Tài liệu miễn phí Chính trị học

Download Tài liệu học tập miễn phí Chính trị học

Cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền quần đảo Hoàng Sa trên báo chí Việt Nam vào thập niên 1930

Bài viết này tường thuật lại cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa của các nhà báo Hoàng Văn Tiếp, Trương Lập Tạo, Thúc Dật và Vĩnh Phúc trên hai tờ Saigon và Tràng An báo vào 80 năm trước.

9/16/2019 7:49:23 AM +00:00

Cuộc đấu tranh với Nhật Bản về chủ quyền quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam trước năm 1945 (qua tài liệu báo chí đương thời)

Việc thực thi chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam đã diễn ra liên tục qua các thời kỳ lịch sử, đặc biệt từ lúc vua Gia Long chính thức xác lập quyền sở hữu năm 1816, và kể cả khi đã mất toàn bộ nền độc lập vào tay thực dân Pháp từ năm 1885 đến năm 1945.

9/16/2019 7:49:09 AM +00:00

Vụ đắm tàu Europe ở quần đảo Hoàng Sa

Qua sự kiện này có thể hiểu được tại sao phần lớn các bản đồ Tây phương đều công nhận quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam, từ việc gọi tên đảo Tri Tôn theo tiếng Việt, đến kinh nghiệm ứng phó khi gặp sự cố đắm tàu tại vùng biển này đều phải cầu cứu chính quyền sở tại dọc theo bờ biển Việt Nam.

9/16/2019 7:45:44 AM +00:00

Quân đội xứ Đàng Trong: Pháo binh

Trong lực lượng quân đội của các chúa Nguyễn, pháo binh được coi là một binh chủng bên cạnh tượng binh, tuy chưa phải là lực lượng nòng cốt như bộ binh. Ngoài các cơ súng hoạt động độc lập, còn có các thuyền súng phiên chế vào các cơ bộ binh và thủy binh để hỗ trợ tác chiến. Thời kỳ Nguyễn Phúc Tần ở ngôi chùa là thời kỳ căng thẳng của chiến tranh Trịnh - Nguyễn, chúa cho lập trường tập bắn ở làng Hoằng Phúc (Thanh Phước, huyện Hương Trà).

9/16/2019 7:44:50 AM +00:00

Chính sách mới của Tập Cận Bình và “Một vành đai - Một con đường”

Bài viết trình bày tổng quan về Chính sách mới (Tân chính) đầy tham vọng của Trung Quốc, đồng thời cũng giới thiệu một số ý kiến phân tích, nhận định của các học giả quốc tế đối với các chính sách ấy.

9/16/2019 7:43:38 AM +00:00

Quan điểm của Nhật Bản tại biển Đông và hàm ý đối với chiến lược của Trung Quốc

Bài viết nhằm góp phần làm rõ hơn sự can dự của Nhật Bản vào vấn đề Biển Đông và tác động của việc can dự đối với Trung Quốc trong quá trình triển khai thực hiện chiến lược cường quốc biển.

9/16/2019 7:43:27 AM +00:00

Làm gì để tăng cường thực thi chủ quyền ở Hoàng Sa

Bài viết đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường các thể chế pháp lý và đẩy mạnh các hoạt động quản lý nhà nước để tiếp tục khẳng định và thực thi chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa trong bối cảnh hiện nay. Đó là cách thức công bằng đối với lịch sử và cũng nhằm tỏ lòng tri ân đối với các bậc tiền nhân.

9/16/2019 7:38:52 AM +00:00

Việt Nam trong quan hệ Pháp - Trung năm 1884: Góc nhìn Trung Quốc

Kế thừa thành tựu đó ở phương diện tận dụng văn bản Hán văn của tác giả họ Trịnh, bài viết gồm ba phần: Khái lược quá trình khám phá giá trị tư liệu du ký của Trịnh Quan Ứng; Giới thiệu, phiên dịch, chú giải một số nội dung tư liệu liên quan Việt Nam trong Nam du nhật ký; Việt Nam trong nhận thức chính trị của Trịnh Quan Ứng.

9/16/2019 7:32:56 AM +00:00

hitler's library - ambrus miskolczy: phần 2

part 2 present the content: books that hitler did not read, french authors, franco-german relations, an eastern and central european intermezzo, an eastern and central european intermezzo, war nostalgia and the conservative revolution, nazi mythology, bluestockings and go-getters, nazi mythology, race breeding, occultism and gnosticism; hitler’s works; hitler’s first book; mein kampf: my struggle, sein kampf: his struggle: hitlerian gnosis; on the führer’s taste: artistic albums and catalogues; farewell to the world of hitler and his library;

9/15/2019 11:39:10 AM +00:00

hitler's library - ambrus miskolczy: phần 1

part 1 present the content: hitler’s erudition and reading habits; books that hitler read penciled notes attest; reflections on ernst jünger’s magic realism; arndt’s catechism; lagarde’s rages; chamberlain and wagner; readings on economic politics and military science; books that hitler read into; on nazi belles-lettres; bishop hudal’s attempt at conciliation; knickerbocker’s diplomacy and war.

9/15/2019 11:38:45 AM +00:00

on china - henry kissinger

contains the following contents: the uniqueness of china, the problem of early rituals and wartime war, from the peak to the abyss, mao's continuous revolution, triangle diplomacy and the korean war; stable dang tieu binh, reagan and normalization have come, thien an mon, what kind of reform, the trek to the new harmony, the new millennium... please refer to details. document content.

9/15/2019 11:15:50 AM +00:00

Nâng cao chất lượng công tác phát triển Đảng viên sinh viên trong Đoàn Thanh niên trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội hiện nay

Nâng cao chất lượng công tác phát triển Đảng là yêu cầu khách quan, đồng thời là vấn đề có ý nghĩa cấp bách đối với toàn Đảng trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Chất lượng công tác phát triển Đảng chỉ được nâng cao khi các tổ chức đảng nắm vững và vận dụng đúng đắn các quan điểm, nguyên tắc, phương châm, phương hướng, quy định của Đảng về công tác này, giải quyết tốt các mối quan hệ giữa số lượng với chất lượng, kết nạp với củng cố, kết nạp với giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện đảng viên, kết nạp với sàng lọc đảng viên.

9/15/2019 8:47:14 AM +00:00

Tư tưởng Hồ Chí Minh qua bản yêu sách gửi đến Hội nghị Versailles và Việt Nam yêu cầu ca

Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, danh nhân văn hóa Thế giới. Sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người mãi mãi là tấm gương sáng cho các thế hệ chúng ta học tập, noi theo. Nhân kỷ niệm 100 năm Bản yêu sách 8 điểm gửi đến Hội nghị Versailles (18/6/1919 – 18/6/2019) và bài thơ Việt Nam yêu cầu ca, tác giả muốn tìm hiểu tư tưởng của Người qua tác phẩm này.

9/15/2019 8:42:05 AM +00:00

Bài giảng đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - TS. Lê Quang Hậu

Bài giảng trình bày đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; đối tượng và nhiệm vụ nghiên cứu; phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa của việc học tập môn học. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chắc các nội dung.

9/15/2019 4:08:45 AM +00:00

Bài giảng Chuyên đề - Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ

Bài giảng Chuyên đề - Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ

9/15/2019 3:53:39 AM +00:00

Bài giảng Chuyên đề năm 2018 - Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Bài giảng Chuyên đề năm 2018 cung cấp các khái niệm phong cách và tác phong; phong cách làm việc và phong cách lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh; xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, Đảng viên theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh... Để nắm chi tiết các nội dung mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

9/15/2019 3:53:30 AM +00:00

Khái niệm tham gia xã hội

Khái niệm tham gia xã hội được sử dụng thường xuyên trong nhiều nghiên cứu khoa học xã hội cũng như trong lĩnh vực chính sách. Tham gia xã hội cùng với những người khác có ý nghĩa rất quan trọng đối với đời sống của con người và được xem là một cơ chế then chốt để phát huy nhân tố con người.

9/14/2019 3:38:41 PM +00:00

Tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ môi trường

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, có tư tưởng về bảo vệ môi trường. Người cho rằng, bảo vệ môi trường có vai trò quan trọng đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tự nhiên có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của xã hội và con người, cần bảo vệ, khai thác, sử dụng và tái tạo tài nguyên thiên nhiên, cải thiện môi trường và phòng chống thiên tai.

9/14/2019 3:38:21 PM +00:00

Năng lực cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam

Năng lực cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam thể hiện rõ trong việc giữ vững bản lĩnh chính trị, bản chất cách mạng và khoa học, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

9/14/2019 3:36:52 PM +00:00

Dân chủ trong các trường đại học công lập ở Việt Nam hiện nay

Ở Việt Nam hiện nay, nhân dân có quyền làm chủ. Quyền làm chủ đó thể hiện trước hết ở cơ sở. Trường đại học công lập là một đơn vị cơ sở. Thực hiện tốt dân chủ trong các trường đại học công lập sẽ huy động được tiềm năng trí tuệ của cán bộ, viên chức vào xây dựng nhà trường, qua đó nâng cao chất lượng đào tạo.

9/14/2019 3:35:49 PM +00:00

Phân tầng trong giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay

Phân tầng trong giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay thể hiện ở phân hóa về thu nhập (giữa các ngành nghề, các vùng miền, các thành phần kinh tế) và phân hóa về trình độ học vấn, nghề nghiệp. Phân tầng trong giai cấp công nhân làm giảm nhịp độ phát triển chung của giai cấp công nhân, làm giảm tính thống nhất và đoàn kết, làm gia tăng sự thờ ơ về chính trị trong một bộ phận giai cấp công nhân.

9/14/2019 3:35:28 PM +00:00

Tư tưởng của Hồ Chí Minh về ngoại giao và sự vận dụng ở Việt Nam

Nội dung chủ yếu trong tư tưởng của Hồ Chí Minh về quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với các nước lớn là sợi chỉ đỏ định hướng hoạt động đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Việt Nam trong quá trình đấu tranh cách mạng cũng như trong thời kỳ đổi mới. Nhờ đó, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội.

9/14/2019 3:35:18 PM +00:00

Một số nhân tố ảnh hưởng đến quốc phòng - an ninh ở khu vực Tây Nguyên hiện nay

Khu vực Tây Nguyên là nơi có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng - an ninh của cả nước. Hiện nay, có nhiều nhân tố khách quan và chủ quan đã và đang ảnh hưởng đến việc củng cố và tăng cường quốc phòng - an ninh nói riêng, phát triển và hội nhập quốc tế ở khu vực này nói chung. Bài viết này tập trung làm rõ một số nhân tố đã và đang ảnh hưởng trực tiếp, toàn diện đến việc bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn Tây Nguyên hiện nay.

9/14/2019 3:22:32 PM +00:00

Nguyên tắc “đoàn kết, bình đẳng, tương trợ giúp nhau cùng phát triển” theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Bình đẳng dân tộc là một bộ phận của bình đẳng xã hội, là nguyên tắc quan trọng trong chiến lược cách mạng của giai cấp vô sản, gắn liền với sự nghiệp giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc, giải phóng con người. Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện thực tiễn nước ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề cập bình đẳng dân tộc trên hai cấp độ: Bình đẳng giữa dân tộc - quốc gia Việt Nam với các dân tộc - quốc gia trên thế giới và bình đẳng giữa các dân tộc ở Việt Nam với nhau.

9/14/2019 3:20:52 PM +00:00

Nâng cao bản lĩnh chiến đấu của lực lượng cảnh sát cơ động vùng Tây Bắc

Tây Bắc là địa bàn chiến lược, trọng điểm với nhiều vấn đề về an ninh quốc phòng cần phải quan tâm giải quyết. Nổi lên trong thời gian gần đây là các hoạt động xâm phạm an ninh như bạo loạn, khủng bố có tổ chức, có vũ trang. Đối phó với tình hình trên, lực lượng cảnh sát cơ động ở vùng Tây Bắc đã nhiều lần ra quân, sử dụng biện pháp vũ trang trấn áp có hiệu quả hoạt động chống phá của các loại đối tượng.

9/14/2019 3:12:57 PM +00:00

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam hiện nay

Lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, đã và đang khẳng định sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ở đâu và khi nào sức mạnh ấy được phát huy cao độ thì ở đó và khi ấy, độc lập, chủ quyền của Tổ quốc được giữ vững và không ngừng củng cố, tăng cường.

9/14/2019 3:08:48 PM +00:00

Phòng, chống âm mưu, thủ đoạn chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc ở nước ta hiện nay

Bài viết đưa ra một số giải pháp hiệu quả để phòng, chống âm mưu, thủ đoạn chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc ở nước ta hiện nay.

9/14/2019 3:02:21 PM +00:00

Chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào Khmer trong thời gian qua thực trạng và những vấn đề đặt ra

Xuất phát từ đặc điểm về kinh tế - xã hội vùng Tây Nam Bộ, từ lối sống, văn hóa, tín ngưỡng của đồng bào Khmer, ngay từ những năm đầu thực hiện đổi mới đất nước, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách phát triển kinh tế - xã hội cho vùng đồng bào Khmer Tây Nam Bộ. Những chính sách này đã đem lại nhiều đổi thay cho vùng Tây Nam Bộ trên tất cả các lĩnh vực.

9/14/2019 3:01:56 PM +00:00

Mô hình hệ thống thiết bị phục vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng vũ trang cấp tỉnh

Việc áp dụng các mô hình trang bị cho các đơn vị chủ lực vào các đơn vị cấp tỉnh thành thường gặp trở ngại và ít hiệu quả do khác nhau về chức năng nhiệm vụ, quy mô và kinh phí ngân sách quân sự địa phương còn hạn chế.

9/14/2019 2:56:57 PM +00:00

Quản lý và khai thác biển đảo Việt Nam thời kỳ đổi mới (186-2013)

Bài viết với nội dung trên tinh thần vừa đảm bảo được độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia, vừa tránh rơi vào thế kẹt giữa các nước lớn độ ứng xử và những phương thức giải quyết tình hình tranh chấp ở Biển Đông Việt Nam. Với quan điểm phát triển bền vững , phát triển kinh tế gắn liền với an ninh quốc phòng, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, Đảng đề ra chính sách thực hiện tốt quản lý và khai thác vùng biển đảo đóng gofp quan trọng cho sự phát triển của đất nước. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chắc các nội dung.

9/14/2019 1:15:28 PM +00:00