn hoá dân gian của dân tộc Hàn.

1/11/2020 7:59:46 PM +00:00

Khái niệm lý thuyết qua góc nhìn của Jonathan Culler (Lược thuật)

Bài viết này lược thuật lối diễn giải của Jonathan Culler về khái niệm “lý thuyết” trong lĩnh vực nghiên cứu văn học đương đại, được trình bày trong Literary Theory – A Very Short Introduction (Oxford University Press, 1997). Từ viễn tượng cấu trúc luận, tác giả cho rằng lý thuyết không phải là sự nghiên cứu về bản tính của văn học hay các phương pháp nghiên cứu văn học, mà là một thể suy tư và viết khó xác định ranh giới. Bốn đặc điểm chính của lý thuyết: có tính liên ngành, có phân tích tư biện, là sự phê phán về lương thức, và có tính phản tư.

1/11/2020 7:59:16 PM +00:00

Language planning and language ideology: The majority and minority dichotomy in Nepal

Language planning and language Ideology in Nepal have not been really responsive to the linguistic diversity. Nepal is a multiethnic, multi-religious, multicultural, multilingual, federal and democratic-republican country. It has two linguistic lines – linguistic majority and linguistic minority. This paper deals with the language planning and Ideology in Nepal since Panchayat regime to the present. This paper also advocates the strategy for government of governance. It allows for decentralization of power and recognizes and protects the linguistics rights of all Nepalese.

11/29/2019 9:00:27 PM +00:00

Critical thinking through interdisciplinary texts

Critical thinking, the art of reasoning, is a high level academic skill. It can be taught using several other resources, one of them is the use of interdisciplinary texts. This writing aims at exploring how interdisciplinary texts can be supportive to enhance students' critical thinking skill and also comprises some recommendations for a successful delivery of these texts to enhance the target skill. It concludes that the use of interdisciplinary texts is a means to teach critical thinking skill but not an end. The judicious use of them to develop students' critical thinking skill is relevant.

11/29/2019 8:58:06 PM +00:00

Status of Kirati languages in the context of Nepalese languages

This article highlights the linguistic scenario of multilingual Nepal, and measures the vitality levels of overall languages in general and Kirati languages in particular on the basis of Expanded Graded Intergenerational Disruption Scale (EGIDS) used by Lewis and Simons (2010) derived from Fishman's Graded Intergenerational Disruption Scale (GIDS 1991). The first part presents the linguistic situation of Nepal, the second part demonstrates the vitality levels of Nepalese languages in general, the third part indicates the status of Kirati languages and the last part provides some suggestions.

11/29/2019 8:57:28 PM +00:00

The Canons of Nepali writing in English

After Laxmi Prasad Devkota pioneered Nepali writing in English in the 1950s, Mani Dixit, Tek Bahadur Karki, Abhi Subedi, Padma Prasad Devkota, D.B. Gurung, Laxmi Devi Rajbhandari and a few others continued to write in English during the 1960s, 70s and 80s. But Nepali writing in English gained its momentum with the publication of Samrat Upadhyay's Arresting God in Kathmandu in 2000 and Manjushree Thapa's The Tutor of History in 2001. They were followed by a group of other aspiring Nepali writers who emerged with their works in English that took over the global readership. Therefore, this paper argues that Nepali writing in English has achieved its canonical status with Laxmi Prasad Devkota, Samrat Upadhyay and Manjushree Thapa as canons of Nepali writing in English.

11/29/2019 8:56:38 PM +00:00

Criticality, depth and voice in academic writing

Academic writing plays a crucial role in academic as well as professional life of learners. Developing academic writing takes long time and efforts. Though there are multiple factors that play the role of enablers or disablers for success in academic writing, awareness of basic characteristics of academic writing is a fundamental prerequisite. Similarly, the requirements of academic writing differ from culture to culture and institution to institution. Therefore, it is highly important for learners to understand the expectations of academic writing in their institutions. This article describes an ethnographic study that was conducted in the University of Sydney, Australia to understand a course coordinator’s expectation regarding criticality, depth and voice in academic writing. To answer the research question raised in the study, data were collected from published and unpublished secondary sources, an interview coordinator of the of course Second Language Acquisition (SLA) and an assignment in SLA. The thematic analysis of data revealed that criticality, depth and voice are important characteristics of academic writing. Different ways to meet the expectation of criticality, depth and voice are discussed and some suggestions for further research are forwarded based on the discussion.

11/29/2019 8:55:13 PM +00:00

The role of a writer: Reflections of a novelist

Chinua Achebe is an iconic name in Africa as well as world literature. He is a writer committed to the social uplift of marginalized and downtrodden people. He believes that serious writer should have a sense of responsibility to enhance the quality of humanity by way of exposing all manmade suppression and oppression in society. Achebe is a crusader against colonialism that enslaved the African countries and their people. He is opposed to the injustice and atrocities perpetrated by colonial rulers, and he wants to awaken the African people to rise up against the onslaught of colonialism in future. The present work serves as an inspiring guide to the African people and writers to pursue the spirit of struggle to gain self dignity and recognition. He writes with a missionary zeal and exhorts the writers to use their art as a weapon to assert their confidence and past glory. For him, art is a means to bring about change in society. His works have served as a teacher for his readers. So, Achebe has become a novelist cum teacher, especially for African people, and in general for his readers all over the world.

11/29/2019 8:53:33 PM +00:00

Linking words with the world: The language poetry mission

The poets associated with the L=A=N=G=U=A=G=E School have remarkably borrowed from the Pound-Olson tradition of political poetry and poetics. But, they have also experimented with newer methods and matters that deviate from the tradition. Such continuation and departure from the tradition of the socio-cultural oriented language poets has been investigated here. Their poetic tenets have been examined through the ideas formulated by the outstanding cultural critics; Adorno, Jameson, Bakhtin, Foucault, Lukács, and Benjamin. Based on the thorough examination it has been found out that besides many other socio-cultural demands the language poets want to connect the words of art the world people live. Such connection, as they perform, has been disturbed for long time.

11/29/2019 8:51:45 PM +00:00

Narrating trauma in literature: Sorha Sanjhharu

The ten years of conflict that changed the political, economic, and cultural landscapes of our country. This period has been the topic of study for the researchers or scholars who want to bring out the facts about the people either involved in conflict from either side. Ordinary civilians did not notice things in depth when the insurgency was at climax and left the Nepali society in dilapidated the life of condition. Among many notable writers who penned about it, Govind Bartaman has depicted some vulnerable people who were undergoing with crippled life from both warring groups. Narrating their pangs he has forwarded the indelible horrendous memory in the form of trauma of these people who are still in the traumas. The atrocities being narrated in the book are very traumatic but the form of narrative has appeased the pains of the traumatized and an appeal to adjust with the perpetrators.

11/29/2019 8:51:28 PM +00:00

Hiệu chuẩn trong đọc EFL Kiểm tra bản chất của phán đoán niềm tin

This article examines the nature of English as a foreign language (EFL) learners’ appraisal confidence and appraisal calibration in EFL reading comprehension. Appraisal confidence refers to the degree to which test takers identify the probability that their test answer is correct or appropriate in percentage terms (e.g., 0%, 25%, 50%, 75%, or 100%). Appraisal calibration refers to the accuracy of test takers’ appraisal confidence by comparing their appraisal confidence to their test performance in percentage terms. Two hundred and three students studying Master of Education (M. Ed) with specialization in English in the Tribhuvan University participated in the study. An EFL reading comprehension test specially designed for the study and appraisal confidence rating scales incorporated in the same reading comprehension test were used as the tools for data collection. The findings of the study show that the students were highly overconfident in their reading comprehension because the difference between their average appraisal confidence (86.84) and average accuracy in performance (52.35) was +34.49. The implications of the study and recommendations for further research are discussed.

11/29/2019 8:50:58 PM +00:00

Vận dụng lý thuyết liên văn bản vào dạy học ngữ văn theo định hướng phát triển năng lực (qua dạy học chủ đề đất nước trong hai văn bản “Đất nước” - Nguyễn Đình Thi và đoạn trích “Đất Nước” - Nguyễn Khoa Điềm)

Qua việc khảo sát tính liên văn bản trong chủ đề Đất nước ở hai văn bản “Đất nước” của Nguyễn Đình Thi và đoạn trích “Đất Nước” của Nguyễn Khoa Điềm, đánh giá phương pháp dạy học theo chủ đề, đối chiếu với mục tiêu giáo dục THPT, bài viết đề xuất hướng dạy học vận dụng lý thuyết liên văn bản để phát triển năng lực cho học sinh theo chủ đề.

11/29/2019 8:44:10 PM +00:00

Tư tưởng giải thoát trong kinh Upanishad

Bài viết phân tích tư tưởng giải thoát trong kinh Upanishad với ba nội dung cơ bản: 1. Tại sao phải giải thoát; 2. Thế nào là giải thoát; 3. Con đường giải thoát.

11/29/2019 8:31:53 PM +00:00

Về sự hình thành, phát triển của logic hình thức và vai trò của nó trong nhận thức khoa học và thực tiễn đời sống

Bài viết tập trung nghiên cứu sự hình thành và phát triển của logic hình thức, làm tường minh đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu của nó. Từ đó làm nổi bật tầm vóc và ý nghĩa của logic hình thức như một công cụ hữu hiệu của mọi nhận thức khoa học.

11/29/2019 8:31:43 PM +00:00

Hình ảnh người cha trong truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư

Nguyễn Ngọc Tư là nhà văn nữ đầy tài năng. Nguyễn Ngọc Tư có cách xây dựng nhân vật rất riêng và độc đáo. Một trong những mô típ nhân vật quen thuộc thường xuất hiện trong truyện ngắn của nữ nhà văn Đất Mũi là hình tượng người cha. Khi khảo sát tập truyện ngắn Cánh đồng bất tận, chúng tôi rút ra được những kết luận về người cha trong sáng tác của Nguyễn Ngọc Tư.

11/29/2019 8:31:21 PM +00:00