Tài liệu miễn phí Ngôn ngữ học

Download Tài liệu học tập miễn phí Ngôn ngữ học

Thành tựu và đặc điểm sáng tác của một số nhóm tiểu thuyết gia nổi bật tại Trung Quốc những năm đầu thế kỷ XXI

Bài viết khảo sát về thành tựu và đặc điểm sáng tác của 5 nhóm tiểu thuyết gia của các tỉnh Hà Nam, Hồ Bắc, Hồ Nam và Thượng Hải Trung Quốc trong những năm đầu thế kỷ XXI. Tiểu thuyết của từng nhóm nhà văn này mang đặc điểm và phong cách sáng tác riêng cho nên có những cách gọi như sáng tác của nhà văn Hải phái (Thượng Hải phái), Kinh phái (Bắc Kinh phái), Kinh Tân phái (Bắc Kinh - Thiên Tân phái), v.v...

3/30/2020 6:17:25 AM +00:00

Tiếp nhận và ảnh hưởng của văn hóa bác học và văn hóa bình dân trong ngôn ngữ Truyện Kiều

Bài viết nghiên cứu những tiếp nhận ảnh hưởng của văn hóa bác học và văn hóa bình dân trong ngôn ngữ Truyện Kiều của Nguyễn Du. Qua nội dung nghiên cứu, chúng tôi xác định rõ những đặc điểm cụ thể của văn hóa bác học và văn hóa bình dân được thể hiện trong tác phẩm này. Từ đó xác định những giá trị văn hóa của tác phẩm trong tiến trình phát triển của truyện thơ Nôm nói riêng và văn học cổ điển Việt Nam nói chung.

3/30/2020 6:16:43 AM +00:00

Đặc trưng văn hóa của người Ê-đê biểu hiện qua cấu trúc so sánh trong sử thi Dăm Săn

Sử thi Dăm Săn được xem là “bộ bách khoa toàn thư” của người Ê-đê thời cổ đại. Qua cấu trúc so sánh trong sử thi Dăm Săn, bức tranh toàn cảnh sinh động về đời sống lao động, chinh phục thiên nhiên, đời sống văn hóa tinh thần, quan niệm nghệ thuật của người Ê-đê cổ đại được tác giả dân gian miêu tả một cách chân thực. Lấy ngữ liệu trong sử thi Dăm Săn, nội dung bài viết làm nổi bật một số đặc trưng văn hóa của người Ê-đê biểu hiện qua cấu trúc so sánh trong bộ sử thi này.

3/30/2020 6:15:54 AM +00:00

Nghiên cứu liên ngành trong khoa học xã hội: Mối quan hệ giữa nghiên cứu văn học và văn hóa học

Bài viết tổng quan những cách thức nghiên cứu liên ngành văn học và văn hóa học để có được sự so sánh và thông tin đa chiều về phương pháp liên ngành trong khoa học xã hội.

3/30/2020 6:14:41 AM +00:00

Diện mạo văn học phương Tây trên Đông Dương tạp chí

Bài viết đề cập đến quan điểm lựa chọn tác giả và tác phẩm văn học phương Tây của Ban Biên tập Đông Dương tạp chí, đồng thời chỉ ra những tác giả tiêu biểu và thể loại chính của tờ báo này.

3/30/2020 6:13:47 AM +00:00

Mấy nét khái quát về văn học cung đình Việt Nam thời trung đại

Bài viết đưa ra quan niệm về văn học cung đình và sơ bộ nhận diện một số đặc điểm của văn học cung đình Việt Nam thời trung đại. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

3/30/2020 6:13:41 AM +00:00

Đánh giá về một số lý thuyết ngôn ngữ học trên thế giới của giới nghiên cứu ngôn ngữ Việt Nam những năm gần đây

Bài viết khái quát những đánh giá của giới ngôn ngữ học Việt Nam những năm gần đây về lý thuyết ngôn ngữ học tạo sinh với N. Chomsky là người đi tiên phong; lý thuyết ngôn ngữ học tri nhận bắt đầu từ G. Lakoff và lý thuyết ngôn ngữ học chức năng hệ thống do F.de Saussure mở đường. Qua đó cho thấy, phần lớn các học giả đã đồng tình, khẳng định và đánh giá cao các lý thuyết ngôn ngữ này.

3/30/2020 6:13:11 AM +00:00

Thi học cổ điển Trung Hoa: Học phái, phạm trù, mệnh đề

Thi học cổ điển Trung Hoa: Học phái, phạm trù, mệnh đề là một công trình nghiên cứu công phu, giới thiệu hệ thống thi học cổ điển Trung Quốc bao gồm các học phái chính yếu (thi học Nho gia, thi học Đạo gia, thi học Thiền gia…), các hệ thống khái niệm cơ bản (về chủ thể sáng tác, về tư duy nghệ thuật của tác phẩm văn thơ, về thể loại, về tiếp nhận văn học) và hệ thống một số mệnh đề thiết yếu (mệnh đề chung về văn học, mệnh đề về nhà văn, về tư duy nghệ thuật, về tác phẩm, về thể loại, về phê bình, thưởng thức). Sách gồm 3 phần, 18 chương.

3/30/2020 6:12:29 AM +00:00

Quan điểm của Jean-François Lyotard trong tác phẩm Điều kiện hậu hiện đại: Báo cáo về nhận thức

Bài viết phân tích một số quan điểm của J.F. Lyotard về những đặc điểm của thời đại và của nhận thức thông qua tác phẩm này. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

3/30/2020 6:11:59 AM +00:00

Folklore và mô hình dung thông trong thi pháp tiểu thuyết của Chinghiz Aitmatov

Folklore là nét đặc trưng trong tư duy và kết cấu của hầu hết tác phẩm Aitmatov. Folklore tham gia vào toàn bộ cấu trúc tác phẩm tạo thành dạng cốt truyện đồng tâm, không gian - thời gian tái sinh vô tận, nhân vật song trùng và tạo ra nhiều khả năng chủ đề, mô hình dung thông trong thi pháp.

3/30/2020 5:45:21 AM +00:00

Con người trung tâm và chủ thể: Quan niệm nghệ thuật trong Nhật ký trong tù của Hồ Chí Minh

Nhật kí trong tù của Hồ Chí Minh là tập thơ chữ Hán cuối cùng của nền văn học Việt Nam. Tuy nhiên, tập thơ thể hiện một sự khác biệt cơ bản với thơ chữ Hán cổ điển của Việt Nam và Trung Quốc ở nhiều phương diện. Trong đó, quan niệm mới về vai trò, vị thế, ý nghĩa và giá trị của con người là vấn đề nổi bật nhất, với nội dung cơ bản là: Con người là trung tâm và con người là chủ thể trong mọi mối quan hệ với vũ trụ, tự nhiên và xã hội.

3/30/2020 5:45:08 AM +00:00

Văn bản và việc phân chia các loại văn bản

Trên cơ sở phân tích cách hiểu và phân loại văn bản trong chương trình Ngữ văn hiện hành của Việt Nam, so sánh với cách hiểu và phân loại văn bản của một số nhà nghiên cứu, tổ chức và quốc gia trên thế giới, bài viết đề xuất những lưu ý cần thiết cho việc xây dựng chương trình Ngữ văn mới tại Việt Nam.

3/30/2020 5:44:11 AM +00:00

Những tấm lòng cao cả - bài ca về sự nghiệp trồng người

Truyện khắc họa sinh động chân dung tập thể thầy cô hết lòng yêu thương học sinh, tận tụy, hi sinh vì sự nghiệp trồng người. Bài ca sư phạm âm vang suốt tác phẩm đã góp phần khẳng định tên tuổi tác giả trên văn đàn thế giới nói chung, Việt Nam nói riêng.

3/30/2020 5:43:40 AM +00:00

Tư tưởng nhân quyền trong tác phẩm “Chính trị” của Aristote

Nhân quyền, hay quyền con người (tiếng Anh: Human rights) là những quyền tự nhiên của con người. Tư tưởng về nhân quyền không phải chỉ mới xuất hiện mà từ thời cổ đại, vấn đề về con người và quyền của con người đã được các nhà triết học quan tâm bàn đến.

3/30/2020 5:42:36 AM +00:00

Cảm quan Carnaval trong màn “Đại vũ hội của chúa quỷ Satan” (Tiểu thuyết Nghệ nhân và Margarita – M.Bulgakov)

Dùng một số khái niệm cơ bản từ lý thuyết carnaval của M. Bakhtin soi chiếu vào một phân cảnh đặc sắc trong tiểu thuyết Nghệ nhân và Margarita, bài viết là một cách giải mã ý đồ nghệ thuật của Bulgakov, chứng minh cảm quan carnaval là phương thức hữu hiệu để nhà nghệ sĩ chuyển tải suy tư triết học của mình.

3/30/2020 5:41:58 AM +00:00

Tiếp xúc ngôn ngữ thể hiện trên câu đố

Tiếp xúc ngôn ngữ là một bộ phận của quá trình tiếp biến văn hóa. Bài viết này chúng tôi tập trung giới thiệu về sự Tiếp xúc (TX) thể hiện trên câu đố. Đặc biệt là những hình ảnh biểu tượng trong câu đố. Chính những hình ảnh biểu tượng này chứng minh cho sự giao thoa, tiếp xúc ngôn ngữ.

3/30/2020 5:41:52 AM +00:00

Vô ngôn trong quan niệm văn học cổ điển Việt Nam

Vô ngôn trở thành một quy tắc mỹ học Trung Hoa và các nước thuộc khu vực văn hóa chữ Hán. Đề cao vô ngôn trong văn chương là quan niệm văn học xuyên suốt thời cổ điển Việt Nam. Vô ngôn không đơn thuần là không lời mà hàm chứa tất cả, tạo nên cảnh giới cao nhất của cái đẹp trong văn chương.

3/30/2020 5:40:04 AM +00:00

Đặc sắc nghệ thuật truyện ngắn Nguyễn Quang Sáng

Bài viết tìm hiểu, nghiên cứu truyện ngắn Nguyễn Quang Sáng, xác định những nét đặc sắc nổi bật trong nghệ thuật truyện ngắn của nhà văn, thể hiện trên một số phương diện cơ bản: nghệ thuật dựng truyện, tạo tình huống, xung đột; nghệ thuật xây dựng nhân vật; nghệ thuật tổ chức giọng điệu và ngôn ngữ...

3/30/2020 5:39:51 AM +00:00

Khai thác yếu tố ngoài văn bản trong dạy – học Văn học dân gian ở trường đại học

Bài viết đề cập đến vấn đề cách tự học, tự nghiên cứu trong bộ môn Văn học dân gian ở trường đại học từ phương diện khai thác các yếu tố ngoài văn bản của bộ môn này trong giảng dạy ở trường đại học.

3/30/2020 5:39:01 AM +00:00

Mờ hóa trong một số tiểu thuyết của John Maxwell Coetzee

Bài viết này tập trung nghiên cứu nghệ thuật mờ hóa trong tiểu thuyết Coetzee qua việc khảo sát ba tiểu thuyết nổi tiếng Giữa miền đất ấy, Đợi bọn mọi và Cuộc đời và thời đại của Michael K.

3/30/2020 5:38:54 AM +00:00

Số phận người phụ nữ trong tiểu thuyết của Doris Lessing

Doris Lessing là nhà văn nữ người Anh đoạt giải Nobel văn học năm 2007. Bà được xem là một trong những ngòi bút tiên phong cho phong trào nữ quyền trên thế giới. Mục đích của bài viết này, người viết muốn giới thiệu về nhà văn Doris Lessing và những tiểu thuyết nổi tiếng của bà.

3/30/2020 5:38:48 AM +00:00

Ẩn dụ tri nhận trong một số bút ký của Hoàng Phủ Ngọc Tường

Bài viết khảo sát một số bút ký của tác giả Hoàng Phủ Ngọc Tường trên phương diện ngôn ngữ học tri nhận. Thông qua những ẩn dụ tri nhận, người viết đề cập đến hai nội dung cơ bản: Các cách ý niệm về thiên nhiên trong bút ký Hoàng Phủ Ngọc Tường, các cách ý niệm về nghiệm thân trong bút ký Hoàng Phủ Ngọc Tường.

3/30/2020 5:38:29 AM +00:00

Chiến tranh Việt Nam trong văn học Mĩ

Bài viết đi vào khảo sát một số vấn đề cơ bản của văn học Mĩ viết về chiến tranh gồm các hệ chủ đề được phân chia theo từng giai đoạn chiến tranh và theo thể loại.

3/30/2020 5:37:57 AM +00:00

Nghiên cứu truyện Nôm bác học trên chiều lịch đại - Những cách tiếp cận và hướng đến đọc khác

Bài viết này quan tâm trực tiếp đến hai vấn đề về truyện Nôm bác học: Một là kiểm thảo những cách tiếp cận đã có, và thứ hai, hướng đến xác lập cách đọc từ phương pháp tâm lí các chiều sâu của C. Jung. Từ đây, truyện Nôm bác học được chúng tôi nhìn nhận từ khía cạnh các cấu trúc chìm - cấu trúc nội giới.

3/30/2020 5:37:44 AM +00:00

Thi pháp học thể loại – Từ cổ điển đến hiện đại

Bài viết phác họa bức tranh tổng thể về tình hình nghiên cứu Thi pháp học thể loại trên thế giới và Việt Nam. Hy vọng rằng, nó sẽ giúp người đọc hình dung được phần nào sự phát triển của văn học.

3/30/2020 5:37:12 AM +00:00

Ý nghĩa của câu chủ động – Bị động qua phân tích mật độ mệnh đề

Phân tích diễn ngôn hiện đại có thể phân tích mệnh đề của câu chủ động - bị động để làm rõ tất cả các ý trong câu. Dựa vào những thành tựu mới nhất của ngôn ngữ học phổ quát, bài viết đề xuất các quy tắc phân tích mật độ mệnh đề trong câu chủ động - bị động giúp hiểu một cách tường minh ý nghĩa và từ đó có thể dễ dàng cải biến câu thuộc phạm trù này.

3/30/2020 5:37:06 AM +00:00

Học tập phong cách diễn đạt Hồ Chí Minh

Phong cách diễn đạt Hồ Chí Minh là cách thức sử dụng các phương tiện ngôn ngữ theo nguyên tắc tu từ phù hợp với đối tượng và hoàn cảnh giao tiếp tạo nên những nét riêng, độc đáo có tính hệ thống, ổn định và đặc trưng trong cách nói và cách viết của Hồ Chí Minh.

3/30/2020 5:35:18 AM +00:00

Chứng điên và thơ điên của Bùi Giáng

Điên là một kiến tạo văn hóa gắn với từng cộng đồng và từng thời kỳ lịch sử nhất định. Trong thực hành sống và thực hành thơ, Bùi Giáng là một nhà thơ điên rực rỡ. Thơ điên của ông là trò rỡn kì khu khúc khích với ngôn từ chữ nghĩa xoay quanh đối tượng thi ca là ‘cái ấy’ của người nữ.

3/30/2020 5:34:27 AM +00:00

Sự chuyển biến quan niệm trung nghĩa trong văn học nhà Nho Nam Bộ nửa sau thế kỷ XIX

Văn học nhà nho Nam Bộ phát triển trong bối cảnh đặc biệt của lịch sử dân tộc nửa sau thế kỷ XIX, trong giai đoạn này có sự chuyển biến lớn trong quan niệm trung nghĩa của các nhà nho Nam Bộ.

3/30/2020 5:34:21 AM +00:00

Khuynh hướng huyền thoại hóa trong tác phẩm Tên tôi là Đỏ của Orhan Pamuk

Các lý thuyết và trường phái nghiên cứu huyền thoại đã phát triển mạnh vào thế kỷ XX và trở thành một phương thức quan trọng của văn học hiện đại trong việc giải mã hệ thống biểu tượng được cô nén trong tác phẩm văn học.

3/30/2020 5:33:55 AM +00:00