Tài liệu miễn phí Ngôn ngữ học

Download Tài liệu học tập miễn phí Ngôn ngữ học

Industrialisation and modernisation in Vietnam: From perception to action and some recommendations

This paper will make clear perceptual constraints on the industrialisation and modernisation in Vietnam recently, analyse limitations in the implementation of these two processes in such aspects as selection of steps, regional structure and link and industrial development mechanisms.

11/28/2019 4:48:53 PM +00:00

Biểu tượng trời đất trong sáng tác của Nguyễn Công Trứ

Trong văn chương Nguyễn Công Trứ, biểu tượng trời đất đã trở thành kí hiệu thẩm mỹ lặp đi lặp lại nhiều lần và mang ý nghĩa phái sinh. Một mặt, biểu tượng trời đất biểu trưng cho không gian xã hội, không gian vẫy vùng của kẻ sĩ; mặt khác, biểu tượng này còn biểu trưng cho không gian tâm lí, thể hiện trạng thái và nỗi niềm của nhà thơ trước cuộc đời.

11/28/2019 4:46:36 PM +00:00

What are the leisure choice, reading and library habits of Vietnamese students in the age of Internet

Literature review exposed that an understanding of the Vietnamese students reading habits and their preferences would help related stakeholders to take necessary measures for reading promotion, book publication and design library services in Vietnam. This study aimed to investigate Vietnamese students’ desired leisure activities which are related to their attitudes, purposes, preferences and tastes in reading and library habits.

11/28/2019 4:28:01 PM +00:00

International cooperation for preserving and disseminating old archives in the library of social sciences - issues and prospect

The paper takes international cooperation as an approach of the Institute to deal with these issues by outlining some major international cooperative projects between the Institute and foreign partners in the last decade. It then discusses the outcomes of the projects and proposes measures to foster the effectiveness of such cooperation in the Institute information - library activities.

11/28/2019 4:27:51 PM +00:00

Aspects of social transformation in the Fourth Industrial Revolution

The article analyzes some aspects of social transformation in the Industry 4.0 era, such as employment, inequality, aging population and social networks.

11/28/2019 4:27:39 PM +00:00

Folk knowledge of natural phenomena by some ethnic groups in Northern mountainous area

Vietnamese ethnic minorities in general and the ones in Northern mountainous area in particular like Hmông, Dao, Tày, Nùng, Thái... are the population living by long-time cultivation agriculture. Weather and time are important factors that impact on effectivity and productivity of crops. So people have accumulated rich experiences to cope with natural phenomena.

11/28/2019 4:27:29 PM +00:00

Evolution of international relation theory

International relation theory is a set of relatively comprehensive views of international relations based on common theories. In international relation studies, there are many different theories and theory classifications. In general, all of these theories have five essential goals: generalizing and describing the reality of international relations, understanding the nature of international relations, explaining the international relation phenomena, forecasting and guiding the actions.

11/28/2019 4:27:16 PM +00:00

On some trends of contemporary Vietnamese novel after 30 years of renovation

This paper makes an overview of creation achievements, main trends of novel during 30 past years, thence providing us with multilateral informations on literary life today.

11/28/2019 4:26:44 PM +00:00

Trần Văn Giàu - The great personality among modern Vietnamese intellectual community

This paper generalizes the features, virtues, abilities, main studies and contributions of Prof. Trần Văn Giàu, in the same time pointing out the objective and subjective factors which influenced his virtues, righteousness and talent - representing one of the greatest historians of Vietnamese modern history.

11/28/2019 4:26:33 PM +00:00

Vietnamese satiric literature in the late 19th century and early 20th century in Vietnam history of literature

The article presents generally the studies on satiric literature of the period from the late 19th century to the early 20th century, focusing on the historical, cultural and social context, and on satiric literature as a particular literary current, thence confirming the remarkable evolution step of satiric literature as it became a movement, a creation trend having particular important voice, contributing to literature evolution in general.

11/28/2019 4:25:36 PM +00:00

Health insurance policy in understanding of rural people in city neighborhoods today

Based on actual survey results, the article has deeply studied and practically analysed the awareness and knowledges of suburban rural people nowadays in the aspects: The understanding of the types of social insurance (SI), knowledges of health insurance (HI), the level of understanding of issues related to health insurance policy, information receiving channel on social security and health insurance of the people at present.

11/28/2019 4:24:41 PM +00:00

Scholar Ứng Hòe Nguyễn Văn Tố

This article mainly refers to family situation and social activities of Ứng Hòe Nguyễn Văn Tố before 1945 and to precious materials he has left to the Social Sciences Library.

11/28/2019 4:24:27 PM +00:00

The Situation of Vietnamese value system studies

From the understanding of the terms “value system” and “Vietnamese value system”, this article focuses on the review, appraises the key studies of the West on Vietnamese value system as well as of Vietnamese scholars from the time of French colonialism until now. Based on that, the author proposes some ideas in identifying the current Vietnamese value system.

11/28/2019 4:24:06 PM +00:00

Language borrowing: Theory and reality

The paper discusses the concept of language borrowing from different viewpoints and considers approaches to that linguistic phenomenon, from traditional to modern ones concerning borrowings at different levels in a language system, including phonetic, lexical and syntactic levels. These offer practical implications to research on the issue of borrowing in the Vietnamese language at present.

11/28/2019 3:36:32 PM +00:00

Thiên nhiên miền Tây Nam Bộ trong truyện ngắn Sơn Nam

Nhà văn Sơn Nam đã dành cả đời mình để viết về quê hương của ông, các tỉnh xa xôi của vùng châu thổ sông Cửu Long. Đó là nơi sông rạch, kênh đào chằng chịt, xinh đẹp, rất nhiều cá, tôm, rùa… Trên vùng đất màu mỡ phù sa này, Sơn Nam đã phác họa sinh hoạt và cuộc mưu sinh của những người nghèo khó, những người tiên phong đến vùng đất hoang dã để khai hoang và mở mang bờ cõi xa xưa. Họ được xem như những anh hùng và tác phẩm của Sơn Nam như pho sử thi về những chiến công và sự chịu đựng tuyệt vời của họ.

11/28/2019 3:31:38 PM +00:00

Vietnamese and Australian rules of politeness and respect

This research paper argues that in interpersonal communication interlocutors’ behaviours are governed by their systems of beliefs and values. Thus it examines the systems of beliefs, values, and behaviours of the Vietnamese and of Australian peoples. The two different systems of beliefs of the Vietnamese (Buddhism, Confucianism, and Taoism) and the Australians (Judeo-Christianity) lead to two distinctive systems of values of ±equality, ±independence, ±privacy, and ±assertiveness. In their turn, these values govern opposite behaviours in cross-cultural communication, which may cause communication breakdown. Therefore, cultural awareness and sensitivity should be a basis for overcoming communication problems likely to face people from countries with contrastive cultural patterns.

11/28/2019 3:28:45 PM +00:00

Vẻ đẹp người anh hùng Dăm Giông trong sử thi “Giông, Giơ mồ côi từ nhỏ”

“Giông, Giơˇ mồ côi từ nhỏ” (Giông, Giơˇ tơrǐt pơti dâng iĕ) là một trong số các tác phẩm thuộc bộ sử thi liên hoàn về Dăm Giông của người Ba Na trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Tác phẩm là bài ca hùng tráng về Dăm Giông tài ba, thông minh, gan dạ, chiến đấu hết mình vì buôn làng bình yên, no ấm, hạnh phúc. Dăm Giông là nhân vật mơ ước và là niềm tự hào của người Ba Na ở Tây Nguyên

11/28/2019 3:28:32 PM +00:00

Tư tưởng Nho giáo và đạo lý dân tộc qua đề tài “Triết lý nhân sinh, răn dạy đạo lý” trong thơ Nôm Đường luật thế kỉ XV

Đề tài chủ đề triết lý nhân sinh, răn dạy đạo lý chiếm vị trí nổi bật trong thơ Nôm Đường luật thế kỷ XV, đặc biệt là ở Quốc âm thi tập của Nguyễn Trãi. Hội tụ ở đề tài này là những yếu tố tích cực thuộc phạm trù mỹ đức của hệ tư tưởng Nho giáo, của đạo lý truyền thống dân tộc, của tinh hoa thời đại và tình cảm của nhân dân. Đây là một đề tài có tác dụng trong việc bồi dưỡng và xây dựng nhân cách con người Việt Nam.

11/28/2019 3:28:06 PM +00:00

Tiếp nhận văn học Nga thời kỳ Xô – Viết ở Việt Nam

Tiếp nhận văn học nước ngoài là một nét truyền thống trong lịch sử hình thành và phát triển văn học Việt Nam. Tùy từng thời kỳ, từng giai đoạn lịch sử, sự tiếp nhận mang đặc điểm riêng. Sở dĩ như vậy là do hoàn cảnh khách quan chi phối sự tiếp nhận. Ở một phương diện khác có thể thấy rằng, sự tiếp nhận một cách sáng tạo (xuất phát từ quan niệm nghệ thuật của nhà văn) bao giờ cũng để lại những dấu ấn chủ quan trong sự vận động của nền văn học. Với hướng xem xét như thế, bài viết phân tích một số hiện tượng tiêu biểu trong quá trình tiếp nhận văn học Nga thời kỳ Xô-viết, đến nay vẫn còn in dấu ấn trong nền văn học Việt Nam hiện đại.

11/28/2019 3:27:05 PM +00:00

Sự kết hợp tài hoa thi ca và triết học trong thơ Chế Lan Viên

Chế Lan Viên là người có cốt cách nhà thơ triết gia. Ông đã biết kết hợp tổng hòa một cách nghệ thuật thơ ca và triết học. Sự kết hợp ấy nhìn trên toàn bộ những phương tiện biểu hiện nghệ thuật cơ bản là sự kết hợp nhuần nhuyễn đầy hiệu quả. Thơ ca nhiều thi tứ triết học, có hệ thống hình ảnh phong phú đa dạng như phát ngôn về ý tưởng triết lý. Khuynh hướng triết luận ngày càng gia tăng nhất là ở các tập Di Cảo Chế Lan Viên mạnh dạn mở ra một mạch thơ ca mới hiện đại, tính triết lý trong thơ như một biểu hiện mới của thời đại tri thức.

11/28/2019 3:26:04 PM +00:00

Kiểu nhân vật ám ảnh trong tiểu thuyết Nguyễn Bình Phương

Nguyễn Bình Phương đã xây dựng trong tác phẩm của mình những kiểu nhân vật mơ hồ, khó nắm bắt, phi truyền thống, trong đó có kiểu nhân vật ám ảnh. Xây dựng kiểu nhân vật ám ảnh, nhà văn này đã thể hiện một cách sâu sắc đời sống nội tâm của con người Việt Nam và tâm thức hiện nay của thế hệ những nhà văn như Nguyễn Bình Phương. Đồng thời, kiểu nhân vật ấy cũng thể hiện được tầng sâu vô thức với nỗi bất an, lo lắng, cô đơn… của mỗi thân phận người trong cuộc vật lộn làm người. Kiểu nhân vật ám ảnh này đã góp phần tạo nên đặc trưng tiểu thuyết Nguyễn Bình Phương

11/28/2019 3:24:04 PM +00:00

Đối chiếu cấu trúc ngữ nghĩa, ngữ dụng của các từ hồng, đỏ trong tiếng Việt với các từ 红, 赤 trong tiếng Hán hiện đại

Là một trong những đơn vị đa nghĩa dùng chung song cấu trúc ngữ nghĩa, ngữ dụng và khả năng kết hợp của hồng, đỏ trong tiếng Việt và 红, 赤 trong tiếng Hán hiện đại là không hoàn toàn như nhau. Bài viết này sẽ chỉ ra những điểm tương đồng và khác biệt ấy.

11/28/2019 3:23:11 PM +00:00

Cảnh và tình trong Đường thi

“Hòa” là một phạm trù mỹ học bao quát và chi phối mọi bộ môn nghệ thuật Trung Hoa. Một trong những vẻ đẹp của Đường thi là hài hòa cảnh và tình. Bài viết tập trung nói về mối liên kết cảnh tình trong Đường thi, đặc biệt lưu ý những hình ảnh mang ý nghĩa tượng trưng, biểu tượng.

11/28/2019 3:21:55 PM +00:00

Bài kệ Thị tịch của đại sư Khuông Việt – Những tâm truyền đầy ý nghĩa cho mọi người trong cuộc sống

Bằng bài kệ thị tịch ngũ ngôn tứ tuyệt hàm xúc với hình ảnh ẩn dụ độc đáo và một kết cấu giàu tính hùng biện, thiền sư Khuông Việt đã thức tỉnh mọi người rằng lửa không ở ngoài cây, Phật tính không ở ngoài tâm, hãy trở về khơi dậy nội lực của chính mình để “kiến tính thành Phật”. Bài thi – kệ đã gọi dậy niềm tự tin không chỉ nơi những học trò của thiền sư trên con đường học đạo mà còn nơi mỗi người trên con đường đời trước gian nan trở lực, trước kẻ thù ngoại xâm. Tinh thần đề cao tự lực của con người, không viện cầu tha lực đã thể hiện nhất quán nơi các thiền gia đời Lý cũng như đời Trần, trở thành một tinh thần chủ yếu của Phật giáo Thiền tông Đại Việt thời Lý Trần, đem đạo gắn bó với đời, góp phần tạo nên những con người có nhân cách, bản lĩnh lớn, dám nghĩ, dám làm, mạnh mẽ và tự tin trong xây dựng và bảo vệ đất nước, góp phần tạo nên một thời đại huy hoàng của dân tộc Đại Việt.

11/28/2019 3:21:23 PM +00:00

Trần thuật khách quan hóa trong tiểu thuyết Lê Lựu

Phần lớn tiểu thuyết của Lê Lựu được trần thuật theo hướng khách quan hóa như sau: người trần thuật hòa mình với nhân vật, “ủy thác” lời trần thuật cho nhân vật và trần thuật có giọng nói riêng. Do vậy, người đọc có thể đi từ câu chuyện này sang câu chuyện khác, từ thế giới tâm hồn nhân vật này sang thế giới tâm hồn nhân vật khác. Đồng thời, Lê Lựu cũng tạo được ấn tượng mạnh mẽ đối với người đọc về tính chân thật của câu chuyện được kể khi giúp người đọc đối thoại cùng với nhân vật. Thế giới nhân vật hiện lên phong phú và cuốn hút người đọc.

11/28/2019 3:19:58 PM +00:00

Nguyễn Dữ, trong tư cách một người phê bình

Bài viết của chúng tôi tập trung tìm hiểu toàn bộ các lời bình này với 3 nội dung chính như trong bài viết đã đề cập. Qua đây, chúng ta có cơ hội hiểu thêm về sự mâu thuẫn cũng như sự thống nhất trong tư tưởng của nhà văn.

11/28/2019 3:19:48 PM +00:00

Ngữ điệu và trọng âm trong việc đánh dấu tiêu điểm và cấu trúc tiêu điểm

Bài viết đã xác lập một số tính chất và chức năng ngữ pháp ngữ dụng của ngữ điệu và trọng âm, đặc biệt là chức năng ngữ dụng, với tư cách là công cụ đóng gói thông tin đánh dấu tiêu điểm. Ở đây cần phân biệt rõ hai loại trọng âm: trọng âm ngữ đoạn (hay trọng âm câu) và trọng âm cường điệu (hay trọng âm tiêu điểm). Hai loại trọng âm này trùng hợp nhau khi rơi vào yếu tố thực từ là tiêu điểm thông tin mới (TĐTTM) đứng ở cuối câu hay cuối ngữ đoạn, còn trọng âm tương phản có thể rơi vào bất cứ thành tố nào trong câu, bất kể nó nằm ở phần thông tin cũ hay thông tin mới của câu.

11/28/2019 3:19:38 PM +00:00

Esenin với cảm thức mình đi qua với một thoáng nụ cười

Sergei Esenin từ lâu là gương mặt quen thuộc nhưng mãi mãi mới lạ, có sức cuốn hút đối với nhiều thế hệ độc giả Việt Nam. Một trong những nguyên do làm nên sự mê hoặc quyến rũ ấy là những điều mãi mãi bí ẩn trong tâm hồn “thi sĩ cuối cùng của làng quê”. Có thể coi bài viết này là thử nghiệm cảm nhận, lí giải một trong muôn điều bí ẩn ấy: cảm thức về cái chết như là điều ám ảnh thường trực của một thực thể sớm nhận thấy không thể tìm được “âm thanh nào hoà hợp với trái tim”. Esenin

11/28/2019 3:19:29 PM +00:00

Edgar poe - Người của những giấc mơ

Edgar Poe là một trong những “người khổng lồ” của Văn học Mỹ thế kỉ XIX, người đặt nền móng cho truyện ngắn hiện đại Mỹ, cha đẻ của thể loại truyện kinh dị, trinh thám và khám phá thể loại truyện khoa học viễn tưởng thế giới. Đồng thời Poe cũng là người mở đầu cho trường phái thơ tượng trưng. Cuộc đời ông là cả một chuỗi bi kịch đau buồn bất tận so với các tác giả cùng thời. Có lẽ vì thế mà thơ của Edgar Poe đầy những giấc mơ. Giấc mơ đối với Poe như là một sự chạy trốn hiện thực, một sự kiếm tìm trong vô vọng hạnh phúc đời người. Giấc mơ trong sáng tác của Poe còn gợi lên vẻ đẹp cao quý mà bí ẩn của tâm hồn, mang ý nghĩa triết lý sâu xa về cái hư vô, hữu hạn của kiếp người.

11/28/2019 3:19:20 PM +00:00

Con người tính dục trong thơ nôm truyền tụng của Hồ Xuân Hương

Nhìn con người trên bình diện con người tính dục, Hồ Xuân Hương đề cao khát vọng tự do bình đẳng về tính dục, dùng cái tục để đả kích cái xấu trong xã hội phong kiến. Do vậy, thơ nôm truyền tụng của Hồ Xuân Hương không phải là thơ dâm mà là những bài thơ độc đáo hấp dẫn bởi chất nhân văn vượt thời đại hết sức đáng quý của nữ thi sĩ.

11/28/2019 3:18:59 PM +00:00