Tài liệu miễn phí Chính trị học

Download Tài liệu học tập miễn phí Chính trị học

Ebook Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1920-1930): Phần 1

Ebook Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1920-1930): Phần 1 phân tích và làm rõ bối cảnh ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, các phong trào yêu nước và phong trào công nhân ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, quá trình Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm đường cứu nước, chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của Đảng. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/9/2019 11:56:58 AM +00:00

Ebook Hỏi - đáp môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam: Phần 2

Nối tiếp phần 1 của ebook Hỏi - đáp môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam phần 2 tiếp tục trình bày các câu hỏi về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam như: Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ (1945 - 1954), phân tích điều kiện, hoàn cảnh lịch sử của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc nước ta sau năm 1954, những bài học chủ yếu của 10 năm đổi mới,... Mời các bạn cùng tham khảo.

5/9/2019 11:53:12 AM +00:00

Ebook Hỏi - đáp môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam: Phần 1

Để phục vụ nghiên cứu, giảng dạy và học tập các môn khoa học Mác- Lênin trong hệ thống phân viện, trường đại học, cao đẳng và trung tâm dạy nghề tập thể tác giả của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã biên soạn cuốn Hỏi - đáp môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Phần 1 của cuốn sách gồm các câu hỏi có lời đáp về lịch sử Đảng như: Dưới ách thống trị của thực dân Pháp (cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX), xã hội Việt Nam có những biến đổi sâu, sắc nào? Nêu những mâu thuẫn cơ bản và những nhiệm vụ cần phải giải quyết, sự chuẩn bị cho việc thành lập Đảng của Nguyễn Ái Quốc, nêu tóm lược cao trào cách mạng 1930-1931,... Mời các bạn cùng tham khảo.

5/9/2019 11:52:45 AM +00:00

Ebook Công tác giám sát góp phần ngăn ngừa nguy cơ của Đảng cầm quyền: Phần 2

Nối tiếp phần 1 của ebook Công tác giám sát góp phần ngăn ngừa nguy cơ của Đảng cầm quyền phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về Góp phần cụ thể hóa nhiệm vụ giám sát, tăng cường công tác giám sát của tổ chức đảng, nhân dân giám sát tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, việc ban hành hướng dẫn thực hiện công tác giám sát trong Đảng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của ủy ban kiểm tra các cấp trong phòng, chống tham nhũng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

5/9/2019 11:51:12 AM +00:00

Ebook Công tác giám sát góp phần ngăn ngừa nguy cơ của Đảng cầm quyền: Phần 1

Để thiết thực phục vụ việc nghiên cứu, vận dụng thực hiện công tác giám sát, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách: Công tác giám sát góp phần ngăn ngừa nguy cơ của đảng cầm quyền do một số cán bộ Cơ quan ủy ban Kiểm tra Trung ương sưu tầm và biên soạn. Cuốn sách tập hợp các bài nói, bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước như: Kiểm tra, giám sát phải gắn chặt với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đổi mới và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát với nhận thức và yêu cầu mới, quan điểm của Lênin về giám sát và công tác giám sát, công tác giám sát của Đảng Cộng sản Việt Nam,... Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

5/9/2019 11:50:44 AM +00:00

Ebook Mãi mãi là bí ẩn (Tập 12): Phần 2

Ebook Mãi mãi là bí ẩn (Tập 12): Phần 2 tiếp tục trình bày các câu chuyện về thế giới bí ẩn như: Bí mật thần chú của Pharaon, bí ẩn về bức họa cổ, bí mật về UFO kỳ lạ, bí ẩn về địa chấn, bí mật gió lốc, hiện tượng phóng điện kỳ lạ, bí ẩn về chân không, bí ẩn về cầu vồng,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

5/9/2019 11:39:23 AM +00:00

Ebook Mãi mãi là bí ẩn (Tập 12): Phần 1

Ebook Mãi mãi là bí ẩn (Tập 12): Phần 1 mang đến cho các bạn những câu chuyện về các bí ẩn có thật trên thế giới như: Bí mật của thanh kiếm Việt Vương, bí mật của tháp Thông Thiên, bí ẩn khó giải Maixini, bí mật về kho báu của Louis XVI, bí mật thành đá Zimbabwe,... Mời các bạn cùng tham khảo.

5/9/2019 11:38:46 AM +00:00

Ebook Mãi mãi là bí ẩn (Tập 4): Phần 1

Ebook Mãi mãi là bí ẩn (Tập 4): Phần 1 trình bày các nội dung về các câu chuyện bí ẩn trên thế giới như: Bí ẩn nham thạch núi lửa, những bí ẩn kỳ thú về bãi đá Stonehenge, bí ẩn những lời nguyền nổi tiếng, 10 hiện tượng bí hiểm trong năm, bí ẩn về dị vật bên trong con người,... Mời các bạn cùng tham khảo.

5/9/2019 11:38:15 AM +00:00

Ebook Mãi mãi là bí ẩn (Tập 4): Phần 2

Nối tiếp phần 1 của ebook Mãi mãi là bí ẩn phần 2 tiếp tục trình bày các câu chuyện về những bí ẩn của thế giới như: Đứa trẻ 3 triệu năm tuổi, bí ẩn quanh những cái chết trên rừng, những hiện tượng bí ẩn trên thế giới - từ đời thật lên phim ảnh, những dị vật không lời giải đáp, những chuyện bí ẩn về não người, bí ẩn những người vô cảm,... Mời các bạn cùng tham khảo.

5/9/2019 11:37:37 AM +00:00

Ebook Mãi mãi là bí ẩn (Tập 3): Phần 2

Nối tiếp phần 1 của ebook Mãi mãi là bí ẩn phần 2 tiếp tục trình bày các câu chuyện bí ẩn như: Quái vật Montauk bí ẩn ở New York, bí mật của kim cương, những bí ẩn xung quanh núi Phú Sĩ, bí ẩn về cái đầu của danh họa Goya, cánh cửa dẫn tới thiên đường, cuốn sách cổ bí ẩn, bí ẩn người nhỏ nhất thế giới, mười bí ẩn Châu Nam Cực,... Mời các bạn cùng tham khảo.

5/9/2019 11:36:56 AM +00:00

Ebook Mãi mãi là bí ẩn (Tập 3): Phần 1

Ebook Mãi mãi là bí ẩn (Tập 3): Phần 1 trình bày các nội dung về những câu chuyện bí ẩn trên thế giới như: Sự thật giếng nước hiểu tiếng người, bí ẩn 23 năm về chiếc bát bỏ gì vào cũng ngọ, kỳ bí thôn bát quái của hậu duệ Gia Cát Lượng, chiếc gương giết người hàng loạt, bóng ma chó đen, bí ẩn về sao Hỏa,... Mời các bạn cùng tham khảo.

5/9/2019 11:36:24 AM +00:00

Ebook Mãi mãi là bí ẩn (Tập 2)

Ebook Mãi mãi là bí ẩn (Tập 2) sẽ mang đến cho các bạn đọc những câu chuyện có thật về các bí ẩn trên thế giới như: Bí mật về các hồ nước mặn trên thế giới, bí ẩn quanh dải ngân hàng, vật thể bay bí ẩn xuất hiện trên truyền hình, phương thuốc bí mật của các Pharaoh, bí ẩn về thành cổ sa mạc, bí ẩn dòng suối thánh Lourdes,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

5/9/2019 11:35:27 AM +00:00

Một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng, an ninh cho sinh viên đại học hiện nay

Bài viết trình bày các yếu tố tác động trực tiếp vào quá trình quản lí, giảng dạy môn học và và các yêu cầu nâng chất lượng giáo dục quốc phòng, an ninh cho sinh viên đại học.

4/25/2019 3:00:22 PM +00:00

Vấn đề chăm lo bồi dưỡng thế hệ trẻ em cho cách mạng trong di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bài viết góp phần tìm hiểu tư tưởng về bồi dưỡng thế hệ trẻ cho cách mạng của Người trong Di chúc và rút ra những vấn đề cần quán triệt và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào chăm lo bồi dưỡng thế hệ trẻ thanh niên Việt Nam hiện nay.

4/25/2019 12:13:50 PM +00:00

Thi tìm hiểu 70 năm truyền thống nghành Vận tải Quân sự (18/6/1949 – 18/6/2019)

Nội dung tài liệu trình bày các câu hỏi và đáp án liên quan đến tìm hiểu 70 năm truyền thống nghành Vận tải Quân sự (18/6/1949 – 18/6/2019). Mời các bạn tham khảo!

4/25/2019 11:08:02 AM +00:00

Ebook 80 năm Đảng Cộng sản Việt Nam với giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách “80 năm Đảng Cộng sản Việt Nam với giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam” cung cấp cho người đọc các nội dung Đang lãnh đạo giai cấp công nhân và Công đoàn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

4/25/2019 8:11:36 AM +00:00

Ebook 80 năm Đảng Cộng sản Việt Nam với giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam: Phần 1

Phần 1 cuốn sách “80 năm Đảng Cộng sản Việt Nam với giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam” cung cấp cho người đọc các nội dung: Đảng cộng sản Việt Nam nói về giai cấp công nhân, Đảng cộng sản Việt Nam nói về công đoàn Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

4/25/2019 8:11:15 AM +00:00

Chính sách đối ngoại của Mỹ ở biển Đông trong trong những thập niên đầu thế kỉ XXI

Bài viết đi sâu phân tích và luận giải một cách có hệ thống về chính sách của Mỹ đối với vấn đề biển Đông trong những thập niên đầu thế kỉ XXI. Chính sách đối ngoại của Mỹ với biển Đông có sự thay đổi theo chiều hướng gia tăng sự can dự của Mỹ, nhằm phản ứng lại tình hình gia tăng căng thẳng đối với các tranh chấp, và đặc biệt đối với các hành vi của Trung Quốc.

4/25/2019 6:21:28 AM +00:00

Nghiên cứu, đánh giá tác động Chỉ thị số 25 CT/TU của Ban Thường vụ tỉnh ủy Sơn La đến cán bộ, đảng viên thành phố Sơn La

Bài viết đi sâu vào đánh giá kết quả triển khai và tác động của Chỉ thị số 25-CT/TU Ban Thường vụ tỉnh ủy đến ý thức, tinh thần trách nhiệm, tác phong và tính nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố.

4/25/2019 4:49:16 AM +00:00

Xây dựng đường biên giới Sơn La (Việt Nam) và Hủa Phăn (Lào) ổn định, hòa bình, hữu nghị (1976-2012)

Từ năm 1976 đến năm 1982, Sơn La và Hủa Phăn đã hoàn thành việc phân giới, cắm mốc, xác định chủ quyền thiêng liêng của hai nước Việt Nam, Lào trên địa bàn hai tỉnh. Cùng với thời gian, hệ thống mốc giới cũ không đáp ứng được công tác quản lí đường biên, vì vậy, từ năm 2008 đến 2012 đoạn biên giới Sơn La - Hủa Phăn tiếp tục được tăng dày, tôn tạo cho phù hợp với tình hình mới.

4/25/2019 4:42:03 AM +00:00

Vận dụng phong cách nêu gương theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng phong cách làm việc đối với cán bộ chủ chốt ở nước ta hiện nay

Bài viết nghiên cứu, học tập và làm theo phong cách làm việc Hồ Chí Minh để xây dựng phong cách làm việc cho cán bộ, đặc biệt là cán bộ chủ chốt nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, là việc làm cần thiết, cấp bách, có ý nghĩa to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của nước ta trong giai đoạn hiện nay.

4/25/2019 3:59:42 AM +00:00

Hiệu quả hoạt động của mô hình ban tuyên vận xã, phường, thị trấn và tổ tuyên vận thôn, bản, tổ dân phố ở tỉnh Lào Cai trong giai đoạn hiện nay

Bài viết được dựa trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm, đường lối của Đảng, bài viết sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh, đối chiếu các số liệu, khảo sát thực tiễn… trong đó chú trọng đến phương pháp lịch sử và phương pháp lôgic để làm rõ vấn đề được nghiên cứu.

4/25/2019 3:57:52 AM +00:00

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong tác phẩm di chúc

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa nhưng tư tưởng của Người về xây dựng Đảng mãi mãi là tài sản vô giá cho toàn thể dân tộc Việt Nam. Mặc dù rất bận việc công nhưng Người đã dành một khoảng thời gian nhất định viết lên bản Di chúc lịch sử để lại cho toàn thể dân tộc. Lời lẽ mộc mạc, đơn sơ nhưng vô cùng súc tích, ngắn gọn đã hàm chứa toàn bộ tình cảm, tư tưởng của Người đối với sự nghiệp cách mạng và thế hệ Việt Nam mai sau.

4/25/2019 3:53:34 AM +00:00

Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác phát triển đảng viên trong giai đoạn hiện nay

Trong thời kỳ đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn quan tâm đến công tác phát triển đảng viên mới. Quan điểm của Đảng về công tác phát triển đảng viên luôn gắn chặt với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong thời kỳ đổi mới gắn với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

4/25/2019 3:51:55 AM +00:00

Học tập và làm theo phong cách làm việc dân chủ của Hồ Chí Minh

Trong bài viết này, tác giả trình bày về cơ bản nội dung phong cách làm việc dân chủ của Hồ Chí Minh, từ đó làm bật lên ý nghĩa thiết thực của nó trong việc xây dựng, đổi mới phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ viên chức hiện nay, nhất là đối với đội ngũ lãnh đạo.

4/25/2019 3:50:19 AM +00:00

Giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết, bình đẳng, tương trợ giữa các dân tộc trong giai đoạn hiện nay

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết, bình đẳng, tương trợ giữa các dân tộc là sự khẳng định vị trí, vai trò của mỗi dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam với các quyền sống, tự do, hạnh phúc và phát triển được thể hiện trên các mặt của đời sống.

4/25/2019 3:49:13 AM +00:00

Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lãnh đạo thực hiện công tác tuyên truyền miệng trong thời kỳ mới

Công tác tuyên truyền là một trong ba bộ phận tạo thành công tác tư tưởng của Đảng và được tiến hành qua nhiều hình thức khác nhau. Trong công tác tuyên truyền thì tuyên truyền miệng thông qua hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên là một trong những kênh thông tin quan trọng, chủ yếu và chính thống nhằm giáo dục, phổ biến, quán triệt quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước đến quần chúng nhân dân một cách cụ thể, trực tiếp.

4/3/2019 6:37:48 AM +00:00

Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên học tập, làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên, công tác Đoàn

Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, là một trong những nhân tố quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh dân tộc, là lực lượng chủ yếu làm chủ trên nhiều lĩnh vực, đảm nhiệm những công việc khó khăn, gian khổ đòi hỏi sự hy sinh, cống hiến và sáng tạo. Ngay từ ngày khi chuẩn bị lực lượng cho cách mạng Việt Nam đến mọi giai đoạn phát triển về sau của đất nước, Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh rằng: Phải đặc biệt chú trọng tới thanh niên và tổ chức hoạt động của họ - Đoàn Thanh niên.

4/3/2019 6:37:23 AM +00:00

Vấn đề kiểm soát quyền lực trong Đảng hiện nay

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đất nước và toàn xã hội, chính vì vậy Đảng có vị trí, vai trò lớn trong đời sống xã hội. Xuất phát từ tầm quan trọng của Đảng và yêu cầu của cuộc cách mạng trong giai đoạn hiện nay thì cần phải có cơ chế kiểm soát quyền lực, đảm bảo cho sự lãnh đạo của Đảng luôn đúng đắn, sáng tạo. Bài viết làm rõ sự cần thiết phải có cơ chế kiểm soát quyền lực trong Đảng thông qua việc nghiên cứu các tác phẩm kinh điển của V.I.Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời góp phần làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong Đảng hiện nay.

4/3/2019 4:48:20 AM +00:00

Vận dụng quan điểm Hồ Chí Minh về nghệ thuật tạo lực, lập thế trong sự nghiệp giữ gìn an ninh, trật tự

Trong điều kiện một nước nông nghiệp lạc hậu phải đấu tranh chống lại sự xâm lược của những nước có nền công nghiệp, khoa học kỹ thuật phát triển mạnh mẽ, quân đội được trang bị hiện đại như Pháp và Mỹ, “bài toán” về sự chênh lệch lực lượng được đặt ra đối với các nhà quân sự Việt Nam. Hồ Chí Minh - nhà chiến lược quân sự đại tài - đã thay đổi cán cân giữa địch và ta với việc kế thừa và đưa nghệ thuật quân sự Việt Nam lên tầm cao mới, trong đó nổi bật lên nghệ thuật tạo lực, lập thế, góp phần đưa cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi.

4/3/2019 4:47:01 AM +00:00