Tài liệu miễn phí Ngôn ngữ học

Download Tài liệu học tập miễn phí Ngôn ngữ học

Nâng cao năng lực dạy học đọc hiểu cho sinh viên sư phạm Ngữ văn nhằm đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông 2018

Nâng cao năng lực dạy học đọc hiểu cho sinh viên sư phạm Ngữ văn là vấn đề cần được quan tâm trong bối cảnh chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn đã có những thay đổi. Mục đích của bài viết là khảo sát, phân tích thực trạng dạy học đọc hiểu văn bản của sinh viên Ngữ văn hiện nay và yêu cầu của dạy học đọc hiểu trong chương trình Ngữ văn 2018, từ đó đề xuất giải pháp nâng cao năng lực dạy học đọc hiểu cho sinh viên.

7/8/2020 12:19:31 PM +00:00

Nhân vật kì ảo trong tác phẩm “Con nhân mã ở trong vườn” của Moacyr Scliar

Bài viết không chỉ góp phần khẳng định tài năng, phong cách của Moacyr Scliar, khẳng định một hướng đi đúng đắn trong nghiên cứu về văn học kì ảo mà còn phục vụ thiết thực cho việc học tập và giảng dạy văn học Mỹ La tinh nói chung, văn học Brazil nói riêng.

7/8/2020 12:17:27 PM +00:00

Đối chiếu ẩn dụ cấu trúc trong các diễn ngôn quảng cáo tiếng Việt và tiếng Anh

Bài báo nhằm mục đích đối chiếu ẩn dụ cấu trúc trong các diễn ngôn quảng cáo tiếng Việt và tiếng Anh. Để hoàn thành mục tiêu này, nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích ý niệm, so sánh đối chiếu và thủ pháp thống kê với khối liệu nghiên cứu gồm 400 quảng cáo và xác định được 7 ẩn dụ cấu trúc cùng phân tích các điểm tương đồng và khác biệt giữa hai ngôn ngữ và nguyên nhân dẫn đến những tương đồng và khác biệt này trên cơ sở văn hóa dân tộc.

7/8/2020 11:30:38 AM +00:00

Đối chiếu đặc điểm đặt và đổi tên ở tên riêng nữ giới người Anh và người Việt

Tên nữ giới trong hệ thống tên riêng của mỗi ngôn ngữ không chỉ thể hiện đặc trưng của ngôn ngữ đó mà còn thể hiện những khía cạnh văn hóa xã hội được phản ánh thông qua hệ thống tên riêng của ngôn ngữ đó. Thông qua phân tích đối chiếu tên nữ giới người Anh và người Việt chúng tôi nhận thấy có những nét khác biệt cơ bản trong việc đặt và đổi tên của nữ giới người Anh và Việt Nam.

7/8/2020 11:29:55 AM +00:00

Bàn thêm về ẩn dụ và ẩn dụ ý niệm

Bài viết này đề cập đến các vấn đề sau: (1) Khái niệm về ẩn dụ và ẩn dụ ý niệm; (2) Đặc điểm điển hình của ẩn dụ ý niệm và ba loại ẩn dụ ý niệm (ẩn dụ định hướng, ẩn dụ cấu trúc và ẩn dụ bản thể).

7/8/2020 11:29:49 AM +00:00

Tên nữ giới và vấn đề giới trong ngôn ngữ học

Giới tính là một vấn đề liên quan đến nhiều mặt của đời sống con người như nhận thức, thói quen, hành vi ứng xử , xã hội, văn hóa v.v… Mối quan hệ giữa giới tính với ngôn ngữ không thể chỉ xem xét trong nội bộ ngôn ngữ ở các bình diện ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng mà phải nhìn rộng ra theo cách tiếp cận ngôn ngữ - xã hội liên quan đến hàng loạt vấn đề khác như địa vị, vai trò trong gia đình và xã hội của mỗi giới. Ngôn ngữ cũng là một hiện tượng xã hội.

7/8/2020 11:28:55 AM +00:00

Vietnamese writing influence on the language

Ebook How about the Vietnamese writing and its influence on the language present a brief history of the Vietnamese script; the visual and the hearing; the implications for pronunciation, learning and teaching; phrases, reading and making them preface.

6/18/2020 1:16:43 PM +00:00

Tìm hiểu một số bình diện của từ và từ tiếng Việt (In lần 2): Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách cung cấp cho người đọc các kiến thức: Sự hiện thực hoá các thành phần trìu tượng của từ, từ ngữ âm, đặc điểm tổng quát của từ Tiếng Việt, hành vị của từ tiếng Việt, các kiểu từ tiếng Việt, ranh giới trong từ tiếng Việt. Mời các bạn cùng tham khảo.

6/17/2020 11:46:27 PM +00:00

Tìm hiểu một số bình diện của từ và từ tiếng Việt (In lần 2): Phần 1

Ngôn ngữ có tính chất kỳ lạ và đáng kinh ngạc là không có những thực thể, thoạt nhìn là có thể thấy ngay đựơc. Thế nhưng người ta vẫn biết chắc là nó tồn tại và chính sự giao lưu giữa các thực thể đó làm thành những ngôn ngữ. Mời các bạn cùng tìm hiểu về từ trong ngôn ngữ tiếng Việt qua phần 1 cuốn sách.

6/17/2020 11:46:20 PM +00:00

Nghiên cứu ứng dụng than cốc được điều chế từ vỏ Maccadamia và biến tính bằng H2O2 để xử lý màu methylene blue

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm biến tính than hoạt tính bằng tác nhân oxy hóa để thay đổi cấu trúc bề mặt của than hoạt tính từ kỵ nước thành ưa nước, không phân cực thành phân cực, làm tăng lượng hấp phụ đồng thời tạo liên kết bền hơn giữa phẩm nhuộm và than hoạt tính.

5/20/2020 4:19:26 AM +00:00

Từ lí luận của M. Bakhtin đi tìm kết cấu đặc trưng của tiểu thuyết

Bài viết bước đầu chỉ ra những đặc trưng kết cấu cơ bản của tiểu thuyết so với các thể loại tự sự ra đời trước nó và thể loại cùng thời với nó là truyện ngắn. Sự đúc rút này phần nào có giá trị hữu ích đối với việc nghiên cứu, giảng dạy và học tập về thể loại nói chung, tiểu thuyết nói riêng.

5/20/2020 4:07:06 AM +00:00

High – low context communication: Vietnamese style

Communication presents at all times in our daily life. In order to understand a person and the culture that person comes from, one has to look around, past and inside that person. There are deeply embedded values and thoughts which have shaped a person’s behavior.

5/20/2020 4:06:54 AM +00:00

Tìm hiểu bài giảng E-Learning và vận dụng vào thiết kế bài “mở rộng vốn từ: Du lịch - thám hiểm” trong dạy học luyện từ và câu lớp 4

Bài viết đề cập đến sự cần thiết của bài giảng E-Learning trong dạy học và vận dụng vào thiết kế bài “Mở rộng vốn từ: Du lịch, thám hiểm” trong dạy học Luyện từ và câu lớp 4, nhằm giúp học sinh phát huy năng lực tư duy sáng tạo và chủ động hơn trong quá trình học tập.

5/20/2020 4:06:48 AM +00:00

Một số đặc điểm của mạch lạc trong quan hệ lập luận ở văn bản nghị luận tiếng Việt

Mạch lạc là yếu tố quan trọng quyết định chất văn bản của một văn bản. Bài viết này làm rõ biểu hiện mang tính đặc trưng của mạch lạc trong văn bản nghị luận là mạch lạc qua quan hệ lập luận ở một số phương diện là kiểu lập luận, đặc điểm của các thành phần lập luận và hiện tượng đa thanh.

5/20/2020 4:06:28 AM +00:00

Cái tôi cô đơn, lạc loài của Vũ Bằng trong tùy bút “thương nhớ mười hai”

“Thương nhớ mười hai” là một tùy bút xuất sắc, là tác phẩm kết tinh tài năng nghệ thuật của Vũ Bằng. Bên cạnh những nhớ thương đầy vơi về bốn mùa Bắc Việt, tác phẩm còn thể hiện rõ nét chân dung cái tôi cô đơn, lạc loài của tác giả.

5/20/2020 4:06:22 AM +00:00

Phong cách nghiên cứu, phê bình văn học của Kiều Thanh Quế

Bài viết này tìm hiểu các phương diện từ phương pháp nghiên cứu, phê bình đến cách kết cấu, văn phong, ngôn ngữ trong các bài nghiên cứu, phê bình của Kiều Thanh Quế, qua đó chúng ta thấy được sự linh hoạt trong việc vận dụng đa dạng phương pháp nghiên cứu, phê bình; kết cấu bài nghiên cứu logic, tuân thủ chặt chẽ các nguyên tắc khoa học;...

5/20/2020 4:05:44 AM +00:00

Văn hóa đọc nhìn từ góc độ tính hệ thống của văn hóa

Văn hóa đọc được quan tâm thảo luận trên các diễn đàn khoa học và báo chí ở Việt Nam với tần suất cao trong khoảng hai thập niên gần đây. Bài viết làm rõ các yếu tố của văn hóa đọc và mối quan hệ hữu cơ giữa chúng hình thành khuôn mẫu văn hóa đọc của một cộng đồng.

5/20/2020 4:05:38 AM +00:00

Dấu ấn chủ nghĩa hiện thực trong truyện ngắn Nam Bộ đầu thế kỉ XX: Trường hợp Sơn Vương

Bài viết này tập trung tìm hiểu mười hai truyện ngắn của Sơn Vương (tức nhà văn tướng cướp Trương Văn Thoại) được sưu tầm, nghiên cứu, tập hợp trong tuyển tập Sơn Vương – Nhà văn – Người tù thế kỉ (Nxb Văn học, 2007) nhằm xác quyết dấu ấn của chủ nghĩa hiện thực giai đoạn này thông qua thể loại truyện ngắn trong sáng tác của ông.

5/20/2020 4:05:25 AM +00:00

Khát vọng canh tân đất nước của Nguyễn Bá Trác trong Hạn mạn du kí

Bài viết tìm hiểu hai khía cạnh trong khát vọng canh tân đất nước của ông, đó là mong mỏi có một thể chế chính trị tiến bộ và đi liền với đó là một xã hội phát triển phồn vinh.

5/20/2020 4:04:28 AM +00:00

Ẩn dụ cấu trúc “con người là vật dụng nhà bếp” trong thành ngữ và ca dao tiếng Việt

Bài viết vận dụng lí thuyết về ẩn dụ cấu trúc của ngôn ngữ học tri nhận để đi sâu khám phá ẩn dụ CON NGƯỜI LÀ VẬT DỤNG NHÀ BẾP trong thành ngữ và ca dao tiếng Việt; trong đó, “vật dụng nhà bếp” đóng vai trò là miền nguồn ánh xạ tới miền đích “con người” để hình thành các ẩn dụ như: Ngoại hình của con người là “vật dụng nhà bếp”, tình cảm của con người là “vật dụng nhà bếp”, hoạt động của con người là “vật dụng nhà bếp”, hoàn cảnh/ địa vị của con người là “vật dụng nhà bếp”.

5/20/2020 4:04:15 AM +00:00

Phát triển năng lực văn học cho học sinh trung học phổ thông qua dự án học tập trong dạy học truyện ngắn “Chí Phèo”

Bài viết này nghiên cứu sâu sắc các quan điểm và tổ chức học tập dựa trên dự án trong việc dạy truyện ngắn của Chí Phèo tại trường trung học để phát triển năng lực đọc viết cho học sinh. Chúng tôi cũng làm rõ quan điểm học tập dự án từ góc độ lý thuyết. Ngoài ra, chúng tôi cũng phân tích các ví dụ cụ thể từ truyện ngắn Ấn Chí Phèo, để làm rõ định hướng phát triển năng lực văn học cho học sinh. Kết quả nghiên cứu được trình bày trong bài viết cho thấy sự kết hợp giữa khoa học cơ bản với lý thuyết và phương pháp giảng dạy, và sự cần thiết phải chú ý đến các đặc điểm cụ thể của việc học dự án trong chương trình giảng dạy Văn học 2018 ở trường trung học.

5/20/2020 3:21:15 AM +00:00

Nghiên cứu đọc hiểu văn bản và dạy học đọc hiểu tác phẩm văn chương trong nhà trường phổ thông

Khởi đầu của tư tưởng đọc hiểu là để đáp ứng nhu cầu nâng cao dân trí cho mọi công dân bằng cách học suốt đời, qua đó để mở rộng hiểu biết và chủ động ứng xử phù hợp với tự nhiên, xã hội, con người và với bản thân để sống cuộc đời hạnh phúc và có ý nghĩa. Bài viết này đề cập một số vấn đề lí luận về dạy học đọc hiểu văn bản trong nhà trường phổ thông.

5/20/2020 3:21:09 AM +00:00

Một số biện pháp phát triển năng lực tư duy phản biện trong dạy học đọc hiểu văn bản “Chiếc thuyền ngoài xa” của Nguyễn Minh Châu

Bài viết này nêu một số biện pháp dạy học đọc hiểu văn bản “Chiếc thuyền ngoài xa” theo hướng phát triển năng lực tư duy phản biện. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

5/20/2020 3:21:03 AM +00:00

Vai trò của giới nho thương người Hoa Chợ Lớn trong việc truyền bá Truyện Kiều ở Nam Bộ

Trong bối cảnh kỹ thuật in ấn chưa phát triển mạnh mẽ ở Nam Bộ, giá cả giấy mực trên thị trường khá đắt đỏ, việc sao chép mất nhiều thời gian công sức, mà nhu cầu thưởng thức của giới nho sĩ trí thức Nam Bộ là rất lớn, nên các hiệu sách người Hoa Chợ Lớn (Gia Định) đã đưa Truyện Kiều sang khắc in ở Phật Sơn (Quảng Đông) rồi mang về phát hành ở Nam Bộ, góp phần truyền bá kiệt tác dân tộc này trong lòng xã hội miền Nam.

5/20/2020 2:32:17 AM +00:00

Tạp chí Khoa học: Số 32 - Khoa học xã hội và giáo dục

Tạp chí Khoa học: Số 32 - Khoa học xã hội và giáo dục trình bày các nội dung chính sau: Đặc điểm ngôn ngữ tiểu thuyết quốc ngữ của các tác giả nho học tân học Việt Nam đầu thế kỷ XX, biểu tượng trong thơ nữ Việt Nam đương đại - tiếp cận từ diễn ngôn nữ quyền, triết lý của cư dân đồng bằng Bắc Bộ về sự sống và con người trong truyện cổ tích Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

5/19/2020 8:26:02 PM +00:00

Tạp chí Khoa học: Số 30 - Khoa học xã hội và giáo dục

Tạp chí Khoa học: Số 30 - Khoa học xã hội và giáo dục trình bày các nội dung chính sau:Hhành trình đến với giải nobel của tác gia Hoa ngữ Cao Hành Kiện, nhân vật trẻ thơ trong tiểu thuyết tội ác và hình phạt của F. Dostoevsky, giá trị thẩm mỹ của cái hài trong nghệ thuật chèo cổ Việt Nam, triết lý của cư dân đồng bằng Bắc Bộ về sự sống và con người trong truyện cổ tích Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

5/19/2020 8:25:54 PM +00:00

Tạp chí Khoa học: Số 29 - Khoa học xã hội và giáo dục

Tạp chí Khoa học: Số 29 - Khoa học xã hội và giáo dục trình bày các nội dung chính sau: Giọng điệu trần thuật - dấu ấn chuyên biệt trong truyện ngắn Nguyễn Công Hoan, bàn về chức năng tu từ của thành ngữ hình dung từ trong tiếng Hán,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

5/19/2020 8:25:47 PM +00:00

Tạp chí Khoa học: Số 26 - Khoa học xã hội và giáo dục

Tạp chí Khoa học: Số 26 - Khoa học xã hội và giáo dục trình bày các nội dung chính sau: Hai kiểu nhân vật theo cách nhìn phân tâm học, nhìn lại đội ngũ sáng tác và những thành tựu của văn học dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc, đặc sắc của các bài thơ thư gửi mẹ,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

5/19/2020 8:25:25 PM +00:00

Tạp chí Khoa học: Số 25 - Khoa học xã hội và giáo dục

Tạp chí Khoa học: Số 25 - Khoa học xã hội và giáo dục trình bày các nội dung chính sau: Quan niệm nghệ thuật về hiện thực trong tiểu thuyết của một số nhà văn nữ Việt Nam hải ngoại, diễn trình từ thơ cổ điển sang lãng mạn và tượng trưng trong thơ Bích Khê, ngự chế tài thành phụ tướng - tập thơ bói của Hoàng đế Thiệu Trị,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

5/19/2020 8:25:17 PM +00:00

Tạp chí Khoa học: Số 23 - Khoa học xã hội và giáo dục

Tạp chí Khoa học: Số 23 - Khoa học xã hội và giáo dục trình bày các nội dung chính sau: Nghệ thuật kể chuyện của F.Kafka trong hóa thân và vụ án, biểu hiện của tính mơ hồ trong ngôn ngữ thơ ca, mấy suy nghĩ về giảng dạy văn chương trong bối cảnh hội nhập, toàn cầu hóa,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

5/19/2020 8:25:10 PM +00:00