Tài liệu miễn phí Ngôn ngữ học

Download Tài liệu học tập miễn phí Ngôn ngữ học

Mô hình và giải pháp đào tạo nâng cao năng lực giao tiếp liên văn hóa (ICC) trong giảng dạy ngoại ngữ

Trong bài viết này, chúng tôi dựa trên kết quả nghiên cứu của những người đi trước, tập trung tìm hiểu và phân tích những mô hình giảng dạy ngoại ngữ đào tạo năng lực giao tiếp liên văn hóa đang được áp dụng hiệu quả và phổ biến hiện nay, đồng thời đưa ra một số giải pháp nhằm giúp nâng cao năng lực giao tiếp liên văn hóa cho người học ngoại ngữ.

1/13/2020 1:14:03 PM +00:00

Quan niệm nghệ thuật về hiện thực trong tiểu thuyết của một số nhà văn nữ Việt Nam hải ngoại

Nghiên cứu quan niệm nghệ thuật về hiện thực trong tiểu thuyết của một số nhà văn nữ Việt Nam hải ngoại, người viết tập trung làm rõ sự đổi mới trong việc cắt nghĩa, lý giải của các nhà văn nữ hải ngoại về hiện thực thậm phồn, hiện thực huyền ảo, hiện thực phân mảnh.

1/13/2020 1:13:31 PM +00:00

Diễn trình từ thơ cổ điển sang lãng mạn và tượng trưng trong thơ Bích Khê

Bài viết là một cuộc hành trình “lội ngược dòng” tìm về ngọn nguồn thơ Bích Khê để thấy được giữa thơ cổ điển và thơ tượng trưng Bích Khê có sự giao hòa, tiếp biến, gặp gỡ, vận động và hình thành, góp phần đưa thơ Bích Khê phát triển đến đỉnh cao, hòa mình vào dòng chảy văn học thế giới.

1/13/2020 1:13:21 PM +00:00

Cao Huy Thuần – người đánh thức lương tâm của thời đại

Cao Huy Thuần đã rút những lời gan ruột về chức phận của người trí thức giữa thời đại mình như thế. Những tản văn trong “Chuyện trò” của ông đã thể hiện nhất quán tinh thần “đánh thức” và “không cho xã hội ngủ”, phản chiếu sâu sắc một “lương tâm của thời đại”.

1/13/2020 1:13:09 PM +00:00

Ngự chế tài thành phụ tướng - tập thơ bói của Hoàng Đế Thiệu Trị

Nằm trong hệ thống trước tác đồ sộ của hoàng đế Thiệu Trị, Ngự chế tài thành phụ tướng thi tập là một tác phẩm độc đáo bởi nó có hình thức là một tập thơ dùng để bói, hay nói cách khác là tập hợp những quẻ đoán cát hung.

1/13/2020 1:12:58 PM +00:00

Vương Xương Linh – thi nhân của miền biên tái đế quốc đường

Bài viết giới thiệu khái lược thi nhân đời Đường Vương Xương Linh - một tác giả nổi tiếng với những bài thơ viết về đề tài “biên tái”. Ở nhà thơ này, đây cũng là ngọn nguồn dẫn đến sự xuất hiện của những bài thơ viết về hai đề tài nổi tiếng khác - thơ “tống biệt” và “khuê oán”.

1/13/2020 1:12:48 PM +00:00

Chủ đề văn học địa phương trong trường phổ thông (Khảo sát qua chương trình văn học địa phương các tỉnh duyên hải phía Bắc)

Trên cơ sở ứng dụng hướng nghiên cứu liên ngành văn học - văn hóa, bài viết chỉ ra các chủ đề văn học địa phương trong trường phổ thông các tỉnh duyên hải phía Bắc bao gồm: Quê hương bản quán; cư dân bản địa và văn hóa xã hội; từ đó, đề xuất hình thức dạy học Văn học địa phương theo chủ đề.

1/13/2020 1:12:37 PM +00:00

Tiềm năng sử dụng kênh hình trong dạy học môn “sáng tác thơ ca” ở khoa Ngữ văn, trường Đại học Souphanouvong (Lào)

Bài viết trình bày về những loại kênh hình cụ thể có thể được sử dụng hiệu quả trong dạy học sáng tác thơ ca ở Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Souphanouvong (Lào).

1/13/2020 10:14:22 AM +00:00

Hướng dẫn học sinh trung học phổ thông sử dụng Graph để lập dàn ý trong dạy học làm văn nghị luận xã hội

Bản chất của quá trình dạy học chính là phát huy cao độ tính tích cực tự giác, độc lập sáng tạo của học sinh. Lập Graph là thao tác mã hóa kiến thức cơ bản giúp người học nhận diện rõ nét tính cấp độ và lí giải mối quan hệ nội tại giữa các luận điểm, luận cứ.

1/13/2020 10:12:26 AM +00:00

Một số kĩ năng cơ bản cần rèn luyện cho học sinh trung học phổ thông trong dạy học làm văn nghị luận

Văn nghị luận là một trong những nội dung quan trọng của chương trình Làm văn ở phổ thông. Để học tốt thể loại này, người học không chỉ có vốn kiến thức vững chắc về thể loại mà còn phải nắm vững các kĩ năng làm văn nghị luận.

1/13/2020 10:10:42 AM +00:00

Văn bản thông tin và vấn đề phát triển năng lực dạy học đọc hiểu văn bản thông tin cho giáo viên ngữ văn trung học

Trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục hiện nay, vấn đề phát triển năng lực dạy học cho giáo viên được các nhà nghiên cứu đặc biệt quan tâm. Theo đó, việc phát triển năng lực dạy học đọc hiểu văn bản thông tin cho giáo viên Ngữ văn trung học là vô cùng cần thiết và cấp bách.

1/13/2020 10:07:12 AM +00:00

Ngữ dụng học - Đại cương Ngôn ngữ học (Tập 2): Phần 2

Tiếp phần 1, phần 2 ebook với các nội dung: lý thuyết hội thoại, ngôn ngữ học tương tác; tính thống nhất của cuộc hội thoại, ý nghĩa hàm ẩn và ý nghĩa tường minh; phân loại tiền giả định; các nút bấm tiền giả định...

1/13/2020 9:56:25 AM +00:00

Ngữ dụng học - Đại cương Ngôn ngữ học (Tập 2): Phần 1

Phần 1 của ebook bao gồm các nội dung: khái quát về ngữ dụng học; chiếu vật và chỉ xuất, hành vi ngôn ngữ, lý thuyết lập luận. Mời các bạn cùng tham khảo ebook để nắm chi tiết nội dung các kiến thức.

1/13/2020 9:56:11 AM +00:00

Phê bình sinh thái qua một số tác phẩm thơ đương đại

Trong kỉ nguyên hiện đại, đồng hành cùng ngành khoa học phát triển là nền kinh tế tăng trưởng, nhờ đó chất lượng sống và đời sống tiện nghi của con người được nâng lên đáng kể nhưng cái giá của sự phát triển và thách thức mang tính toàn cầu là môi trường sống ngày càng bị tàn phá, con người đang đứng trước nhiều mối đe dọa từ thời tiết khí hậu, nguồn thực phẩm, bệnh tật, thiên tai...

1/13/2020 9:50:49 AM +00:00

Thơ Nôm Hồ Xuân Hương dưới góc nhìn văn hóa

Trong xu thế hội nhập cùng phát triển, với những tiến bộ của nghiên cứu văn học, với những cải cách, đổi mới ở Việt Nam và trên toàn cầu, cần có một cách nhìn, cách đánh giá mới hơn, hữu hiệu, chân xác, khoa học hơn về tác phẩm văn chương.

1/13/2020 9:47:40 AM +00:00

Factors that influence on students’ attitudes towards plagiarism: The case of Vietnam

Plagiarism is a frequent form of misconduct in academic environment, however the way that students recognize it is quite a new subject in Viet Nam. This research is to examine different factors affecting attitudes of students towards plagiarism in Viet Nam by questioning 845 students. The methodologies of Cronbach‟s Alpha, Exploratory Factor Analyzing (EFA) and linear multiple regressioning were used by SPSS program. The results show that there are 4 major factors having significant influence on students‟ attitudes towards plagiarism, including institution, lack of awareness, personal attitudes and lack of competence. Pressure and internet facilities have no impact on student‟s attitudes towards plagiarism. From that result, we also suggest that on the long term there must be some solutions to reduce the proclivity towards plagiarism.

1/13/2020 9:37:31 AM +00:00

Bupphesanniwat (Love Destiny): Literature and creating value added Thai economy

The objectives of this academic article are to describe Thailand‟s economy and tourism phenomenon significantly influenced by hit TV drama named Bupphesanniwat or Love Destiny, authored by “Rompaeng” pseudonym that caused the highly astounding popularity and success in Thailand. The research conducted by collecting information and news concerning with Bupphesanniwat that spread through mass media and social media with the period of collecting data: 22 February 2018 - 11 April 2018. The results of this study revealed that Bupphesanniwat novel produced into TV drama has an influence on Thai society in many aspects as follows: 1. Passing on continuing the Thai virtuous culture 2. Culture Tourism 3. Economic aspect particularly culture tourism industry and Thailand‟s historical tourist sites. This current mega-hit Bupphesanniwat also ignites the boom in Thainess popularity amongst almost Thai people of all ages, genders and occupations. It also demonstrated values of Thai literature not only creating enjoyment but it can further significantly develop and create value-added economy.

1/13/2020 9:36:27 AM +00:00

The reflection of masculinity in Dheva novel of S. Plai Noi

The objective of this research is to study the masculinity’s reflection that appears in Dheva Novel of S. Plai Noi. This study was a documentary research from Dheva Novel Book of S. Plai Noi, and presented the data in descriptive analysis. The researcher used J.A.Doyle’s Framework as an analyzed framework.

1/13/2020 9:36:18 AM +00:00

Đạo sư đồ qua văn tế Nguyễn Bỉnh Khiêm của Đinh Thời Trung

Văn tế Nguyễn Bỉnh Khiêm (Văn tế Tuyết Giang phu tử) của Đinh Thời Trung là một tác phẩm rất có giá trị, thể hiện hình tượng người thầy Nguyễn Bỉnh Khiêm tài đức vẹn toàn, hiếm có trong lịch sử xưa nay của nước ta. Qua đó, bài văn tế cũng thể hiện đạo lý thầy trò rất sâu sắc, nối tiếp truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc và tiếp thu tinh hoa trong đạo lý thầy trò của Nho gia Trung Quốc.

1/13/2020 9:32:19 AM +00:00

Nghiên cứu quán ngữ tình thái từ cách tiếp cận dị thanh

Khác với cách nghiên cứu trước đây về tình thái, vốn chỉ quan tâm đến thái độ hay cam kết của người nói đối với nội dung mệnh đề, cách tiếp cận dị thanh nhấn mạnh đến khía cạnh đối thoại của tình thái. Do đó, cách tiếp cận dị thanh (vốn phát triển từ ngữ pháp chức năng hệ thống) là thích hợp nhất để nghiên cứu ngữ nghĩa của các quán ngữ tình thái tiếng Việt.

1/13/2020 8:32:29 AM +00:00

Quan niệm về vũ trụ trong Ngũ kinh Moses

Bài viết này phân tích các quan niệm về sự tạo dựng vũ trụ, về bổn phận của con người đối với vũ trụ của Ngũ kinh Moses.

1/13/2020 7:03:07 AM +00:00

Hai kiểu nhân vật theo cách nhìn phân tâm học

Hai kiểu nhân vật này cho phép lý giải nhiều hiện tượng trong văn học phương Tây, cho phép đưa ra những kiến giải mới phù hợp với sự vận động của lịch sử, của thời đại, đồng thời góp phần hoàn thiện các hiểu định dạng, định lượng trong lý luận văn học trước đây.

1/13/2020 7:01:30 AM +00:00

Nhìn lại đội ngũ sáng tác và những thành tựu của văn học dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc

Văn học các dân tộc thiểu số Việt Nam hết sức đặc sắc, mang đậm dấu ấn truyền thống, luôn song hành cùng lịch sử, khẳng định được vai trò, vị thế quan trọng trong quá trình phát triển của văn học nước nhà. Văn học các dân tộc thiểu số Việt Nam nói chung và ở miền núi phía Bắc nói riêng được hình thành, phát triển từ sau Cách mạng tháng 8/1945; nhưng phải đến những năm gần đây, nền văn học ấy mới thực sự phát triển và gặt hái được nhiều thành công.

1/13/2020 7:01:18 AM +00:00

Đặc sắc của các bài thơ thư gửi mẹ (Qua khảo sát ba bài/đoạn thơ của H.Heine, S.Esenin và Nguyễn Quang Thiều)

Trong mảng thơ khắc tạc hình tượng người phụ nữ xưa nay, số lượng các bài thơ viết về Mẹ không phải nhiều nhất, nhưng tình cảm mà những người con, đặc biệt con trai, gửi gắm và dành cho Mẹ thì bao giờ cũng sâu nặng nhất.

1/13/2020 7:01:07 AM +00:00

Nguyễn Quang Thiều: Làng quê là một cõi đi về

“Có một kẻ rời bỏ thành phố” không đơn thuần là sự tập hợp những mảnh vỡ nhức nhối của một con người luôn thấy mình không thích hợp với đời sống đô thị, mà đó còn là cuốn sách biện giải cho sự chối bỏ phố phường - một ẩn dụ của đời sống hiện đại quá nhiều bụi bặm, mất mát để trở về làng quê - nơi còn giữ lại “Mùi của ký ức”thanh sạch, đủ sức làm dịu lại những vết thương sưng tấy trong tim.

1/13/2020 7:00:55 AM +00:00

Thơ triết lí của Nguyễn Bỉnh Khiêm trong dòng chảy văn học trung đại

Thế kỷ XVI, xã hội có nhiều biến đổi sâu sắc và chi phối một cách tiêu cực đến các phạm trù đạo đức Nho giáo và truyền thống đạo lí dân tộc. Chế độ phong kiến đang dần đánh mất lòng tin vào kẻ sĩ. Vì thế, thơ triết lí trở thành một phương tiện hữu hiệu để phục vụ con người, giải thích cho những biến động của xã hội đương thời.

1/13/2020 7:00:44 AM +00:00

Cái nhìn của Ngô Tất Tố đối với Nho học (trường hợp Lều chõng

Nghiên cứu trường hợp Lều chõng, chúng tôi nhận thấy ở nhà văn sự đan xen cả hai thái độ: Vừa phê phán học phong Nho giáo đã quá cũ kỹ, lỗi thời lại vừa mang tâm trạng tiếc nuối về một thời vàng son của khoa cử chữ Hán. Đây là nội dung được chúng tôi đặt ra và luận bàn trong bài viết.

1/13/2020 7:00:34 AM +00:00

Sự đối lập giữa hai đối cực xã hội trong thơ Hàn Mặc Tử

Xưa nay Người thơ phong vận như thơ ấy (Hàn Mặc Tử), mỗi cuộc đời thi nhân đều được phản ánh trên mỗi trang thơ, mỗi tâm tình thi sĩ đều bàn bạc qua từng con chữ. Hàn Mặc Tử là một thi sĩ mà cuộc đời của ông đều được hát lên trên mỗi dòng thơ, qua những cảm xúc quặn đau mãnh liệt.

1/13/2020 7:00:24 AM +00:00

Tiểu thuyết và hồi kí Tô Hoài sau 1945 dưới góc nhìn thể loại - tổng quan về tình hình nghiên cứu

Trong bài viết này, tác giả đưa ra một cái nhìn tổng quan về tình hình nghiên cứu tiểu thuyết và hồi kí Tô Hoài sau 1945 dưới góc nhìn thể loại.

1/13/2020 7:00:12 AM +00:00

Gender development of Vietnamese adolescents

Gender development is a complex and has a great impact on the life of each individual. In this article, we research the individual's gender development through the stages: gender identity, gender role identity, and sexual orientation.

1/13/2020 6:59:39 AM +00:00