Tài liệu miễn phí Triết học

Download Tài liệu học tập miễn phí Triết học

Ebook Chủ nghĩa tự do truyền thống

Ebook Chủ nghĩa tự do truyền thống của Ludwig von Mises là sách tham khảo, phản ánh hoàn toàn quan điểm của tác giả, chủ yếu dành cho những người làm công tác nghiên cứu. Tác phẩm giải đáp hàng loạt vấn đề, đánh tan những mối ngờ vực và lầm lẫn mà nhiều người gặp phải khi họ tìm cách giải quyết những vấn đề kinh tế, xã hội, tình cảm còn nhiều tranh cãi.

8/30/2018 5:43:48 AM +00:00

Ebook Sự nghèo nàn của thuyết sử luận: Phần 1

Ebook Sự nghèo nàn của thuyết sử luận của Karl Popper có nội dung trình bày về lịch sử triết học, tư tưởng triết học trong đó có các lĩnh vực như triết học khoa học, triết học chính trị và xã hội, tiến hóa và chức năng của ngôn ngữ.

8/30/2018 5:43:48 AM +00:00

Ebook Sự nghèo nàn của thuyết sử luận: Phần 2

Nối tiếp phần 1 của ebook Sự nghèo nàn của thuyết sử luận. Phần 2 có nội dung trình bày về phê phán những luận thuyết phản tự nhiên luận, phê phán những luận thuyết duy tự nhiên luận. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu.

8/30/2018 5:43:48 AM +00:00

Ebook Trò chuyện triết học: Phần 1

Ebook Trò chuyện triết học của Bùi Văn Nam Sơn. Phần 1 gồm những nội dung như: socrates và nghệ thuật đối thoại, kẻ đại náo cũng cần một trật tự, gai nhọn hay hoa hồng, từ tiếng hát nhân ngư, lưỡi không xương,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu.

8/30/2018 5:43:48 AM +00:00

Ebook Trò chuyện triết học: Phần 2

Nối tiếp phần 1 của ebook Trò chuyện triết học. Phần 2 có những nội dung như: lý tưởng khoa học, bóng mát của một vĩ nhân, Các thước đo của văn hoá, tri thức là sức mạnh, những chặng đường công nghệ, nghịch lý của văn hoá,... Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

8/30/2018 5:43:48 AM +00:00

Đề cương Mác- Lê Nin

Tài liệu gồm 13 câu hỏi tự luận ôn tập môn Triết học Mác Lê-nin có hướng dẫn giải chi tiết, nhằm giúp cho các bạn sinh viên ôn tập, hệ thống lại kiến thức bộ môn Triết học Mác Lênin để chuẩn bị cho thi học kỳ sắp diễn thật tốt. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:41:18 AM +00:00

Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin: Chương 1.2 - TS.GVC. Trần Nguyên Ký

Nội dung của bài giảng trình bày về khái niệm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về vật chất, quan điểm về nguồn gốc, bản chất của ý thức, quan điểm về vai trò của ý thức và những nguyên tắc phương pháp luận rút ra.

8/30/2018 5:41:07 AM +00:00

Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin: Chương 0 - TS.GVC. Trần Nguyên Ký

Nội dung của bài giảng trình bày khái niệm về lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, kết cấu của chủ nghĩa Mác – Lênin, chương trình giảng dạy của môn học, định nghĩa về triết học trong thời Hy Lạp và Ấn Độ cổ đại cũng như quan niệm về triết học trong thời hiện đại, đặc trưng của triết học, tư duy triết học và vai trò của triết học.

8/30/2018 5:41:07 AM +00:00

Ebook Thế giới ngày nay và tương lai nhân loại - Phần 2

Nội dung của ebook Thế giới ngày nay và tương lai nhân loại trình bày về triết lý và những suy nghĩ về triết lý của Bertrand Russell, tôn giáo, chiến tranh và chủ nghĩa hòa bình, xã hội chủ nghĩa và tư bản, luân lí ta bu, quyền hành, định nghĩa về hạnh phúc, chủ nghĩa quốc gia, nhiệm vụ của cá nhân, cuồng tín và bao dung, bom H và tương lai nhân loại.

8/30/2018 5:39:24 AM +00:00

Ebook Thế giới ngày nay và tương lai nhân loại - Phần 1

Nội dung của ebook Thế giới ngày nay và tương lai nhân loại trình bày về triết lý và những suy nghĩ về triết lý của Bertrand Russell, tôn giáo, chiến tranh và chủ nghĩa hòa bình, xã hội chủ nghĩa và tư bản, luân lí ta bu, quyền hành, định nghĩa về hạnh phúc, chủ nghĩa quốc gia, nhiệm vụ của cá nhân, cuồng tín và bao dung, bom H và tương lai nhân loại.

8/30/2018 5:39:24 AM +00:00

Ebook Suy nghĩ về tư duy

Nội dung của ebook Suy nghĩ về tư duy trình bày các kiến thức khoa học về tư duy và những cái liên quan dựa trên những hiểu biết của người viết nhờ được học, tự học, nghiên cứu, giảng dạy, trải nghiệm chính mình nhiều chục năm qua, và do vậy, không tránh khỏi mang tính chủ quan nhất định.

8/30/2018 5:39:24 AM +00:00

Ebook Đại cương Triết học Trung Quốc: Liệt Tử và Dương Tử - Phần 2

Nội dung của ebook Đại cương Triết học Trung Quốc: Liệt Tử và Dương Tử là một cuốn sách dịch thuật và chú giải tác phẩm của Liệt Tử và Dương Tử (nhà tư tưởng phương Đông, cụ thể là Trung Quốc) về những tư tưởng phương Đông và sự tác động vào văn hóa Việt Nam.

8/30/2018 5:39:24 AM +00:00

Ebook Đại cương Triết học Trung Quốc: Liệt Tử và Dương Tử - Phần 1

Nội dung của ebook Đại cương Triết học Trung Quốc: Liệt Tử và Dương Tử là một cuốn sách dịch thuật và chú giải tác phẩm của Liệt Tử và Dương Tử (nhà tư tưởng phương Đông, cụ thể là Trung Quốc) về những tư tưởng phương Đông và sự tác động vào văn hóa Việt Nam.

8/30/2018 5:39:24 AM +00:00

Ebook Triết học trong khoa học tự nhiên - Phần 2

Nối tiếp phần 1, nội dung phần 2 của ebook Triết học trong khoa học tự nhiên tiếp tục trình bày về Triết học trong khoa học tự nhiên, cụ thể là Triết học trong Hóa học và Triết học trong Sinh học.

8/30/2018 5:39:18 AM +00:00

Ebook Triết học trong khoa học tự nhiên - Phần 1

Nội dung phần 1 của ebook Triết học trong khoa học tự nhiên trình bày về đối tượng, phương pháp và ý nghĩa của việc nghiên cứu Triết học trong khoa học tự nhiên, Triết học trong Toán học và Triết học trong Vật lý.

8/30/2018 5:39:18 AM +00:00

Ebook: Triết học chính trị Montesquieu với việc xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam - Phần 2

Nội dung phần 2 của ebook Triết học chính trị Montesquieu với việc xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam trình bày về các đặc trưng của nhà nước pháp quyền nhìn từ cấu trúc của hệ thống quyền lực, nhà nước pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và nguyên tắc, cơ chế tổ chức quyền lực, Đảng Cộng sản Việt Nam trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa với tư cách người lãnh đạo.

8/30/2018 5:39:18 AM +00:00

Ebook: Triết học chính trị Montesquieu với việc xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam - Phần 1

Nội dung phần 1 của ebook Triết học chính trị Montesquieu với việc xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam trình bày về triết học chính trị phương Tây đến thời điểm phong trào khai sáng Pháp, Montesquieu và dấu ấn trong bước phát triển mới của triết học chính trị.

8/30/2018 5:39:18 AM +00:00

Ebook Dialectics of the ideal: Part 1

(BQ) Part 1 book Dialectics of the ideal has contents: Introduction to - dialectics, dialectics of the ideal, ilyenkov in the context of soviet philosophical culture - An interview, prospects for a cultural - historical psychology of intelligence,... and other contents.

8/30/2018 5:39:12 AM +00:00

Ebook Dialectics of the ideal: Part 2

(BQ) Part 2 book Dialectics of the ideal has contents: Reality of the - ideal, metamorphoses of meaning - the concept of the ideal from a semiotic, bibliography of evald ilyenkov’s works, metamorphoses of meaning - The concept of the ideal from a semiotic,... and other contents.

8/30/2018 5:39:12 AM +00:00

Ebook Câu chuyện vô hình & Đảo

(BQ)Cuốn ebook này là tập tiểu luận triết học đầu tiên của Hamvas Béla viết năm 1943 và cũng là tập tiểu luận duy nhất được xuất bản khi ông còn sống. Nội dung ebook Câu chuyện vô hình & Đảo gồm mười bốn tiểu luận, chia làm hai phần: phần thứ nhất có nhan đề Câu chuyện vô hình và phần thứ hai mang tên Đảo.

8/30/2018 5:37:27 AM +00:00

Vấn đề con người trong tác phẩm Triết học xã hội của A. G. Spirkin

Nội dung bài viết trình bày về nội dung triết học xã hội trong giáo trình những nguyên lý triết học do giáo sư - viện sĩ triết học người Nga A. G. Spirkin biên soạn trong cuộc thi biên soạn giáo trình triết học Mác - Lênin.

8/30/2018 5:37:27 AM +00:00

Đề tài thảo luận: Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất (hay quy luật QHSX phải phù hợp với trình độ phát triển của LLSX). Sự vận động quy luật này trong cuộc đổi mới, xây dựng đất nước như thế nào?

Đề tài thảo luận Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất (hay quy luật QHSX phải phù hợp với trình độ phát triển của LLSX). Sự vận động quy luật này trong cuộc đổi mới, xây dựng đất nước như thế nào gồm có 2 phần được trình như sau: Cơ sở lý luận của quy luật, sự vận dụng quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất vào quá trình đổi mới đất nước. Mời các bạn cùng tham khảo!

8/30/2018 5:37:26 AM +00:00

Nghiên cứu quan hệ biện chứng giữa cái chung, cái riêng đi đến nhận thức vai trò, trách nhiệm của cá nhân đối với xã hội như thế nào

Tài liệu Nghiên cứu quan hệ biện chứng giữa cái chung, cái riêng đi đến nhận thức vai trò, trách nhiệm của cá nhân đối với xã hội như thế nào trình bày các nội dung sau: những lý luận chung về cặp phạm trù cái riêng và cái chung, mối liên hệ biện chứng giữa cái riêng và cái chung, ý nghĩa phương pháp luận về mối quan hệ giữa cái riêng và cái chung. Mời các bạn cùng tham khảo!

8/30/2018 5:37:26 AM +00:00

Vai trò của sản xuất vật chất và quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất

Nội dung chính của tài liệu Vai trò của sản xuất vật chất và quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất là trình bày như: Sản xuất vật chất và vai trò của, quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất,..Mời các bạn cùng tham khảo!

8/30/2018 5:37:26 AM +00:00

Lý luận nhận thức duy vật biện chứng

Bài Lý luận nhận thức duy vật biện chứng bao gồm một số nội dung cơ bản: Thực tiễn, nhận thức và vai trò của thực tiễn với nhận thức, con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý. Bài học bao gồm những nội dung cơ bản trong cuốn giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin, tuy vậy bài học sẽ có nhiều ví dụ mới, làm cho người đọc có cảm giác không nhàm chán với bộ môn này.

8/30/2018 5:37:20 AM +00:00

Bài giảng Quy luật phủ định của phủ định

Bài giảng Quy luật phủ định của phủ định trình bày các nội dung như sau: Khái niệm phủ định và phủ định biện chứng, đặc trưng cơ bản của phủ định biện chứng, nội dung quy luật phủ định của phủ định,ý nghĩa phương pháp luận,...Mời các bạn cùng tham khảo!

8/30/2018 5:37:03 AM +00:00

Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến

Tài liệu Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến trình bày nội dung chính như sau: Khái niệm, tính chất của các mối liên hệ, ý nghĩa phương pháp luận,...Mời các bạn cùng tham khảo!

8/30/2018 5:37:02 AM +00:00

Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập

Tài liệu Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập sẽ giúp các bạn nắm được Khái niệm mâu thuẫn và các tính chất chung của mâu thuẫn, các tính chất chung của mâu thuẫn, quá trình vận động của mâu thuẫn,...Mời các bạn cùng tham khảo!

8/30/2018 5:37:02 AM +00:00

Nguyên lý về sự phát triển - Hoàng Thanh Xuân

Nguyên lý về sự phát triển do thầy Hoàng Thanh Xuân biên soạn gồm các nội dung chính sau: Khái niệm phát triển, tính chất của sự phát triển, ý nghĩa phương pháp luận,...Mời các bạn cùng tham khảo!

8/30/2018 5:37:02 AM +00:00

Vấn đề ý thức trong triết học Mác – Lênin

Vấn đề ý thức trong triết học Mác – Lênin trình bày những nội dung sau: Ý thức là gì, nguồn gốc tự nhiên và nguồn gốc xã hội của ý thức, quan hệ giữa vật chất và ý thức...Mời các em cùng tham khảo

8/30/2018 5:37:01 AM +00:00