website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu

Tài liệu miễn phí, download Tài liệu miễn phí

Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - TS. Phan Thị Hà

Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật do TS. Phan Thị Hà biên soạn có nội dung trình bày: phân tích - thiết kế giải thuật, đệ quy, mảng và danh sách liên kết, ngăn xếp và hàng đợi, cấu trúc dữ liệu kiểu cây, đồ thị, sắp xếp và tìm kiếm. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Ôn tập - ĐH Khoa học Tự nhiên

Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Ôn tập được biên soạn bởi các giảng viên Văn Chí Nam, Nguyễn Thị Hồng Nhung và Đặng Nguyễn Đức Tiến có nội dung trình bày: con trỏ, cấu trúc, đệ quy và bài tập tổng hợp. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Luật học: Quyết định quản lý Nhà nước của Chính phủ

Luận án thực hiện nghiên cứu nhằm hướng đến mục tiêu: Trên cơ sở làm rõ nhu cầu khách quan, quan điểm, phương hướng đổi mới cũng như giải pháp nâng cao chất lượng trong việc ban hành quyết định quản lý nhà nước của Chính phủ; hoàn thiện cơ chế kiểm tra, xử lý các quyết định quản lý nhà nước của Chính phủ. Mời các bạn cùng tham khảo.

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Luật học: Dẫn độ trong luật quốc tế và pháp luật Việt Nam

Luận án nghiên cứu toàn diện các vấn đề lý luận và thực tiễn về dẫn độ trong luật quốc tế và pháp luật Việt Nam nhằm góp phần hoàn thiện các điều ước quốc tế có quy định về dẫn độ mà Việt Nam đã ký kết, gia nhập và pháp luật Việt Nam về dẫn độ đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả đàm phán, ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về dẫn độ. Mời các bạn cùng tham khảo.

Tập bài giảng Phân tích chính sách kinh tế - xã hội

Tập bài giảng Phân tích chính sách kinh tế - xã hội có nội dung trình bày: khái luận về chính sách kinh tế - xã hội, phân tích chính sách kinh tế - xã hội, hoạch định chính sách kinh tế - xã hội, tổ chức thực hiện và điều chỉnh chính sách kinh tế - xã hội. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Bài tập nhóm: Đánh giá chất lượng cảm quan thực phẩm

Bài tập nhóm Đánh giá chất lượng cảm quan thực phẩm có nội dung trình bày: bài tập phép thử phân biệt, bài tập phép thử mô tả, bài tập phép thử thị hiếu. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Luật học: Vi phạm cơ bản hợp đồng theo công ước viên năm 1980 về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế và định hướng hoàn thiện các quy định có liên quan của pháp luật Việt Nam

Luận án Vi phạm cơ bản hợp đồng theo công ước viên năm 1980 về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế và định hướng hoàn thiện các quy định có liên quan của pháp luật Việt Nam với mục tiêu nghiên cứu để đề xuất định hướng và giải pháp hoàn thiện các quy định của pháp luật Việt Nam về vi phạm cơ bản hợp đồng. Mời các bạn cùng tham khảo.

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Luật học: Thủ tục xét hỏi và tranh luận tại phiên tòa sơ thẩm trong tố tụng hình sự Việt Nam

Trên cơ sở nghiên cứu, xây dựng hệ thống lý luận, nghiên cứu và làm rõ thực trạng thủ tục xét hỏi và tranh luận trong tố tụng hình sự Việt Nam, luận án Thủ tục xét hỏi và tranh luận tại phiên tòa sơ thẩm trong tố tụng hình sự Việt Nam đề xuất giải pháp bảo đảm thực hiện thủ tục xét hỏi và tranh luận tại phiên tòa hình sự sơ thẩm. Mời các bạn cùng tham khảo.

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Luật học: Thủ tục phá sản các tổ chức tín dụng theo pháp luật Việt Nam

Luận án với mục tiêu nghiên cứu nhằm làm rõ cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của tính đặc thù về thủ tục phá sản áp dụng đối với Tổ chức tín dụng; hệ thống hóa và phân tích, đánh giá các quy định của pháp luật Việt Nam về thủ tục phá sản đối với các Tổ chức tín dụng; từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật về thủ tục phá sản các Tổ chức tín dụng ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Luật học: Quyền được thông tin của công dân ở Việt Nam hiện nay

Luận án với mục tiêu nghiên cứu nhằm làm rõ cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn và thực trạng việc thực hiện Quyền được thông tin của công dân ở Việt Nam, từ đó đưa ra các đề xuất, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và các biện pháp bảo đảm Quyền được thông tin trong điều kiện nước ta hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Luật học: Khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của người bị hại trong tố tụng hình sự Việt Nam

Luận án Khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của người bị hại trong tố tụng hình sự Việt Nam đề ra các giải pháp hoàn thiện quy định khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của người bị hại, góp phần nâng cao hiệu quả áp dụng trong thực tiễn giải quyết các vụ án hình sự. Mời các bạn cùng tham khảo.

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Luật học: Hủy phán quyết trọng tài

Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về hủy phán quyết trọng tài và nêu ra những bất cập trong các quy định của pháp luật Việt Nam về hủy phán quyết trọng tài cùng những vướng mắc trong quá trình áp dụng, Luận án đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật về hủy phán quyết trọng tài và đưa ra những kiến nghị nhằm hạn chế và giảm thiểu tình trạng hủy phán quyết trọng tài tại Việt Nam trong thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bài giảng Sử dụng phương tiện kĩ thuật và công nghệ trong dạy học Đại học - TS. Lê Thanh Huy

Bài giảng Sử dụng phương tiện kĩ thuật và công nghệ trong dạy học Đại học do TS. Lê Thanh Huy biên soạn có nội dung trình bày gồm: công nghệ dạy học - phương tiện dạy học trên giảng đường; tìm kiếm, khai thác và sử dụng các nguồn dữ liệu dạy học; phần mềm thiết kế bài giảng điện tử, soạn bài thi kiểm tra đánh giá; thực hành - báo cáo kết quả. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Xây dựng hệ thống câu hỏi phát triển năng lực đọc hiểu trong dạy học tác phẩm văn chương cho học sinh trung học phổ thông

Luận án nghiên cứu với các mục tiêu: nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của câu hỏi phát triển năng lực đọc hiểu tác phẩm văn chương cho học sinh THPT trong xu thế đổi mới hiện nay, đề xuất cách thức xây dựng hệ thống câu hỏi phát triển năng lực đọc hiểu cho học sinh THPT trong dạy học tác phẩm văn chương, góp phần hoàn thiện lí thuyết về câu hỏi phát triển năng lực đọc hiểu trong dạy học tác phẩm văn chương cho học sinh THPT. Mời các bạn cùng tham khảo.

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Xây dựng hệ thống câu hỏi phát triển năng lực đọc hiểu trong dạy học tác phẩm văn chương cho học sinh trung học phổ thông

Luận án nghiên cứu với các mục tiêu: nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của câu hỏi phát triển năng lực đọc hiểu tác phẩm văn chương cho học sinh THPT trong xu thế đổi mới hiện nay, đề xuất cách thức xây dựng hệ thống câu hỏi phát triển năng lực đọc hiểu cho học sinh THPT trong dạy học tác phẩm văn chương, góp phần hoàn thiện lí thuyết về câu hỏi phát triển năng lực đọc hiểu trong dạy học tác phẩm văn chương cho học sinh THPT. Mời các bạn cùng tham khảo.

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Lịch sử: Thi Hương thời Nguyễn (qua các trường thi Hương Hà Nội, Nam Định và Hà Nam)

Luận án Thi Hương thời Nguyễn (qua các trường thi Hương Hà Nội, Nam Định và Hà Nam) góp phần tìm hiểu cơ chế, tâm thức của người Việt trong guồng máy học tập, thi cử vốn đã tồn tại trước đó hàng trăm năm; ngoài ra, góp phần làm rõ diện mạo bức tranh giáo dục khoa cử của các nước chịu ảnh hưởng mô hình giáo dục Hán học của Trung Hoa. Mời các bạn cùng tham khảo.

Sáng kiến kinh nghiệm: Phương pháp giải bài tập nhận biết chất hữu cơ bằng phương pháp hóa học dành cho học sinh phổ thông

Sáng kiến kinh nghiệm Phương pháp giải bài tập nhận biết chất hữu cơ bằng phương pháp hóa học dành cho học sinh phổ thông để giúp các em nắm vững hơn phần lý thuyết cơ bản về tính chất hóa học của các chất, giúp học sinh có hứng thú hơn với môn học; đồng thời giúp giáo viên giảng dạy dễ dàng hơn. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Sáng kiến kinh nghiệm: Phương pháp giải bài tập điện phân dung dịch

Sáng kiến kinh nghiệm Phương pháp giải bài tập điện phân dung dịch hệ thống hóa các dạng bài tập điện phân dung dịch và phương pháp giải các dạng bài tập đó cho học sinh một cách dễ hiểu, dễ vận dụng, tránh được những lúng túng, sai lầm và nâng cao kết quả trong các kỳ thi. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp thực hiện công tác vệ sinh trường học

Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp thực hiện công tác vệ sinh trường học để áp dụng triệt để trong năm học mới này, mong muốn góp phần làm tốt hơn nội dung: Xanh – sạch – đẹp - an toàn” và ngôi trường PTDTNT thực sự là Ngôi trường thân thiện với học sinh. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp phòng chống đuối nước trong học sinh

Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp phòng chống đuối nước trong học sinh được thực hiện để tìm ra cách thức, biện pháp để giúp học sinh học biết bơi và không chỉ biết bơi mà còn biết cách cứu người. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp giáo dục tính tự giác trong học tập cho đội viên liên đội THCS Viên An thông qua hoạt động đội

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, đề tài Một số biện pháp giáo dục tính tự giác trong học tập cho đội viên liên đội THCS Viên An thông qua hoạt động đội đề xuất một số biện pháp nhằm giáo dục tính tự giác trong học tập cho đội viên liên Đội THCS Viên An, góp phần thực hiện tốt mục tiêu năm học 2010 - 2011 mà ngành giáo dục và nhà trường đề ra. Mời các bạn cùng tham khảo.

Sáng kiến kinh nghiệm: Một số bài tập giúp học sinh khiếm thị lớp 1 rèn luyện cơ bàn tay

Sáng kiến kinh nghiệm đi sâu vào đối tượng là học sinh khiếm thị lớp 1 bởi các em còn nhỏ và chưa được trải qua một trường lớp nào, lần đầu tiên đi học, lần đầu tiên làm quen với sách vở, bảng con, bút viết,... những bài tập cũng là những bài luyện tập cơ bản cho đôi tay như: cầm nắm, phối hợp cử động các ngón tay, phối hợp cử động hai bàn tay, việc luyện tập các động tác cơ bản sẽ giúp các em có thể đọc viết một cách tốt hơn, hỗ trợ cho việc học tập và giúp các em tự tin, hòa đồng với các bạn trong trường. Mời các bạn cùng tham khảo.

Giải bài tập Đại cương về Polime SGK Hóa 12

Tài liệu Giải bài tập Đại cương về Polime SGK Hóa 12 tóm tắt lý thuyết về tính chất của kim loại và hướng dẫn cho các em học sinh cách giải bài tập trang 64 SGK Hóa 12. Để nắm rõ nội dung của tài liệu, mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập Vật liệu Polime SGK Hóa 12

Tài liệu Giải bài tập Vật liệu Polime SGK Hóa 12 nhằm giúp các em học sinh hệ thống lại kiến thức trọng tâm của bài học và định hướng được cách giải bài tập trang 72,73 SGK Hóa 12. Để hoàn thành tốt bài tập, mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập Sự ăn mòn kim loại SGK Hóa 12

Tài liệu Giải bài tập Sự ăn mòn kim loại SGK Hóa 12 nhằm hướng dẫn cho các em học sinh cách giải bài tập trang 95 SGK Hóa 12 sẽ giúp các em củng cố lại kiến thức và có thêm kinh nghiệm giải bài tập hiệu quả. Mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập Luyện tập tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng SGK Hóa 12

Tài liệu Giải bài tập Luyện tập tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng SGK Hóa 12 có kết cấu nội dung bao gồm 2 phần: tóm tắt lý thuyết và hướng dẫn giải bài tập trang 132 SGK Hóa 12. Mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập Luyện tập tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm SGK Hóa 12

Tài liệu Giải bài tập Luyện tập tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm SGK Hóa 12 nhằm tóm tắt lý thuyết và hướng dẫn giải bài tập trang 134 SGK Hóa 12. Để nắm rõ nội dung tài liệu, mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập Luyện tập Este và chất béo SGK Hóa 12

Tài liệu Giải bài tập Luyện tập Este và chất béo SGK Hóa 12 sẽ hướng dẫn cho các em cách giải bài tập trang 18 SGK Hóa 12. Hi vọng tài liệu sẽ giúp các em nâng cao kiến thức và nhanh chóng hoàn thành tốt bài tập, mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm SGK Hóa 12

Tài liệu Giải bài tập Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm SGK Hóa 12 nhằm tóm tắt lý thuyết trọng tâm của bài học và hướng dẫn các em học sinh giải bài tập trang 7 SGK Hóa 12. Để nắm nội dung chi tiết của tài liệu, mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập Nhôm và hợp chất của nhôm SGK Hóa 12

Tài liệu Giải bài tập Nhôm và hợp chất của nhôm SGK Hóa 12 nhằm tóm tắt lý thuyết và hướng dẫn giải bài tập trang 128,129 SGK Hóa 12 sẽ giúp các em nắm vững lại những kiến thức trọng tâm của bài học. Mời các em cùng tham khảo.