Tài liệu miễn phí Ẩm thực

Download Tài liệu học tập miễn phí Ẩm thực

Chính sách và kết quả thực hiện chính sách về bảo tồn, phát huy giá trị của văn hóa ẩm thực tiêu biểu ở các dân tộc thiểu số tỉnh Hà Giang

Nhận thức được vai trò quan trọng của văn hóa ẩm thực trong phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Hà Giang đã xây dựng một số chính sách và giải pháp quan trọng nhằm bảo tồn và phát huy loại hình văn hóa này trong bối cảnh mới. Một số kết quả tích cực rất đáng được ghi nhận từ việc triển khai các chính sách này như: nâng cao ý thức bảo tồn văn hóa ẩm thực của cộng đồng; thành lập các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, các hợp tác xã và cơ sở chế biến thực phẩm; tăng cường hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại cho các sản phẩm hàng hóa. Bên cạnh những kết quả trên, bài viết này còn chỉ ra những tồn tại trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị của văn hóa ẩm thực trong bối cảnh mới như vấn đề thiếu tính “bản sắc” và “chuyên nghiệp”, vấn đề đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vấn đề truyền dạy và kế thừa.

5/20/2020 6:09:58 AM +00:00

Effect of voltage gradient and temperature on electrical conductivity of grape (Vitis vinifera L.) juice during ohmic heating

Ohmic heating is an alternative fast heating technique of foods. It is important to determine electrical conductivity in order to decide on the applicability of ohmic heating technology for specific food products. In this study, grape juice was heated at different voltage gradients 10, 20, 30 and 40 V cm-1 holding at different temperature 55, 65 75 and 85 oC using a laboratory scale static ohmic heating system.

5/19/2020 7:08:06 PM +00:00

Ẩm thực Nam Bộ và những ảnh hưởng từ ẩm thực Thăng Long, Hà Nội

Ẩm thực Nam Bộ được hình thành cùng với lịch sử hình thành vùng đất Nam Bộ. Ở đây có những món ăn mang hương vị rất riêng biệt, độc đáo của nhiều địa phương, nhiều quốc gia. Mỗi món ăn ở từng địa phương đều có nét riêng biệt, nhưng khi đến một địa phương khác đều được biến hóa để phù hợp với điều kiện thời tiết, khí hậu, thổ nhưỡng và thói quen của cư dân tại đây.

5/19/2020 6:38:01 PM +00:00

Các món ăn hàng ngày trong ẩm thực Nam Bộ

Ẩm thực Nam bộ mang những đặc trưng riêng, được hình thành do các đặc điểm về điều kiện tự nhiên, các yếu tố lịch sử và là sự tổng hòa của các nền văn hóa khác nhau. Những món ăn Nam bộ xuất phát từ thuở ban đầu khai phá, dù rất đơn sơ, hoang dã nhưng nó vẫn tồn tại đến ngày nay và không ngừng phát triển, hoàn thiện.

5/19/2020 6:33:55 PM +00:00

Cỗ nhà nông

Cỗ nhà nông thông tin đến quý độc giả một số món ăn thông dụng hàng ngày; món ăn trong bữa tiệc, mâm cỗ của các gia đình, cũng như các vấn đề về cải thiện chất lượng cuộc sống hộ gia đình nông thôn ở Việt Nam: cải mèo xào thịt, salad gà và rau củ nướng, canh rau bóng bì thập cẩm, liên kết thị trường để tăng thu nhập cho nông dân, canh hàu nấu chua, hàu nướng mỡ hành, nuôi hàu - hình thành một ngành sản xuất mới, nâng cao an toàn thực phẩm tại Việt Nam, tôm nướng muối ớt, các hệ thống canh tác trên đất dốc.

5/5/2020 12:18:44 AM +00:00

Giáo trình Công nghệ chế biến thịt cá

Giáo trình Dinh dưỡng gia súc bao gồm 3 chương với các nội dung: nguyên liệu thịt cá; kỹ thuật sơ chế và bảo quản thịt cá; kỹ thuật chế biến thịt cá. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

5/5/2020 12:17:47 AM +00:00

Food outlook biannual report on global food markets

Food outlook biannual report on global food markets present the content: markets at a glance; commodity focus; major policy developments; statistical tables; market indicators.

5/4/2020 11:47:19 PM +00:00

Effect of addition of roselle seed flour on color and textural properties of cookies

Colorimetric and texture profiles of cookies made from Roselle flour (RSF) and Roselle Seed Oil (RSO) were studied. Commission Internationale de I’ Exchange (CIE) L*a*b* coordinates a rectangular coordinate system was adopted for colorimetric studies to establish the total color difference ΔΕ*. A texturometer was used to measure the crushing, cutting, and penetration force calculated at the entire area of cookie samples.

5/4/2020 9:15:23 PM +00:00

Phosphorus nutrition in dairy animals: A review

Phosphorus (P) has a key role in production and reproduction performance of dairy animals. However, feeding of high levels of dietary P has no additional benefits to dairy animals but this practice generally leads to more excretion of P, which in turn causes environmental pollution as P accelerate eutrophication of surface waters.

5/4/2020 9:15:04 PM +00:00

Effect of spinosad and imidacloprid on serum biochemical alterations in male broilers and its amelioration with vitamin E and silymarin

The present experiment was conducted on 120 male broiler chicks which were divided into six groups of 20 each. Group 1 served as control, group 2 treated with imidacloprid @ 50 ppm in feed, group 3 was treated with spinosad @ 1000 ppm in feed, group 4 was treated with imidacloprid @ 50 ppm and spinosad @ 1000 ppm in feed, group 5 was treated with imidacloprid @ 50 ppm, spinosad @ 1000 ppm and Vitamin E @ 20 ppm in feed and group 6 was treated with imidacloprid @ 50 ppm, spinosad @ 1000 ppm and silymarin @ 1000 ppm in feed. The experiment was carried out for 4 weeks.

5/4/2020 6:41:23 PM +00:00

Chromogenic method for the instant detection of adulterants in milk

India is the world’s largest country with 164 million tons of milk production in year of 2016-17. As the population increase, the consumption of milk and milk product is also increased. Today India facing major problem in field of dairy sector is adulteration malpractice of milk and milk products.

5/4/2020 6:33:44 PM +00:00

Evaluation of antimicrobial effect of Emblica officinalis fruit powder on intestinal micro-biota in broilers chicken

To study the effect of dietary supplementation of amla fruit powder on intestinal microbiota of broiler chicken, 300 commercial broiler chicks were randomly distributed into six treatments having five replicates consisting of ten birds each.

5/4/2020 6:33:26 PM +00:00

Evaluation of haemato-biochemical profiles of broiler chicken supplemented with dietary minerals

Present study evaluated the haemato-biochemical profiles of broiler chicken supplemented with dietary minerals (Se+Zn+Cr) at Veterinary College, Anjora, Durg (Chhattisgarh). Day old Ross 308 broiler chicks (n=120) were equally divided into three groups with 40 chicks in each group.

5/4/2020 6:33:14 PM +00:00

Prevalence and study of antibiotic resistant pattern of salmonella in raw milk

Salmonellosis is one of the most commonly reported food borne disease all over the world and developing countries. This study was conducted to determine the prevalence of Salmonella spp. in raw milk. Isolation and identification of Salmonella was carried out using real time polymerase chain reaction (RT-PCR) technique and sensitivity tests were done by the Kirby-Bauer disc diffusion method.

5/4/2020 6:32:56 PM +00:00

Effect of storage conditions on the nutritional quality of protein fortified jackfruit jam

Changes in chemical and sensory characteristics of protein fortified jackfruit jam (2% SPI and 2% WPI) during three months storage at refrigeration temperature (4oC) and ambient condition (26-28oC) were studied. During storage, ascorbic acid, lycopene and protein content of the product decreased, whereas there was an increase in titratable acidity and total sugars in both the fortified jam under different storage conditions up to three months. The changes in physico-chemical parameters were more pronounced at ambient temperature as compare to refrigerated storage. The product was found to be nutritionally and microbiologically safe after three months of storage.

5/4/2020 6:26:22 PM +00:00

Effectiveness of aloe vera and lemon juices concentration in reducing formalin content in tofu sumedang

This study aims to determine effects of concentration and immersion duration of aloe vera and lemon juices in reducing formalin in the tofu soaked with the 5% formalin. This research was experimentally conducted by two Completely Randomized Designs.

5/4/2020 6:17:11 PM +00:00

Development and evaluation of physico-chemical properties of kinnow - aonla - aloe vera blended squash

In present investigation the efforts have been made to prepare a therapeutic Squash made from blend of kinnow-aonla and aloe vera juice extracts. Keeping the present view the investigation was carried out during 2015-16 under Complete Randomized Design with seven treatments and three replications in each.

5/4/2020 6:16:41 PM +00:00

Comparative study on evaluation of refrigerated (4±1ºC) storage stability of paneer incorporated with crude extract from Indian curd, Nisin and Lactic Acid

The present study was conducted to evaluate the refrigerated storage (4±1˚C) stability of paneer incorporating crude extract (CE) prepared from Indian curd in comparison with conventional preservatives like lactic acid and nisin. Four different batches of paneer sample viz. control (C), paneer with CE (T1), 0.5% lactic acid (T2) and 10 ppm nisin (T3) were analyzed at every 3 days interval until day 12.

5/4/2020 6:15:04 PM +00:00

Effect of whey protein isolate on the properties of freeze dried aloe vera (Aloe barbadensis Mill) powder

The effect of whey protein isolate concentrations (10%, 15% and 20%) as carrier agent on the properties of freeze dried aloe vera powder was studied. Addition of whey protein isolate in aloe vera juice yielded powder with free flowable properties.

5/4/2020 6:14:52 PM +00:00

Một số món ngon đặc sản của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long

Thực phẩm địa phương góp phần quan trọng về sự hấp dẫn của điểm đến đối với khách du lịch. Đồng bằng sông Cửu Long rất đa dạng món ngon đặc sản, nhưng chưa được đúc kết giới thiệu. Mục tiêu của bài viết nhằm giới thiệu các món đặc sắc của khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long thông qua chuyến khảo sát thực tế của sinh viên năm nhất ngành Ngôn Ngữ Anh. Kết quả khảo sát đúc kết được 16 đặc sản gồm các món như: Bò xào lá Giang, Gà hấp lá Chúc, Lẩu bò, Hủ tiếu Nam Vang, Bún măng vịt, Các sản phẩm từ cây Thốt Nốt, Bò nướng ngói, Bánh tráng nướng, Kem cuộn, Pizza hủ tiếu, Bánh xèo, Rượu trái Giác, Bánh Flan bí, Chè trôi nước, Bánh canh ghẹ và Nem nướng.

5/4/2020 5:04:17 PM +00:00

Biosensor and its application in food and dairy industry: A review

Food producers are increasingly asking for efficient quality control methods to satisfy the consumer and regulatory requirements to improve the production feasibility, quality sorting, automation and reduction in production cost and time. Generally in the food and the agricultural industries, chemical and microbiological analyses are done periodically by trained operators, which are expensive and require steps of extraction or sample pretreatment, increasing the time of analysis. Biosensors can overcome all these disadvantages by offering rapid, non-destructive and affordable methods for quality control. Considering all these aspects related to food and dairy industry, the development and use of biosensor has really became a boon. This paper highlights the basic concepts and applications of biosensor in food and dairy industry. Biosensors have the potential to produce an analytical revolution to resolve the challenges in the food and industries. This review gives an overview of various types of biosensors used in the food industry and outlines its future prospects.

5/4/2020 4:24:20 PM +00:00

Irradiation of starch and its effect on pasting properties: A review

Starch is the most abundant carbohydrate from the plant source.In different food processing sectors starch plays a vital role, includes thickening, gelling, consistency and shelf stability in various food applications. Irradiation plays an important role on the starch modification, it improves the viscosity of starch and plays a key role in the pasting properties. Irradiation dose was positively correlated to solubility and negatively correlated with relative crystallinity, thermal properties, and pasting properties.

5/4/2020 4:13:53 PM +00:00

An estimation of the consumers expenditure on the consumption of American foods

American Food Restaurants (AFR) are uniquely designed restaurants accounting for a central and significant part of the Indian Food Service Industry. This study aims to draw attention towards lesser known aspects such as consumer’s mode of purchase and relevance of American foods and their monthly expenditure and per visit expenditure on American foods, for which data was collected from 90 consumers of American style foods and seven American Food Restaurants (AFR’s) were interviewed using a structured and pre-tested schedule in Bengaluru City and the collected data was analyzed using percentage analysis.

5/4/2020 4:13:29 PM +00:00

Studies on some drying characteristics of Amla

A research work was carried out to determine the drying characteristics of amla using cabinet tray dryer and open sun drying as drying methods at Department of Food Process Engineering, SHIATS, Allahabad in the year 2015-2016. The variety of amla fruit taken for the study was Chakaiya.

5/4/2020 4:12:58 PM +00:00

Effect of cooking on total antioxidant activity, polyphenols and flavanoid content in commonly consumed vegetables

In India, most of the vegetables are processed before consumption and are cooked by boiling in water or roasting or deep-frying or microwaving. These cooking processes would bring about a number of changes in physical characteristics and chemical composition of vegetables. Thus, the present study helps to know the effect of different commonly used household processing methods on total antioxidant activity, flavanoid content and total polyphenols content of the selected vegetables. A total of six green leafy vegetables and five other vegetables namely red amaranthus, fenugreek, curry leaves, drumstick leaves, shepu, cabbage, ridge gourd, tomato, small brinjal, cluster bean and French bean were selected for the study.

5/4/2020 4:08:26 PM +00:00

Development and cost economics of chicken powder incorporated shelf stable fried snack prepared from spent hen meat with rosemary and betel leaves extract

The purpose of the study was undertaken to standardize processing protocol of fried snack and to evaluate economics of the developed product. Three treatments were prepared with incorporation of rosemary extract (T1), betel extract (T2) and their 1:1 combination (T3) in product by replacing amount (3%) of chicken powder from formulation to evaluate economics of the fried snack. All treatments and control group were deep fried at 1900C for 45 sec. to make the product.

5/4/2020 4:04:14 PM +00:00

Giáo trình Tài liệu công thức 70 món ăn dùng cho hệ chính quy năm học 2019

Giáo trình Tài liệu công thức 70 món ăn dùng cho hệ chính quy năm học 2019 trình bày công thức các món ăn như: súp cua măng tây; canh rau dền nấu trứng bắc thảo; nộm hoa chuối tai lợn; xa lát Nga; hến xúc bánh đa; cơm rang thập cẩm; thịt bò nướng xả ớt; bún bò Nam Bộ; thịt gà rang muối….

5/4/2020 2:42:07 PM +00:00

Microbial behavior against newer methods of food processing and preservation: A review

There has been a great advancement in food processing methods over the years from traditional thermal processing to various non-thermal processings like high-pressure, electric field and radiations based methods. These methods have been found more effective and less damaging to food quality. This review describes the mechanism of inactivation of microbes due to these newer methods of food processing. These methods kill vegetative microbes but fail to effectively kill spores, but a combination of methods can be used to achieve the objective. These methods, however, can meet the demands of consumers for safe, nutritious, improved taste, texture and ready-to-eat food products.

5/4/2020 1:32:25 PM +00:00

Changes in chemical constituents and overall acceptability of aonla-papaya jam and chutney during storage

The present study was conducted to standardize appropriate combination of aonlapapaya blends for preparation of jam and chutney, and to evaluate the changes in chemical constituents and overall acceptability of the products during storage. Jam and chutney prepared from 100:0, 80:20, 60:40, 40:60, 20:80 and 0:100 ratio of aonla:papaya pulp were analyzed for changes in chemical constituents and overall acceptability at monthly interval during three months storage.

5/4/2020 1:27:04 PM +00:00

Process optimization and shelf-life evaluation of retort processed shelf stable ready to eat rice pulav

A ready to eat thermally processed rice pulav were developed using retort processing. The rice pulav processing parameters like temperature and time 115 to 125°C for 15 to 25 min respectively on the basis of descriptive sensory evaluation. The processing temperature and time of 117.67°C for 22.4 min was considered to be the most appropriate for retorting the rice pulav with overall acceptability of 7.46 and desirability 0.79. The developed product was subjected to various chemical, microbial and sensory analyses during storage for 180 days at ambient temperature (17 -37°C).

5/4/2020 1:21:18 PM +00:00