Tài liệu miễn phí Lịch sử - Văn hoá

Download Tài liệu học tập miễn phí Lịch sử - Văn hoá

Nghệ thuật Champa thế kỷ 11 và 12 trong mối quan hệ với đế chế Chola qua con đường hải thương

Thời kỳ phát triển rực rỡ của nghệ thuật Champa (Chiêm Thành) có thể nhận thức qua các công trình kiến trúc và điêu khắc của vương quốc được sáng tạo vào thế kỷ 11 và 12 dưới các triều vua Harivarman và Jaya Harivarman. Đặc biệt về sự hoàn thiện kỹ thuật xây dựng đền-tháp cũng như xu hướng thẩm mỹ hiển hiện những ảnh hưởng nghệ thuật từ đế chế Chola ở Nam Ấn Độ.(1) Trước đây, ảnh hưởng của văn hóa và nghệ thuật từ Nam Ấn Độ đến Champa đã được các nhà nghiên cứu lịch sử nghệ thuật quan tâm (Boisselier 1963: 26, 27, 135; Baptiste 2010: 151-87). Tuy nhiên, để chỉ ra một cách cụ thể những ảnh hưởng của Chola đến Champa qua các công trình nghệ thuật tôn giáo; nhất là, đặt mối quan hệ ấy trong bối cảnh giao thương hàng hải giữa Nam Ấn, Đông Nam Á và Hoa Nam, thì, chưa có công trình nào tiêu biểu. Tiểu luận này nghiên cứu mối quan hệ đó dựa trên những cứ liệu được dẫn chứng từ các công trình của nghệ thuật Chàm sáng tạo từ thế kỷ 11-13; và các biến cố lịch sử xảy ra trong vương quốc Champa từ cuối thế kỷ thứ 10 về sau.

5/20/2020 6:13:06 AM +00:00

Ngành Bản đồ Việt Nam

Việc nghiên cứu bản đồ ở Việt Nam đã được thực hiện từ hơn năm thế kỷ qua. Bất kỳ ai cố gắng khảo sát về truyền thống ngành vẽ bản đồ Việt Nam đều phải tăng cường thu thập các chi tiết tản mạn dưới nhiều hình thức khác nhau qua đó mới có thể hiểu được truyền thống này hình thành như thế nào. Mặc dù các học giả của Trường Viễn Đông Bác Cổ Pháp như Henri Maspero, Leonard Aurousseau và Emile Gaspardone đã lập ra một thư mục nghiên cứu về ngành bản đồ Việt Nam, nhưng trong thời kỳ thuộc địa hầu như không có công trình nào về lịch sử bản đồ. Ngoại lệ đáng chú ý nhất là nghiên cứu năm 1896 của Gustave Dumoutier về một bản đồ hành trình hướng nam xưa.

5/20/2020 6:12:58 AM +00:00

Lê Quang Định với vấn đề thống nhất tổ quốc trong Hoàng Việt nhất thống dư địa chí

Việc gắn kết hậu duệ của gia tộc Lê Quang ở làng Tiên Nộn và cả ở các địa phương khác trong việc giải quyết vấn đề trùng tu tôn tạo khu lăng mộ cần được ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi cũng đã liên hệ với gia tộc Lê Quang ở làng Tiên Nộn và chi phái Lê Quang các nơi nhằm khảo cứu các nguồn tài liệu gia tộc, hy vọng có thể bổ sung, làm sáng tỏ hơn về gia thế và sự nghiệp của Hộ Bộ Thượng thư Lê Quang Định. Có như vậy, việc tái bản có sửa chữa và bổ sung bản dịch công trình mang nhiều giá trị to lớn của ông là Hoàng Việt nhất thống dư địa chí của nhà nghiên cứu Phan Đăng trong kế hoạch hợp tác với Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam tại Huế năm 2020 sẽ được hoàn thiện hơn, mang nhiều ý nghĩa thiết thực hơn.

5/20/2020 6:11:25 AM +00:00

Đính chính đôi chỗ liên quan đến việc đào vét kênh Bảo Định năm 1705 và 1819

Từ xa xưa, sông Vàm Cỏ Tây tại địa phận thành phố Tân An (tỉnh Long An) hiện nay đã có con rạch nhỏ gọi là rạch Vũng Gù, chảy về hướng nam khoảng 10km và cạn dần rồi kết thúc tại chỗ quán [Thị] Cai, nay là chợ Tịnh Hà, xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Tại Mỹ Tho, từ Sông Tiền cũng có con rạch nhỏ gọi là rạch Mỹ Tho, chảy về hướng bắc khoảng 10km và cạn dần rồi kết thúc tại chỗ chợ Bến Tranh/ Lương Phú (xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) hiện nay.

5/20/2020 6:10:48 AM +00:00

Bài giảng Xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa

Bài giảng Xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa trình bày khái niệm văn hóa, nền văn hóa và nền văn hóa xã hội chủ nghĩa; tính tất yếu của việc xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa; nội dung và phương thức xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa; xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta đang xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết kiến thức.

5/20/2020 4:51:14 AM +00:00

Quá trình công nghiệp hóa ở Nhật Bản dưới thời Minh Trị (1868 - 1912) và một số gợi mở cho công cuộc đổi mới của Việt Nam hiện nay

Trong suốt chiều dài lịch sử Nhật Bản, nếu như cải cách Taika (năm 645) từng bước thiết lập chế độ phong kiến thì Minh Trị duy tân (1868 - 1912) đã đưa đất nước này phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa. Trong cuộc cải cách Minh Trị, công nghiệp hóa đóng vai trò quan trọng giúp Nhật Bản thoát khỏi nghèo nàn và lạc hậu, trở thành một cường quốc kinh tế phát triển nhất châu Á thời bấy giờ.

5/20/2020 4:17:18 AM +00:00

Nguyên nhân hình thành và quá trình tôn giáo hóa nhân vật Quan Vũ thành Quan Thánh Đế Quân trong văn hóa người Hoa

Bài viết này khảo sát quá trình hình thành và tôn giáo hóa nhân vật Quan Vũ trong lịch sử cũng như xem xét, đánh giá các nhân tố xã hội (văn hóa, chính trị, tôn giáo...) và vai trò của văn học nghệ thuật đối với việc tôn giáo hóa nhân vật này.

5/20/2020 4:06:16 AM +00:00

Dấu ấn tư tưởng phật giáo thời đại Lý – Trần qua các tiểu thuyết lịch sử sau năm 1986

Bài viết nghiên cứu từ góc độ loại hình về một số dấu ấn tư tưởng của văn hóa Phật giáo trong tiểu thuyết lịch sử Việt Nam sau năm 1986 viết về thời đại Lý – Trần, trong đó, tư tưởng Tam giáo đồng nguyên, tư tưởng hòa hợp dân tộc và tư tưởng từ bi bác ái trở thành điểm tựa để nhà văn luận giải về các vấn đề nhân sinh, thế sự.

5/20/2020 4:04:34 AM +00:00

Vận dụng phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học lịch sử lớp 6 ở trường trung học cơ sở phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh

Bài viết đề cập đến việc vận dụng phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học Lịch sử lớp 6 ở trường trung học cơ sở, giúp học sinh phát triển được những năng lực và phẩm chất trong học tập: phát huy được sự sáng tạo, kích thích hứng thú học tập, thu hút các em say mê hoạt động góp phần phát triển toàn diện học sinh.

5/20/2020 2:28:14 AM +00:00

Tác động của chính sách ruộng đất đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở miền Nam Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ

Bài viết này tập trung vào hai vấn đề chính: một là chính sách ruộng đất của Mỹ - Việt Nam Cộng hòa và của chính quyền Cách mạng, hai là tác động của những chính sách đó đối với nông nghiệp, nông thôn miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ.

5/20/2020 2:26:20 AM +00:00

Những luận điểm sáng tạo của về vai trò của văn hóa Chủ tịch Hồ Chí Minh

Những quan điểm mang tính lý luận khi bàn về văn hóa của Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa là sự kế thừa, tiếp thu lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin đồng thời là sự vận dụng, phát triển sáng tạo, phù hợp với thực tiễn Việt Nam.

5/19/2020 8:06:45 PM +00:00

Khai thác giá trị di sản văn hóa cồng chiêng để phát triển du lịch ở Gia Lai

Bài viết trình bày các nội dung chính sau: Di sản văn hóa cồng chiêng Gia Lai - Tiềm năng để phát triển du lịch, một số giải pháp khai thác giá trị cồng chiêng để phát triển du lịch ở địa phương.

5/19/2020 8:04:26 PM +00:00

Công bố phát hiện mới dưới lòng đất Hà Nội

Di chỉ Vườn Chuối thuộc thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội, là địa điểm đã và đang nhận được sự quan tâm của các nhà quản lý văn hóa và nghiên cứu chuyên môn lịch sử, khảo cổ học, bảo tàng học ở Việt Nam. Đây là tên gọi để chỉ một cụm di chỉ khảo cổ thời đại kim khí phân bố ở các gò: Vườn Chuối, Mỏ Phượng, Dền Rắn, Chùa Gio, Đình Lỗ, Cây Muỗng, Chiền Vậy. Với mục đích không để di tích bị biến mất khỏi bản đồ khảo cổ học, UBND TP Hà Nội đã cho phép Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội “tổ chức thám sát, khai quật khảo cổ tại khu vực Vườn Chuối” để làm cơ sở đánh giá giá trị và đề xuất phương án bảo tồn đối với di chỉ khảo cổ học này (Văn bản số 3782/UBND-KGVX ngày 20/8/2018).

5/19/2020 7:02:22 PM +00:00

Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy-học lịch sử ở trường trung học phổ thông

Với môn Lịch sử, việc ứng dụng NCTT vào dạy học lại càng cần thiết hơn vì nó giúp giáo viên có thể cung cấp cho học sinh nhiều nguồn tư liệu khác nhau để học sinh tự tìm ra tri thức cho bản thân và cũng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh.

5/19/2020 6:34:56 PM +00:00

Tết cổ truyền Việt Nam trong thời kỳ hội nhập

Tết Nguyên Đán là dịp lễ quan trọng nhất trong văn hóa của người Việt Nam. Tết là dịp cho mọi thành viên trong gia đình, kể cả những người sinh sống làm ăn ở nơi xa có thể về quê vui cảnh đoàn viên. Nhưng ý nghĩa thiêng liêng nhất của Tết ở chỗ nó là dịp để người Việt nhớ về cội nguồn, ông bà tổ tiên.

5/19/2020 6:33:49 PM +00:00

Bàn về giảng dạy vấn đề giao lưu văn hoá Việt Nam - Nhật Bản trong chương trình lịch sử Việt Nam cận đại từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XX

Phong trào Đông Du là phong trào đấu tranh chính trị do Phan Bội Châu khởi xướng đầu thế kỉ XX, khuyến khích thanh niên Việt Nam sang du học Nhật Bản với hi vọng mở ra con đường cứu nước mới cho dân tộc. Điều này đã đánh dấu sự trao đổi giáo dục đầy ý nghĩa giữa hai nước.

5/19/2020 6:33:19 PM +00:00

Thời đại đồ đá – Tiền đề của nghệ thuật điêu khắc đá mỹ nghệ

Đá là nguyên liệu gắn liền với nhân loại từ thuở sơ khai. Dụng cụ đầu tiên con người chế tạo ra cũng được làm từ đá. Vì thế, có thể nói, thời đại đồ đá chính là bước tiền đề quan trọng cho nghề điêu khắc đá mỹ nghệ sau này. Tài liệu tìm hiểu các giai đoạn trong thời đại đồ đá; các nền văn hóa đồ đá đặc sắc ở Việt Nam. Để nắm chi tiết nội dung mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

5/4/2020 7:22:11 PM +00:00

Vạn Lý Trường Thành – Niềm kiêu hãnh của đất nước tỷ dân

Tài liệu trình bày tổng quan về Vạn Lý Trường Thành; các tên gọi khác của Vạn Lý Trường Thành; tiến trình xây dựng Vạn Lý Trường Thành; giới thiệu một số cửa quan nổi tiếng dọc Vạn Lý Trường Thành; thực trạng ngày nay của công trình vạn dặm...

5/4/2020 5:18:47 PM +00:00

Biến đổi kiến trúc và lễ hội ở Đình Thần Bình Thủy – Long Tuyền (TP. Cần Thơ)

Đình thần Bình Thủy – Long Tuyền được xem là một trong những ngôi đình được hình thành lâu đời nhất khu vực Tây Nam Bộ. Tính từ lần trùng tu đầu tiên 1844 đến nay ngôi đình đã tồn tại gần hai thế kỉ, những dấu ấn của thời khai hoang mở ấp vẫn còn để lại qua phong tục thờ cúng Thành Hoàng bổn cảnh hay kiến trúc cổ của ngôi đình. Trải qua nhiều năm tháng, nơi tâm linh này đã có nhiều thay đổi. Những thay đổi ấy cũng gắn liền với bao thăng trầm của ông cha trong hai thời kháng chiến. Bài viết giới thiệu những biến đổi về mặt vật chất, tinh thần tính từ lúc ngôi đình hình thành cho đến nay.

5/4/2020 5:05:25 PM +00:00

Khám phá những ngôi chùa độc đáo ở Sóc Trăng

Sóc Trăng là tỉnh thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, nơi hội tụ nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống, tạo nên nét văn hoá đa dân tộc đặc sắc. Hệ thống các chùa chiềng mang nét văn hoá của dân tộc Kinh, Hoa, Khmer cũng theo đó mà được xây dựng khang trang, uy nghi thể hiện niềm tin, tín ngưỡng của các Phật tử. Mỗi chùa có một sắc thái, phong cách đặc sắc riêng mang nét đặc trưng của dân tộc. Đã từ lâu, một số ngôi chùa ở Sóc Trăng là điểm đến không thể thiếu của du khách gần xa. Trong đó, Chùa Dơi, chùa Chén Kiểu, chùa Đất Sét, chùa Kh' leng là bốn ngôi chùa nổi tiếng nhất mà bất cứ ai khi đến Sóc Trăng cũng phải ghé qua một lần. Sóc Trăng là vùng đất có trên 200 ngôi chùa lớn nhỏ của 3 dân tộc Kinh – Khmer – Hoa (dân tộc Khmer chiếm tỷ lệ gần 29%). Vì thế khi đặt chân đến Sóc Trăng, hầu như huyện, xã nào cũng có sự hiện diện những ngôi chùa lớn nhỏ khác nhau, tạo nên quần thể kiến trúc đẹp mắt, linh thiêng và tôn vinh các giá trị lịch sử văn hóa truyền thống của vùng đất Sóc Trăng nói riêng và vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung

5/4/2020 5:02:17 PM +00:00

Example of informative speech outline

To inform my audience about one of the most famous tragedies in history, the Titanic; from the disaster to the movie, the sinking of the Titanic remains one of the most famous tragedies in history.

5/4/2020 4:54:03 PM +00:00

Di tích Giồng Nổi (Bến Tre) trong bối cảnh khảo cổ học Nam Bộ thời tiền - sơ sử

Bài viết góp phần nhận thức về (1) các mối quan hệ văn hóa giữa Giồng Nổi với các di tích Đông Nam Bộ và lưu vực sông Vàm Cỏ thời tiền - sơ sử và (2) quá trình phát triển của Giồng Nổi với khung niên đại giai đoạn sớm khoảng 3.500 - 3.000 năm BP và giai đoạn muộn kết thúc khoảng thế kỷ III-II trước Công nguyên.

5/4/2020 3:29:06 PM +00:00

Biển trong sự phòng vệ lãnh thổ của các triều đại phong kiến Việt Nam qua Đại Việt sử ký toàn thư và Đại Nam thực lục

Ý thức phòng vệ biển luôn thường trực ngay từ khi đất nước giành được độc lập sau một nghìn năm Bắc thuộc và cả trong quá trình phát triển dần vào phía nam. Sự phòng thủ này có thể chủ động hoặc bị động tùy theo từng triều đại và có ảnh hưởng mạnh mẽ đến vận mệnh của đất nước.

5/4/2020 3:27:45 PM +00:00

Chiến tranh biên giới - cuộc chiến phức hợp và kéo dài hơn một thập kỷ của Trung Quốc với Việt Nam (1979-1989)

Đặt cuộc chiến tranh này trong bối cảnh toàn diện và với những hành động mà Trung Quốc đã theo đuổi, có thể giúp hiểu rõ hơn nguyên nhân, tính chất của cuộc chiến tranh, cũng như những bài học kinh nghiệm cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hiện tại.

5/4/2020 3:25:46 PM +00:00

Vành đai di sản các phố cổ ven biển Đông Nam Á trong liên kết phát triển du lịch biển đảo

Bài viết tiếp cận từ hướng nghiên cứu văn hóa đô thị với phương pháp so sánh xuyên văn hóa, nhằm chỉ ra các phương hướng phát triển du lịch, khảo cổ, thám hiểm… thông qua việc nghiên cứu sự nối kết giá trị nền tảng đa văn hóa.

5/4/2020 3:25:01 PM +00:00

Bối cảnh quốc tế của cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc Việt Nam năm 1979

Bài viết này phân tích vấn đề từ góc độ quan hệ quốc tế trong hai thập niên 70 và 80 thế kỷ XX nhằm tìm hiểu tác động của mối quan hệ giữa các nước lớn đến tình hình khu vực và đối sách của Việt Nam trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên cương Tổ quốc.

5/4/2020 3:24:48 PM +00:00

Hầu hội trong thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt ở Đà Lạt, Lâm Đồng

Bài viết tìm hiểu những đặc trưng trong nghi lễ hầu hội trong so sánh với nghi lễ hầu đồng theo kiểu miền Bắc, đồng thời nêu ra một số tác động tích cực cùng hạn chế của nghi lễ này trong đời sống tâm linh của một bộ phận cư dân Việt tại Đà Lạt, Lâm Đồng hiện nay.

5/4/2020 3:24:30 PM +00:00

Một số chính sách của triều Nguyễn đối với đội ngũ quan lại Khâm Thiên giám (1802-1883)

Từ nguồn tư liệu rời rạc, tản mạn trong các bộ sử lớn của triều Nguyễn, qua tổng hợp có thể thấy rằng, ở giai đoạn này, ba chính sách cụ thể về đào tạo, tuyển chọn, bổ nhiệm, lương bổng và thưởng phạt đã được các hoàng đế triều Nguyễn áp dụng đối với các quan lại Khâm Thiên giám.

5/4/2020 3:24:18 PM +00:00

Kiều Thanh Quế với văn hóa - văn học truyền thống dân tộc

Bài viết xác định đặc điểm sáng tạo, nghiên cứu, phê bình và dịch thuật của Kiều Thanh Quế từ căn bản phẩm chất văn hóa - văn học truyền thống dân tộc.

5/4/2020 2:31:22 PM +00:00

Một số nghiên cứu mới về những di tích đất đắp dạng tròn trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Bài viết giới thiệu một số kết quả khảo sát thực địa nhằm xác định lại các di tích đã được phát hiện bởi Louis Malleret vào năm 1959 và cập nhật các kết quả nghiên cứu mới trong năm 2019 liên quan đến phạm vi phân bố và niên đại của một số di tích đất đắp dạng tròn ở Bình Phước.

5/4/2020 2:29:28 PM +00:00