Tài liệu miễn phí Chính trị học

Download Tài liệu học tập miễn phí Chính trị học

Giáo trình Nguyên lý kế toán: Phần 1 - NXB Kinh tế

Nội dung Giáo trình Nguyên lý kế toán: Phần 1 - NXB Kinh tế cung cấp cho người học các kiến thức: Một số vấn đề chung của kế toán, báo cáo kế toán, tài khoản kế toán, kế toán kép (ghi sổ kép, tính giá các đối tượng kế toán, chứng từ kế toán và kiểm kê. Mời các bạn cùng tham khảo!

6/9/2019 8:54:17 PM +00:00

Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin: Phần 2 - PGS. TS. Nguyễn Viết Thông

Tiếp nội dung phần 1 Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin: Phần 2 - PGS. TS. Nguyễn Viết Thông cung cấp kiến thức cụ thể như: Học thuyết giá trị thặng dư, học thuyết về chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa, những vấn đề chính trị-xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa, chủ nghĩa xã hội thực hiện và triển vọng.

6/9/2019 8:50:26 PM +00:00

Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin: Phần 1 - PGS. TS. Nguyễn Viết Thông

Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin: Phần 1 - PGS. TS. Nguyễn Viết Thông giới thiệu đến các bạn những nội dung về: Nhập môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, chủ nghĩa duy vật biện chứng, phép biện chứng duy vật, chủ nghĩa duy vật lịch sử, học thuyết giá trị. Mời các bạn cùng tham khảo!

6/9/2019 8:50:09 PM +00:00

Giáo trình Đường lối cách mạng của đảng cộng sản Việt Nam - Phần 2

Tiếp phần 1 nội dung Giáo trình Đường lối cách mạng của đảng cộng sản Việt Nam - Phần 2 cung cấp những kiến thức về Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đường lối xây dựng hệ thống chính trị, đường lối xây dựng, phát triển nền văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội, đường lối đối ngoại. Mời các bạn cùng tham khảo!

6/9/2019 8:42:26 PM +00:00

Giáo trình Đường lối cách mạng của đảng cộng sản Việt Nam - Phần 1

Giáo trình Đường lối cách mạng của đảng cộng sản Việt Nam - Phần 1 giới thiệu đến các bạn những nội dung về: Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn đường lối cách mạng của ĐCSVN, sự ra đời của đảng cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng, đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930-1945), đường lối kháng chiến chống thực dân pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975), đường lối công nghiệp hóa. Mời các bạn cùng tham khảo.

6/9/2019 8:41:57 PM +00:00

Sử dụng hình ảnh trực quan trong dạy học môn Giáo dục quốc phòng - an ninh ở Trung tâm GDQP Thanh Hóa

Việc sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học không chỉ tạo nên sự hứng thú, giúp người học hiểu nội dung bài giảng sâu sắc và ghi nhớ tốt hơn mà còn giúp giáo viên có khả năng đánh giá quá trình nhận thức của sinh viên nhanh chóng. Việc sử dụng tranh ảnh trong dạy học là một trong những phương pháp mang lại hiệu quả cao, được nhiều giáo viên sử dụng trong dạy học nói chung và dạy học môn học Giáo dục quốc phòng – an ninh (GDQP-AN) nói riêng.

6/2/2019 10:39:58 PM +00:00

Xung đột lợi ích Nga - phương Tây trong cuộc khủng hoảng Ukraine

Bài báo này đánh giá mối quan hệ giữa EU-Nga trong cuộc khủng hoảng Ukraine và việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea. Khủng hoảng Ukraine được xem xét và đánh giá như một cuộc cạnh tranh về kinh tế, địa chính trị có liên quan đến lợi ích sống còn của Nga với người hàng xóm Ukraine trong mối quan hệ với phương Tây.

6/2/2019 10:28:08 PM +00:00

Một số giải pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ giảng viên trẻ ở Trung tâm GDQP và An ninh Thanh Hóa

Trong những năm qua, đội ngũ giảng viên trẻ của Trung tâm GDQP và AN Thanh Hóa đã phát huy được thế mạnh của mình, góp phần tích cực nâng cao chất lượng dạy học. Để đội ngũ GV trẻ có đủ phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thì công tác bồi dưỡng CBGV trẻ cần được coi trọng cả về chất lượng và số lượng. Bài viết xin đưa ra một số giải pháp để nâng cao chất lượng bồi dưỡng, rèn luyện của đội ngũ giảng viên trẻ hiện nay.

6/2/2019 10:26:15 PM +00:00

Vấn đề con người và phát huy nhân tố con người trong các Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi mới

Vấn đề con người và phát huy nhân tố con người luôn được Đảng ta thể hiện trong các Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi mới. Với phương châm đổi mới xuất phát từ con người và vì con người, con người vừa là chủ thể, vừa là sản phẩm, vừa là mục tiêu của sự nghiệp đổi mới. Vì vậy, cần phải tạo ra một môi trường kinh tế phát triển, môi trường chính trị ổn định, môi trường văn hóa - xã hội lành mạnh, trong đó mỗi cá nhân sống, lao động sáng tạo, cống hiến, hưởng thụ và phát triển.

6/2/2019 10:23:39 PM +00:00

“Tuyên ngôn độc lập” của chủ tịch Hồ Chí Minh một phong cách chuẩn mực, truyền thống và hiện đại

Bài viết tiến hành phân tích “Tuyên ngôn độc lập” dưới góc nhìn ngôn ngữ học trong sự liên hệ với “Quốc tộ”, “Nam quốc sơn hà”, “Bình Ngô đại cáo”, nhằm góp phần làm rõ tính chuẩn mực trong văn phong của Người.

6/2/2019 10:09:45 PM +00:00

Vấn đề tên gọi của nhóm “Nhà nước Hồi giáo”

Nhóm thánh chiến “Nhà nước Hồi giáo” hiện đang chiếm giữ một phần rộng lớn lãnh thổ Syria và Iraq được biết tới với nhiều tên gọi khác nhau. Giới truyền thông và chính phủ tại mỗi quốc gia lại gọi nhóm phiến quân này bằng những tên gọi mà họ cho là phù hợp với bản chất của chúng. Bản thân nhóm này cũng tự gọi mình bằng cái tên thể hiện rõ tham vọng của chúng. Đứng trên quan điểm danh xưng học, bài viết tập trung tìm hiểu nguồn gốc các tên gọi của nhóm này và điều gì ẩn giấu sau những cái tên đó. Kết luận được rút ra là, dù với bất cứ tên nào thì bản chất của nhóm thánh chiến cực đoan này vẫn không thay đổi. Tuy nhiên, để tránh những sự khó hiểu hoặc hiểu nhầm trong công chúng, bài viết khuyến nghị sử dụng một tên gọi thống nhất cho nhóm này.

6/2/2019 10:02:41 PM +00:00

Trừng phạt vũ trang trong khuôn khổ Liên hợp quốc - quy chế pháp lý và thực tiễn hoạt động

Trong tất cả các tổ chức quốc tế hiện nay, Liên hợp quốc là tổ chức duy nhất được các quốc gia thành viên thỏa thuận trao cho quyền trừng phạt vũ trang những chủ thể có hành vi đe dọa nghiêm trọng đến hòa bình và an ninh quốc tế. Quyền hạn đặc biệt này được các quốc gia kỳ vọng sẽ giúp Liên hợp quốc đủ sức mạnh để hoàn thành chức năng bảo vệ pháp luật trong lĩnh vực duy trì hòa bình và an ninh quốc tế.

6/2/2019 10:00:26 PM +00:00

Bài giảng Chính trị trung cấp nghề

Bài giảng chính trị trung cấp nghề trình bày đối tượng, chức năng, nhiệm vụ môn học chính trị; khái quát về sự hình thành và phát triển của chủ nghĩa Mác - Lênin. Mời các bạn tham khảo!

6/2/2019 7:34:25 PM +00:00

Vận dụng sáng tạo giá trị tác phẩm đường cách mệnh của chủ tịch Hồ Chí Minh vào công tác xây dựng Đảng ở Việt Nam hiện nay

Mục tiêu chính của nghiên cứu này là nghiên cứu để làm sáng tỏ giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm Đường cách mệnh, vận dụng sáng tạo giá trị tư tưởng của Người về vấn đề chính Đảng vào công tác xây dựng Đảng hiện nay. Đồng thời bài viết cũng nêu lên những kiến nghị về các giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

6/2/2019 6:54:25 PM +00:00

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên trách công tác đối ngoại quốc phòng hiện nay

Xuất phát từ thực trạng đào tạo, bồi dưỡng và chất lượng cán bộ chuyên trách công tác đối ngoại quốc phòng. Bài viết, đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên trách công tác đối ngoại quốc phòng hiện nay.

6/2/2019 6:46:59 PM +00:00

Xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân ở Việt Nam trong tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh - một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Bài viết khái quát tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân, thực hành dân chủ rộng rãi để phát huy quyền làm chủ của dân; từ đó đề xuất những phương hướng vận dụng tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh trong xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay.

6/2/2019 6:38:55 PM +00:00

Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế

Theo Nghị quyết số 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế đòi hỏi chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ngày càng cao hơn để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, góp phần quan trọng vào công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước mà Đảng và Nhà nước đã đề ra.

6/2/2019 6:36:59 PM +00:00

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, nhất là trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập, mở cửa, tình trạng suy thoái đạo đức xã hội và trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên ở nước ta đã trở nên nghiêm trọng. Bài viết trình bày việc xác định đúng đắn vai trò và chất lượng của đội ngũ cán bộ ở nước ta, để đề ra những giải pháp phù hợp nhằm quyết tâm xây dựng một đội ngũ cán bộ đủ đức, đủ tài.

6/2/2019 6:30:59 PM +00:00

Đổi mới giảng dạy các môn Lý luận chính trị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII trong các trường cao đẳng, đại học ở nước ta hiện nay

Việc quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam vào giảng dạy các môn Lý luận chính trị theo tinh thần nghị quyết đại hội Đảng lần thứ XII trong các trường cao đẳng, đại học ở nước ta hiện nay là việc làm cần thiết, đóng vai trò quan trọng giúp trang bị cho sinh viên hệ thống phương pháp luận, thế giới quan, nhân sinh quan và nền tảng tư tưởng chính trị vững chắc.

6/2/2019 6:30:49 PM +00:00

Vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc với hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930)

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (3/2/1930) là một sự kiện trọng đại, có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong tiến trình phát triển của cách mạng và lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự kiện Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời gắn liền với vai trò, tên tuổi của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh - Người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta.

6/2/2019 6:13:18 PM +00:00

Quan điểm của Đảng về con người và phát huy nhân tố con người thời kỳ đổi mới

Bài viết chỉ ra quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về những giải pháp nhằm phát huy nhân tố con người ở nước ta hiện nay, đó là: phát triển mạnh mẽ giáo dục và đào tạo, xây dựng tiềm lực trí tuệ - cốt lõi của nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo lập môi trường để hoàn thiện và phát triển con người, tạo động lực để phát huy nhân tố con người.

6/2/2019 6:11:02 PM +00:00

Tìm hiểu lời kêu gọi nhân kỷ niệm toàn quốc kháng chiến của chủ tịch Hồ Chí Minh

Bài viết này tập trung nghiên cứu, tìm hiểu nội dung Lời kêu gọi nhân kỷ niệm Toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tác phẩm “Hồ Chí Minh Toàn tập” nhằm làm sáng tỏ công lao và những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự kiện Toàn quốc kháng chiến nói riêng và sự nghiệp cách mạng Việt Nam nói chung.

6/2/2019 5:56:55 PM +00:00

Bàn về tính phổ biến và tính đặc thù của nhà nước pháp quyền

Nhà nước pháp quyền là hướng nghiên cứu mang tính tổng hợp, vừa mang tính cơ bản, vừa mang tính cấp bách, thời sự, vừa có ý nghĩa tư tưởng, lý luận và thực tiễn quan trọng. Hướng nghiên cứu này bao gồm những vấn đề lịch sử, lý luận và những vấn đề thực tiễn ở những cấp độ khác nhau: thế giới, khu vực và từng quốc gia, dân tộc. Trong đó có hướng nghiên về tính phổ biến và tính đặc thù của nhà nước pháp quyền. Bài viết này phân tích và làm rõ tính phổ biến, tính đặc thù của nhà nước pháp quyền

6/2/2019 5:56:23 PM +00:00

Quan điểm của Đảng về động lực phát triển đất nước trong thời kỳ đổi mới

Quan điểm của Đảng về động lực phát triển đất nước qua các kỳ Đại hội từ năm 1986 đến nay. Trên cơ sở đó, bài viết cũng chỉ ra vị trí, vai trò của các động lực tạo thành một hệ thống động lực thúc đẩy sự nghiệp đổi mới và hội nhập ở Việt Nam hiện nay.

6/2/2019 5:54:13 PM +00:00

Advertising American values and way of life: Public diplomacy and american companies’ ads in China

other countries’ consumers and advertise American culture values and way of life. By analyzing American movie trailers, car ads and commercials of fast food chains, this essay wants to present how American companies exert their influence in the field of public diplomacy and transform abstract soft power of culture values and way of life into tangible and visible forces.

6/2/2019 5:43:52 PM +00:00

Function of Iranian cities in safavid erapolitical cities or commercial cities

The result of this research shows that the founded and developed cities in Safavid Iran, specially expanded on Silk Road in Shah Abbas I’s reign (996-1083H.), played the role of producer, distributer and exporter in North, Center and South of Iran. According to this produce and exchange system, the functional cities in Safavid era are divided in to three types: producer of raw materials, intermediary and processing and finally exporter (port) cities.

6/2/2019 5:43:38 PM +00:00

Những nhân tố tác động đến quá trình bình thường hóa quan hệ chính trị Việt Nam - Trung Quốc (1986-1991)

Sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu, việc giải quyết vấn đề Campuchia, sự xuất hiện ngày càng tăng ảnh hưởng của Mỹ, những thay đổi trong tam giác quan hệ Việt – Trung – Xô, nhu cầu đổi mới của Việt Nam, sự đổi mới tư duy đối ngoại của Việt Nam, những tính toán chiến lược của Trung Quốc... là những yếu tố nổi bật trong quá trình bình thường hóa quan hệ Việt Nam – Trung Quốc. Dù mối quan hệ chính trị Việt – Trung có vận động và phát triển theo xu hướng nào thì các nhân tố bên trong vẫn đóng vai trò quyết định mối quan hệ thăng trầm này.

5/19/2019 9:08:47 PM +00:00

Thêm một số nhận thức về Hồ Chí Minh

Đảng ta cho rằng, Hồ Chí Minh là “Người anh hùng dân tộc vĩ đại”. Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO) cho rằng, Hồ Chí Minh là “nhân vật kiệt xuất… đã để lại dấu ấn trong sự phát triển của nhân loại”, “anh hùng giải phóng dân tộc và là nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam”.

5/19/2019 9:08:13 PM +00:00

Khéo léo sử dụng con người - nét độc đáo trong quan điểm chính trị truyền thống Việt Nam và sự kế thừa của Hồ Chí Minh

Khéo léo hay nghệ thuật sử dụng con người là phương pháp sử dụng và phát huy tài năng con người một cách hiệu quả vào những mục tiêu tốt đẹp cho con người, đất nước và xã hội loài người. Trong quan điểm chính trị truyền thống Việt Nam ông cha ta đã tổng kết việc khéo léo sử dụng con người bằng một câu rất ngắn gọn: Dụng nhân như dụng mộc – nguyên tắc sử dụng người cũng như người thợ mộc chọn gỗ làm đồ. Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quá trình tìm đường cứu nước và lãnh đạo cách mạng Việt Nam Người cho rằng: “Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém. Đó là một chân lý nhất định”

5/19/2019 8:35:52 PM +00:00

Vấn đề Đảng cầm quyền trong tư tưởng Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh là người tham gia thành lập Đảng Cộng sản (ĐCS) Pháp năm 1920, là cán bộ của Ban Phương Đông Quốc tế cộng sản từ năm 1924, là người chủ trì Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam thành ĐCS Việt Nam đầu năm 1930. Trong quá trình hoạt động cách mạng lâu dài với vị thế như vậy, Hồ Chí Minh đã có một hệ thống những quan điểm về ĐCS Việt Nam cầm quyền.

5/19/2019 8:29:55 PM +00:00