Tài liệu miễn phí Xã hội học

Download Tài liệu học tập miễn phí Xã hội học

Bàn về các luận thuyết liên quan đến địa chiến lược

Phân tích nội dung các quan niệm, học thuyết về sự vận động của không gian quyền lực trong quan hệ quốc tế cho thấy rằng, mối quan hệ qua lại giữa điều kiện, môi trường địa lý với các chiến lược quốc gia đã góp phần luận giải cách tiếp cận của một nhà nước trong xây dựng và thực thi sự kiểm soát quyền lực trong không gian địa lý khu vực và toàn cầu bằng các công cụ khác nhau, như quân sự, chính trị - ngoại giao, kinh tế v.v.,

1/13/2020 8:30:48 AM +00:00

Sự tham gia của cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới tại Trà Vinh: Thực trạng và giải pháp

Nghiên cứu nhằm đánh giá thực trạng và đề xuất nhóm giải pháp tăng cường sự tham gia của người dân và cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới tại Trà Vinh. Nghiên cứu được tiến hành tại 3 huyện Trà Cú, Tiểu Cần, Càng Long tỉnh Trà Vinh trên 405 hộ bằng phương pháp điều tra xã hội học. Sử dụng phương pháp thống kê mô tả, phân tích nhân tố khám phá, xây dựng cây vấn đề và cây giải pháp tổng thể để đề xuất giải pháp cải thiện sự tham gia. Kết quả phân tích cho thấy mức tham gia của cộng đồng tùy thuộc vào điều kiện kinh tế của nhóm hộ (khá giàu, trung bình, nghèo và cận nghèo). Hộ có điều kiện kinh tế tốt sẽ có mức tham gia tốt hơn. Có 3 nhóm yếu tố được xem là có ảnh hưởng đến sự tham gia của cộng đồng (Văn hóa xã hội - tiện ích công cộng; Quy hoạch hạ tầng phát triển tổ chức sản xuất; Đặc điểm cá nhân hộ - Chính quyền ứng với các nguồn vốn: Nhân lực, Xã hội, Tài chính, Vật chất). Trên cơ sở đó, hai nhóm giải giáp tổng thể (nội lực và tác lực) từ 2 nguyên nhân chính: chủ quan và khách quan của vấn đề được đề xuất là (1) Nâng cao năng lực tham gia cá nhân và (2) Nâng cao năng lực thu hút sự tham gia của động đồng.

1/13/2020 7:11:28 AM +00:00

Vai trò của già làng, người có uy tín: Những điểm tương đồng, khác biệt và mô hình kết hợp thiết chế xã hội

Bài viết giới thiệu về những điểm tương đồng và khác biệt trong vai trò của già làng và người có uy tín trong dân tộc và ở địa phương. Qua nghiên cứu, chúng tôi đề xuất một số mô hình kết hợp các chức danh nhằm giảm thiểu vị trí, số người làm công tác quản lý, tổ chức hoạt động ở thôn làng nhưng vẫn giữ được vai trò, vị trí của họ đối với đời sống người dân.

1/13/2020 7:03:38 AM +00:00

Tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 đến vị trí, vai trò của phụ nữ

Bài viết phân tích tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đến vị trí, vai trò của người phụ nữ trong xã hội hiện nay. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã làm thay đổi mọi mặt, từ kinh tế đến đời sống văn hóa xã hội của con người; tạo ra nhiều cơ hội cũng như thách thức cho nhân loại, trong đó có phụ nữ.

1/13/2020 6:54:04 AM +00:00

Việc làm và thu nhập của hộ nông dân tham gia tập trung và tích tụ ruộng đất tại huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

Bài báo trình bày k t quả nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số gợi ý chính sách về tạo việc làm và thu nhập của hộ nông dân tại huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình thông qua điều tra 144 hộ (có 306 lao động) có tham gia tích tụ và tập trung ruộng đất (TT & TTRĐ) năm 2018. Số liệu điều tra được tổng hợp chủ y u bằng phương pháp thống kê mô tả và phương pháp so sánh. K t quả nghiên cứu cho thấy có gần 70% số hộ tham gia dồn điền đổi thửa (năm 2014); trên 35% số hộ giảm diện tích, gần 60% số hộ tăng diện tích và gần 5% số hộ giữ nguyên diện tích. Số lao động không có việc làm giảm đi đáng kể còn 3,92%, chủ y u tập trung vào độ tuổi trên 50. Số lao động tham gia từ hai công việc trở lên tăng lên so với trước TT & TTRĐ. Lao động nữ có khả năng tìm việc làm dễ hơn, song thu nhập bình quân lại thấp hơn lao động nam ở tất cả các nhóm tuổi. Phần lớn các nhóm hộ gặp khó khăn khi thay đổi việc làm. Nghiên cứu đưa ra một số gợi ý như thu hút đầu tư, phát triển ngành nghề tạo việc làm cho lao động ngay tại quê hương.

1/13/2020 6:53:52 AM +00:00

Các nhân tố ảnh hưởng đến thăng tiến nghề nghiệp của nữ giới trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn ở thành phố Huế

Với mục đích khám phá các rào cản ảnh hưởng đến cơ hội thăng tiến của nữ giới trong bối cảnh ngành kinh doanh khách sạn, nghiên cứu này đã khảo sát 132 người lao động của 16 khách sạn 3–5 sao ở thành phố Huế. Kết quả cho thấy nữ giới chiếm hơn 2/3 lực lượng lao động hiện tại của các khách sạn, nhưng tỉ lệ nữ quản lý còn khá khiêm tốn. Các rào cản chủ yếu đối với thăng tiến nghề nghiệp của nữ giới bao gồm áp lực cân bằng công việc và gia đình, các định kiến về sức khỏe, khả năng chịu áp lực công việc và sự gián đoạn công việc khi nữ giới thực hiện thiên chức làm mẹ. Thăng tiến nghề nghiệp được coi là động cơ gắn kết người lao động với doanh nghiệp và do vậy họ cũng sẵn sàng rời bỏ doanh nghiệp nếu có cơ hội tốt hơn về thăng tiến nghề nghiệp. Đây chính là tâm điểm cho các giải pháp cải thiện cơ hội thăng tiến nghề nghiệp cho nữ giới trong các khách sạn hiện nay.

1/13/2020 6:20:09 AM +00:00

Áo bà ba, khăn rằn, nón lá - Bộ ba bất ly thân của người phụ nữ Nam Bộ

Không biết từ bao giờ, hình ảnh của chiếc áo bà ba, khăn rằn, nón lá trở nên quen thuộc và thân thương trong đời sống của người Việt ở Nam Bộ. Bộ ba trang phục này cùng hòa quyện không chỉ tô thêm vẻ đẹp vốn hiền hòa, chân quê của những cô gái miền Tây mộc mạc mà còn là những vật dụng bất ly thân của người phụ nữ vùng đồng bằng sông nước này từ ngàn xưa… Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để cùng tìm hiểu nét đặc sắc trong trang phục của người phụ nữ Nam Bộ.

1/13/2020 6:08:37 AM +00:00

Tận thấy một di sản ở Trường Sa

Bài viết trình bày lại một số câu chuyện tại Trường Sa như: cây bàng vuông phát lộc ở trời Âu, Trường Sa ơi, cặp tóc, khóa quần, khuya áo còn han không; cô “Đá Thị”, chị “Trường Sa”. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để cùng tìm hiểu một số khía cạnh của quân và dân nơi đây.

1/13/2020 6:07:31 AM +00:00

Tài liệu hướng dẫn học tập Phát triển cộng đồng – ThS. Lê Thị Mỹ Hiền

tài liệu với mục đích giúp sinh viên cũng có thể liên hệ thực tế và phân tích được tình hình phát triển tại các địa phương, giúp các cộng đồng nghèo tự giải quyết vấn đề và phòng ngừa những tác động xấu có thể xảy ra trong đời sống cộng đồng. Đồng thời giúp cộng đồng nâng cao nhận thức và sẵn sàng hỗ trợ cho các đối tượng hòa nhập cộng đồng. Tóm lại, yêu cầu sinh viên hiểu phát triển cộng đồng là một chuyên môn trong thực hành công tác xã hội chuyên nghiệp ở cấp độ trung mô và vĩ mô.

1/13/2020 5:12:44 AM +00:00

Impact of horticulture development of tribal area development programme on Tribals of Udaipur district, India

The study was conducted in tribal area of Udaipur district where Tribal Area Development Programme is in operation under Tribal Area Development Department. The department implements the programme services through line departments or related organization in the area. The Agricultural services are intensively implemented in three tribal blocks namely Jadol, Sarada and Lasadiya as informed by the department personnel hence these three blocks were purposively selected for the study. There were six Agricultural services and for each service, two villages were selected for beneficiaries. According to the study findings it can be concluded that, majority of the beneficiaries possessed good or average knowledge and non-beneficiaries possessed average or poor knowledge in Agricultural Services viz. Horticulture Development and Development of whole (Agriculture) Tribal Villages. Adoption of Aonla cultivation practices reflects that beneficiaries had high extent of adoption in all the components. Regarding improvement in quality of life the beneficiaries of each Horticulture Development have improved significantly. (Key words:- Tribal, Horticulture, Agricultural, Aonla etc.)

1/13/2020 4:37:59 AM +00:00

Những yêu cầu về dữ liệu phục vụ đánh giá thiết kế mẫu trong các cuộc điều tra chọn mẫu hộ gia đình

Đánh giá thiết kế mẫu là một trong những nội dung để đánh giá chất lượng cuộc điều tra chọn mẫu. Ở nhiều quốc gia, đặc biệt là những quốc gia có ít kinh nghiệm khi tiến hành điều tra hộ gia đình, các sổ ghi chép và những báo cáo điều tra thường cung cấp dữ liệu đặc tả (metadata) rất hạn chế. Điều này làm xuất hiện những sai số trong việc phân tích điều tra, vì vậy, trong các cuốn cẩm nang về điều tra nêu bật tầm quan trọng việc lưu trữ các bản ghi chi tiết về dữ liệu đặc tả, nó giúp việc phân tích được thực hiện đúng và đưa ra các biện pháp để đánh giá thiết kế mẫu. Bài viết này giới thiệu một số yêu cầu về dữ liệu phục vụ đánh giá thiết kế mẫu và được giới thiệu trong cuốn Sổ tay “Thiết kế điều tra chọn mẫu hộ gia đình” của Liên hợp quốc.

1/13/2020 4:13:27 AM +00:00

Nghệ An với công tác giảm nghèo bền vững

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An luôn xác định thực hiện mục tiêu giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, giai đoạn 2011-2016 công tác giảm nghèo đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, tuy nhiên tỷ lệ nghèo hiện nay vẫn đang ở mức cao. Bài viết này đưa ra một số giải pháp nhằm giảm tỷ lệ nghèo tại Nghệ An trong giai đoạn 2017-2020.

1/13/2020 4:13:08 AM +00:00

Một số vấn đề về phát triển con người ở Việt Nam

bài viết trình bày chỉ số phát triển con người tại Việt Nam và những vấn đề đặt ra; một số ý kiến nâng cao trình độ phát triển con người ở Việt Nam trong thời gian tới. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

1/13/2020 4:12:59 AM +00:00

Một số phát hiện chính về hộ nông thôn ở Bắc Ninh giai đoạn 2011-2016

Bài viết đề cập một số phát hiện chính về sự thay đổi số hộ, nhân khẩu; cơ cấu ngành nghề và cơ cấu thu nhập chính của hộ nông thôn 5 năm qua trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh thông qua kết quả TĐT nông nghiệp 2016.

1/13/2020 4:12:49 AM +00:00

Bài thuyết trình Việt Nam đang đứng top 2 trên thế giới về tỷ lệ mắc bệnh ung thư

Bài thuyết trình cung cấp đến quý bạn đọc những báo động trong văn hóa kinh doanh, buôn bán, thực phẩm bẩn, ý thức bảo vệ môi trường tác động đến tỷ lệ nguy cơ mắc các bệnh ung thư tại Việt Nam và là hồi chuông cảnh tỉnh cho người dân Việt Nam.

1/13/2020 12:27:10 AM +00:00

Women and the Indian sericulture industry

For the development of any nation, the females play a significant role. In India, the females comprise 48.18% of the total population. The majority of Indian females reside in the rural areas of our country. The female population of the rural India is the backbone of the rural economy and major drivers in the agriculture sector. They play an important role in poultry farming, goat farming, apiculture and sericulture. The traits required for the workers in the agriculture sectors are inherent in the Indian female population. The qualities of hardwork, concentration, courage, devotion and dedication are ingrained in the women folk of India. Therefore, the agriculture related work is easily done by women. In the sericulture sector, women form a major working force. Sericulture being one of the most important cottage industries can provide employment for the Indian women. It is a labour intensive agro industry and can provide livelihood support to the unemployed rural women. Sericulture can also be taken up as an additional source of income for the people employed in other sectors. It needs low capital investment and greater return. The management and look after is also very simple and less time consuming. It utilizes little space hence, it can provide employment not only to the agriculturists but, also to the landless people and the labourers. Sericulture is the conscious mass-scale rearing of silk producing organisms to obtain silk.

1/13/2020 12:11:04 AM +00:00

Cơ sở khoa học và thực tiễn của phát triển bền vững

Bài viết trình bày về khái niệm phát triển và phát triển bền vững; các khía cạnh khác nhau của phát triển bền vững; các chủ nghĩa đe dọa môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

1/12/2020 8:14:08 PM +00:00

Gender based crimes as a challenge in women empowerment in India: An analysis

India is a most famous country for its great traditions and culture where women are given most respected place of „Goddess Lakshmi‟ in the society. In India women comprises almost half of the population but still they are fighting for their rights and lag behind in many aspects of life such as education, health, employment etc. in the male dominated society. Worldwide 35 percent women are victim of physical/sexual violence either by husband or relative which is not a good sign for society. India‟s rank in Gender inequality index is 125 which shows how much we are concern on women related issue and in global gender gap index is 87 even after the flagship program BetiBachao-BetiPadhao. According to a report, India is the world‟s most dangerous place for women. So we need some most comprehensive and intensive effort to tackle gender based crime. In present paper descriptive research has been used and all the study is based on secondary data. Keeping in above backdrop, the present paper is a humble attempt to understand gender based crimes as a challenge in the way of women empowerment. Present paper also highlights some issues regarding the crime against women in India.

1/12/2020 8:10:38 PM +00:00

Giới thiệu những mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (The Millennium Development Goals - MDGs)

Bài viết trình bày quan niệm về phát triển; nội dung của MDGs; cấu trúc của MDGs; nội dung các mục tiêu của MDGs; Việt Nam với các mục tiêu chỉ tiêu MSGs.

1/12/2020 7:56:40 PM +00:00

Xây dựng hệ thống phân tích cú pháp tiếng Việt sử dụng văn phạm HPSG

Bài này giới thiệu một cách tiếp cận phân tích cú pháp tiếng Việt sử dụng văn phạm cấu trúc đoạn hướng trung tâm (Head-Driven Phrase Structure Grammar - HPSG). Cách tiếp cận này cho phép xử lý các vấn đề bùng nổ tổ hợp, nhập nhằng cấu trúc, và các câu đặc biệt bằng cách sử dụng các luật cấu tạo cú pháp và ràng buộc ngữ nghĩa. Chúng tôi đề xuất cách biểu diễn và quản lý luật HPSG cho tiếng Việt dựa trên các đặc điểm riêng của ngôn ngữ này. Đồng thời, chúng tôi đề xuất các cải tiến với giải thuật Earley cho HPSG. Kết quả thử nghiệm cho thấy hệ thống này có kết quả chính xác hơn so với các hệ thống phân tích cú pháp tiếng Việt hiện có.

1/12/2020 7:10:14 PM +00:00

Sự suy giảm sản xuất nông nghiệp ở một làng ven đô Hà Nội dưới tác động của công nghiệp hóa - đô thị hóa

Ở tất cả các quốc gia, trong đó có Việt Nam, đất nông nghiệp là tài sản quý giá nhất, nguồn lực quyết định để người nông dân tồn tại và phát triển. Tuy nhiên, quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa ở Việt Nam, mà cụ thể là ở khu vực ven đô Hà Nội trong hơn hai thập kỷ vừa qua đã kèm theo quá trình chuyển đổi diện tích rất lớn đất nông nghiệp thành đất phi nông nghiệp để phục vụ các mục tiêu phát triển, làm cho diện tích đất nông nghiệp tính trên đầu người và quy mô ruộng đất ở các làng giảm đi nhanh chóng, đồng nghĩa với vị trí nền tảng của nền nông nghiệp bị mất dần và tỷ trọng của nó ngày càng bị thu hẹp.

1/12/2020 6:55:29 PM +00:00

Determination of physical fitness of the nursery workers with socio-personal variables

A study was conducted in twin cities of Telangana, Hyderabad and secunderabad mainly to determine physical fitness of the nursery workers with socio-personal variables. Exploratory research design was selected for the study. A total of 120 plant nursery workers were selected. Height and weight of the nursery workers were recorded by using tools viz., Anthropometric rod and weighing machine. Descriptive analysis and chi-square were used for analyzing the data. Results of the study revealed that majority of the nursery workers height was found to be (mean=154cm) and weight (mean=55.86kgs) and were ranged between from 148-161cm and between 45-67 kgs respectively. Nursery workers belonged to mesomorph body type category and their body mass index were in normal category, so it can be said that the physical fitness of these nursery workers was good. Majority (41.67%) of the nursery workers belonged to the normal blood pressure. There was highly significant association between body mass index and age, marital status, educational qualification, number of years of work experience and work pattern of the nursery worker at 0.01 level.

1/12/2020 6:34:53 PM +00:00

Role of education in women empowerment and entrepreneurship

The capacity and willingness to develop organize and manage a business venture along with any of its risks in order to make a profit. The most obvious example of entrepreneurship is the starting of new businesses. In economics, entrepreneurship combined with land, labour, natural resources and capital can produce profit. Entrepreneurial spirit is characterized by innovation and risk-taking, and is an essential part of a nation's ability to succeed in an ever changing and increasingly competitive global market place. Entrepreneurship is the act of being an entrepreneur, which can be define as ―one who undertakes innovations, finance, and business acumen, in an effort to transform innovations, into economic goods. Women entrepreneurial development is one of the important area majority countries has been focus upon as a part of over all Human Resource Development.

1/12/2020 6:33:46 PM +00:00

Impact assessment of tribal sub plan (TSP) project on socio-economic status of Tribal of Tinsukia district, Assam, India

The present study was conducted in Kakopather and Marghertia blocks of Tinsukia district of Assam. With the interventions of the Tribal Sub Plan (TSP) project during the past 3 years i.e. 2015-16, 2016-17 and 2017-18, a perceptible improvement in the crop productivity has been observed. With the focussed programmes and introduction of new technologies, the way of farming is transforming from subsistence low-input low-output production system to commercialization. Significant difference was found in food security, habitat security, occupational security, educational security and social security in before and after implementation of TSP.

1/12/2020 5:55:54 PM +00:00

Family environment as perceived by youth: Gender base

The family is the basic unit of a society to attribute with biological functions. It is the institution responsible for maintaining and building relationships among family members as well as with the community. The present study has carried out in Hisar district of Haryana state. For the study 200 adolescent i.e. 100 male and 100 female were taken between the age group of 16-18 years. Family Environment Scale developed by Bhatia and Chadha (1993) was used to assess home environment of the adolescent. Results of the study revealed that significant differences were noted between cohesion, acceptance, caring and control aspects of family environment. Results further revealed that girls had more cohesion and control environment as compare to boys whereas boys received more acceptance and caring from their family as compare to their counterparts.

1/12/2020 5:51:02 PM +00:00

Parenting among intact and single parent families

Parenting is a process where the children are supported and promoted in all the domains of development from infancy to adulthood. Hence the study was taken up to know parenting and factors influencing parenting among urban and rural mothers from intact and single parent families from Bidar District. The sample comprised of 120 single mothers and 120 mothers from intact families from urban and rural areas of Bidar were selected using purposive proportionate random sampling method. The criteria for selection of respondents included at least one school going child in the age group of 8-16 years. The tools used for the study were general information schedule for gathering the personal information and Alabama Parenting Questionnaire (APQ) by Frick (1991) to assess the parenting practices. The results indicated that majority of the mothers from intact and single parents had average level of parenting and there was no significant association as well as difference found between the mothers from intact and single parents on parenting. Garrett mean scores indicated that majority of the mother from intact and single parent families followed positive parenting. With regard to factors like education and socio economic status had a significant influence on parenting among rural and urban area of intact and single parent families. While in case of single mothers from urban and rural area the factors like age, education, socio economic status and child’s gender had a significant influence on parenting.

1/12/2020 5:47:16 PM +00:00

Role of self help groups in women empowerment and health

Self-help groups (SHGs) are small voluntary association of people from the same socioeconomic background with a purpose of solving their common problems through self-help and mutual help. Since Women empowerment and health are interrelated -women's empowerment cannot be achieved by ignoring issues related to health of women. There have been fewer attempts to address the issue of women's health so as to have an impact on their total wellbeing. Hence the present study intends to explore the extent to which self-help groups are involved in health and also identify other possible methods to increase their involvement in health related matters. A Community based cross sectional study was conducted in rural area of Rajkot district of Gujarat, India. 120 women who were involved in SHG for 1 year were interviewed by a pre- validated questionnaire. Out of 120 women 110 were interviewed, 63.64% were literates, 66.48% received economic help through this programme, 28.50% got importance in family as well as community, 21.40% had improvement in personal health, 70.50% of individuals self decides to seek medical care for health related issues. Self-help group is a useful platform to enhance women's health through increased knowledge and awareness on health issues, and financial security during health emergencies etc. it’s very active in providing income generating activities. However there is no much significant improvement in health behaviour or knowledge about health related issues.

1/12/2020 5:43:19 PM +00:00

Farmers suicides in Marathwada region of India: A causative analysis

The present investigation was undertaken in eight districts of the Marathwada region of Maharashtra State (India) to study the socio-economic, psychological and situational causes of farmers’ suicide. Data was collected from the family members of the victims with the help of a specially designed interview schedule. Statistical tools like mean, standard deviation, percentage and frequency were used. Results revealed that majority of the victims were in middle age, educated up to high school, annual income between Rs. 50001 /- to 150000 /-, and marginal to small land holders. Only 4.06 per cent of the victims had subsidiary occupation. Majority of the victims are rainfed farmers with no access to irrigation. Majority of victims had substantial outstanding of the loans from banks and money lenders. Crop failure due to drought / lack of access to irrigation was the primary cause, followed by high indebtedness. Drop in socio-economic status, addiction and huge expenses on marriages of daughter were other social causes. Remedial measures received from family members included remunerative prices for farm produce, simplification of procedure for crop insurance and timely crop loan at minimum interest. Support for digging wells, subsidised seed and fertilizer supply to poor farmers, technical back stopping and subsidy to take up subsidiary occupation were other major suggestions received from family members of the victims.

1/12/2020 5:07:07 PM +00:00

Impact of male migration on level of mobility of women in rural society

Migration is the flow of people over shorter or longer distances from place of their origin to a destination either for temporary or permanent settlement. The study was undertaken in two blocks of Samastipur districts of Bihar state namely Pusa and Kalyanpur with 30 migrants family women and 30 non-migrants family women. It accomplished a total of sixty women as respondents to know the impact of male migration on level of mobility of women in rural society. It was found that, among migrants family respondents had gone alone outside of home to carry out various activities such as shopping (50%), health centre (33.33%) and children’s school functions (26.66%).While in non-migrants family only (13.33%) respondents had gone to market alone. Level of mobility of migrants family respondents was negatively affected by caste, number of children and family size. While family income, family occupation and social participation were positively affected the level of mobility of non-migrants family respondents. Therefore, a positive impact of the male migration was observed on level of mobility of women in the study area.

1/12/2020 5:06:34 PM +00:00

Significance of social skills among adolescents

Adolescence, a vital stage of growth and development, marks the period of transition from childhood to adulthood. It is characterized by rapid physiological changes and psychological maturation. The adolescents have the intellectual maturity to assess a situation, assess the various aspects of the situation, challenge the prescription of others, develop a repertoire of skills, make a choice of own and later come to a conclusion about the skill and its execution. Social skills are considered as most important life skills for social well being of individuals. The social risks are many; poor mental health, dropping out of school, low achievement and other school difficulties, poor employment history. Social skills education plays a very vital role to increase the awareness among the youth about all social problems and to alleviate social evils from the society. It involves a person’s relationship with others and how that person communicates, interacts and socializes with other people. It helps the individual to improve the ability to take everything in the right sense and also improve their contributions to the society. The present study focuses on the importance of social skills education and the benefits of imparting social skill education in our curriculum i.e. self awareness, empathy, effective communication and interpersonal relationship in adolescents, as they are the important building blocks for a dynamic citizen, who can cope with future challenges and survive well.

1/12/2020 5:02:13 PM +00:00