Tài liệu miễn phí Môi trường

Download Tài liệu học tập miễn phí Môi trường

Kinh nghiệm của một số nước về tổ chức bộ máy thực hiện chức năng kiểm soát, giải quyết sự cố ô nhiễm môi trường liên tỉnh

Sự cố môi trường do phát thải các chất thải độc hại cũng như thiên tai khi xảy ra sẽ gây ra những tác động xấu tới sức khỏe con người, tài sản và môi trường tự nhiên, đặc biệt là những sự cố ô nhiễm lớn ảnh hưởng diện rộng đã thay đổi đối với các yếu tố mang tính tự nhiên như nước, đất, không khí, hệ thực vật, động vật. Trước những tác động và thiệt hại môi trường từ sự cố môi trường lớn các quốc gia trên thế giới đã có những chuyển biến tích cực trong việc hoàn thiện bộ máy và năng lực quản lực quản lý cho các hoạt động phòng ngừa, ứng phó và xử lý hậu sự cố môi trường, thiên tai, thảm họa.

3/19/2021 12:35:02 AM +00:00

Nghiên cứu ước tính hàm lượng bùn cát khu vực hạ lưu sông Ba bằng giải đoán ảnh LANDSAT

Công nghệ viễn thám và GIS đang được ứng dụng rộng rãi hỗ trợ cho các nhà khoa học trong nghiên cứu, điều tra, đánh giá tài nguyên môi trường nhằm có được thông tin nhanh chóng và đồng bộ trên diện rộng. Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu bước đầu từ việc giải đoán ảnh LANDSAT để xác định hàm lượng bùn cát khu vực hạ lưu sông Ba.

3/19/2021 12:22:04 AM +00:00

Ứng dụng GIS xây dựng bản đồ giá đất thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội giai đoạn 2015-2020

Trong nghiên cứu này, việc thực nghiệm và xây dựng quy trình định giá đất hàng loạt với sự hỗ trợ của GIS nhằm định giá đất tới từng thửa đất ở đô thị trên địa bàn thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.

3/19/2021 12:21:55 AM +00:00

Phương pháp thành lập bản đồ mật độ lưới sông phục vụ phân vùng lũ trên lưu vực sông Lam

Bài viết này sẽ trình bày quy trình xây dựng bản đồ mật độ lưới sông với dữ liệu đầu vào là mô hình số độ cao và bản đồ hệ thống sông suối lưu vực sông Lam. Đây sẽ là các tài liệu có ích cho việc phân vùng nguy cơ và cảnh báo lũ trong khu vực nghiên cứu.

3/19/2021 12:21:48 AM +00:00

Hấp phụ axit humic bằng vật liệu Zn/Al LDH - Magnetic

Nghiên cứu đã sử dụng vật liệu Zn/Al LDH - Magnetic được tổng hợp bằng phương pháp đồng kết tủa các muối Zn(NO3 )2 và Al(NO3 )3 trên nền khoáng vật oxit sắt từ (magnetic) để hấp phụ axit humic - thành phần chính của hợp chất hữu cơ hòa tan có trong nước.

3/19/2021 12:21:41 AM +00:00

Ứng dụng phương pháp bình sai truy hồi trong xử lý toán học số liệu trắc địa

Bài viết này trình bày cơ sở toán học của phương pháp bình sai truy hồi (thuật toán Q) được ứng dụng hiệu quả trong việc xử lý toán học các mạng lưới trắc địa. So với các phương pháp truyền thống, phương pháp bình sai truy hồi có ưu điểm vượt trội với khả năng phát hiện, tìm kiếm và chỉnh sửa các trị đo thô.

3/19/2021 12:21:34 AM +00:00

Tiếp cận địa lý trong phân vùng chức năng không gian ven biển huyện Hải Hậu - Nghĩa Hưng tỉnh Nam Định

Là nơi chuyển tiếp giữa lục địa và biển, vùng ven biển Hải Hậu - Nghĩa Hưng tỉnh Nam Định chịu sự tác động mạnh của các yếu tố tự nhiên như địa chất, địa hình, khí hậu, thủy văn, thổ nhưỡng, thực vật, đặc biệt là các hoạt động của con người.

3/19/2021 12:21:28 AM +00:00

Thực trạng tham gia của người dân trong thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại dự án hạ tầng kỹ thuật sau kè bờ tả sông Hồng, khu vực cầu Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Nghiên cứu được tiến hành nhằm đánh giá mức độ tham gia của người dân trong thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tại Dự án Hạ tầng kỹ thuật sau kè bờ tả sông Hồng, khu vực cầu Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

3/19/2021 12:21:22 AM +00:00

Nguy cơ ảnh hưởng và giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước trên dòng chính sông Đà

An ninh nguồn nước (ANNN) hiện nay đã và đang là thách thức lớn đối với các nước thế giới và ở Việt Nam. Việc triển khai thiếu đồng bộ, thiếu cơ chế điều phối, giám sát các hoạt động của các nước, các bộ, ngành ở trung ương và địa phương đã và đang làm cho nguồn nước bị suy thoái cả về số lượng và chất lượng.

3/19/2021 12:21:14 AM +00:00

Kết quả bước đầu xây dựng bản đồ định hướng quy hoạch không gian biển khu vực Phú Quốc - Côn Đảo

Bài viết trình bày một số nguyên tắc trong việc thành lập bản đồ định hướng quy hoạch không gian biển (QHKGB) theo các mục tiêu: Sinh thái, môi trường, kinh tế và xã hội. Khác với các bản đồ quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội khác, bản đồ QHKGB là việc bố trí hành động của con người theo không gian và thời gian để đạt được các mục tiêu sinh thái, môi trường, kinh tế và xã hội.

3/19/2021 12:21:08 AM +00:00

Ứng dụng phép kiểm định thống kê để đánh giá độ ổn định mốc khống chế cơ sở trong quan trắc biến dạng công trình

Trong xử lý số liệu đo, sai số thô và sai số hệ thống cần được kiểm soát để giảm thiểu ảnh hưởng của chúng đến chất lượng dãy trị đo. Trong bài viết này, nhóm tác giả ứng dụng phép kiểm định χ2 (Chi-square) và F (Fisher) trong đánh giá độ ổn định mốc khống chế cơ sở trong quan trắc chuyển dịch biến dạng công trình.

3/19/2021 12:21:01 AM +00:00

Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của nước vật sông Cầu đến dòng chính Sông Phan - Cà Lồ trong mùa lũ

Nghiên cứu này được tiến hành với mục tiêu dựa trên cơ sở khoa học phân tích và làm rõ ảnh hưởng của nước vật trên lưu vực trong 2 trận lũ 2006 và 2008, đây là hai trận lũ có đảm bảo số liệu đo đạc và điều tra phục vụ nghiên cứu.

3/19/2021 12:20:55 AM +00:00

Tài nguyên nước lưu vực sông Mã và những vấn đề liên quan an ninh nguồn nước

Sông Mã có vai trò đặc biệt quan trọng đối với kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường tỉnh Thanh Hóa. Bài viết này bước đầu đánh giá các đặc điểm tài nguyên nước sông Mã trên quan điểm tiếp cận về an ninh nguồn nước cho phát triển bền vững và bảo vệ môi trường lưu vực.

3/19/2021 12:20:48 AM +00:00

Đánh giá chất lượng môi trường nước sông đáy và khả năng đồng hóa ni tơ của một số loài thủy sinh vật

Bài viết đánh giá chất lượng môi trường nước sông Đáy từ đập Phùng đến cửa Đáy và thử nghiệm khả năng đồng hóa ni tơ của một số loài thủy sinh vật. Kết quả nghiên cứu cho thấy các loài thủy sinh vật nghiên cứu đều có khả năng làm sạch nước trong điều kiện thí nghiệm.

3/19/2021 12:20:40 AM +00:00

Phát triển bền vững nông nghiệp tỉnh An Giang trong điều kiện biến đổi khí hậu và lũ có xu hướng xuống thấp

An Giang là tỉnh đầu nguồn của vùng châu thổ sông Cửu Long, nơi dòng sông Mê Kông chia làm 2 nhánh sông Tiền, sông Hậu, mang phù sa theo mùa nước nổi hàng năm đổ về tạo nên những cánh đồng màu mỡ, trù phú, có điều kiện thuận lợi trong phát triển nông nghiệp, là Tỉnh luôn dẫn đầu cả nước về sản lượng lúa gạo, có tiềm năng rất lớn về thủy sản. Bài viết phân tích, đánh giá những thuận lợi và khó khăn trong điều kiện biến đổi khí hậu và có lũ thấp, đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển bền vững nông nghiệp tỉnh An Giang.

3/19/2021 12:20:34 AM +00:00

Một số tiêu chí đề xuất khi xây dựng định hướng phát triển ứng dụng viễn thám Việt Nam trên trên cơ sở xu thế phát triển ứng dụng viễn thám trên thế giới qua hai giai đoạn

Hiện nay, nhiều nước phát triển đã bắt đầu chuyển sang văn minh tri thức - trí tuệ. Các quốc gia đang phát triển cũng tích cực áp dụng những tiến bộ mới của khoa học công nghệ đặc biệt là công nghệ viễn thám nhằm tạo cơ hội đi tắt đón đầu, phát huy lợi thế cạnh tranh, đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa và chủ động hội nhập. Bài viết giới thiệu một số ứng dụng trong hai (02) giai đoạn phát triển viễn thám trên thế giới, đề xuất các tiêu chí phục vụ định hướng phát triển viễn thám tại Việt Nam.

3/19/2021 12:20:27 AM +00:00

Nghiên cứu tổng quan về các mô hình chất lượng nước mặt

Bài viết này xem xét sự phát triển, phân loại và sự chuẩn hóa của mô hình chất lượng nước mặt. Kết quả của nghiên cứu có thể giúp các cơ quan quản lý môi trường đảm bảo tính nhất quán trong việc lựa chọn áp dụng mô hình chất lượng nước phù hợp cho các mục đích cụ thể.

3/19/2021 12:20:21 AM +00:00

Mô phỏng trường dòng chảy trong gió mùa khu vực Cửa Đại

Cửa Đại là cửa sông tương đối quan trọng, có vị trí chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam. Nghiên cứu đã sử dụng mô hình MIKE21 tính toán các trường mực nước và dòng chảy trong các điều kiện gió mùa đông bắc và tây nam cho khu vực Cửa Đại.

3/19/2021 12:20:15 AM +00:00

Áp dụng mô hình HEC - HMS nghiên cứu dự báo dòng chảy lũ tại trạm thủy văn Thác Muối trên sông Giăng

Nghệ An là tỉnh thuộc khu vực miền Trung, có địa hình với độ dốc lớn nên lũ trên sông Giăng cũng như các sông khác ở đây thường tập trung nhanh, gây khó khăn cho công tác dự báo. Lũ lụt xảy ra ngày một nghiêm trọng và khó kiểm soát.

3/19/2021 12:20:07 AM +00:00

Nghiên cứu ảnh hưởng của địa hình tới đợt mưa lớn từ 09-13/08/2013 ở Nam Bộ và Nam Tây Nguyên bằng mô hình WRF

Trong nghiên cứu này nhóm tác giả đánh giá tác động của địa hình đến khả năng gây ra mưa lớn cho khu vực Nam Bộ và Nam Tây Nguyên. Nghiên cứu phân tích đợt mưa lớn trong khoảng thời gian từ 09/08/2013 đến 13/08/2013 sử dụng các sản phẩm đầu ra của mô hình WRF, số liệu quan trắc.

3/19/2021 12:20:00 AM +00:00

Xây dựng bộ chỉ số tăng trưởng xanh thuộc lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường cấp tỉnh

Tăng trưởng xanh là một cách để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế và phát triển trong khi bảo tồn môi trường, ngăn chặn sự mất mát về đa dạng sinh học và giảm thiểu việc sử dụng không bền vững tài nguyên thiên nhiên.

3/19/2021 12:19:54 AM +00:00

Nghiên cứu phân vùng chức năng theo mục đích sử dụng tài nguyên nước mặt sông Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Sông Mông Dương chảy qua địa bàn thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh có một vai trò rất lớn đối với đời sống của người dân và sự phát triển kinh tế của thành phố Cẩm Phả nói chung. Tuy nhiên, chất lượng nước mặt tại đây đang xuống cấp nghiêm trọng, đặt ra một vấn đề bức thiết cho công tác quản lý.

3/19/2021 12:19:47 AM +00:00

Ứng dụng công nghệ viễn thám trong quan trắc hàm lượng chất rắn lơ lửng khu vực hạ lưu sông Nhuệ - Đáy

Trong nghiên cứu này, một thuật toán mới đã được phát triển để có thể nhanh chóng trích xuất thông tin SSC trong một hệ thống sông nhỏ ở miền Bắc Việt Nam từ dữ liệu vệ tinh Landsat 8. Dữ liệu thực đo và hệ số phản xạ được sử dụng trong bài toán hồi qui và xác định dải bước sóng phù hợp cho nghiên cứu.

3/19/2021 12:19:41 AM +00:00

Ảnh hưởng của bề mặt đến chu trình ngày nhiệt độ mô phỏng của mô hình WRF

Với mục tiêu xem xét ảnh hưởng của số liệu bề mặt đến chu trình ngày của nhiệt độ mô phỏng, nghiên cứu đã thiết lập chạy mô hình WRF cho khu vực thành phố Hồ Chí Minh và lân cận trong 09 đợt với cùng lựa chọn về các tham số vật lý và sơ đồ tham số hóa nhưng khác nhau về số liệu sử dụng đất.

3/19/2021 12:19:33 AM +00:00

Xác định hàm lượng tổng và hàm lượng các dạng liên kết của chì trong trầm tích mặt tại Cửa Đại, Quảng Nam

Vùng cửa sông, cửa biển, ven biển thường là nơi tích tụ các chất ô nhiễm có nguồn gốc từ nội địa. Cửa Đại là nơi gặp nhau của ba con sông Thu Bồn, Trường Giang và Đế Võng trước khi đổ về biển Đông, cửa biển này cũng là nơi tiếp nhận phần lớn các hệ thống nước thải từ các khu công nghiệp và khu dân cư, tại đây hàm lượng tổng kim loại Pb được tích lũy trong trầm tích ở các dạng liên kết.

3/19/2021 12:19:27 AM +00:00

Ứng dụng công nghệ GIS thành lập bản đồ phân cấp thổ nhưỡng theo mức độ ảnh hưởng đến nguy cơ lũ trên lưu vực sông Lam

Bài viết này trình bày tóm tắt phương pháp thành lập bản đồ phân cấp thổ nhưỡng bằng công nghệ GIS. Đây sẽ là các tài liệu có ích cho việc phân vùng nguy cơ và cảnh báo lũ trong khu vực nghiên cứu.

3/19/2021 12:19:20 AM +00:00

Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước mặt lưu vực sông Thu Bồn

Bài viết này tập trung vào việc nghiên cứu sự biến động của tài nguyên nước mặt trên lưu vực sông Thu Bồn dưới tác động của biến đổi khí hậu dựa trên việc phân tích chuỗi số liệu thực đo và sử dụng công cụ mô hình toán thủy văn (MIKE NAM).

3/19/2021 12:19:14 AM +00:00

Nghiên cứu phân vùng ô nhiễm nước hồ Trúc Bạch, thành phố Hà Nội

Để cung cấp cơ sở khoa học hỗ trợ các nhà quản lý trong việc kiểm soát ô nhiễm và quy hoạch phát triển đô thị, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu phân vùng chất lượng nước hồ Trúc Bạch, thành phố Hà Nội.

3/19/2021 12:19:07 AM +00:00

Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến xâm nhập mặn ở vùng Tứ Giác Long Xuyên

Chế độ thủy văn của Từ Giác Long Xuyên chịu sự chi phối mạnh của chế độ dòng chảy thượng nguồn sông Mê Công, chế độ dòng chảy của vùng đồng bằng sông Cửu Long, chế độ mưa nội đồng và thủy triều. Bài viết đã nghiên cứu và chỉ ra được cơ sở và phương pháp đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến xâm nhập mặn của vùng TGLX trong những năm gần đây.

3/19/2021 12:18:59 AM +00:00

Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tới hoạt động sinh kế của người dân thị trấn Đăk Mâm, huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông

Bài viết nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tới hoạt động sinh kế của người dân thị trấn Đăk Mâm, huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông. Biến đổi khí hậu đã và đang có những biểu hiện rất rõ ở thị trấn Đăk Mâm, thể hiện ở sự tăng cường/thay đổi quy luật của các hiện tượng thời tiết và khí hậu.

3/19/2021 12:18:53 AM +00:00