Tài liệu miễn phí Môi trường

Download Tài liệu học tập miễn phí Môi trường

Chế độ trách nhiệm dân sự đối với thiệt hại ô nhiễm dầu tàu: Vai trò của các quốc gia trong việc thiết lập các quy tắc thống nhất toàn cầu

Bài viết phân tích vai trò của các quốc gia trong việc đạt được sự thống nhất như vậy. Với mục đích đó, tác giả sẽ phân tích nền tảng của các thỏa thuận, công ước quốc tế có liên quan; xem xét kỹ lưỡng các lý do, cũng như các thách thức về sự tham gia hạn chế vào các thỏa thuận quốc tế về ô nhiễm dầu của Hoa Kỳ; và nghiên cứu các sáng kiến quốc gia của Hoa Kỳ trong bộ luật OPA 1990.

9/25/2020 3:20:57 AM +00:00

Ước tính các tác động tới môi trường của tàu chở hàng bằng phương pháp đánh giá vòng đời sản phẩm

Bài viết này giới thiệu và áp dụng phương pháp đánh giá vòng đời sản phẩm (LCA) cho đối tượng là tàu chở hàng. Vòng đời của tàu chở hàng được chia thành năm giai đoạn: khai thác và sản xuất vật liệu, đóng tàu, khai thác, bảo dưỡng và phá dỡ. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

9/25/2020 3:19:15 AM +00:00

Nghiên cứu xác định diện tích ngập nước sử dụng ảnh Sentinel-1 trên nền Google Earth Engine: Áp dụng cho tỉnh Đồng Tháp, đồng bằng sông Cửu Long

Bài viết này trình bày các kết quả nghiên cứu thay đổi diện tích ngập nước theo không gian và thời gian cho Đồng Tháp, sử dụng 114 ảnh Sentinel-1 thu thập từ năm 2015 đến 2018. Quá trình giải đoán ảnh được thực hiện trên nền Google Earth Engine thông qua chương trình viết bằng ngôn ngữ Java Script.

9/25/2020 1:10:27 AM +00:00

Nghiên cứu ảnh hưởng của cấu kiện rỗng đến sự thay đổi thông số sóng trên mô hình máng sóng

Bài viết này trình bày kết quả nghiên cứu so sánh khả năng triết giảm sóng, tiêu tán năng lượng của 2 dạng kết cấu đê giảm sóng khác nhau bằng mô hình vật lý. Để có được sự hiểu biết tốt hơn về tương tác sóng với dạng đê rỗng khác nhau.

9/25/2020 1:10:03 AM +00:00

Kết quả nghiên cứu xây dựng định mức lao động trong quản lý, vận hành hệ thống công trình thủy lợi cho các tổ chức thủy lợi cơ sở tỉnh Đắk Lắk

Bài viết trình bày cách tiếp cận, phương pháp và kết quả nghiên cứu xây dựng định mức lao động cho công tác QLKT CTTL do các tổ chức TLCS trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk quản lý, từ đó rút ra những kinh nghiệm cho việc triển khai thực hiện công tác này trên thực tiễn.

9/25/2020 1:09:57 AM +00:00

Đánh giá, phát hiện sớm nguy cơ sự cố đê Tả Lam đoạn K 74+600 đến K 75+600 tỉnh Nghệ An, trước mùa mưa lũ năm 2017

Bài viết trình bày kết quả áp dụng phương pháp và tiêu chí phát hiện sớm nguy cơ sự cố công trình đê điều cho đê Tả Lam đoạn K 74+600 đến K 75+600 huyện Hưng Nguyên tỉnh Nghệ An trước mùa lũ 2017. Kết quả đánh giá cho thấy, đoạn đê nghiên cứu không có khả năng xảy ra sự cố. Điều này cũng phù hợp với thực tế diễn biến trong và sau mùa lũ bão 2017.

9/25/2020 1:09:45 AM +00:00

Đánh giá đặc tính phân tầng mặn vùng cửa sông Hậu qua số liệu thực đo và công thức thực nghiệm

Đặc tính phân tầng mặn của một cửa sông phụ thuộc vào chế độ dòng chảy sông và dòng chảy thủy triều. Phân tích đặc tính phân tầng có thể dựa vào số liệu thực đo cùng với các công thức giải tích kinh nghiệm hoặc mô hình toán 3D hay 2DV. Trong nội dung bài báo này bước đầu xác định được đặc tính phân tầng mặn của cửa sông Hậu qua các số liệu thực đo mặn theo chiều sâu dòng chảy.

9/25/2020 1:09:39 AM +00:00

Tình hình hạ thấp mực nước trên hệ thống sông Hồng và các giải pháp để thích ứng

Bài viết đã tổng hợp các kết quả nghiên cứu về tình hình hạ thấp đáy sông Hồng và các giải pháp để thích ứng cho thấy việc xây dựng các hồ chứa thượng nguồn đã giữ lại lượng bùn cát đáng kể cộng với việc khai thác cát mất kiểm soát là các nguyên nhân gây nên việc hạ thấp đáy sông.

9/25/2020 1:09:33 AM +00:00

Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng mô hình quản lý, vận hành hệ thống tưới nước tự động

Trung tâm Công nghệ phần mềm Thủy lợi (Trung tâm) đã kế thừa kết quả nghiên cứu từ các đề tài, dự án cấp Nhà nước, cấp Bộ về công nghệ thông tin, thiết bị tự động hóa do Trung tâm chủ trì thực hiện để tích hợp và phát triển thành mô hình quản lý, vận hành hệ thống tưới nước tự động nhằm tăng cường năng lực quản lý, vận hành công trình thủy lợi, tăng hiệu quả sản xuất nông nghiệp, giảm thiểu tổn thất nước và khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên nước.

9/25/2020 1:09:21 AM +00:00

Đánh giá khả năng thoát lũ của sông Hồng khi nạo vét, hạ thấp cao độ các bãi sông

Nội dung bài viết này kế thừa một số kết quả nghiên cứu trước đây nhưng có cập nhật các thông số mới về đặc trưng hình học, hình thái lòng dẫn của đoạn sông đại diện trên sông Hồng, từ đó đưa ra kết quả nghiên cứu đầy đủ hơn để đánh giá hiệu quả cũng như giới hạn của giải pháp nạo vét, hạ thấp cao độ các bãi sông đối với việc cải thiện khả năng thoát lũ trên sông Hồng.

9/25/2020 1:09:15 AM +00:00

High density polyethylene (HDPE) degradation in aqueous solution by fungi isolated from garbage landfills at Thanjavur, Tamil Nadu, India

This study aims to isolate and identify the potential indigenous polyethylene degrading fungal strains without any pretreatment and also attempts to understand the degradation ability of two fungal strains, A. flavus STR1 and Oidium Sp. STR2.

9/24/2020 11:10:54 PM +00:00

Báo cáo Đánh giá tác động môi trường dự án nâng cấp bệnh viện: Xây dựng mở rộng bệnh viện đa khoa huyện Hậu Lộc với quy mô từ 140 giường bệnh lên 200 giường bệnh tại xã Lộc Tân, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa

Báo cáo tiến hành đánh giá tác động môi trường dự án nâng cấp bệnh viện thông qua dự án Xây dựng mở rộng bệnh viện đa khoa huyện Hậu Lộc với quy mô từ 140 giường bệnh lên 200 giường bệnh tại xã Lộc Tân, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Mời các bạn cùng tham khảo báo cáo để nắm chi tiết nội dung.

9/24/2020 9:00:53 PM +00:00

Change in physico-chemical characteristic of river Kshipra during the Simhasth festival

The physico-chemical study on Kshipra River in the Ujjain district of Madhya Pradesh state revealed minor changes in alkalinity and conductivity values alone while all other parameters remained mostly unaffected during the month long simhastha festival (celebrated after a lapse of 12 years) a mammoth public gathering flanked both the banks of Kshipra River (also known as Avanthinadi).

9/24/2020 8:36:15 PM +00:00

Response of Chlorella Sp. to Nickel pollution

The present study is a preliminary investigation regarding an attempt to provide low cost, efficient and an emerging eco-friendly technology for the removal of nickel from the nickel polluted environment by the use of wild type Chlorella Sp.

9/24/2020 8:35:13 PM +00:00

Climatic analogues for the administrative districts of Nepal

This paper deals with climatic analogues of all the administrative districts of Nepal within and outside the country. On the basis of the moisture index calculated as per the scheme of thornthwaite, 23 districts have moist sub-humid climate...

9/24/2020 8:29:44 PM +00:00

Thử nghiệm đánh giá khách quan chất lượng dự báo nhiệt độ bằng phần mềm trong nghiệp vụ dự báo

Bài viết trình bày việc sử dụng phương pháp chuẩn đánh giá chất lượng dự báo bằng sự kết hợp của hai kỹ thuật phân tích toán đồ tụ điểm và phân tích tham số, áp dụng đánh giá chất lượng dự báo yếu tố nhiệt độ cực trị ngày (biến liên tục) trong tháng 4 năm 2020 cho điểm Hà Nội bằng phần mềm tự động đánh giá khách quan chất lượng dự báo.

9/24/2020 8:14:57 PM +00:00

Nghiên cứu đặc điểm khí hậu tỉnh Trà Vinh

Để sử dụng hợp lý tài nguyên khí hậu cần tiến hành phân tích, đánh giá tài nguyên khí hậu. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng Trà Vinh nằm gần đường xích đạo và có khí hậu nhiệt đới gió mùa điển hình, lượng mưa dồi dào, nhiệt độ cao và đồng đều, độ ẩm cao quanh năm.

9/24/2020 8:14:06 PM +00:00

Nghiên cứu diễn biến đáy khu vực cửa sông Hậu thuộc tỉnh Sóc Trăng

Bài viết này tập trung tính toán diễn biến đáy khu vực cửa sông tỉnh Sóc Trăng dưới ảnh hưởng của thủy triều bằng phương pháp mô hình toán MIKE 21 với hai module HD và MT để mô phỏng chế độ dòng chảy và vận chuyển bùn cát tới diễn biến bồi xói đáy.

9/24/2020 8:13:14 PM +00:00

Đánh giá xu thế và xây dựng kịch bản biến đổi khí hậu cho tỉnh Bình Phước

Bài viết này đánh giá xu thế biến đổi diễn ra tại Bình Phước giai đoạn 1981–2018 và xây dựng kịch bản biến đổi khí hậu (BĐKH) cho tỉnh Bình Phước bằng phương pháp chi tiết hóa động lực và dựa trên kết quả kịch bản BĐKH cho Việt Nam năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

9/24/2020 8:12:21 PM +00:00

Nghiên cứu xây dựng bộ chỉ tiêu nhiệt ẩm ảnh hưởng tới sức khỏe một số cộng đồng dân cư tại Quảng Nam

Nghiên cứu này đánh giá xu thế biến đổi nhiệt độ cảm nhận (HI) và xu thế biến đổi hệ số nhiệt dư thừa (EHF) thông qua dữ liệu khí tượng tại Quảng Nam từ năm 1979 đến 2019. Kết hợp với số liệu y tế tại địa phương, ngưỡng nhiệt độ–độ ẩm ảnh hưởng tới sức khỏe một số cộng đồng dân cư tại Quảng Nam được phân cấp, xác định.

9/24/2020 8:11:27 PM +00:00

Đánh giá kĩ năng dự báo quỹ đạo bão của hệ thống mô hình tổ hợp

Bài viết trình bày phương pháp đánh giá kĩ năng dự báo quỹ đạo cho hệ thống tổ hợp để đánh giá thông tin xác suất dự báo được vị trí đi qua của cơn bão (strike probability map) – hay sai số xác suất của quỹ đạo.

9/24/2020 8:10:37 PM +00:00

Đánh giá rủi ro thiên tai do lũ lụt lưu vực sông Dinh

Nghiên cứu cho thấy dưới tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng và xu thế đô thị hóa ngày càng tăng thì rủi ro do lũ lụt cũng sẽ tăng lên và thiệt hại hàng năm do lũ lụt có thể lên tới 2,5% GDP của địa phương. Kết quả nghiên cứu sẽ giúp địa phương xây dựng kế hoạch và lồng ghép quản lý phòng chống thiên tai với phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

9/24/2020 8:09:45 PM +00:00

Phương pháp hiệu chỉnh dự báo quỹ đạo bão từ sản phẩm hệ thống dự báo tổ hợp thông qua lựa chọn thành phần tổ hợp tối ưu

Bài viết sẽ trình bày tổng quan và phương pháp trung bình tổ hợp có lựa chọn cho dự báo quỹ đạo bão dựa trên sai số của các thành phần hệ thống dự báo tổ hợp (EPS) tại các thời hạn dự báo ngắn (6–12 giờ), đề xuất bởi Qi và cộng sự năm 2014.

9/24/2020 8:09:38 PM +00:00

Chuyên đề Cơ sở khoa học của việc đánh giá thiệt hại do sự cố tràn dầu gây ra tới môi trường và các hệ sinh thái

Tài liệu trình bày tổng quan về dầu mỏ và sự cố tràn dầu; tác động của dầu tràn lên môi trường và hệ sinh thái; các giải pháp ứng phó với sự cố tràn dầu.

9/24/2020 8:09:06 PM +00:00

Bài thuyết trình Thuế bảo vệ môi trường

Bài thuyết trình Thuế bảo vệ môi trường tìm hiểu về sự cần thiết của việc áp dụng thuế môi trường ở Việt Nam; khái niệm và cách tính thuế bảo vệ môi trường; phân loại thuế bảo vệ môi trường; vai trò và hạn chế của thuế bảo vệ môi trường; liên hệ thuế bảo vệ môi trường của Việt Nam và nước ngoài.

9/24/2020 8:05:56 PM +00:00

Bài thuyết trình Phí bảo vệ môi trường

Bài thuyết trình Phí bảo vệ môi trường tìm hiểu về phí bảo vệ môi trường; phân loại phí bảo vệ môi trường; đánh giá phí bảo vệ môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo bài thuyết trình để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

9/24/2020 8:05:43 PM +00:00

Phát triển bền vững vùng đệm vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, Quảng Bình

Vùng đệm Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh Quảng Bình tiếp giáp với nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào. Cộng đồng vùng đệm tập trung chủ yếu ở vùng núi và vùng cao bao quanh khu bảo tồn thiên nhiên Vườn quốc gia. Vùng đệm hình thành dựa theo Luật bảo vệ rừng (2003) và các quy định của Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg, với tác dụng ngăn chặn, giảm nhẹ tác động tiêu cực từ bên ngoài đến Vườn quốc gia. Do vậy, phát triển bền vững vùng đệm là nội dung quan trọng trong chiến lược phát triển và bảo tồn của địa phương. Bài báo sử dụng phương phân tích chỉ số để đánh giá thực trạng phát triển bền vững của vùng đệm Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng trên khía cạnh kinh tế, xã hội và môi trường năm 2013, năm 2016 và năm 2018.

9/24/2020 7:44:39 PM +00:00

Application of geo-informatics in natural resource management

This calls for optimum utilization of natural resources by scientific planning and action oriented approach. In this connection, taking the present day importance of watershed development and capabilities of Remote sensing, GIS and GPS technologies is important.

9/24/2020 7:39:03 PM +00:00

Tài liệu tập huấn phần mềm Arcgis cho ngành Cấp nước – cơ bản: Phần 2

(NB) Nối tiếp phần 1, phần 2 Tài liệu tập huấn phần mềm Arcgis cho ngành Cấp nước – cơ bản trình bày làm việc với Chart; biên tập dữ liệu; truy vấn dữ liệu; trình bày và in ấn bản đồ.

9/24/2020 7:20:11 PM +00:00

Tài liệu tập huấn phần mềm Arcgis cho ngành Cấp nước – cơ bản: Phần 1

(NB) Tài liệu tập huấn phần mềm Arcgis cho ngành Cấp nước – cơ bản: Phần 1 gồm 3 chương với các nội dung giới thiệu ARCMAP; hiển thị dữ liệu trong bản đồ; làm việc với Table. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

9/24/2020 7:20:04 PM +00:00