Tài liệu miễn phí Môi trường

Download Tài liệu học tập miễn phí Môi trường

Phân tích thành phần khoáng vật sét bằng phương pháp nhiễu xạ tia X và minh giải hình ảnh từ kính hiển vi điện tử quét để tái hiện điều kiện khí hậu cổ địa lý tập D Lô 15-2 & 15-2/01. bể Cửu Long

Bài viết trình bày kết quả phân tích nhiễu xạ tia X (X-ray diffraction) định lượng cho thành phần khoáng vật tạo đá và thành phần sét thực hiện trên 29 mẫu gồm mẫu lõi và mẫu vụn các giếng khoan ở tập D của Lô 15-2 & 15-2/01. Kết quả phân tích thành phần đá chủ yếu là thạch anh, kali-feldspar và plagiocla.

5/20/2020 6:04:30 AM +00:00

Một số hạn chế trong sử dụng công cụ đánh giá tác động môi trường trong quản lý môi trường tại cảng biển Việt Nam

Bài báo này đề cập một số hạn chế và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng công cụ này trong quản lý môi trường tại các cảng biển Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

5/20/2020 5:52:42 AM +00:00

Nghiên cứu đề xuất quy hoạch hệ thống tiếp nhận chất thải từ tàu cho khu vực cảng biển Hải Phòng để đáp ứng các yêu cầu của Công ước MARPOL 73/78

Trong bài báo này, tác giả sẽ trình bày kết quả nghiên cứu đề xuất quy hoạch chi tiết hệ thống tiếp nhận và cơ sở xử lý chất thải từ tàu cho khu vực cảng biển Hải Phòng trên cơ sở quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển phía Bắc đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 đã được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt cho các khu bến Sông Cấm, khu bến Đình Vũ, khu bến Yên Hưng, khu bến Lạch Huyện và các khu chuyển tải.

5/20/2020 5:52:36 AM +00:00

Sử dụng các chỉ số để đánh giá chất lượng nước và phân loại mức độ phú dưỡng của vùng nước ven biển miền Bắc Việt Nam

Với tốc độ phát triển kinh tế nhanh chóng cùng với quản lý thiếu chặt chẽ các chất ô nhiễm thải ra biển, nước biển ven bờ miền Bắc Việt Nam có nguy cơ ô nhiễm, có thể xảy ra hiện tượng phú dưỡng trong nước. Theo chỉ số SWQI các điểm khảo sát đều có chất lượng nước tốt, không bị ô nhiễm. Phân loại theo chỉ số dinh dưỡng TSI thì các thủy vực khảo sát đều thuộc nhóm trung dưỡng, theo chỉ số TRIX chỉ có điểm Đồ Sơn và Ba Lạt nước đang trong tình trạng phú dưỡng, các điểm còn lại đều thuộc nhóm thủy vực trung dưỡng. Có sự thống nhất tương đối giữa chỉ tiêu phân loại theo TSI và TRIX, sự phân loại phú dưỡng bằng chỉ số TSI có sự tương quan rõ hơn với kết quả phân loại chất lượng nước.

5/20/2020 5:52:30 AM +00:00

Hiện trạng thuốc trừ cỏ Paraquat trong môi trường nước huyện Mai Châu (Hòa Bình) và đề xuất phương pháp xử lý

Paraquat là thuốc trừ cỏ cực độc được sử dụng rộng rãi trong nông nghiệp để diệt cỏ dại, đặc biệt ở vùng trồng ngô, mía. Hàm lượng paraquat trong mẫu nước suối, nước ngầm và nước giếng ở một số khu vực sản xuất nông nghiệp thuộc xã Mai Hịch, Bao La, Vạn Mai và Pà Cò, huyện Mai Châu tỉnh Hòa Bình được phân tích và đánh giá. Các mẫu nước được lấy vào mùa khô (tháng 1/2016) và mùa mưa (tháng 5/2016). Kết quả phân tích cho thấy, hàm lượng paraquat trong các mẫu vào mùa khô là không phát hiện được nhưng vào mùa mưa lượng nhỏ paraquat được tìm thấy trong tất cả các mẫu. Hàm lượng paraquat trong các mẫu nước suối từ 21,3 đến 85,0 µg/L, nước ngầm từ 21,5 đến 94,4µg/L, và nước giếng từ 51 đến 107,3 µg/L. Các mẫu nước ở xã Bao La có nồng độ paraquat cao hơn so với các mẫu nước ở xã Mai Hịch, Vạn Mai và Pà Cò. Đây là dấu hiệu cảnh báo cho người dân khu vực này không được sử dụng những nguồn nước này làm nước sinh hoạt. Hàm lượng paraquat thấp nhưng độc tính cao vì thế sử dụng công nghệ quang xúc tác nano TiO2 rất hữu hiệu trong loại bỏ chúng khỏi nguồn nước.

5/20/2020 5:52:06 AM +00:00

Nghiên cứu xử lý nước thải nhà máy sản xuất giấy bằng phương pháp fenton điện hóa

Môi trường sống đang ngày càng bị ô nhiễm nghiêm trọng bởi các chất thải, rác thải độc hại, nước thải sinh hoạt, đặc biệt là nước thải công nghiệp, làm ô nhiễm môi trường đất, không khí và ô nhiễm nguồn nước như: nước thải của nhà máy sản xuất giấy chưa qua xử lý thải ra môi trường, làm tận diệt môi trường sống của các sinh vật. Do đó, cần phải xử lý loại nước thải này trước khi thải ra môi trường. Nhiều phương pháp hóa lý được đưa ra để xử lý loại nước thải này. Bài báo này là kết quả nghiên cứu xử lý nước thải nhà máy sản xuất giấy, bằng phương pháp Fenton điện hóa, đã xác định được các thông số tối ưu là pH = 3, mật độ dòng điện áp là 15 mA/cm2 và nồng độ Fe2+ = 10 – 3M. Sau 360 phút xử lý COD của nước thải, đạt hiệu suất 86,2%. Kết quả nghiên cứu là cơ sở khoa học cho việc áp dụng vào các quá trình công nghệ sản xuất.

5/20/2020 5:51:42 AM +00:00

Nghiên cứu hiện trạng môi trường trầm tích đảo Bạch Long Vĩ

Bài báo đưa ra một số thông tin về hàm lượng trung bình của các anion CO3 2- , SO4 2- , NO3 - và các nguyên tố: As, Cu, Zn, Mn, Pb, Hg,… trong trầm tích có xu hướng giảm dần từ đảo ra biển. Hàm lượng các anion, kim loại nặng, hợp chất thuốc trừ sâu cơ clo trong trầm tích chưa bị ô nhiễm. Hàm lượng các nguyên tố kim loại nặng As, Cu, Pb, Zn trong đất trên đảo Bạch Long Vĩ cũng chưa có biểu hiện ô nhiễm. Tuy nhiên, đã xuất hiện một số điểm dị thường ở các khu vực có hoạt động công nghiệp, nông nghiệp và xử lý chất thải.

5/20/2020 5:51:30 AM +00:00

Effects of breakwater on deposition-erosion process in access channel of Dung Quat thermal power plant

In harbour, not only has breakwater affected on the reduction of wave height but it also has prevented sedimentation depositing in access channels. Hence, dredging volume each year will be decreased. The content of this paper presents all natural factors that influence deposition-erosion process in access channels, relying on calculating tool MIKE 21 to calculate deposition-erosion volume in each factor. According to the input data, authors calculated the breakwater’s effects on deposition-erosion process in access channel of Dung Quat thermal power plant. The results are collected and compared in cases that have and have not the breakwater to affirm the sedimentation preventing function of the breakwater in harbour.

5/20/2020 5:48:11 AM +00:00

Giải pháp xây dựng đập ngầm trên sông Hậu ngăn mặn xâm nhập đồng bằng sông Cửu Long

Bài báo trình bày thực trạng xâm nhập mặn ngày càng nghiêm trọng diễn ra trên hệ thống sông ngòi đồng bằng sông Cửu Long, đưa ra các đề xuất chung và chọn giải pháp phù hợp với đặc điểm của sông ngòi khu vực.

5/20/2020 5:47:23 AM +00:00

Reduction of Cr (VI) by micrococcus luteus isolate from common effluent treatment plants (CETPs)

The present study was envisaged with the objective to isolate indigenous chromate tolerant bacteria from effluents and their subsequent utilization for chromium uptake or reduction. Samples were collected from two different Common Effluent Treatment Plants (CETPs), located in Ludhiana (sample 1) and Jalandhar (sample 2). In both the samples, chromium was found to be the dominant metal contaminant. A total of 10 morphologically distinct isolates were tested for their tolerance to chromium in terms of minimum inhibitory concentration (MIC) of Cr required for complete inhibition of growth.

5/20/2020 5:30:27 AM +00:00

Công nghệ khoan phụt nứt nẻ thủy lực chống thấm đập đất

Bài viết trình bày kỹ thuật khoan phụt nứt nẻ thủy lực chống thấm đập đất, là kỹ thuật chưa được áp dụng tại Việt Nam, nhưng đã được nhiều quốc gia áp dụng trong các công trình địa kỹ thuật và chống thấm đập đất.

5/20/2020 4:27:04 AM +00:00

Nghiên cứu sạt lở ven sông Bình Di ở An Giang

Bài viết này nghiên cứu bản chất của sạt lở ven sông Bình Di ở An Giang. Ổn định tổng thể của khu vực nghiên cứu được phân tích với nhiều tổ hợp về điều kiện thủy văn, tải trọng và xói mòn.

5/20/2020 4:26:58 AM +00:00

Mô phỏng ứng xử cơ học của đá khi nén một trục bằng phương pháp phần tử rời rạc sử dụng mô hình gắn kết kép

Trong nghiên cứu này, phần mềm PFC2D được sử dụng để mô phỏng thí nghiệm nén 1 trục đối với mẫu đá. Trong mô hình, vật liệu đá được mô phỏng bằng tập hợp các phần tử hạt tròn không biến dạng, được liên kết với nhau bằng gắn kết kép (parallel bonds) giống như đặc điểm kiến trúc của đá.

5/20/2020 4:26:32 AM +00:00

Đánh giá nguyên nhân, giải pháp xử lý sự cố cống Tắc Giang và kết quả điều tra, đánh giá an toàn sau khi xử lý sự cố năm 2012

Trong hệ thống đê điều, cống dưới đê đóng một vai trò quan trọng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp bằng cách lấy nước ngoài sông vào đồng và tiêu nước từ đồng ra sông. Nhưng đồng thời, công trình này cũng là mắt xích yếu nhất trong hệ thống này.

5/20/2020 4:26:26 AM +00:00

Tương quan sức chống cắt không thoát nước từ thí nghiệm cắt cánh (VST) và thí nghiệm nén ngang (PMT) ở khu vực Thủ Thiêm, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh

Mục đích của thí nghiệm cắt cánh hiện trường nhằm xác định sức chống cắt của đất trong điều kiện không thoát nước tại hiện trường và độ nhạy của đất ở các độ sâu khác nhau.

5/20/2020 4:26:20 AM +00:00

Sức chống cắt của vật liệu tro đáy từ nhà máy đốt rác bằng thí nghiệm cắt trực tiếp đường kính lớn

Rác thải sinh hoạt có thể tạo ra điện năng bằng cách đốt trong các nhà máy đốt rác, đây là xu hướng chính trên thế giới. Bài viết này tập trung nghiên cứu ảnh hưởng của tính đầm chặt đến sức chống cắt của vật liệu tro đáy trong quá trình đốt rác.

5/20/2020 4:26:14 AM +00:00

Ổn định công trình trong vùng lũ quét

Bài viết trình bày tác dụng của lũ quét lên công trình và các vấn đề mất ổn định công trình trong vùng lũ quét, cơ sở tính toán đánh giá ổn định công trình trong vùng lũ quét do mưa bão, các giải pháp ổn định công trình trong vùng lũ quét.

5/20/2020 4:25:43 AM +00:00

Giải pháp phát triển nguồn nhân lực ngành môi trường Việt Nam

Tài nguyên và Môi trường là ngành đa lĩnh vực, do đó, nguồn nhân lực cho ngành luôn là vấn đề được Bộ TN&MT quan tâm và đầu tư. Để đáp ứng nhu cầu thực tế hiện nay, cần thiết phải nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành TN&MT và Bộ đã có nhiều chủ trương, định hướng đúng để giải quyết vấn đề này.

5/20/2020 4:23:37 AM +00:00

Một số bất cập của pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường

Trong bài viết này, tác giả mong muốn làm sáng tỏ thêm trách nhiệm bồi thường thiệt hại của doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường; đồng thời, nêu lên một số bất cập trong quy định của pháp luật hiện hành về trách nhiệm bồi thường thiệt hại của doanh nghiệp đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường; từ đó, đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng trong thực tiễn.

5/20/2020 4:17:41 AM +00:00

Tổng quan: Tái chế chất thải rắn xây dựng thành cốt liệu

Bài viết này trình bày tổng quan về hiện trạng, nguồn gốc của chất thải rắn xây dựng hiện nay trên thế giới. Phương pháp cũng như lợi ích của việc xử lý, tái chế loại chất thải này thành cốt liệu được làm rõ.

5/20/2020 4:16:53 AM +00:00

A popular science video program proposed for promoting scientific literacy in water disaster solutions adapting climate change

The reason behind this is that people have lack sufficient knowledge in science, let alone scientific literacy and the recognition of scientific value under extreme climate. The expression of the story in this popular science video will allow people to experience the universal value of the life community in which people and water are closely interdependent.

5/20/2020 4:12:51 AM +00:00

A study on drought in the South-central Region: Detection from the observation and the bias-correction rainfall projections of national climate change scenarios

This article presents the results of detecting the trend of drought conditions in the South-Central region based on the past observation and bias-correction rainfall projections. The past observation of daily rainfall is updated up to 2017 and collected from Vietnam Meteorological and Hydrological Administration. The bias-correction daily rainfall projections are collected from Vietnam Institute of Meteorology, Hydrology and Climate change (IMHEN) during the periods of 1986 - 2005, 2016 - 2035, 2036 - 2065 and 2080 - 2099 according to both RCP4.5 and RCP8.5 scenarios.

5/20/2020 4:12:45 AM +00:00

A verification of heavy rainfall evens forecast skill of IFS modelat the middle central of Viet nam

The paper presents the verification of capacity of heavy rainfall forecast IFS model by using the dataset of 75 automatic rain gauges collected of 59 heavy rainfall events of 2011-2018 rainfall seasons. The verification results based on ME, MAE, RMSE, R, BIAS, POD, FAR and ETS indices shown that the heavy rain forecast of IFS has good skill in forecast range of 1-3 days ahead. In addition, rainfall forecast of IFS model is over-estimated at small and medium rainfall thresholds and under-estimated in large and extreme large rainfall thresholds.

5/20/2020 4:12:39 AM +00:00

An investigation of rainfall deficiency in october and november in the central Vietnam during the 1997-1998 el nino event

This deficiency seems to be caused by a weakening of the North East monsoon circulation in comparison to the long-term mean, which leads to formation of an anomalous anticyclonic vortex over the East Sea. The appearance of anticyclonic vortex causes a decrease in moisture transport that suppling to rainfall in the Central Viet Nam. In addition, there is only a main source of moisture from East Sea that favors rainfall formation over Central Viet Nam is lower than climatology.

5/20/2020 4:12:33 AM +00:00

Analysis of critical weather patterns caused severe flooding and spatial, timing rainfall distribution on the Ma river basin

Ma River is the biggest in the Central of Viet Nam with the length of 512 km and stretching over two latitudes and longitudes, therefore, the basin’s meteorological and hydrological regime is very complicated. The current situation of hydro-meteorological network in the basin is unevenly distributed with a high density in the downstream, sparse or not in the upstream particularly a part of basin belongs Lao PDR’s territory that are challenges for flood forecasting and hydrological research.

5/20/2020 4:12:27 AM +00:00

Application of ecosystem modeling of phytoplankton size structure using stella to analyze Asan bay coatal estuary

The investigation of phytoplankton structure can examine spatial and temporal variations in chlorophyll a of various phytoplankton size classes and provide more knowledge of phytoplankton dynamic characteristics in coastal estuarine.

5/20/2020 4:12:21 AM +00:00

Application of mobile dust monitoring system to evaluate dust concentration in several streets of Hanoi city

This study attempted to design an intelligent, portable device as hardware for dust measurement by IMHEN. The device is able to collect a specific dust level, the time and location of various measurements, and environment parameters such as temperature, relative humidity, atmosphere pressure, etc. The device’s design used the programmable Arduino Mega 2560 board as the main processing unit. The device is small, portable, battery-operated which makes it to be suitable for mobile measurement of environment parameters. Additionally, the device has been applied to monitor dust concentration at different time scale in some main routes of Hanoi city.

5/20/2020 4:12:15 AM +00:00

Artifical neuron network for flood forecasting as inflow of Pleikrong reservoir in Poko river

In Vietnam, modern and small hydropower reservoirs play an important role in socio-economic development. However, the effective operation of such reservoirs based on the argument of the release function and expected future inflow is one of the most important variables that the operators will reply on to control such release. In other words, to attenuate floods, the operators have to release water in advance, so to create an empty volume (flood volume) in the reservoir, into which the excess in flow can be accommodated during the flood events.

5/20/2020 4:12:09 AM +00:00

Assessing the impacts of the changes in the upstream flow and sea level rise due to climate change on seawater intrusion in Ho Chi Minh city using the Hec - Ras 1D model

The aim of this study was to assess the impacts of the changes in upstream flow and sea level rise due to climate change on seawater intrusion in the Sai Gon and Dong Nai Rivers in Ho Chi Minh City. The HEC-RAS model was used for simulating the salinity intrusion. The results of model calibration and validation indicated that the HEC-RAS model could simulate reasonably the streamflow and salinity concentration with NSE values exceeding 0.5 for both calibration and validation periods.

5/20/2020 4:12:03 AM +00:00

Assessment of urban flooding in Yen Hoa - Hoa Bang area, Cau Giay, Hanoi

In this research, the numerical model MIKE URBAN is used to simulate the rainfall-runoff, routing and surcharge processes in Yen Hoa - Hoa Bang areas. Water depth and flood durations are indicators to assess the performance of the proposed solutions. The result of this research indicates that the renovation of the drainage system, i.e. enlargement in conduits’ diameter, can reduce inundation time significantly

5/20/2020 4:11:57 AM +00:00