Tài liệu miễn phí Mỹ thuật

Download Tài liệu học tập miễn phí Mỹ thuật

Nghệ thuật tạo hình của đồ gốm thời Trần

Bài viết phân tích những đặc trưng cơ bản của nghệ thuật gốm thời Trần thông qua đề tài trang trí, hình thức thể, kĩ thuật tạo hình, phong cách và ngôn ngữ tạo hình của đồ gốm thời Trần.

9/25/2020 1:07:05 AM +00:00

Tính biểu cảm của hình thức gò kim loại trong tác phẩm điêu khắc

Trong nghiên cứu và sáng tạo nghệ thuật, kim loại là một trong những chất liệu phổ biến của điêu khắc. Nghiên cứu tính biểu cảm của hình thức gò kim loại trong tác phẩm điêu khắc dựa trên cơ sở xây dựng hình thức cùng với ngôn ngữ cảm xúc của chất liệu và khai thác triệt để phương diện biểu cảm của chất liệu kim loại với hình thức gò.

9/24/2020 9:53:27 PM +00:00

Qui trình hình thành concept trong sáng tạo nghệ thuật điêu khắc với chủ đề tình mẫu tử

Tình “Mẫu tử” là một đề tài rộng lớn trong nghệ thuật, luôn được các nghệ sỹ khai thác, sáng tạo. Tôi đã thử nghiệm các chất liệu của nghệ thuật điêu khắc về chủ đề này và cuối cùng tất cả các ý tưởng cho hình thức thể hiện của tác phẩm là chất liệu “sắt hàn”.

9/24/2020 9:52:26 PM +00:00

Bài giảng Vẽ mỹ thuật

Bài giảng Vẽ mỹ thuật thông tin đến các bạn những kiến thức về những kỹ thuật cơ bản trong môn vẽ mỹ thuật; vẽ tĩnh vật; vẽ trang trí; vẽ phong cảnh.

9/24/2020 7:23:13 PM +00:00

Thiết kế hoạt động trải nghiệm sáng tạo làm tranh thuỷ ấn trên giấy cho học sinh lớp 4-5

Làm tranh thủy ấn là sự gặp gỡ giữa nghệ thuật và khoa học: màu sơn dầu nổi trên bề mặt nước được tạo hình ngẫu nhiên hoặc được tác động thành các họa tiết để in lên giấy và sau đó phơi khô thành sản phẩm. Quá trình này rất dễ thực hiện và là một hoạt động sáng tạo tuyệt vời cho học sinh. Đây là một hình thức trải nghiệm thú vị giúp các em giải phóng khỏi tư duy khuôn mẫu nhằm thúc đẩy sáng tạo trong hoạt động tạo hình.

9/24/2020 4:55:28 PM +00:00

Hướng dẫn làm bài khối ngành Mỹ thuật ứng dụng

Tài liệu hướng dẫn đến các bạn những nội dung về kỹ năng tính toán, phân tích xử lý tính đầy đủ của thông tin, kỹ năng suy luận và tư duy logic học để vượt qua kỳ thi sơ tuyển đại học khối ngành Mỹ thuật ứng dụng với kết quả như mong đợi.

9/24/2020 4:32:24 PM +00:00

Điêu khắc kể chuyện nghệ thuật Phật giáo trên trụ ốp tường Lạc Qưới của bảo tàng An Giang

Bài viết đối sánh với các tác phẩm từ những nền nghệ thuật khác và tư liệu thành văn đã công bố; từ đó xác định niên đại tương đối cho tác phẩm trụ ốp tường Lạc Qưới của bảo tàng An Giang trong bối cảnh hình thành văn hóa của cư dân Đồng bằng sông Cửu Long.

9/24/2020 4:24:48 PM +00:00

Ý vị của đường nét trong tác phẩm tạo hình

Bài viết tìm hiểu một số bài tập thực hành về bố cục tôi nhận thấy các em sinh viên thường chú trọng hơn về hình khối, màu sắc và còn xem nhẹ cấu trúc của đường nét, cấu trúc đường nét đó là một yếu tố chiếm tỉ lệ rất ít nhưng lại vô cùng tinh tế nếu như được sử dụng đúng chỗ sẽ gợi được hiệu quả về không gian, về nhịp điệu...

8/29/2020 3:26:22 AM +00:00

Chương trình giáo dục phổ thông 2018 với việc giáo dục giá trị truyền thống qua tác phẩm mĩ thuật cho học sinh tiểu học

Giá trị truyền thống là những giá trị tốt đẹp, tiêu biểu cho bản sắc văn hoá của một dân tộc và phải được gìn giữ và phát triển. Bài viết tập trung phân tích tính ưu việt của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trong giáo dục giá trị truyền thống qua các tác phẩm mĩ thuật cho học sinh tiểu học.

8/29/2020 1:51:55 AM +00:00

Hội họa siêu thực đương đại của một số họa sỹ Việt Nam tiêu biểu nhìn từ góc độ tính dân tộc

Bài viết này trình bày về những biểu hiện của tính dân tộc thông qua các sáng tác của ba họa sỹ Việt Nam tiêu biểu theo xu hướng Hội họa Siêu thực đương đại, đó là: Nguyễn Huy Tiếp, Bửu Chỉ và đặc biệt là họa sỹ Nguyễn Đình Đăng - một họa sỹ sống xa Tổ quốc.

8/28/2020 11:58:02 PM +00:00

Lecture Art, craft and calligraphy - Lecture 32

In this lecture we will focus: Making Calligraphies using different tools and mediums. We did calligraphy with different tools in the class with students for the portfolio, calligraphy with kalam on paper, calligraphy with brush on paper, calligraphy with paint on canvas.

7/8/2020 2:54:45 PM +00:00

Lecture Art, craft and calligraphy - Lecture 31

In this lecture we will focus: Teachers education course; knowledge on art, craft and calligraphy with relation to pakistani artist and craftsman; practice of making their own art works roll of art in child development; importance of art and craft in curriculum and relationship with other subjects; class room planning and evaluation of art works.

7/8/2020 2:54:37 PM +00:00

Lecture Art, craft and calligraphy - Lecture 30

In this lecture we will focus: Preparing to teach art, craft and calligraphy continued; assessing children’s learning during an art activity; assessment rubrics; planning for art, craft and calligraphy; art and crafts exhibition; display and assessment of student teacher projects and portfolios.

7/8/2020 2:54:31 PM +00:00

Lecture Art, craft and calligraphy - Lecture 29

Lecture 29 - What is assessment in art, craft and calligraphy? In this lecture we will focus: How are crafts linked to places where they are produced, who produces crafts? How are crafts activities linked to learning across the curriculum and what can children learn.

7/8/2020 2:54:25 PM +00:00

Lecture Art, craft and calligraphy - Lecture 28

In this lecture we will focus preparing to teach art, craft and calligraphy; connecting art craft and calligraphy across the curriculum; managing art, craft and calligraphy in the classroom.

7/8/2020 2:54:19 PM +00:00

Lecture Art, craft and calligraphy - Lecture 27

In this lecture we will focus doing art and crafts with children in the elementary grades, doing art and craftworks and handicrafts, art and crafts across the curriculum, doing art and crafts with children in the elementary grade.

7/8/2020 2:54:13 PM +00:00

Lecture Art, craft and calligraphy - Lecture 25

At the chapter, students teachers will be able to: Doing craftwork and handicrafts, crafts across the curriculum, doing crafts with children in the elementary grade, design craft activities for children in elementary grades, give examples of links between crafts and other areas of the curriculum.

7/8/2020 2:54:07 PM +00:00

Lecture Art, craft and calligraphy - Lecture 24

In this lecture we will focus crafts in Pakistan. Pakistan has a rich history of handicrafts. Handicrafts reflects the culture and tradition of Pakistan. These handicrafts spread out quality of beauty and show the inherited skills of people. The actual beauty of a piece of handicrafts surely depends on the simplicity of material, the glimpses of a culture and touch of art.

7/8/2020 2:54:00 PM +00:00

Lecture Art, craft and calligraphy - Lecture 21

In this chapter, you will learn to step by Step Painting Techniques: Learn to Paint with Free Painting Tips on Making Corrections, Paint Texture and Painting Materials. Learning to paint can be an intimidating process, but with free expert tips, you can master basic painting techniques in no time. Learn to paint a picture you can be proud of by using our expert tips on how to paint texture, making corrections.

7/8/2020 2:53:53 PM +00:00

Lecture Art, craft and calligraphy - Lecture 18

In this lecture we will focus printing and patterns, printing,vegetable printing, leaf printing and block printing. pattern making,geometric and organic patterns.

7/8/2020 2:53:40 PM +00:00

Lecture Art, craft and calligraphy - Lecture 17

In this lecture we will focus geometric shapes and forms, organic shapes and forms, texture. An organic or natural form is loose and undefined. Often things found in nature are organic forms, like clouds. Clouds have no set form, and no geometric lines or angles. Geometric or inorganic forms have hard, defined lines and angles, and don't vary too much. Often man-made things have these kinds of forms, which must be measured to come out correctly.

7/8/2020 2:53:34 PM +00:00

Lecture Art, craft and calligraphy - Lecture 16

In this lecture we will focus colour and the colour wheel (primary, secondary and tertiary colours). Color theory encompasses a multitude of definitions, concepts and design applications - enough to fill several encyclopedias. However, there are three basic categories of color theory that are logical and useful : The color wheel, color harmony, and the context of how colors are used. Color theories create a logical structure for color.

7/8/2020 2:53:28 PM +00:00

Lecture Art, craft and calligraphy - Lecture 15

In this lecture we will focus elements and principals of design elements of Art and their importance. Line, shape, form, space, texture, Value and colour. Lines and what they do in Art. Types of lines. Vertical, horizontal, diagonal, zigzag and curved. line variation, length, width and texture.

7/8/2020 2:53:22 PM +00:00

Lecture Art, craft and calligraphy - Lecture 14

The Quran is written in Arabic, and the language’s flowing script is not just a way of writing, but also a form of art. Calligraphy grew in part because of religious restrictions on representational art and Muslim’s love of arabesque, the flowing repetition of multiplying and interlaced patterns, which represents the infinite. When created in calligraphy, a simple word or proverb can become an intricate, abstract design so complex as to be almost unreadable. In this lecture we will focus Pakistani calligraphers.

7/8/2020 2:53:16 PM +00:00

Lecture Art, craft and calligraphy - Lecture 13

In this lecture we will focus Introduction to Realism, Pakistani artists, Anna Molka Ahmad, Ali Imam, Iqbal Hussain, Khalid Iqbal. Realism, in the arts, the accurate, detailed, unembellished depiction of nature or of contemporary life. Realism rejects imaginative idealization in favour of a close observation of outward appearances. As such, realism in its broad sense has comprised many artistic currents in different civilizations.

7/8/2020 2:53:09 PM +00:00

Lecture Art, craft and calligraphy - Lecture 12

Making Calligraphies using different tools and mediums. (Practical) After this practical based lecture 10. In lecture 10 we discussed Important Pakistani Calligraphers and their work. Although they were all Modern artists but they gave importance to Traditional script.

7/8/2020 2:53:03 PM +00:00

Lecture Art, craft and calligraphy - Lecture 10

In this lecture we will focus Persian artists and their calligraphy. Persian calligraphy is the calligraphy of the Persian writing system. It is one of the most revered arts throughout Persian history. We discussed Six generes of Persian Calligraphy created by Ibn-i- Maqlah and his brother. namely Tahqiq, Reyhan, Sols, Naskh, Toqi and Reqa.

7/8/2020 2:52:57 PM +00:00

Lecture Art, craft and calligraphy - Lecture 9

Before starting lecture 9 lets do the summery of our previous lecture: Islamic glass work, Medieval Islamic metalwork, calligraphy, calligraphy in different cultures and traditions of the world, calligraphy in Japan, calligraphy in China, calligraphy in Persia, Arabic calligraphy. In this lecture we will focus Persian artists and their calligraphy. Persian calligraphy is the calligraphy of the Persian writing system. It is one of the most revered arts throughout Persian history.

7/8/2020 2:52:50 PM +00:00

Lecture Art, craft and calligraphy - Lecture 8

In this lecture we will focus: Islamic glass work, Medieval Islamic metalwork, calligraphy, calligraphy in different cultures and traditions of the world, calligraphy in Japan, calligraphy in China, calligraphy in Persia, Arabic calligraphy.

7/8/2020 2:52:43 PM +00:00

Lecture Art, craft and calligraphy - Lecture 7

In lecture 5 unit 2 we have discussed the following topics. Art and craft (the development of pottery, metal work, printing on cloth and bead making). Teaching and learning was planed on Indus valley civilization. In this lecture we will focus: Islamic Art, Introduction to Islamic Art, history and development of Islamic Art, Islamic art and links across the curriculum.

7/8/2020 2:52:36 PM +00:00