Tài liệu miễn phí Triết học

Download Tài liệu học tập miễn phí Triết học

Giáo trình Lịch sử tư tưởng Xã hội chủ nghĩa: Phần 1

(NB)Giáo trình Lịch sử tư tưởng Xã hội chủ nghĩa: Phần 1 được biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về những yếu tố tư tưởng Xã hội chủ nghĩa sơ khai; tư tưởng Xã hội chủ nghĩa thế kỷ XVI ở nước Anh; những tư tưởng Xã hội chủ nghĩa đầu thế kỷ XVII.

8/30/2018 5:18:53 AM +00:00

Đề cương Triết học (Ôn thi Mac)

Mời các bạn cùng tham khảo Đề cương Triết học (Ôn thi Mac). Hi vọng đề cương này sẽ có ích cho các bạn đang học học phần Triết học Mac-LêNin cũng như chuẩn bị cho kì thi kết thúc học phần.

8/30/2018 5:18:51 AM +00:00

Những nguyên lí cơ bản chủa chủ nghĩa Mác – LêNin 2

Tài liệu Những nguyên lí cơ bản chủa chủ nghĩa Mác – LêNin 2 gồm có 6 câu hỏi: Quy luật giá trị, quá trình sản xuất giá trị thặng dư, nét mới trong sự phát triển chủ nghĩa tư bản hiện đại, thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội, xây dựng nền văn hóa XHCN, sự khủng hoảng và sụp đổ CNXH Xô Viết và nguyên nhân của nó. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

8/30/2018 5:18:51 AM +00:00

Giáo án Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh: Bài 2 - Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử

Giáo án Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh: Bài 2 - Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử được thực hiện nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về lý luận hình thái kinh tế - xã hội; nắm được những quy luật chung của sự vận động và phát triển của lịch sử xã hội.

8/30/2018 5:16:49 AM +00:00

Bài giảng Chủ nghĩa Mác Lênin & Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động

Bài giảng Chủ nghĩa Mác Lênin & Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động bao gồm những nội dung về chủ nghĩa Mác Lênin là thành tựu trí tuệ của loài người, là một hệ thống lý luận thống nhất được hình thành từ ba bộ phận cơ bản; những nội dung thể hiện bản chất khoa học & Cách mạng và một số nội dung khác.

8/30/2018 5:16:49 AM +00:00

Đề cương ôn tập bộ môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lenin 2

Đề cương ôn tập bộ môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lenin 2 tổng hợp sơ lược những kiến thức về học thuyết giá trị; học thuyết giá trị thặng dư; học thuyết về chủ nghĩa tư bản độc quyền và một số nội dung khác.

8/30/2018 5:16:44 AM +00:00

Ebook Nam Hoa kinh

Ebook Nam Hoa kinh là cuốn sách Triết học nổi tiếng thường được cho là của Trang Châu thời Chiến Quốc viết. Cuốn sách ngoài giá trị triết lý còn có giá trị nghệ thuật rất cao, được Kim Thánh Thán liệt vào hạng nhất trong lục tài tử thư của Trung Quốc.

8/30/2018 5:15:19 AM +00:00

Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Phần 2

Phần 1 giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin giới thiệu tới người đọc các nội dung: Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác - Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về chủ nghĩa xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:15:18 AM +00:00

Ebook Việt lý tố nguyên: Phần 1

Việt lý tố nguyên của Triết gia Kim Định là tài liệu tham khảo hữu ích cho các ai quan tâm đến triết học và văn hóa sử Việt Nam. Sách gồm 2 phần, sau đây là phần 1. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:15:12 AM +00:00

Ebook Việt lý tố nguyên: Phần 2

Việt Lý Tố Nguyên ra đời năm 1970, đánh dấu một giai đoạn sáng tạo vô cùng rực rỡ của Kim Định. Tác phẩm này là tiếng sấm báo động cho một cơn mưa lạ, vì thế nó đã thu hút được sự chú ý của nhiều trí thức và sinh viên thời bấy giờ. Bằng ánh sáng của cổ sử, của khảo cổ học và trực giác siêu việt của một bậc hiền triết, ông đưa ra những kiến giải rất thuyết phục về nguồn gốc của dân tộc Việt Nam. Bên cạnh việc tìm về nguồn gốc của dân tộc, ông công bố rằng, dân tộc Việt Nam đã có một nền minh triết sâu sắc và một nền văn hóa rực rỡ, khác hẳn với triết lí và văn hóa của Trung Hoa. Ngoài ra, Việt Lý Tố Nguyên còn là cuốn sách thuộc loại “triết lí lịch sử” xuất hiện đầu tiên tại Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung cuốn sách qua phần 2 sau đây.

8/30/2018 5:15:12 AM +00:00

Thuyết tính không trong Triết học Phật giáo với việc tu dưỡng đạo đức con người Việt Nam

Từ việc làm rõ quan hệ giữa khái niệm “không” và thuyết tính không trong triết học Phật giáo, tác giả bài viết Thuyết tính không trong Triết học Phật giáo với việc tu dưỡng đạo đức con người Việt Nam lược khảo sự phát triển tư tưởng về tính không và đi sâu phân tích nội dung thuyết tính không như một chủ thuyết độc đáo của Phật giáo Đại thừa. Từ đó, tác giả nêu lên ý nghĩa của thuyết tính Không đối với việc tu dưỡng đạo đức con người Việt Nam hiện nay.

8/30/2018 5:13:34 AM +00:00

Vô thức với tính cách là một yếu tố cấu thành ý thức của con người

Bài viết Vô thức với tính cách là một yếu tố cấu thành ý thức của con người bao gồm những nội dung về biểu hiện của vô thức; vô thức theo quan điểm của S.Freud và K.Jung; vô thức theo quan điểm duy vật biện chứng. Mời các bạn tham khảo.

8/30/2018 5:13:34 AM +00:00

Ebook Tuyển tập Nguyễn Hiến Lê (Tập 1: Triết học): Phần 2

Tuyển tập Nguyễn Hiến Lê (Tập 1: Triết học) sẽ giới thiệu với các bạn hệ thống triết học cổ điển Trung Hoa cũng như những tấm gương lớn về chân dung các triết gia Đông Tây. Qua đó, tác giả giúp người đọc hiểu thêm ít nhiều về triết học Trung Quốc cổ đại. Tuyển tập sẽ giới thiệu với các bạn những tác phẩm tiêu biểu của Triết học Trung Quốc: Đại cương Triết học Trung Quốc, Khổng Tử, Lão Tử, Kinh dịch - Đạo của người quân tử. Mời các bạn tham khảo phần 2 cuốn sách.

8/30/2018 5:13:33 AM +00:00

Ebook Đức trinh nữ Maria: Phần 1

Phần 1 cuốn sách Đức trinh nữ Maria giới thiệu các nội dung: Trinh nữ Maria diễm phúc, trinh nữ diễm phúc, trinh nữ Maria, sự mãi đồng trinh của đức Maria, vô nhiễm nguyên tội, đức mẹ hồn xác lên trời, danh xưng của đức Maria,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:13:32 AM +00:00

Ebook Đức trinh nữ Maria: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung phần Đức Maria trong mầu nhiệm giao ước bao gồm: Hậu ảnh kinh thánh của hình ảnh đức Maria trong Tân Ước, trinh nữ và mẹ, tân nương trong tiệc cưới thiên sai, mẹ dâng thiên sai của Thiên chúa, tiên trưng của Giáo hội mẹ và hiền thê. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:13:32 AM +00:00

Ebook Kinh Dịch với vũ trụ quan Đông phương: Phần 1

Cuốn sách giới thiệu quá trình hình thành và diễn dịch Kinh Dịch qua các thời kỳ cho đến khi trở thành Pho sách triết học rất thâm sâu và vô cùng hấp dẫn với những quan điểm về vũ trụ ngày càng được nghiên cứu và ứng dụng rộng rãi. Mời các bạn tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

8/30/2018 5:13:32 AM +00:00

Ebook Kinh Dịch với vũ trụ quan Đông phương: Phần 2

Kinh Dịch là một bộ sách cổ trong ngũ kinh của Trung Hoa, đây là một pho sách triết học thâm sâu nhưng cũng rất hấp dẫn. Ở nước ta, Kinh Dịch được đưa vào nội dung thi cử bắt đầu từ thời Lý. Mời các bạn cùng tìm hiểu thêm về Kinh Dịch quan phần 2 cuốn sách.

8/30/2018 5:13:32 AM +00:00

Ebook Mạnh tử: Phần 1

Phần 1 cuốn sách Mạnh tử của Nguyễn Hiến Lê giới thiệu tới người đọc các nội dung: Thời đại, đời sống hoạt động chính trị, dạy học và viết sách, muốn thành một Á thánh nối nghiệp Khổng Tử, tư tưởng chính trị. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:13:32 AM +00:00

Ebook Mạnh tử: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách Mạnh Tử, phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Tư tưởng kinh tế và xã hội, tính thiện, tồn tâm dưỡng tính luyện khí, tư cách và tài năng Mạnh Tử. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:13:32 AM +00:00

Ebook Arixtốt với học thuyết phạm trù: Phần 1

Phần 1 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các nội dung: Điểm qua tình hình nghiên cứu triết học Arixtốt, Arixtốt-Cuộc đời và sự nghiệp, tác phẩm các phạm trù và học thuyết phạm trù của Arixtốt. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:13:30 AM +00:00

Ebook Arixtốt với học thuyết phạm trù: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách Arixtốt với học thuyết phạm trù giới thiệu tới người đọc các nội dung: Các phạm trù cơ bản và mối quan hệ giữa chúng trong học thuyết phạm trù của Arixtốt. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:13:30 AM +00:00

Ebook Đạo Phật ngày nay: Phần 1

Phần 1 cuốn sách Đạo Phật ngày nay - Một biến dịch về bộ ba Kinh Pháp hoa giới thiệu tới người đọc nội dung Kinh vô lượng nghĩa, Kinh diệu pháp liên hoa. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho những ai muốn tìm hiểu về Đạo Phật dùng làm tài liệu tham khảo và nghiên cứu.

8/30/2018 5:13:30 AM +00:00

Ebook Đạo Phật ngày nay: Phần 2

Kinh pháp liên hoa vốn gồm những giáo lý cao siêu của Đức Phật lại có vẻ quá khó khăn và rằng kinh chỉ được nghiên cứu bởi một số người bà bởi những nhà nghiên cứu chuyên môn về tôn giáo. Kinh không được quần chúng nói chung nhận thức hay thông hiểu và do đó, kinh không thâm nhập vào đời sống thường ngày. Mời các bạn cùng tham khảo phần Kinh Quán phổ hiền Bồ Tát trong phần 2 cuốn sách.

8/30/2018 5:13:30 AM +00:00

Ebook Giáo lý thời đại mới: Phần 1

Phần 1 cuốn sách Giáo lý thời đại mới - Đức tin Công giáo giới thiệu tới người đọc các nội dung: Mầu nhiệm của sự sống, đường tới đức Kitô (đường của các dân tộc, đường của Israel), con người. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:13:30 AM +00:00

Ebook Giáo lý thời đại mới: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách Giáo lý thời đại mới giới thiệu tới người đọc các nội dung: Đường của đức Kitô, đường về chung cuộc, bản bổ sung cuốn giáo lý mới, tên các sách kinh thánh và các kí hiệu viết tắt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:13:30 AM +00:00

Ebook Hệ thống phạm trù lý học - Triết học phương Đông: Phần 1

Cuốn sách Hệ thống phạm trù lý học - Triết học phương Đông trình bày hệ thống khái niệm, phạm trù của triết học phương Đông, chú trọng vào vấn đề xã hội và con người, sự gắn bó giữa triết học với chính trị và đạo đức, hoặc giữa triết học với tôn giáo. Mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn sách.

8/30/2018 5:13:30 AM +00:00

Ebook Hệ thống phạm trù lý học - Triết học phương Đông: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách Hệ thống phạm trù lý học - Triết học phương Đông giới thiệu tới người đọc các nội dung: Bộ phận tri hành, bộ phận thiên nhân. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:13:30 AM +00:00

Ebook Luận giải văn học và triết học: Phần 1

Cuốn sách này tập hợp những bài viết được cho là tốt và tiêu biểu của ngòi bút Phạm Quỳnh, hầu hết đã in trên Tạp chí Nam Phong, nhằm cung cấp cho bạn đọc rộng rãi một mảng tư liệu lâu nay còn chìm khuất. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

8/30/2018 5:13:28 AM +00:00

Ebook Luận giải văn học và triết học: Phần 2

Phạm Quỳnh là người chủ trương cái thuyết: đọc sách Tây là để thâu tóm lấy tư tưởng, tinh thần, văn hóa Âu Tây, để bồi bổ cho nền quốc văn còn khiếm khuyết, để chọn lấy cái hay của người mà dung hòa với cái hay của mình, ngõ hầu gìn giữ cho cái học của mình không mất bản sắc, mà vẫn có cơ tiến hóa được. Mời các bạn cùng tham khảo các bài viết của ông qua phần 2 cuốn sách.

8/30/2018 5:13:28 AM +00:00

Ebook Quà tặng của tạo hóa - Minh triết tình yêu và siêu thức: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách Quà tặng của tạo hóa - Minh triết tình yêu và siêu thức trình bày các nội dung: Các vấn đề trong tình dục, không lập dị cũng không tội lỗi, cuộc tìm kiếm sự trọn vẹn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:13:27 AM +00:00