Tài liệu miễn phí Tâm lý học

Download Tài liệu học tập miễn phí Tâm lý học

Một số phương pháp và kĩ thuật phát triển kĩ năng xã hội cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ mức độ nhẹ

Làm thế nào để trẻ rối loạn phổ tự kỷ (RLPTK) có thể sống độc lập hơn và sớm hòa nhập cộng đồng là mối quan tâm của nhiều cha mẹ và giáo viên. Để đạt được mục tiêu đó, một việc quan trọng là cần xây dựng và phát triển ở trẻ RLPTK những kĩ năng xã hội (KNXH) phù hợp mức độ phát triển và môi trường văn hóa xã hội của trẻ.

4/25/2019 6:53:11 AM +00:00

Thực trạng hành vi sức khỏe và nguy cơ trầm cảm của sinh viên năm thứ hai Đại học Thương mại

Bài viết tập trung mô tả thực trạng hành vi sức khỏe của sinh viên năm thứ hai Trường Đại học Thương Mại, đánh giá nguy cơ trầm cảm của nhóm sinh viên trên.

4/25/2019 6:46:58 AM +00:00

Ebook Yếu tố sinh học và yếu tố tâm lý xã hội trong sự phát triển tâm lý con người: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 sách gồm 2 chương 3 và 4 lần lượt thể hiện nội dung sau đây: Đặc điểm sinh lý và đặc điểm tâm lý của nhân cách; chương 4: Từ một thực thể sinh học - xã hội con người trở thành một nhân cách. Nội dung cuốn sách có thể giúp sinh viên và nghiên cứu sinh, những nhà nghiên cứu và giảng dạy các khoa học về con người nói chung, về tâm lý học nói riêng, tìm hiểu và phân tích sâu hơn về một lĩnh vực phức tạp, khó khăn và còn nhiều tranh cãi này.

4/25/2019 5:50:17 AM +00:00

Ebook Tâm lý học khác biệt: Phần 2

Ebook Tâm lý học khác biệt: Phần 2 trình bày các nội dung về những khác biệt cá nhân về cảm xúc, ý chí, ngôn ngữ và ý thức, những khác biệt cá nhân về một số đặc trưng nhân cách, con người trong nhóm, phân loại cá nhân,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

4/25/2019 4:31:14 AM +00:00

Ebook Bản ngã vô biên - 33 bước phục hồi nội lực của bạn: Phần 2

Cuốn sách Bản ngã vô biên phác họa cái nhìn toàn cảnh về một con đường, sẽ khơi dậy trong bạn sự tò mò và niềm khao khát khám phá - con đường hình thành từ 33 bước giáo huấn cổ xưa. Phần 2 của ebook này sẽ gồm các bước: Không nắm giữ bất cứ điều gì, đừng biện hộ, thường xuyên thanh tẩy bản thân mình, tôn trọng tất cả sinh vật: quan sát vẻ đẹp trong tất cả mọi vật, sức mạnh sinh ra từ bên trong, vi vô vi, hiến dâng cuộc đời mình cho đạo thánh, hiểu rằng nguồn cảm hứng và tính sáng tạo bắt nguồn từ bên trong,... Mời các bạn cùng đón đọc.

4/25/2019 4:13:31 AM +00:00

Ebook Bản ngã vô biên - 33 bước phục hồi nội lực của bạn: Phần 1

Ở mỗi người luôn tồn tại hai mặt của mối quan hệ chặt chẽ giữa thể chất và tinh thần, con người nỗ lực bằng mọi cách để đạt được sự phong phú về mặt tinh thần hay nói cách khác là để đạt tới Chân-Thiện-Mỹ. Có con đường nào đưa ta đến đó không? Mà nếu có, con đường ấy sẽ như thế nào? Cuốn sách Bản ngã vô biên của tác giả Stuart Wilde giúp bạn phác họa cái nhìn toàn cảnh về một con đường, sẽ khơi dậy trong bạn sự tò mò và niềm khát khao khám phá - con đường hình thành từ 33 bước giáo huấn cổ xưa. Mời các bạn cùng đón đọc.

4/25/2019 4:13:20 AM +00:00

Biểu hiện khó khăn tâm lí trong hoạt động học tập của sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Lâm nghệp

Nghiên cứu này nhằm tìm hiểu biểu hiện khó khăn tâm lý của sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Lâm nghiệp. Trong nghiên cứu này, tác giả phỏng vấn 283 sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Lâm nghiệp qua bảng hỏi. Kết quả đã chỉ ra, sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Lâm nghiệp gặp những khó khăn tâm lý trong hoạt động học tập trên ba khía cạnh: Nhận thức, thái độ và kỹ năng.

4/3/2019 6:40:57 AM +00:00

Một số đặc điểm tâm lý cá nhân tác động đến nhu cầu tham vấn tâm lí của trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS

Một số đặc điểm tâm lí cá nhân được nghiên cứu trong bài viết này là nhận thức về tham vấn tâm lí, niềm tin về hiệu quả tham vấn tâm lí và sự tự kì thị của trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Đây là các yếu tố chủ quan tác động đến nhu cầu tham vấn tâm lí khi có khó khăn trong cuộc sống của những trẻ em này.

4/3/2019 4:17:39 AM +00:00

Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi gây hấn của học sinh trung học phổ thông

Bài viết này đề cập các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi gây hấn của học sinh trung học phổ thông trên địa bàn huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Có nhiều yếu tố tác động đến hành vi gây hấn của học sinh trường trung học phổ thông (THPT) Hà Trung và trường Nguyễn Sinh Cung. Trong nghiên cứu này, tác giả đề cập tới các nhóm yếu tố ảnh hưởng từ phía bản thân học sinh, gia đình, nhà trường, và xã hội. Trên cơ sở đó đề xuất biện pháp tác động nhằm phòng ngừa và ngăn chặn hành vi gây hấn ở học sinh THPT.

4/3/2019 12:21:27 AM +00:00

Sức khoẻ tâm lí của học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông tại Hà Nội

Nghiên cứu này nhằm khảo sát thực trạng sức khỏe tâm lí, cụ thể là những khó khăn tâm lí của học sinh Trung học cơ sở và Trung học phổ thông tại Hà Nội trong 6 lĩnh vực: học tập, phát triển tâm sinh lí, giao tiếp với bạn bè, giao tiếp với thầy cô, giao tiếp với người thân và hướng nghiệp. Đồng thời phân tích kết quả thực trạng trong mối liên quan với giới tính, học lực, khối lớp và tình trạng kinh tế gia đình.

4/3/2019 12:20:59 AM +00:00

Giáo trình Các phương pháp nghiên cứu tâm lý học: Phần 2

Giáo trình Các phương pháp nghiên cứu tâm lý học: Phần 2 trình bày các phương pháp nghiên cứu tâm lý học như: phương pháp quan sát, phương pháp điều tra bằng bảng hỏi, phương pháp phỏng vấn, phương pháp nghiên cứu trường hợp, đo lường phương pháp xử lý phân tích thống kê thông tin nghiên cứu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

4/2/2019 11:34:10 PM +00:00

Giáo trình Các phương pháp nghiên cứu tâm lý học: Phần 1

Giáo trình Các phương pháp nghiên cứu tâm lý học: Phần 1 sẽ trình bày các vấn đề chung về nghiên cứu khoa học và nghiên cứu tâm lý học, các nguyên tắc đạo đức trong nghiên cứu tâm lý học, tiến trình nghiên cứu tâm lý học, xây dựng cơ sở lý luận và lựa chọn khách thể nghiên cứu... Mời các bạn cùng tham khảo.

4/2/2019 11:33:50 PM +00:00

Ebook Tâm lý giáo dục: Phần 2

Ebook Tâm lý giáo dục: Phần 2 tiếp tục trình bày sự phát triển tâm lý của trẻ em qua các lứa tuổi, tâm lý của trẻ em trong cương vị học sinh, bản chất sự học, những lý thuyết về học hỏi, áp dụng các nguyên tắc tâm lý vào việc giảng dạy ở nhà trường, đo lường và phê phán kết quả học tập. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của ebook.

3/24/2019 10:15:53 PM +00:00

Ebook Tâm lý giáo dục: Phần 1

Ebook Tâm lý giáo dục: Phần 1 trình bày các nội dung tổng quát về tâm lý giáo dục, sự phát triển của trẻ em về phương diện cơ thể, sự phát triển của trẻ em về phương diện xúc cảm, phát triển của trẻ em về phương diện trí tuệ, phát triển xã hội, những phương pháp tìm hiểu học sinh,... Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

3/24/2019 10:15:30 PM +00:00

Ebook Tâm lý học dân tộc: Phần 2

Nối tiếp phần 1 của ebook Tâm lý học dân tộc phần 2 tiếp tục trình bày một số thành tựu nghiên cứu bước đầu về tâm lý học dân tộc ở nước ta, thành tựu nghiên cứu trước Cách mạng tháng Tám 1945 và những thành tựu nghiên cứu từ năm 1975 đến nay Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

3/24/2019 10:15:16 PM +00:00

Ebook Tâm lý học dân tộc: Phần 1

Ebook Tâm lý học dân tộc: Phần 1 trình bày một số vấn đề chung của tâm lý học dân tộc, những khái niệm và nội dung cơ bản của tâm lý học dân tộc, định khuôn tâm lý dân tộc, bản sắc tâm lý dân tộc và căn tính tộc người,... Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

3/24/2019 10:14:58 PM +00:00

Ebook Tổn thương tâm lý ở nạn nhân bị nhiễm chất độc hóa học/Dioxin do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam

Ebook Tổn thương tâm lý ở nạn nhân bị nhiễm chất độc hóa học/Dioxin do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam trình bày các nội dung về tổng quan chiến tranh hóa học và hậu quả chiến tranh hóa học của Mỹ ở Việt Nam, phân tích tổn thương tâm lý ở nạn nhân CĐHH/Dioxin ở Việt Nam, mô hình trợ giúp tâm lý - xã hội tổng hợp cho nạn nhân chất độc hóa học/Dioxin tại cộng đồng. Mời các bạn cùng tham khảo.

3/15/2019 6:37:50 AM +00:00

Thực trạng giải quyết xung đột tâm lí trong giao tiếp với bạn của học sinh trung học cơ sở ở thành phố Hồ Chí Minh

Với học sinh trung học cơ sở, xung đột tâm lí không chỉ ảnh hưởng đến bầu không khí giữa các em với nhau mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống tâm lí, đến hiệu quả học tập, đến sự hình thành và phát triển nhân cách của các em. Xung đột tâm lí trong giao tiếp với bạn của học sinh trung học cơ sở cũng cần có cách giải quyết xung đột riêng, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí lứa tuổi.

3/15/2019 6:01:39 AM +00:00

Giáo trình Tâm lý du lịch: Phần 2 - NXB Văn hóa Thông tin

Nối tiếp phần 1, phần 2 sách trình bày về tâm lí du lịch, ngoài 8 chương giáo trình còn có 2 phụ lục: Phụ lục 1 - phiếu trưng cầu ý kiến khách du lịch, phụ lục 2: Một số kinh nghiệm để phán đoán tâm lý con người khi tiếp xúc. Giáo trình ra đời nhằm trang bị những kiến thức cơ bản cho học sinh, sinh viên, đồng thời đây cũng là tài liệu tham khảo bổ ích cho các cán bộ quản lí, các nhân viên hiện đang công tác trong ngành du lịch.

3/15/2019 5:38:21 AM +00:00

Giáo trình Tâm lý du lịch: Phần 1 - NXB Văn hóa Thông tin

Xuất phát từ những yêu cầu thực tiễn đòi hỏi không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ du lịch, cuốn giáo trình Tâm lý du lịch nhằm trang bị những kiến thức cần thiết cho những người hoạt động trong lĩnh vực du lịch. Sách bao gồm 8 chương được chia thành 2 phần, phần 1 sách trình bày một số vấn đề cơ bản của tâm lí học.

3/15/2019 5:38:11 AM +00:00

Sử dụng tín hiệu điện não đồ đánh giá độ tập trung của kích thích cảm xúc dựa trên đánh giá năng lượng và giá trị entropy

Trong nghiên cứu này, tác giả trình bày về việc tiếp cận một phương pháp mới, đó là đánh giá mật độ kích cảm xúc trên cơ sở phát hiện số lượng các phân đoạn kích thích cảm xúc (emotional arousal epochs) qua tín hiệu điện não đồ. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

3/15/2019 3:59:55 AM +00:00

Ebook 80 Lời mẹ gửi con gái

Ebook là tổng hợp những bức thư mà mẹ gửi cho con gái với những tâm sự tuổi dậy thì, tâm lý con gái biến đổi. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung ebook.

3/15/2019 2:08:51 AM +00:00

Ebook Tâm lý học trong nháy mắt

Ebook Tâm lý học trong nháy mắt gồm 13 chương giới thiệu chung về tâm lý học. Trình bày về phương pháp nghiên cứu, nhà tâm lý học nổi tiếng, hệ thần kinh, giấc ngủ, trí nhớ, tư duy... Mời các bạn tham khảo!

3/15/2019 1:45:46 AM +00:00

Ebook Tâm lý học: Phần 2

Ebook Tâm lý học - Phần 2 gồm có những nội dung chính sau: Nhận thức bằng tưởng tượng, nhận thức tinh thần, hoạt động và tình cảm, chủ thể tâm lý. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

3/15/2019 1:07:06 AM +00:00

Ebook Tâm lý học: Phần 1

Cuốn sách Tâm lý học của Trần Văn Hiến Minh gồm có 7 phần với 31 chương. Ebook Tâm lý học - Phần 1 sẽ cung cấp cho người học những kiến thức về: Đối tượng tâm lý học, phương pháp tâm lý học, nhận thức ngoại giới. Mời các bạn cùng tham khảo.

3/15/2019 1:06:55 AM +00:00

Nghiên cứu nhận thức của phụ nữ về trầm cảm sau sinh (nghiên cứu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng)

Nghiên cứu thực trạng nhận thức của phụ nữ về trầm cảm sau sinh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trên một số khía cạnh như biểu hiện của trầm cảm sau sinh, các yếu tố nguy cơ dẫn đến trầm cảm sau sinh, ảnh hưởng của trầm cảm sau sinh với cuộc sống của người phụ nữ trên 50 phụ nữ với đặc điểm như mang thai, nuôi con nhỏ dưới 1 tuổi, phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ.

2/22/2019 8:24:43 PM +00:00

Giáo trình Tâm lý học đại cương (Giáo trình dùng cho các trường cao đẳng sư phạm)

Giáo trình Tâm lí học đại cương được biên soạn theo “Chương trình đào tạo giáo liên Trung học cơ sở trình độ Cao đẳng Sư phạm”, hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Giáo trình gồm 7 chương: Tâm lí học là một khoa học; cơ sở tự nhiên và cơ sở xã hội của tâm lí, sự hình thành và phát triển tâm lí, ý thức, hoạt động nhận thức; tình cảm và ý chí; trí nhớ; nhân cách và sự hình thành, phát triển nhân cách.

2/22/2019 7:04:15 PM +00:00

Tìm hiểu nhận thức của các nhà tâm lý trị liệu Việt Nam về liệu pháp chú tâm

Nội dung bài viết trình bày chương trình đào tạo chú tâm ở Việt Nam còn thiếu nhiều và chưa bài bản, dẫn đến một vài khó khăn cho các nhà tâm lý trong quá trình áp dụng chú tâm ở Việt Nam. Các nghiên cứu tiếp theo trong tương lai có thể tập trung vào tìm hiểu lợi ích của chú tâm khi áp dụng chú tâm ở các thân chủ với các rối loạn khác nhau.

1/6/2019 4:40:45 PM +00:00

Nhu cầu hỗ trợ tâm lý của học sinh trung học cơ sở và một số phẩm chất, năng lực nghề nghiệp của chuyên gia tâm lý học giáo dục được học sinh mong đợi

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu về nhu cầu hỗ trợ tâm lý của học sinh Trung học cơ sở và một số phẩm chất, năng lực nghề nghiệp của chuyên gia tâm lý học giáo dục được học sinh mong đợi. Nghiên cứu cho thấy, học sinh Trung học cơ sở Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội đang phải đối mặt với những khó khăn, bất ổn tâm lý và có nhu cầu được hỗ trợ tâm lý.

12/20/2018 1:46:41 PM +00:00

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định nghỉ việc của giảng viên các trường đại học ở Việt Nam

Nghiên cứu này phân tích mức độ ý định nghỉ việc của giảng viên các trường đại học ở Việt Nam. Mục tiêu chủ yếu nhằm phân tích tác động của các yếu tố bao gồm yếu tố áp lực công việc, hài lòng công việc và cam kết tổ chức đến ý định nghỉ việc của giảng viên.

12/20/2018 1:35:50 PM +00:00