Tài liệu miễn phí Vật lý

Download Tài liệu học tập miễn phí Vật lý

Tính toán gia cường mái dốc nền đào bằng hệ neo mềm ứng suất trước chống sụt trượt - đá rơi cho tuyến đường hoàng văn thái nối dài đi Bà Nà thành phố Đà Nẵng

Bài viết giới thiệu công nghệ mới sử dụng hệ neo mềm ứng suất trước vào việc chống sụt trượt - đá rơi cho mái dốc nền đào mất ổn định trên tuyến đường du lịch Hoàng Văn Thái nối dài đi Bà Nà.

3/18/2021 5:52:37 PM +00:00

Chế tạo và xác định tính chất cơ lý của vật liệu composite trên nền epoxy/amin gia cường sợi xơ dừa

Mục đích của nghiên cứu này nhằm chế tạo ra một vật liệu composite trên nền nhựa epoxy đóng rắn bởi amin được gia cường bằng sợi xơ dừa, bao gồm các kết quả về chế tạo vật liệu, xác định các tính chất vật lý, các tính chất cơ học của vật liệu composite thu được, sau đó so sánh với các tính chất của nhựa. Ngoài ra, kết quả của nghiên cứu này cũng được ứng dụng để sản xuất ra một loại vật lưu niệm, mà cụ thể là logo của Trường Cao đẳng Công nghệ.

3/18/2021 5:52:30 PM +00:00

Tổng hợp và phân tích đặc tính quang của các vi hạt cầu ZnO

Bài viết tiến hành thực nghiệm tổng hợp hạt ZnO hình cầu, kích thước micro mét với bề mặt trơn bằng phương pháp tăng trưởng thủy nhiệt. Đặc tính cấu trúc của hạt được phân tích chi tiết bằng kỹ thuật tán xạ tia X và phổ tán xạ đàn hồi Raman.

3/18/2021 5:52:24 PM +00:00

Ứng dụng phương pháp gradient phối ngẫu hiệu chỉnh để nhận dạng thông số của hệ thống

Bài viết tiến hành nghiên cứu vấn đề giải bài toán ngược liên quan đến việc nhận dạng giá trị các thông số bất định của hệ thống được mô tả bởi phương trình đạo hàm riêng. Phương pháp nhận dạng trực tuyến hàm mật độ nhiệt lượng của nguồn nhiệt di động được đề xuất dựa trên phương pháp gradient phối ngẫu hiệu chỉnh kết hợp với phương pháp cửa sổ trượt có dự báo.

3/18/2021 11:24:28 AM +00:00

Giới thiệu trọng lực và trọng lượng

Trọng lực và trọng lượng là những lực phổ biến, khá quen thuộc với cấp học phổ thông. Tuy nhiên vẫn có nhiều giáo viên chưa nắm chắc khái niệm của hai lực này; trong một số công trình khoa học, bài giảng, đề kiểm tra đánh giá còn thể hiện sự thiếu chuẩn xác về khái niệm trọng lực, trọng lượng. Do vậy, nội dung bài báo này nhằm giới thiệu cho các bạn đọc quan tâm nắm được khái niệm trọng lực, trọng lượng để phục vụ việc dạy học.

3/18/2021 8:08:44 AM +00:00

Nghiên cứu phân tán nanoclay I30E vào nhựa epoxy và nhựa đường

Bài viết tập trung khảo sát kỹ thuật phân tán nanoclay vào epoxy epikote 828 ở trạng thái lỏng bằng phương pháp trộn kín tạo masterbatch và rung siêu âm kết hợp khuấy cơ học, phân tán nanoclay vào nhựa đường bằng phương pháp trộn hợp nóng chảy.

3/18/2021 7:50:36 AM +00:00

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Cu2+ trong môi trường nước của composite polyaniline-gương sen

Bài viết trình bày kết quả tổng hợp vật liệu composite polyaniline-gương sen (PANi-gương sen) bằng phương pháp hoá học và nghiên cứu khả năng hấp phụ ion Cu2+ trong nước của vật liệu.

3/18/2021 7:47:40 AM +00:00

Một số giải pháp quản lí hoạt động dạy học môn Vật lí ở các trường trung học phổ thông huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang theo định hướng đổi mới giáo dục

Bài viết trình bày thực trạng giáo dục THPT tại huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, một số giải pháp quản lí hoạt động dạy học môn Vật lí ở các trường THPT của huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang theo định hướng đổi mới giáo dục.

3/18/2021 1:41:54 AM +00:00

Tổng hợp màng lọc ZIF-8 trên tấm nền alumina bằng phương pháp khuếch tán đối nghịch để phân tách hỗn hợp khí propylene/propane

Bài viết tiến hành nghiên cứu nhằm tối ưu hóa các điều kiện thực nghiệm để tổng hợp màng lọc ZIIF-8 có chất lượng cao bằng phương pháp khuếch tán đối nghịch. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

3/18/2021 12:48:44 AM +00:00

Secondary shock emitted during the collapse and rebound of a laserexcited cavitation bubble

The secondary shock emitted at the collapse and rebound of a laser-induced cavitation bubble was studied directly and visually by the photoelasticity imaging technique. The result shows the image of the pressure wave transmitted into the solid target due to the impact of the secondary shock. From the observation, we recommend that the secondary shock is quite strong and homogeneous, thus can be utilized to provide additional machining effect to the laser ablation process.

3/18/2021 12:48:16 AM +00:00

Bài giảng Vật lý đại cương 1: Chương 1 - Nguyễn Đức Cường

Bài giảng Vật lý đại cương 1 - Chương 1: Vật lý vào đầu thế kỷ XX cung cấp cho người học các kiến thức: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu Vật lý, lịch sử phát triển của Vật lý, thuyết tương đối hẹp và hệ quả; khối lượng, năng lượng và động lượng tương đối tính,... Mời các bạn cùng tham khảo.

3/18/2021 12:16:48 AM +00:00

Bài giảng Vật lý đại cương 1: Chương 2 - Nguyễn Đức Cường

Bài giảng Vật lý đại cương 1 - Chương 2: Chuyển động cung cấp cho người học các kiến thức: Chất điểm, các đại lượng cơ bản của chuyển động của chất điểm; véc-tơ, hệ tọa độ, chuyển động trong hệ tọa độ vuông góc, động lực học chất điểm,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

3/18/2021 12:16:41 AM +00:00

Bài giảng Vật lý đại cương 1: Chương 3 - Nguyễn Đức Cường

Bài giảng Vật lý đại cương 1 - Chương 3: Công và năng lượng cung cấp cho người học các kiến thức: Công và công suất, định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng, năng lượng cơ học, động năng, thế năng trong trường lực thế,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

3/18/2021 12:16:34 AM +00:00

Bài giảng Vật lý đại cương 1: Chương 4 - Nguyễn Đức Cường

Bài giảng Vật lý đại cương 1 - Chương 4: Hiện tượng dao động cung cấp cho người học các kiến thức: Dao động điều hòa, năng lượng dao động tử điều hòa; sóng cơ học, phân loại sóng ngang, sóng dọc; sóng âm, áp suất âm, siêu âm,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết

3/18/2021 12:16:25 AM +00:00

Bài giảng Vật lý đại cương 1: Chương 5 - Nguyễn Đức Cường

Bài giảng Vật lý đại cương 1 - Chương 5: Nhiệt động học chất khí cung cấp cho người học các kiến thức cung cấp cho người học các kiến thức: Mở đầu về nhiệt học, những khái niệm cơ bản, khí lý tưởng, thuyết động học phân tử,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

3/18/2021 12:16:19 AM +00:00

Bài giảng Vật lý đại cương 1: Chương 6 - Nguyễn Đức Cường

Bài giảng Vật lý đại cương 1 - Chương 6: Nguyên lý I của nhiệt động lực học cung cấp cho người học một số khái niệm về công và nhiệt, hệ nhiệt động, nguyên lý I của nhiệt động lực học, khảo sát các quá trình cân bằng của khí lý tưởng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

3/18/2021 12:16:12 AM +00:00

Bài giảng Vật lý đại cương 1: Chương 7 - Nguyễn Đức Cường

Bài giảng Vật lý đại cương 1 - Chương 7: Nguyên lý II của nhiệt động lực học cung cấp cho người học các kiến thức: Những hạn chế của nguyên lý I, quá trình thuận nghịch và không thuận nghịch, nguyên lý II của nhiệt động lực học,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

3/18/2021 12:16:05 AM +00:00

Bài giảng Vật lý đại cương 1: Giới thiệu môn học - Nguyễn Đức Cường

Bài giảng Vật lý đại cương 1: Giới thiệu môn học giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác.

3/18/2021 12:15:59 AM +00:00

Bài giảng Vật lý đại cương 3: Chương 5 - PGS.TS Đỗ Ngọc Uấn

Bài giảng Vật lý đại cương 3 - Chương 5: Quang học lượng tử do PGS.TS Đỗ Ngọc Uấn biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Bức xạ nhiệt, thuyết lượng tử của Planck, thuyết proton của Anhxtanh,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

3/17/2021 11:45:29 PM +00:00

Bài giảng Vật lý đại cương 3: Chương 6 - PGS.TS Đỗ Ngọc Uấn

Bài giảng Vật lý đại cương 3 - Chương 6: Cơ học lượng tử cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tính chất sóng hạt của vật chất trong thế giới vi mô, hệ thức bất định Haidenbéc, hàm sóng và ý nghĩa thống kê của nó,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

3/17/2021 11:45:22 PM +00:00

Bài giảng Vật lý đại cương 3: Chương 7 - PGS.TS Đỗ Ngọc Uấn

Bài giảng Vật lý đại cương 3 - Chương 7: Vật lý nguyên tử cung cấp cho người học các kiến thức: Nguyên tử hidro, nguyên tử kim loại kềm, trạng thái và năng lượng điện tử trong nguyên tử, cấu tạo bộ/tế vi của mạch phổ,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

3/17/2021 11:45:16 PM +00:00

Bài giảng Vật lý đại cương 3: Chương 2 - PGS.TS Đỗ Ngọc Uấn

Bài giảng Vật lý đại cương 3 - Chương 2: Thuyết tương đối hẹp của Einstein cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng hợp vận tốc và gia tốc, nguyên lý tương đối của Galilê, thuyết tương dối hẹp của Anhxtanh,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

3/17/2021 11:45:09 PM +00:00

Bài giảng Vật lý đại cương 3: Bán dẫn và máy phát lượng tử - PGS.TS Đỗ Ngọc Uấn

Bài giảng Vật lý đại cương 3: Bán dẫn và máy phát lượng tử cung cấp cho người học các kiến thức: Dẫn điện của tinh thể bán dẫn, các tính chất ưu việt của laser, laser hồng ngọc, cơ chế bơm - phát xạ cộng hưởng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

3/17/2021 11:45:02 PM +00:00

Bài giảng Vật lý đại cương 3: Vật rắn tinh thể - PGS.TS Đỗ Ngọc Uấn

Bài giảng Vật lý đại cương 3: Vật rắn tinh thể do PGS. TS Đỗ Ngọc Uấn biên soạn cung cấp cho người đọc các kiến thức về tinh thể và vô định hình, mô hình cấu trúc tuần hoàn, liên kết trong tinh thể, mô hình vùng năng lượng và khí điện tử,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

3/17/2021 11:44:56 PM +00:00

Tính toán tiết diện tán xạ nơtron nhiệt cho tinh thể bismuth và sapphire

Bài viết này trình bày các kết quả tính toán tiết diện tán xạ nơtron nhiệt không đàn hồi đối với tinh thể bismuth và sapphire. Trong tính toán này các ảnh hưởng của tán xạ nơtron lên dao động phonon trong các tinh thể và các tham số tinh thể nhận được thông qua sử dụng chương trình NJOY. Trong cơ sở dữ liệu ENDF (Evaluated Nuclear Data File), kết quả tính toán được định dạng ACE (A Compact ENDF) và được bổ sung vào file số liệu input phục vụ mô phỏng MCNP chùm nơtron nhiệt phin lọc tại lò phản ứng Đà Lạt

3/17/2021 10:14:22 PM +00:00

Nghiên cứu tính chất đan rối và viễn tải lượng tử với trạng thái hai mode kết hợp SU(1, 1) thêm hai và bớt một photon lẻ

Trong bài viết này, chúng tôi nghiên cứu tính chất đan rối của trạng thái hai mode kết hợp SU(1, 1) thêm hai và bớt một photon lẻ bằng sử dụng tiêu chuẩn đan rối Hillery-Zubairy và định lượng độ rối bằng tiêu chuẩn Entropy tuyến tính.

3/17/2021 10:14:06 PM +00:00

Nghiên cứu tính chất quang của ion Sm3+ và Tb3+ đồng pha tạp trong thủy tinh Aluminoborate - kiềm

Bài viết trình bày các kết quả nghiên cứu về các tính chất quang của ion Tb3+ và Sm3+ trong thủy tinh ABL:Tb,Sm. Cơ chế truyền năng lượng giữa các ion Tb3+/Tb3+ và Sm3+/Sm3+ đã được thảo luận trên cơ sở quá trình phục hồi chéo.

3/17/2021 10:13:59 PM +00:00

Tổng hợp vật liệu nano HoFeO3 bằng phương pháp sol-gel citric

Vật liệu nano HoFeO3 kích thước nhỏ hơn 50 nm đã được tổng hợp thành công bằng phương pháp sol-gel citric thông qua giai đoạn thuỷ phân các cation Ho (III) và Fe (III) trong nước nóng. HoFeO3 đơn pha hình thành sau khi nung sản phẩm bột ở 750 và 850oC trong 1h. Phổ UV-Vis ở nhiệt độ phòng của mẫu thể hiện độ hấp thụ mạnh trong khoảng 300-600 nm với Eg = 1,93-2,25 eV. Vật liệu nano HoFeO3 tổng hợp được thể hiện tính chất thuận từ với Hc = 33,2 Oe.

3/17/2021 8:36:22 PM +00:00

Magnetic interactions and spin-wave stiffness constant of In-substituted yttrium iron garnets

Magnetization and Curie temperature of the samples were measured with the SQUID and VSM equipments. The non-magnetic indium ions were found to reside at the octahedral sites, leading to an increase of the total magnetization and a decrease in the Curie temperature. Molecular field coefficients Naa, Ndd and Nad were determined by fitting the experimental thermomagnetization curves in the framework of a two-sublattice ferrimagnetic model.

3/17/2021 8:27:38 PM +00:00

Oxidation-controlled magnetism and Verwey transition in Fe/Fe3O4 lamellae

The structural and magnetic properties of Fe/Fe3O4 nanocomposites, synthesized by combined high energy ball milling and controlled oxidation, have been studied. An X-ray diffraction analysis of the crystal structure of the nanocomposites confirmed the coexistence of Fe and Fe3O4 phases. An increase of the oxygen concentration during oxidation process led to the formation of a higher fraction of the Fe3O4 phase with good crystallinity and stoichiometry.

3/17/2021 8:27:30 PM +00:00