Tài liệu miễn phí Triết học

Download Tài liệu học tập miễn phí Triết học

Bố thí của Phật giáo trong đời sống giáo viên đại học ở thành phố Hồ Chí Minh hiện nay

Dựa trên kết quả phỏng vấn sâu trực tiếp hoặc gửi bảng hỏi qua email đối với 6 thầy giáo và 16 cô giáo, tuổi từ 28 đến 50, là Phật tử hiện giảng dạy tại các trường đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh, bài viết này muốn tìm hiểu việc giáo viên là Phật tử áp dụng giáo lý Phật giáo vào nghề nghiệp của mình.

8/30/2018 5:28:03 AM +00:00

Thách thức đối với công giáo qua các hiện tượng “Canh tân đặc sủng” và “Hà mòn” ở khu vực tây nguyên hiện nay

Toàn cầu hóa cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ thông tin và làn sóng di dân đã đưa tới xu hướng đa dạng hóa tôn giáo, nhất là sự xuất hiện của rất nhiều hiện tượng tôn giáo mới đã và đang đặt ra cho các tôn giáo thể chế thách thức mới, trong đó Công giáo không phải là một ngoại lệ. Mời các bạn cùng tìm hiểu vấn đề này qua bài báo.

8/30/2018 5:28:03 AM +00:00

Cộng đồng tôn giáo - Dân tộc tại Kon Tum

Bài viết đề cập hai vấn đề liên quan đến cộng đồng tôn giáo/Công giáo - dân tộc ở Kon Tum. Một là, sự truyền bá và phát triển Công giáo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và việc hình thành cộng đồng Công giáo - dân tộc ở Tây Nguyên nói chung, Kon Tum nói riêng từ năm 1848 đến nay. Hai là, tác động của cộng đồng Công giáo - dân tộc đến một số lĩnh vực tiêu biểu của đời sống giáo dân ở Kon Tum như: Kinh tế, văn hóa, xã hội, tôn giáo, v.v... Mời các bạn tham khảo.

8/30/2018 5:28:03 AM +00:00

Truyền giáo tin lành vào các tộc người thiểu số ở vùng Nam Trường Sơn - Tây Nguyên từ khởi đầu cho đến năm 1975

Nghiên cứu lịch sử truyền giáo, kết quả truyền giáo tại khu vực nam Trường Sơn - Tây Nguyên sẽ góp phần làm sáng tỏ nhiều vấn đề liên quan đến Tin Lành tại Việt Nam. Đây là những nội dung chính của bài viết này, mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:28:03 AM +00:00

Thờ cúng thành hoàng ở Việt Nam qua tài liệu Hán Nôm

Hoạt động thờ cúng Thành hoàng làng đã để lại kho tàng di sản văn hóa vật thể và phi vật thể phong phú và quý giá. Bài viết này giới thiệu khái quát về thờ cúng Thành hoàng làng ở Việt Nam, cũng như quá trình văn bản hóa sự tích Thành hoàng làng người Việt qua nguồn tài liệu Hán Nôm.

8/30/2018 5:28:03 AM +00:00

Múa lửa trong nghi lễ lên Đồng

Giống như nhiều hình thái tôn giáo dân gian khác ở Việt Nam, nghi lễ lên đồng thờ thánh chỉ được xem là một dạng diễn xướng dân gian mà chưa được nhìn nhận và đánh giá đúng những giá trị của nó về thể thức và ý nghĩa. Cùng với công trình “Nghi lễ lên đồng: Lịch sử và giá trị” xuất bản năm 2013, tác giả bài viết này mong muốn làm rõ giá trị và ý nghĩa tôn giáo của nghi lễ lên đồng, một nghi lễ hiện vẫn còn những điều tồn nghi.

8/30/2018 5:28:03 AM +00:00

Xu thế tôn giáo trên thế giới và tác động của chúng đối với các tôn giáo ở Tây nguyên trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Bài viết này trên cơ sở trình bày khái quát các xu thế tôn giáo trên thế giới dưới tác động của toàn cầu hóa, sẽ tập trung làm rõ một số điểm đáng chú ý của đời sống tôn giáo ở Tây Nguyên trong bối cảnh hội nhập quốc tế, đó là: Sự đa dạng tôn giáo, việc xuất hiện nhiều hiện tượng tôn giáo mới, sự tranh giành ảnh hưởng của các tôn giáo, việc các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề tôn giáo tạo ra xung đột và điểm nóng.

8/30/2018 5:28:02 AM +00:00

Phật giáo với bảo vệ môi trường ở Việt Nam

Theo Phật giáo, việc bảo vệ môi trường sống trong điều kiện hiện nay cần phải hoạch định được phương thức giáo dục và định hướng sống “thiện” với tự nhiên, giúp tín đồ hình thành thói quen có ý thức tự giác cao với những hệ quả của hành vi bản thân đối với môi trường. Bài viết này góp phần làm rõ giá trị của Phật giáo với bảo vệ môi trường ở Việt Nam.

8/30/2018 5:28:02 AM +00:00

Vai trò của Ni giới đối với Phật giáo Nhật Bản

Trên cơ sở trình bày khái lược lịch sử Ni giới Phật giáo Nhật Bản, nội dung chính của bài viết này tập trung phân tích vai trò của Ni giới đối với Phật giáo Nhật Bản ở các phương diện như: Truyền bá Phật pháp, xây dựng và phát triển hàng ngũ Ni giới, duy trì giới luật và lối sống tu hành nghiêm ngặt của Phật giáo. Với những đóng góp quý báu, Ni giới đã khẳng định được vị trí quan trọng đối với Phật giáo Nhật Bản trong lịch sử và hiện tại.

8/30/2018 5:28:02 AM +00:00

Tổng giám mục Nguyễn Văn Bình nhân vật của những thời điểm lịch sử

Lịch sử Công giáo ở Việt Nam giai đoạn từ năm 1954 đến nay xuất hiện nhiều nhân vật nổi trội, gắn liền với những sự kiện lịch sử của Công giáo và Dân tộc, trong đó có Tổng Giám mục Nguyễn Văn Bình. Bài viết này góp phần làm rõ hơn đóng góp của Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn (sau này là Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh) Nguyễn Văn Bình, “một nhân vật của những thời điểm lịch sử có tính bước ngoặt” với Công giáo ở Việt Nam và Dân tộc Việt Nam.

8/30/2018 5:28:02 AM +00:00

Một số đặc điểm của Công giáo trên vùng đất Quảng Nam - Đà Nẵng

Đặc điểm của Công giáo ở Quảng Nam - Đà Nẵng mang tính chuyển tiếp và có nhiều xáo trộn, thể hiện ở sự đa dạng về loại hình giáo xứ. Tại Quảng Nam - Đà Nẵng đồng thời tồn tại những giáo xứ (gốc) Phát Diệm, Quảng Bình, Huế, Quảng Nam và cả giáo xứ ghép hai hoặc nhiều gốc... Mời các bạn cùng tìm hiểu nội dung bài viết.

8/30/2018 5:28:02 AM +00:00

Nhìn lại quá trình hình thành và phát triển Tin lành vùng dân tộc thiểu số phía Bắc

hông gian tín ngưỡng miền núi phía Bắc Việt Nam vốn là không gian tín ngưỡng dân gian của các dân tộc sinh sống ở đây. Nhưng từ năm 1986 trở lại đây, với việc xuất hiện của cái gọi là Vàng Chứ do Dương Văn Mình khởi xướng, để rồi sau đó gắn với Tin Lành, đời sống tinh thần của một bộ phận cư dân miền núi phía Bắc có nhiều xáo trộn. Bài viết này đưa ra những con số về sự phát triển của Tin Lành ở khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam qua bốn giai đoạn và cùng với đó là một số đặc điểm của mỗi giai đoạn.

8/30/2018 5:28:02 AM +00:00

Khái quát về các giai đoạn phát triển của Cao Đài đại Đạo Chiếu Minh Tam Thanh Vô Vi

Sau nhiều năm hoạt động, đến năm 2009, Cao Đài Đại Đạo Chiếu Minh Tam Thanh Vô Vi đã được Ban Tôn giáo Chính phủ công nhận tư cách pháp nhân. Bài viết này góp phần làm rõ hơn về sự hình thành và các giai đoạn phát triển của phái Cao Đài này. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:28:02 AM +00:00

Phật giáo Việt Nam và chữ “Vạn”

Biểu tượng 卍(âm Hán Việt đọc là “Vạn”) là một biểu tượng có ở nhiều tôn giáo trên thế giới, cũng như ở Việt Nam. Từ trước đến nay đã có nhiều kiến giải về biểu tượng này nhưng chưa có sự thống nhất. Bài viết này góp phần làm rõ hơn lịch sử ra đời và ý nghĩa của chữ “Vạn” trong Phật giáo nói chung và trong Phật giáo Việt Nam nói riêng.

8/30/2018 5:28:02 AM +00:00

Về thuật ngữ Islamism (chủ nghĩa Islam giáo)

Cho đến nay, những nghiên cứu của các học giả Phương Tây về Chủ nghĩa Islam đã tích lũy được một khối lượng đồ sộ, nhưng về cơ bản lại chưa giúp giải thích được thỏa đáng bản chất của hiện tượng Islamism cho cả hai phía: Những người làm chính trị và những tín đồ Muslim. Mời các bạn cùng tìm hiểu vấn đề này.

8/30/2018 5:28:02 AM +00:00

Công giáo trong mắt tôi

Công giáo trong mắt tôi là nhan đề cuốn sách của GS.TS. Đỗ Quang Hưng, Nhà xuất bản Tôn giáo ấn hành vào quý 2/2013. Cuốn sách này tập hợp những bài viết ghi dấu chặng đường nghiên cứu Công giáo của tác giả gần 20 năm nay. Bài viết giới thiệu những nội dung cơ bản cuốn sách này.

8/30/2018 5:28:02 AM +00:00

Quyền con người trong lĩnh vực tôn giáo ở Việt Nam

nội dung chính của bài viết này bàn thêm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam, trong đó nhấn mạnh đến sự đổi mới luật pháp và chính sách để đảm bảo tự do tín ngưỡng, tôn giáo được thực thi theo luật định và phù hợp với điều kiện xã hội Việt Nam.

8/30/2018 5:28:02 AM +00:00

Những thách thức và đối sách của Trung Quốc đối với tôn giáo trong tiến trình toàn cầu hóa hiện nay

Toàn cầu hóa là xu hướng tất yếu của thế giới hiện nay. Trong điều kiện toàn cầu hóa với nhiều biến động về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, vấn đề tôn giáo trở nên vô cùng phức tạp ở nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Trung Quốc. Bài viết này tập trung đề cập những thách thức và đối sách của Trung Quốc đối với tôn giáo trong tiến trình toàn cầu hóa hiện nay.

8/30/2018 5:28:02 AM +00:00

Xây dựng và hoàn thiện luật pháp tôn giáo nhìn từ đời sống tôn giáo Việt Nam

Trên cơ sở phân tích những thành tựu và một số vấn đề tồn tại trong nhận thức và hành động về “vấn đề tôn giáo - tộc người”, “vấn đề đất đai và tài sản có nguồn gốc tôn giáo”, “vấn đề quan hệ tôn giáo - chính trị”, “vấn đề pháp nhân tôn giáo”, tác giả bài viết này cho rằng, việc xây dựng và hoàn thiện luật pháp tôn giáo - nhìn từ đời sống tôn giáo Việt Nam hiện nay cần quan tâm hơn nữa đến mục đích tối cao là phục vụ con người.

8/30/2018 5:28:02 AM +00:00

Phương pháp phỏng vấn sâu trong nghiên cứu Nhân học

Phỏng vấn sâu trong nghiên cứu nhân học là một trong những phương pháp nghiên cứu quan trọng đối với các ngành khoa học xã hội và nhân văn, trong đó có ngành nghiên cứu tôn giáo. Phương pháp này thích hợp nhất và hiệu quả nhất trong những nghiên cứu làm rõ bản chất của vấn đề, động cơ của hành động. Bài viết này chia sẻ một vài kinh nghiệm áp dụng phương pháp phỏng vấn sâu nhân học trong nghiên cứu trường hợp lên đồng ở châu thổ Bắc Bộ.

8/30/2018 5:28:02 AM +00:00

Nhận thức mới về phật giáo của Hải Lượng Ngô thì nhậm qua tác phẩm Trúc Lâm tông chỉ nguyên thanh

Phật giáo Đại Việt đời Trần với Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử là một Phật giáo nhất tông, mang đậm bản sắc Việt, chủ trương nhập thế, cư trần lạc đạo, dung hợp và Việt hóa ba hệ tư tưởng Phật - Nho - Đạo. Bài viết này xin được luận giải thêm để làm sáng rõ nhận thức mới của Ngô Thì Nhậm về Phật giáo trong trước tác nói trên.

8/30/2018 5:28:02 AM +00:00

Một số đặc điểm lễ hội trong các ngôi chùa thờ Tứ Thánh tổ ở đồng bằng Bắc Bộ

Trên cơ sở đề cập khái quát về thân thế và sự nghiệp của Tứ Thánh Tổ gồm Từ Đạo Hạnh, Dương Không Lộ, Nguyễn Giác Hải, Nguyễn Minh Không, nội dung bài viết tập trung phân tích một số đặc điểm lễ hội trong các ngôi chùa thờ Tứ Thánh Tổ ở Đồng bằng Bắc Bộ, đặc biệt là sự hỗn dung giữa yếu tố Phật giáo với yếu tố văn hóa tâm linh truyền thống của người Việt khu vực này.

8/30/2018 5:28:02 AM +00:00

Phác thảo về sự hình thành và phát triển của dòng tu Công giáo

Mỗi dòng tu có một vị sáng lập, có tôn chỉ, mục đích, phương châm hoạt động khác nhau nhằm thực hiện một nhiệm vụ nào đó của Công giáo. Bài viết này góp phần tìm hiểu quá trình hình thành và phát triển của dòng tu Công giáo. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:28:02 AM +00:00

Ba vị thần Thành hoàng mới được suy tôn ở Việt Nam

Thờ cúng thần Thành hoàng ở Việt Nam vừa là tín ngưỡng, vừa là đạo lý sống và sự tôn vinh của hậu thế đối với bậc tiền nhân có công với làng xóm, đất nước. Bài viết này đề cập đến ba vị thần Thành hoàng mới được suy tôn ở Việt Nam.

8/30/2018 5:28:02 AM +00:00

Đa dạng tôn giáo và vấn đề bảo tồn tín ngưỡng truyền thống các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên hiện nay

Bài viết này sẽ đi sâu nghiên cứu sự biến đổi tôn giáo ở Tây Nguyên hiện nay nhìn từ góc độ đa dạng tôn giáo; chỉ ra mối quan hệ giữa tôn giáo và tín ngưỡng truyền thống các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên; từ đó đặt ra vấn đề bảo tồn và phát triển tín ngưỡng truyền thống của các dân tộc thiểu số ở khu vực này.

8/30/2018 5:28:02 AM +00:00

Sự thay đổi trong đời sống tôn giáo ở Campuchia trước và sau thế kỷ XIII

Ngay những năm đầu Công nguyên, đất nước Chùa Tháp đã chịu ảnh hưởng khá sâu sắc bởi văn hóa Ấn Độ. Phật giáo Đại thừa và Bà La Môn giáo là hai tôn giáo thống lĩnh đời sống chính trị - văn hóa của người Khmer. Tuy nhiên, từ thế kỷ XIII, tình hình đã khác. Phật giáo Nguyên thủy bằng cách riêng của mình, đã thay thế hai tôn giáo này và đóng vai trò quốc giáo ở Campuchia từ đó cho đến nay.

8/30/2018 5:28:02 AM +00:00

Đại cương lịch sử và tư tưởng Sikh giáo

Đối với Ấn Độ, tôn giáo càng có vai trò đặc biệt quan trọng không chỉ trên lĩnh vực văn hóa tinh thần, mà còn cả trên lĩnh vực văn hóa vật chất. Quốc gia này đã sản sinh ra nhiều tôn giáo vào bậc nhất thế giới. Bài viết này giới thiệu khái lược về Sikh giáo, một tôn giáo đã ra đời ở Ấn Độ vào đầu thế kỷ XVI, mà sự hiểu biết về nó còn khá hạn chế ở nước ta.

8/30/2018 5:28:02 AM +00:00

Tôn giáo theo quan điểm của Phân tâm học

Từ khi ra đời, Phân tâm học đã có ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực như triết học, văn hóa, nghệ thuật. Nhiều lĩnh vực tri thức của con người như văn chương, nghệ thuật, tôn giáo, giáo dục, luật pháp, xã hội, lịch sử,v.v... đều ít nhiều chịu ảnh hưởng của học thuyết S. Freud. Bài viết này đã chỉ ra bốn tiền đề để Phân tâm học đi sâu nghiên cứu tôn giáo, từ đó làm rõ giá trị cũng như hạn chế của quan điểm này.

8/30/2018 5:28:02 AM +00:00

Vai trò và ảnh hưởng của Đệ nhất Pháp Chủ Thích Đức Nhuận trong sự nghiệp xây dựng Giáo hội Phật giáo Việt Nam giai đoạn 1980-1990

Trên cơ sở giới thiệu khái quát thân thế và sự nghiệp của Hòa thượng Thích Đức Nhuận, bài viết này tập trung nêu và phân tích đóng góp của Ngài, trên ngôi vị Đệ nhất Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, với việc đoàn kết thống nhất Tăng đoàn và công tác đào tạo Tăng tài của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong giai đoạn 1980 - 1990.

8/30/2018 5:28:02 AM +00:00

Hòa thượng Thích Đức Nhuận và một thế hệ danh tăng của Phật giáo Việt Nam thế kỷ XX

Bài viết này đề cập đến Hòa thượng Thích Đức Nhuận, Đệ nhất Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam và những bậc danh tăng cùng trang lứa với Ngài. Qua đây, tác giả bài viết mong muốn thế hệ tăng sĩ Việt Nam hôm nay học thêm được ở thế hệ vàng của Phật giáo Việt Nam thế kỷ XX những điều còn chưa vươn tới, để làm hành trang cho họ mang theo trên đường hoằng pháp lợi sinh.

8/30/2018 5:28:02 AM +00:00