Tài liệu miễn phí Vật lý

Download Tài liệu học tập miễn phí Vật lý

Tính chất phổ và tính chất chùm tia của laser bán dẫn taper công suất cao buồng cộng hưởng dài phát xạ vùng đỏ hồi tiếp quang

Laser bán dẫn công suất cao Taper buồng cộng hưởng 4 mm được ổn định bước sóng bằng cách tử phản xạ Bragg. Hệ laser đạt công suất phát quang đến 1 W tại nhiệt độ làm việc 25oC. Bước sóng laser hoạt động ổn định tại 670,95 nm với độ đơn cao.

5/20/2020 6:01:52 AM +00:00

Động lực học trong va chạm giữa tàu với tàu

Trong thời gian qua, số vụ tai nạn do va chạm giữa các phương tiện nổi có chiều hướng ngày càng gia tăng. Những vụ va chạm này không chỉ gây ra những thiệt hại to lớn đến kinh tế, xã hội mà còn để lại những tác hại xấu cho môi trường. Chính vì thế, việc nghiên cứu bài toán va chạm tàu là cần thiết để trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp nhằm hạn chế các hậu quả có thể xảy ra do va chạm tàu. Bài báo này nghiên cứu động lực học trong va chạm giữa tàu với tàu.

5/20/2020 5:47:29 AM +00:00

Thử nghiệm lọc Kalman tổ hợp đa vật lý mô phỏng quỹ đạo và cường độ cơn bão HaiYan 2013

Bài viết này trình bày một số kết quả thử nghiệm phương pháp lọc Kalman tổ hợp đa vật lý đồng hóa số liệu gió vệ tinh trong mô hình WRF mô phỏng quĩ đạo và cường độ cơn bão HaiYan năm 2013. Nghiên cứu tiến hành hai thí nghiệm: (1) dự báo tổ hợp với lọc Kalman tổ hợp đa vật lý đồng hóa số liệu gió vệ tinh (CIMSS); (2) dự báo tổ hợp đa vật lý (MPH).

5/20/2020 4:19:20 AM +00:00

Thiết kế quy luật điều khiển cho hệ thống phi tuyến với tín hiệu vào có biên độ và độ dốc bị chặn

Bài báo phát triển một phương pháp thiết kế bộ điều khiển bằng phương pháp số cho hệ thống SISO gồm một khâu phi tuyến (có thể là khe hở, khâu chết hay ma sát) mà thông số chưa biết rõ ràng nối tiếp với một hệ tuyến tính dừng (có thể là hệ tuyến tính với tham số rải) sao cho sai số và tín hiệu ra bộ điều khiển luôn nằm trong những giới hạn cho phép cho trước với bất kỳ tín hiệu vào nào thỏa mãn điều kiện biên độ và độ dốc bị chặn. Phương pháp được xây dựng dựa trên nền tảng là Nguyên tắc phù hợp (Principle of Matching) và Phương pháp bất đẳng thức (Method of Inequalities).

5/20/2020 4:13:46 AM +00:00

Bài thuyết trình Ảnh nhiệt và ứng dụng trong chẩn đoán ung thư vú (Thermal imaging)

Bài thuyết trình Ảnh nhiệt và ứng dụng trong chẩn đoán ung thư vú (Thermal imaging) trình bày sơ lược về lịch sử, định nghĩa về ảnh nhiệt, cơ sở lý thuyết, ứng dụng của ảnh nhiệt trong chẩn đoán ung thư vú, nhược điểm của phương pháp chẩn đoán bằng ảnh nhiệt, các ứng dụng khác của ảnh nhiệt.

5/20/2020 4:08:58 AM +00:00

Critical paths of non-permutation and permutation flow shop scheduling problems

The literature on flow shop scheduling has extensively analyzed two classes of problems: permutation and non-permutation ones (PFS and NPFS). Most of the papers in this field have been just devoted on comparing the solutions obtained in both approaches. Our contribution consists of analyzing the structure of the critical paths determining the makespan of both kinds of schedules for the case of 2 jobs and m-machines.

5/20/2020 3:00:43 AM +00:00

A new hybrid approach based on discrete differential evolution algorithm to enhancement solutions of quadratic assignment problem

The performance of the proposed approach has been tested on several sets of instances from the data set of QAP and the results obtained have shown the effective performance of the proposed algorithm in improving several solutions of QAP in reasonable time. Afterwards, the proposed approach is compared with other recent methods in the literature review. Based on the computation results, the proposed hybrid approach outperforms the other methods.

5/20/2020 3:00:12 AM +00:00

Simulation optimization based ant colony algorithm for the uncertain quay crane scheduling problem

This work is devoted to the study of the Uncertain Quay Crane Scheduling Problem (QCSP), where the loading /unloading times of containers and travel time of quay cranes are considered uncertain. The problem is solved with a Simulation Optimization approach which takes advantage of the great possibilities offered by the simulation to model the real details of the problem and the capacity of the optimization to find solutions with good quality.

5/20/2020 2:59:16 AM +00:00

A hybrid genetic-gravitational search algorithm for a multi-objective flow shop scheduling problem

The results show that the proposed algorithm is significantly better than the traditional dispatching rules and the rules allocation algorithm. The proposed algorithm not only improved the quality of the schedule in multi-objective problems but also maintained the advantages of traditional dispatching rules in terms of ease of implementation.

5/20/2020 2:59:04 AM +00:00

Buffer clustering policy for sequential production lines with deterministic processing times

The paper derives a time based parametric model that determines the sizing of the buffer cluster, provides a reduced time space for which to search for the buffer cluster sizing, and determines an optimal buffer clustering policy that can be applied to any N-server, N+1-buffer sequential line configuration with deterministic processing time.

5/20/2020 2:53:59 AM +00:00

Solving uncapacitated multiple allocation p-hub center problem by Dijkstra’s algorithm-based genetic algorithm and simulated annealing

In this study, after presenting a complete definition of the uncapacitated multiple allocation p-hub center problem (UMApHCP) two well-known metaheuristic algorithms are proposed to solve the problem for small scale and large scale standard data sets.

5/20/2020 2:50:17 AM +00:00

Multi-response optimization of process parameters using Taguchi method and grey relational analysis during turning AA 7075/SiC composite in dry and spray cooling environments

Experimental results indicated that the turning in spray cooling environment was beneficial compared to that in dry environment for the quality response characteristics under consideration. Analysis of variance showed that feed was the most significant parameter for the multiple performance characteristics during turning in both the environments.

5/20/2020 2:49:59 AM +00:00

Fuzzy production planning models for an unreliable production system with fuzzy production rate and stochastic/fuzzy demand rate

In this article, we consider a single-unit unreliable production system which produces a single item. During a production run, the production process may shift from the in-control state to the out-of-control state at any random time when it produces some defective items. The defective item production rate is assumed to be imprecise and is characterized by a trapezoidal fuzzy number.

5/20/2020 2:46:04 AM +00:00

Đánh giá năng lực giải quyết vấn đề trong dạy học theo chủ đề môn Vật lí ở trường trung học phổ thông

Bài viết đưa ra các tiêu chí đánh giá năng lực giải quyết vấn đề trong dạy học theo chủ đề đối với môn Vật lí THPT, chú trọng xây dựng một số công cụ đánh giá dựa trên tiêu chí chất lượng, mức độ của biểu hiện các hành vi của các thành tố năng lực giải quyết vấn đề, gồm: (1) Bảng kiểm quan sát (giáo viên đánh giá); (2) Phiếu hỏi (dùng cho học sinh);...

5/20/2020 2:26:13 AM +00:00

Vật liệu polyme (Quyển 2 - Vật liệu polyme tính năng cao): Phần 2

Phần 2 cuốn sách Vật liệu polyme (Quyển 2 - Vật liệu polyme tính năng cao) cung cấp cho người học các kiến thức: Polyme phân hủy sinh học và polyme sinh học, polyme dẫn điện và polyme tinh thể lỏng, polyme thông minh và polyme hydrogel thông minh, các biện pháp nâng cao khả năng bền chống cháy cho vật liệu polyme.

5/19/2020 11:06:53 PM +00:00

Vật liệu polyme (Quyển 2 - Vật liệu polyme tính năng cao): Phần 1

Phần 1 cuốn sách Vật liệu polyme (Quyển 2 - Vật liệu polyme tính năng cao) cung cấp cho người học các kiến thức: Polyme compozit, polyme nanocompozit và composit carbon - carbon, polyme blend. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

5/19/2020 11:06:42 PM +00:00

Lý thuyết laze sợi quang: Phần 2

Phần 2 cuốn sách Lý thuyết laze sợi quang cung cấp cho người học các kiến thức: Thành phần quang học cấu tạo nên laze sợi quang, cơ bản về laze sợi quang. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

5/19/2020 10:56:20 PM +00:00

Lý thuyết laze sợi quang: Phần 1

Phần 1 cuốn sách Lý thuyết laze sợi quang trình bày các kiến thức 2 chương đầu bao gồm: Khái quát về laze, đặc tính của sợi quang, các loại sợi quang. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

5/19/2020 10:56:07 PM +00:00

Cơ sở từ học và các vật liệu từ tiên tiến: Phần 1

Phần 1 cuốn Cơ sở từ học và các vật liệu từ tiên tiến cung cấp cho người học các kiến thức: Từ trường, dòng điện và vật liệu từ, khái niệm về sắt từ và ứng dụng, momen từ nguyên tử, nghịch từ và thuận từ,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

5/19/2020 10:39:13 PM +00:00

Thủy động lực học: Phần 2

Phần 2 cuốn sách Thủy động lực học cung cấp cho người học các kiến thức: Âm, sóng va chạm, chuyển động một chiều của khí nén được, sự giao nhau của các mặt gián đoạn, dòng chảy phẳng của một chất khí nén được, dòng bao quanh các vật hữu hạn, thủy động lực học về sự cháy,... Mời các bạn cùng tham khảo.

5/19/2020 10:30:42 PM +00:00

Thủy động lực học: Phần 1

Phần 1 cuốn sách Thủy động lực học cung cấp cho người học các kiến thức: Chất lỏng lý tưởng, chất lỏng nhớt, tính chảy rối, lớp biên, sự dẫn nhiệt trong chất lỏng, sự khuếch tán, hiện tượng mặt ngoài. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

5/19/2020 10:30:34 PM +00:00

Phát hiện quan niệm sai lệch và xây dựng quan niệm đúng phần cơ học Vật lí 10

Quan niệm của học sinh được hình thành dần theo thời gian bởi nhiều yếu tố, nguyên nhân khác nhau nhưng đều có đặc điểm giống nhau, đó là: Tính phổ biến, bền vững. Bài viết đề cập vấn đề phát hiện, phân tích nguyên nhân tạo nên QNSL của học sinh và đề xuất biện pháp khắc phục.

5/19/2020 8:04:01 PM +00:00

Một số biện pháp bồi dưỡng năng lực giảng dạy thực nghiệm cho sinh viên trong quá trình đào tạo giáo viên vật lí

Bài viết đưa ra một số biện pháp bồi dưỡng năng lực giảng dạy thực nghiệm cho sinh viên trong quá trình đào tạo giáo viên vật lí nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học vật lí ở nhà trường phổ thông sau này.

5/19/2020 6:37:31 PM +00:00

Nghiên cứu sử dụng chấm lượng tử CdS chế tạo sensor huỳnh quang xác định Clenbuterol

Chấm lượng tử (QDs) là các hạt nano huỳnh quang bán dẫn, có thể được sử dụng cho an toàn thực phẩm hoặc giám sát môi trường với độ nhạy cao. Bài viết này cho thấy tính khả thi của việc phát hiện dư lượng Clenbuterol bằng nanosensor huỳnh quang sử dụng chấm lượng tử CdS là chất cho, dựa trên hiệu ứng truyền năng lượng cộng hưởng huỳnh quang (FRET).

5/5/2020 12:21:04 AM +00:00

Uses of transmission electron microscope in microscopy and its advantages and disadvantages

Transmission electron microscopy (TEM) is a microscopic technique in which a beam of electrons is transmitted through an ultra-thin specimen, interacting with the specimen as it passes through. An image is formed by the interaction of the electrons transmitted through the specimen; the image is magnified and focused onto an imaging device, such as a fluorescent screen or on a layer of photographic film, or to be detected by a sensor such as a CCD camera.

5/4/2020 11:56:08 PM +00:00

Tổng hợp đề thi kết thúc học phần Cơ lý thuyết học kì 2 năm học 2019-2020

Tài liệu tổng hợp với 4 đề thi kết thúc học phần Cơ lý thuyết học kì 2 năm học 2019-2020 giúp các bạn sinh viên có thêm tư liệu tham khảo phục vụ học tập và nghiên cứu. Để nắm chi tiết nội dung mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

5/4/2020 10:39:02 PM +00:00

Effect of pre-alloy composition on the content of ferromagnetic phase of MnBi melt spun ribbons

The rare-earth-free hard magnetic material MnBi is potential for permanent magnet high-temperature applications with the ferromagnetic phase formed at low temperature (noted as a Low Temperature Phase – LTP). Up to now, the MnBi powders with high LTP content and coercivity have usually been prepared using the melt-spinning technique. However, the large difference in the melting temperature Tm of the two constituents, Mn and Bi, and the strong reactivity of Bi with the copper-based wheel make the preparation of high-performance MnBi ribbons to be difficult. By using a novel approach which creates buffer layers on the inner wall of quartz tube and the cooper wheel surface, we overcame these difficulties and prepared the MnBi ribbons on the conventional commercial melt-spinning furnace ZGK-1.

5/4/2020 10:35:55 PM +00:00

Characterization of a symmetric fishnet metamaterial in the M-band

This paper study a symmetric fishnet metamaterial working in the M-band (60 - 100 GHz). Significant effects of the dielectric spacer and the metal pattern on the electromagnetic response are investigated. It is found that the left-handed peak was shifted, enhanced or even destroyed by changing the thickness and the permittivity of the dielectric spacer. In addition, we also present the effect of metal pattern properties on the left-handed transmission spectra. The effective medium parameters are calculated using the standard retrieval method. It is expected that this work will allow us to optimize the appropriate characteristic parameters even without avoiding the trial and error fabrications.

5/4/2020 10:35:30 PM +00:00

Bài giảng Vật lý đại cương: Quang học sóng - Nhiễu xạ - PGS.TS. Lê Công Hảo

Bài giảng Vật lý đại cương: Quang học sóng - Nhiễu xạ cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về nền nhiễu xạ, nhiễu xạ từ khe hẹp, độ phân giải của khe hẹp và lỗ tròn,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

5/4/2020 6:52:57 PM +00:00

Bài giảng Vật lý đại cương: Quang học sóng - PGS.TS. Lê Công Hảo

Bài giảng Vật lý đại cương: Quang học sóng cung cấp cho người học các kiến thức về Cơ sở của quang hình và quang sóng bao gồm: NHững cơ sở của quang hình học, những cơ sở của quang học sóng, giao thoa sóng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

5/4/2020 6:52:49 PM +00:00