Tài liệu miễn phí, download Tài liệu miễn phí

Tiểu luận tốt nghiệp Hệ thống thông tin môi trường: Ứng dụng Arc Engine xây dựng phần mềm hỗ trợ phân tích dòng chảy mặt tại trường Đại học Nông lâm

Mục đích của tiểu luận tốt nghiệp Hệ thống thông tin môi trường: Ứng dụng Arc Engine xây dựng phần mềm hỗ trợ phân tích dòng chảy mặt tại trường Đại học Nông lâm là để ây dựng phần mềm hổ trợ phân tích dòng chảy mặt với thuật toán D8; cài đặt tính toán để phân tích dòng chảy theo địa hình tại khu vực trường Đại học Nông Lâm; từ đó, làm cơ sở cho việc cải tạo, bổ sung, sửa chữa hệ thống thoát nƣớc tại trường.

Tiểu luận tốt nghiệp Hệ thống thông tin môi trường: Ứng dụng GIS đánh giá thích nghi đất đai phục vụ quy hoạch phát triển cây cao su tại huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

Tiểu luận tốt nghiệp Hệ thống thông tin môi trường: Ứng dụng GIS đánh giá thích nghi đất đai phục vụ quy hoạch phát triển cây cao su tại huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước nhằm tạo cơ sở để xây dựng kế hoạch và đưa ra những định hướng quy hoạch sử dụng đất cho sự phát triển trồng cây cao su theo hướng hiệu quả - bền vững hơn tại huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật viễn thông: Một số vấn đề trong thiết kế tuyến cáp quang biên trục Bắc Nam

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật viễn thông: Một số vấn đề trong thiết kế tuyến cáp quang biên trục Bắc Nam gồm có 3 chương trình bày tổng quan về hệ thống ghép kênh quang theo bước sóng DWDM; các vấn đề cần quan tâm trong thiết kế hệ thống cáp quang biển DWDM; thiết kế tuyến cáp quang biển trục Bắc Nam.

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Xây dựng mô hình hệ thống “một cửa liên thông điện tử” cấp tỉnh

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Xây dựng mô hình hệ thống “một cửa liên thông điện tử” cấp tỉnh nghiên cứu sự hình thành “Chính phủ điện tử”, tìm hiểu về mô hình hệ thống “Một cửa”, “Một cửa liên thông”, đánh giá mô hình tổng quan về những mô hình này.

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Simco Sông Đà

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Simco Sông Đà bao gồm những nội dung về lý luận chung về hiệu quả kinh doanh, thực trạng hiệu quả kinh doanh tại Công ty, một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty.

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Kinh doanh và quản lý: Giải pháp nâng cao năng lực đấu thầu của Công ty Cổ phần Xây lắp Bưu điện Hà Nội

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Kinh doanh và quản lý: Giải pháp nâng cao năng lực đấu thầu của Công ty Cổ phần Xây lắp Bưu điện Hà Nội trình bày những thông tin tổng quan về cơ sở lý luận và giải pháp nâng cao năng lực đấu thầu của Công ty.

Bài giảng Chuyên đề: Vai trò của Chính quyền đối với quản lý đô thị

Bài giảng Chuyên đề: Vai trò của Chính quyền đối với quản lý đô thị tập trung làm rõ mối quan hệ giữa đơn vị hành chính địa phương và không gian đô thị, kinh tế, ngân sách đô thị trong vùng lãnh thổ và quốc gia; ngân sách đô thị và các mối quan hệ; tổ chức quản lý ngân sách đô thị.

Tiểu luận tốt nghiệp Hệ thống thông tin môi trường: Trực quan hóa dữ liệu GIS theo thời gian - Trường hợp áp dụng cho bài toán mô phỏng ngập lụt sông Dak-Bla

Tiểu luận tốt nghiệp Hệ thống thông tin môi trường: Trực quan hóa dữ liệu GIS theo thời gian - Trường hợp áp dụng cho bài toán mô phỏng ngập lụt sông Dak-Bla ứng dụng GIS và phương pháp trực quan hóa dữ liệu theo thời gian nhằm trực quan hóa chuỗi dữ liệu khí tượng, thủy văn, vùng ngập lụt dưới dạng không - thời gian tại lưu vực sông Đăk Bla.

Khóa luận tốt nghiệp Hệ thống Thông tin Địa lý: Ứng dụng GIS hỗ trợ bài toán đặt camera trên đường phố tối ưu, tại Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Mục đích của Khóa luận tốt nghiệp Hệ thống Thông tin Địa lý: Ứng dụng GIS hỗ trợ bài toán đặt camera trên đường phố tối ưu, tại Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh là nhằm thành lập mạng lưới đường giao thông tại Quận 1 theo các cấp tổ chức; xây dựng phương pháp xác định vị trí lắp đặt camera tại Quận 1; thành lập bản đồ lắp đặt camera.

Khóa luận Hệ thống Thông tin Địa lý: Ứng dụng GIS và AHP trong đánh giá tiềm năng đất đai cho cây Macca tại huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông

Khóa luận Hệ thống Thông tin Địa lý: Ứng dụng GIS và AHP trong đánh giá tiềm năng đất đai cho cây Macca tại huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông được thực hiện nhằm xác định cơ sở khoa học để phát triển cây Macca tại huyện Tuy Đức, xác định yếu tố ảnh hưởng đến khả năng thích nghi của cây Macca, xây dựng các bản đồ đơn tính.

Tiểu luận Hệ thống Thông tin Địa lý: Dự báo xu thế biến động sử dụng đất tại huyện Tân Trụ tỉnh Long An giai đoạn 2010 - 2020

Tiểu luận Hệ thống Thông tin Địa lý: Dự báo xu thế biến động sử dụng đất tại huyện Tân Trụ tỉnh Long An giai đoạn 2010 - 2020 nhằm dự báo xu thế biến động SDĐ tại huyện Tân Trụ tỉnh Long An giai đoạn 2010- 2020 nhằm giúp chính quyền địa phương có cái nhìn khách quan trong việc quy hoạch SDĐ để vừa có thể cân đối về kinh tế, vừa kiểm soát, hạn chế những tiêu cực trong SDĐ.

Bài giảng Phòng chống bạo lực trong gia đình - Thực trạng và sự cần thiết ban hành luật

Bài giảng Phòng chống bạo lực trong gia đình - Thực trạng và sự cần thiết ban hành luật khái quát về tình hình BL trong GĐ, sự cần thiết ban hành Luật, khung pháp lý dự án Luật. Mời các bạn tham khảo bài viết để nắm bắt nội dung chi tiết.

Bài thuyết trình Vai trò ĐBDC trong việc thực hiện Công ước CEDAW và bình đẳng giới (hoạt động giám sát và quyết định)

Bài thuyết trình Vai trò ĐBDC trong việc thực hiện Công ước CEDAW và bình đẳng giới (hoạt động giám sát và quyết định) bao gồm những nội dung về giới và vấn đề bình đẳng giới, Công ước CEDAW, vai trò của đại biểu dân cử trong việc thực hiện công ước và Bình đẳng giới thông qua hoạt động ra quyết định và giám sát.

Bài giảng Giới thiệu giám sát công tác quy hoạch, kế hoạch và quản lý sử dụng đất

Bài giảng Giới thiệu giám sát công tác quy hoạch, kế hoạch và quản lý sử dụng đất nêu lên cơ sở pháp lý và những quy định chung, hoạt động giám sát, hình thức giám sát, hoạt động giám sát của Thường trực HĐND tỉnh với công tác quy hoạch, kế hoạch và quản lý sử dụng đất và một số nội dung khác.

Bài giảng Tổng quan về dịch vụ môi giới bất động sản

(NB) Bài giảng Tổng quan về dịch vụ môi giới bất động sản giới thiệu về dịch vụ môi giới bất động sản, vai trò của môi giới bất động sản trong nền kinh tế thị trường, nguyên tắc hoạt động môi giới bất động sản và một số nội dung khác,

Bài giảng Đặc điểm của đầu tư chứng khoán

Bài giảng Đặc điểm của đầu tư chứng khoán cung cấp cho các bạn những kiến thức về các hình thức đầu tư, các công cụ đầu tư gián tiếp, đặc điểm của sản phẩm đầu tư gián tiếp, quyết định đầu tư vai trò phân tích, dự báo trong đầu tư chứng khoán, quy trình đầu tư chứng khoán.

Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc đề xuất giải pháp ổn định cửa Đà Rằng, tỉnh Phú Yên

Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc đề xuất giải pháp ổn định cửa Đà Rằng, tỉnh Phú Yên nhằm làm sáng tỏ các yếu tố động lực ảnh hưởng đến diễn biến và quy luật phát triển vùng cửa sông Đà Rằng, tỉnh Phú Yên; xác lập các cơ sở khoa học để định hướng các giải pháp chỉnh trị nhằm đề xuất giải pháp chỉnh trị ổn định cho cửa Đà Rằng, tỉnh Phú Yên.

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Luật học: Đấu thầu của các nhà thầu trong nước trong đấu thầu xây lắp quốc tế

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Luật học: Đấu thầu của các nhà thầu trong nước trong đấu thầu xây lắp quốc tế trình bày về cơ sở lý luận và pháp luật về đấu thầu của các nhà thầu trong nước trong đấu thầu xây lắp quốc tế; thực trạng và giải pháp cho vấn đề này.

Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Mô hình tự thích nghi – Giao thức họ TCP cho các ứng dụng đa phương tiện trong mạng không dây

Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Mô hình tự thích nghi – Giao thức họ TCP cho các ứng dụng đa phương tiện trong mạng không dây giới thiệu mô hình tham chiếu TCP/IP; đề xuất trong việc khắc phục điểm yếu của giao thức truyền thông họ TCP cho đến nay; đề xuất mô hình tự thích nghi – Giao thức họ TCP .

Khóa luận tốt nghiệp Hệ thống thông tin địa lý: Ứng dụng GIS hỗ trợ phân tích đặc điểm tai nạn giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh

Khóa luận tốt nghiệp Hệ thống thông tin địa lý: Ứng dụng GIS hỗ trợ phân tích đặc điểm tai nạn giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh phân tích thống kê về đặc điểm các vụ TNGT tại TPHCM, tính tương quan về các đặc điểm của các vụ TNGT tại TPHCM, điểm nóng các điểm TNGT.

Tiểu luận tốt nghiệp Hệ thống thông tin địa lý: Phân tích xu hướng phát triển không gian đô thị của vùng Đông tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2005 - 2010

Tiểu luận tốt nghiệp Hệ thống thông tin địa lý: Phân tích xu hướng phát triển không gian đô thị của vùng Đông tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2005 - 2010 nhằm phân tích sự thay đổi xu hướng và phân bố mở rộng không gian đô thị trong giai đoạn 2005 - 2010; nhận định, tìm ra quy luật phát triển không gian đô thị.

Bài giảng Tin học căn bản & văn phòng: Chương 8 - Căn bản về Internet

Bài giảng Tin học căn bản & văn phòng: Chương 8 - Căn bản về Internet nêu lên khái niệm, khai thác dịch vụ World Wide Web, tìm kiếm thông tin trên Web và tạo Mail Box miễn phí. Với các bạn chuyên ngành CNTT thì đây là tài liệu hữu ích.

Bài giảng Tin học căn bản & văn phòng: Chương 5 - Chương trình vẽ Paint

Bài giảng Tin học căn bản & văn phòng: Chương 5 - Chương trình vẽ Paint giúp các bạn làm quen với giao diện Paint; giới thiệu thanh công cụ Tools; các thao tác vẽ hình; thao tác tô màu cho hình vẽ; lưu hình trong Paint.

Bài giảng Tin học căn bản & văn phòng: Chương 4 - Giới thiệu hệ điều hành Windows XP

Bài giảng Tin học căn bản & văn phòng: Chương 4 - Giới thiệu hệ điều hành Windows XP trình bày về cách khởi động và thoát khỏi Windows, màn hình Windows XP, các thao tác chuột trên Windows, khởi động và chuyển đổi giữa các ứng dụng.

Bài giảng Tin học căn bản & văn phòng: Chương 3 - Hệ điều hành

Mời các bạn tham khảo bài giảng Tin học căn bản & văn phòng: Chương 3 - Hệ điều hành sau đây để nắm bắt được những nội dung về hệ điều hành, tập tin, thư mục, ổ đĩa, đường dẫn. Mời các bạn tham khảo.

Bài giảng Tin học căn bản & văn phòng: Chương 1 - Kiến thức chung về tin học

Bài giảng Tin học căn bản & văn phòng: Chương 1 - Kiến thức chung về tin học cung cấp cho các bạn những kiến thức về thông tin và xử lý thông tin; đơn vị đo thông tin; xử lý thông tin bằng máy tính điện tử.

Khoá luận tốt nghiệp Hệ thống thông tin địa lý: Xây dựng WebGIS tra cứu thông tin quy hoạch sử dụng đất tại thành phố Bến Tre - Tỉnh Bến Tre

Mục đích của khoá luận tốt nghiệp Hệ thống thông tin địa lý: Xây dựng WebGIS tra cứu thông tin quy hoạch sử dụng đất tại thành phố Bến Tre - Tỉnh Bến Tre là nhằm Thiết kế chức năng, thiết kế giao diện và xây dựng được trang WebGIS hoàn chỉnh để cung cấp thông tin về hiện trạng sử dụng đất và quy hoạch sử dụng đất tại thành phố Bến Tre.

Tiểu luận tốt nghiệp Hệ thống thông tin địa lý: Ứng dụng WebGIS cung cấp thông tin chất lượng nước mặt trên sông Đồng Nai đoạn qua tỉnh Đồng Nai

Tiểu luận tốt nghiệp Hệ thống thông tin địa lý: Ứng dụng WebGIS cung cấp thông tin chất lượng nước mặt trên sông Đồng Nai đoạn qua tỉnh Đồng Nai được thực hiện nhằm thiết kế, xây dựng và lưu trữ được CSDL chất lượng nước mặt; thiết kế và xây dựng được các chức năng tra cứu, hiển thị thông tin, cũng như các chức năng quản lý dữ liệu của WebGIS.

Tiểu luận tốt nghiệp Hệ thống thông tin địa lý: Ứng dụng công nghệ GIS đánh giá biến động sử dụng đất thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương giai đoạn 2010 - 2014

Tiểu luận tốt nghiệp Hệ thống thông tin địa lý: Ứng dụng công nghệ GIS đánh giá biến động sử dụng đất thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương giai đoạn 2010 - 2014 đánh giá tình hình sử dụng đất thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương ở 2 thời điểm 2010, 2014; thành lập bản đồ và đánh giá biến động sử dụng đất giai đoạn 2010, 2014.

Tiểu luận tốt nghiệp Hệ thống thông tin môi trường: Phân tích sự thay đổi giá trị sản xuất nuôi trồng thủy sản tại tỉnh Bạc Liêu trong giai đoạn 2007 - 2010

Tiểu luận tốt nghiệp Hệ thống thông tin môi trường: Phân tích sự thay đổi giá trị sản xuất nuôi trồng thủy sản tại tỉnh Bạc Liêu trong giai đoạn 2007 - 2010 đánh giá tình hình nuôi trồng thủy sản tại Bạc Liêu năm 2007, 2010; phân tích sự biến động nuôi trồng thủy sản về diện tích và năng suất trong giai đoạn 2007, 2010.