Tài liệu miễn phí Tâm lý học

Download Tài liệu học tập miễn phí Tâm lý học

Chiến lược giải quyết những hành vi ám ảnh, lặp lại và gây khó chịu

Bài viết Chiến lược giải quyết những hành vi ám ảnh, lặp lại và gây khó chịu đưa ra việc xác định nguyên nhân của những hành vi này; phương pháp thiết kế việc can thiệp đối với hành vi ám ảnh, lặp lại và gây khó chịu.

8/30/2018 5:23:19 AM +00:00

Lý tưởng phấn đấu của thanh niên

Bài viết Lý tưởng phấn đấu của thanh niên nghiên cứu về lý tưởng phấn đấu của thanh niên Việt Nam hiện nay. Kết quả cho thấy trong mỗi vai khác nhau, thanh niên định hướng tới những giá trị khác nhau. Mời các bạn tham khảo.

8/30/2018 5:23:01 AM +00:00

Định hướng tâm lý, tính cách nông dân đồng bằng Sông Cửu Long trong vai trò chủ thể xây dựng nông thôn mới

Bài viết Định hướng tâm lý, tính cách nông dân đồng bằng Sông Cửu Long trong vai trò chủ thể xây dựng nông thôn mới nêu lên việc phát huy tính năng động, sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới; những vấn đề đặt ra và giải pháp cho vấn đề này.

8/30/2018 5:21:38 AM +00:00

Hiện tượng đua xe trái phép dưới góc nhìn của tâm lý học đám đông

Nhìn dưới góc độ của tâm lý học đám đông, nguyên nhân của hiện tượng đua xe trái phép là có số đông người có cùng sở thích đua xe, có sự lây nhiễm hay lây lan của sở thích đua xe, có sự ám thị bởi các cá nhân trong đám đông đua xe. Bài viết này phân tích hiện tượng đua xe trái phép dưới góc độ của tâm lý học đám đông với mong muốn góp thêm vào những góc nhìn đa chiều để có những giải pháp ngăn chặn phòng ngừa hữu hiệu.

8/30/2018 5:20:37 AM +00:00

Biểu hiện khủng hoảng về hưu ở người cao tuổi tại Thành phố Hồ Chí Minh

Hiện tượng tâm lí khủng hoảng tuổi về hưu (KHVH) đã được mô tả khá toàn diện trong rất nhiều nghiên cứu trong và ngoài nước. Tuy nhiên, các nghiên cứu vẫn chưa nhấn mạnh vào khía cạnh biểu hiện tâm lí tạo nên sự khủng hoảng ở người cao tuổi (NCT). Bài viết phân tích biểu hiện KHVH ở NCT tại Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) dựa trên kết quả khảo sát ở các mặt biểu hiện: mặt bản ngã, mặt tài chính, mặt cuộc sống hôn nhân, mặt mối quan hệ với con cháu, mặt thú vui/sở thích các mối quan hệ sơ giao, và mặt sức khỏe.

8/30/2018 5:20:37 AM +00:00

Bài tập môn Tâm lý học đại cương

Tài liệu Bài tập môn Tâm lý học đại cương gồm có 2 dạng bài tập: Bài tập cá nhân và bài tập nhóm. Để nắm vững nội dung chi tiết bài tập mời các bạn cùng tham khảo tài liệu. Hi vọng tài liệu sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình học tập.

8/30/2018 5:18:58 AM +00:00

Đề cương môn học: Tâm lý học đại cương 2

Gửi đến các bạn tài liệu Đề cương môn học: Tâm lý học đại cương 2. Hi vọng tài liệu sẽ là nguồn tư liệu cũng như kiến thức bổ ích cho các bạn tham khảo trong quá trình học tập và ôn thi học phần này. Để hiểu rõ hơn về đề cương mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

8/30/2018 5:18:58 AM +00:00

Đề cương môn học: Tâm lý học đại cương

Đề cương môn học: Tâm lý học đại cương được biên soạn với các nội dung chính: Tâm lý học là một khoa học, cơ sở tự nhiên và cơ sở xã hội của tâm lý người, sự hình thành và phát triển tâm lý –ý thức, hoạt động nhận thức, ngôn ngữ và nhận thức, tình cảm và ý chí, nhân cách và các thuộc tính tâm lý của nhân cách.

8/30/2018 5:18:58 AM +00:00

Nội dung ôn tập môn thi: Tâm lý học đại cương

Nội dung ôn tập môn thi Tâm lý học đại cương được biên soạn với nội dung: Khái quát về khoa học tâm lý, nhân các hoạt động – giao tiếp, hoạt động nhận thức của nhân cách, các thuộc tính tâm lý của nhân cách. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

8/30/2018 5:18:58 AM +00:00

Ôn thi Tâm lý học đại cương

Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu Ôn thi Tâm lý học đại cương. Nội dùng ôn tập gồm có: Phân loại hiện tượng tâm lý, các hiện tượng tâm lý thuộc quá trình nhận thức. Để nắm vững kiến thức ôn tập mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

8/30/2018 5:18:58 AM +00:00

Thuyết Văn hóa – Lịch sử về phát triển nhận thức của L.S. Vygotsky

"Thuyết Văn hóa – Lịch sử về phát triển nhận thức của L.S. Vygotsky" được nghiên cứu với các nội dung: Tác giả Lev Vygotsky, thuyết văn hóa – lịch sử về phát triển nhận thức, từ khóa, ứng dụng, nhận xét. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

8/30/2018 5:18:52 AM +00:00

Bài giảng Tâm lý học sức khỏe: Nhập môn Tâm lý học sức khỏe

Bài giảng Nhập môn Tâm lý học sức khỏe giúp người học trình bày được một số khái niệm cơ bản về Tâm lý học và Tâm lý học sức khoẻ (TLHSK), mô tả tóm tắt lịch sử phát triển của Tâm lý học và TLHSK trên thế giới và ở Việt Nam, mô tả năm nhiệm vụ chính của TLHSK. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:16:51 AM +00:00

Bài giảng Tâm lý học sức khỏe: Các giai đoạn phát triển tâm lý con người

Mục tiêu của bài học này nhằm: Xác định được những đặc trưng tâm lý ở các lứa tuổi khác nhau; xác định và phân tích được các yếu tố tâm lý-xã hội ảnh hưởng tới nhận thức, thái độ, hành vi của con người ở mỗi lứa tuổi; xác định được một số rối nhiễu tâm lý có thể có ở mỗi lứa tuổi khác nhau. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:16:51 AM +00:00

Bài giảng Tâm lý học sức khỏe: Ảnh hưởng xã hội và sức khỏe

Bài này trình bày về ảnh hưởng xã hội và sức khỏe. Sau khi học xong chương này người học có thể: trình bày được một số khái niệm cơ bản của ảnh hưởng xã hội có liên quan đến sức khỏe; phân tích được một số cơ chế tâm lý của ảnh hưởng xã hội liên quan đến sức khỏe; mô tả được quá trình thuyết phục như một dạng ảnh hưởng xã hội liên quan đến hành vi sức khỏe. Mời các bạn tham khảo.

8/30/2018 5:16:51 AM +00:00

Bài giảng Tâm lý học sức khỏe: Nhân cách và sức khỏe

Bài này trang bị cho người học những hiểu biết về nhân cách và sức khỏe. Mục tiêu bài này gồm: Trình bày được khái niệm nhân cách và các cách phân loại nhân cách, trình bày được các yếu tố ảnh hưởng đến nhân cách, phân tích được mối liên hệ giữa nhân cách và sức khỏe, trình bày được ý nghĩa của việc tìm hiểu nhân cách trong thực hành y tế công cộng.

8/30/2018 5:16:51 AM +00:00

Bài giảng Tâm lý học sức khỏe: Căng thẳng (stress) và cách ứng phó

Sau khi học xong bài này người học có thể: Trình bày được khái niệm stress, trình bày được những nguyên nhân dẫn đến stress, trình bày được cách đánh giá mức độ stress, phân tích được liên quan giữa stress và sức khoẻ, trình bày được cách ứng phó với stress. Mời tham khảo.

8/30/2018 5:16:51 AM +00:00

Bài giảng Tâm lý học sức khỏe: Giao tiếp trong tâm lý học sức khỏe

Bài này cung cấp những kiến thức cơ bản về giao tiếp trong tâm lý học sức khỏe. Nội dung chính trong chương này gồm có: Khái niệm giao tiếp và các thành tố cơ bản của quá trình giao tiếp, các chức năng và hình thức cơ bản của giao tiếp, kĩ năng giao tiếp, một số vấn đề tâm lí thường gặp trong giao tiếp. Mời tham khảo.

8/30/2018 5:16:51 AM +00:00

Bài giảng Tâm lý học sức khỏe: Tâm lý trong giao tiếp

Mục tiêu của bài học này nhằm: Trình bày được khái niệm giao tiếp và các thành tố của quá trình giao tiếp, trình bày được hình thức của giao tiếp, trình bày được các kĩ năng giao tiếp, trình bày được các vấn đề tâm lí thường gặp trong giao tiếp.

8/30/2018 5:16:51 AM +00:00

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên trực tiếp sản xuất ở Tổng công ty lắp máy Việt Nam (LILAMA)

Nghiên cứu đã tiến hành phân tích kết quả thu thập được từ quan sát, kiểm định độ tin cậy của thang đo và phân tích nhân tố. Sau đó phân tích tương quan, hồi quy tuyến tính bội theo hồi quy đa biến thông thường, nghiên cứu đã phát hiện 07 nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên trực tiếp sản xuất Lilama là: Văn hóa doanh nghiệp, công việc, cơ hội đào tạo và phát triển, điều kiện làm việc, lương và chế độ phúc lợi, mối quan hệ với đồng nghiệp, mối quan hệ lãnh đạo. Mời tham khảo.

8/30/2018 5:13:22 AM +00:00

Câu hỏi ôn tập môn Tâm lý học nghề nghiệp

Xin giới thiệu tới các bạn sinh viên tài liệu Câu hỏi ôn tập môn Tâm lý học nghề nghiệp. Tài liệu gồm có 5 câu hỏi tự luận có kèm đáp án và bài giải chi tiết. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

8/30/2018 5:13:22 AM +00:00

Nhu cầu và kỹ năng giao tiếp của sinh viên trường đại học Cần Thơ

Giao tiếp có ý nghĩa quan trọng trong cuộc sống và sự phát triển của mỗi cá nhân. Đề tài tìm hiểu quan niệm về giao tiếp và kỹ năng giao tiếp của Sinh viên Đại học Cần Thơ được thực hiện từ tháng 10/2013 sử dụng phối hợp các phương pháp định tính, định lượng bao gồm quan sát, phỏng vấn sâu, phỏng vấn bán cấu trúc.

8/30/2018 5:13:21 AM +00:00

Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên đại học ngành phát triển nông thôn của trường đại học Cần Thơ

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tập (KQHT) của sinh viên đại học ngành Phát triển Nông thôn (PTNT), Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT). Các số liệu của đề tài nghiên cứu được thu thập từ 120 sinh viên đại học ngành PTNT tại Viện Nghiên cứu Phát triển Đồng bằng sông Cửu Long (Viện PTĐB) và khoa PTNT của Trường ĐHCT thông qua bảng câu hỏi đã được soạn sẵn.

8/30/2018 5:13:20 AM +00:00

Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ đáp ứng yêu cầu công việc của cán bộ công chức viên chức quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm xác định và đánh giá các yếu tố khách quan và chủ quan ảnh hưởng đến mức độ đáp ứng yêu cầu công việc của cán bộ công chức viên chức(CBCCVC) cấp quận tại quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

8/30/2018 5:13:20 AM +00:00

Ebook Tâm lý học đám đông: Phần 1

(BQ) Phần 1 cuốn sách Tâm lý học đám đông giới thiệu tới người đọc các nội dung Quyển 1 - Tâm hồn những đám đông bao gồm: Đặc điểm tổng quát của đám đông - Quy luật tâm lí về sự thống nhất tinh thần của đám đông; tình cảm và đạo đức của đám đông; tư tưởng, sự suy luận và trí tưởng tượng của đám đông; mọi niềm tin của đám đông đều mang hình thức tôn giáo. Mời các bạn tham khảo.

8/30/2018 5:13:18 AM +00:00

Ebook Tâm lý học đám đông: Phần 2

(BQ) Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách Tâm lý học đám đông, phần 2 giới thiệu tới người đọc các kiến thức Quyển 2 - Ý kiến và niềm tin của đám đông, quyển 3 - Phân loại và mô tả các loại đám đông khác nhau. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết

8/30/2018 5:13:18 AM +00:00

Ebook Jung đã thực sự nói gì: Phần 1

Carl Gustay Jung là một trong những nhà tâm lí học hàng đầu thế kỉ XX, người đề ra học thuyết tâm lí học phân tích rất nổi tiếng ở Phương Tây. Phần 1 cuốn sách Jung đã thực sự nói gì giới thiệu tới người đọc các nội dung: Những giai đoạn trong sự nghiệp của Jung, những kiểu tâm lý, hoạt động tâm thần vô thức. Mời các bạn tham khảo

8/30/2018 5:13:17 AM +00:00

Ebook Jung đã thực sự nói gì: Phần 2

Cuốn sách Jung đã thực sự nói gì của E.A. Bennet - bạn thân của Jung đã đưa ra những chỉ dẫn và kiến giải sâu sắc bằng một ngôn ngữ dễ hiểu về tư tưởng của Jung, về những đóng góp tác động của ông đối với khoa phân tâm học thế giới. Mời các bạn tham khảo phần 2 cuốn sách.

8/30/2018 5:13:17 AM +00:00

Ebook Nhập môn lịch sử tâm lý học: Phần 1

Phần 1 cuốn sách Nhập môn lịch sử tâm lý học cung cấp cho người đọc các nội dung: Các triết gia Hy Lạp đầu tiên; sau Aristotle - Tìm kiếm đời sống tốt lành; khởi đầu của khoa học; triết học và tâm lý học cận đại; thuyết duy nghiệm luận, duy cảm luận và thực chứng luận; duy lý luận; phong trào lãng mạn và hiện sinh luận; những phát triển ban đầu trong sinh lý học và sự xuất hiện của tâm lý học thực nghiệm. Mời các bạn tham khảo.

8/30/2018 5:11:54 AM +00:00

Ebook Nhập môn lịch sử tâm lý học: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách Nhập môn lịch sử tâm lý học, phần 2 giới thiệu các nội dung: Ảnh hưởng của Darwin, chức năng luận, duy hành luận, hành vi luận mới, tâm lý học hình thức, thời kỳ đầu của việc chẩn đoán giải thích và điều trị bệnh tâm thần, tâm phân học, tâm lý học nhân văn, tâm lý học hiện đại. Mời các bạn tham khảo.

8/30/2018 5:11:54 AM +00:00

Công nhân và những vấn đề xã hội

Bài viết trình bày sự quan tâm của công nhân đang lao động trong các loại hình doanh nghiệp đối với các vấn đề xã hội, phương tiện nhận biết các vấn đề xã hội của người công nhân. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:11:53 AM +00:00