Tài liệu miễn phí Địa Lý

Download Tài liệu học tập miễn phí Địa Lý

Đặc điểm thành phần thạch học và cấu trúc các đá phiến chứa granat của hệ tầng Nậm Cô, khu vực Sơn La, đới khâu Sông Mã, Tây Bắc Việt Nam

Bài viết tìm hiểu đặc điểm về cấu trúc, thành phần thạch học của các phiến chứa granat (trầm tích pelit biến chất) thuộc hệ tầng Nậm Cô nằm trong khu vực Sơn La sẽ được nghiên cứu chi tiết tạo tiền đề cho việc tính toán và xác định quá trình tiến hóa lịch sử biến chất (áp suất-nhiệt độthời gian (P-T-t)) của các đá trầm tích biến chất trong khu vực từ đó làm cơ sở khôi phục lịch sử tiến hóa kiến tạo của ranh giới mảng Đông Dương và Nam Trung Hoa.

3/19/2021 1:57:59 AM +00:00

Đặc tính môi trường oxy hóa - khử của granitoid khối Ngọc Tụ và tính chuyên hóa địa hóa của chúng

Bài viết trình bày nghiên cứu bao thể nguyên sinh của magma bằng phương pháp địa hóa nhiệt áp trên thiết bị RAMAN đã xác định granitoid khối Ngọc Tụ mang đặc tính oxy hóa được chỉ thị bởi các bao thể nguyên sinh giàu CO2. Điều kiện này cho thấy granitoid khối Ngọc Tụ không thuận lợi cho tính chuyên hóa sinh khoáng của Sn nhưng có thể thuận lợi cho việc di chuyển Mo, W từ dung thể magma vào dung dịch quặng.

3/19/2021 1:57:53 AM +00:00

Ứng dụng kiểm định thống kê xác định điểm không ổn định trong lưới cơ sở quan trắc chuyển dịch biến dạng công trình

Bài viết giới thiệu một phương pháp tìm điểm không ổn định của lưới cơ sở trong quan trắc chuyển dịch ngang công trình dựa trên thuật toán kiểm định thống kê. Đối với công tác xử lý số liệu lưới quan trắc chuyển dịch ngang công trình, việc xác định và hiệu chỉnh điểm lưới cơ sở không ổn định là một bước rất quan trọng, không thể thiếu vì nó quyết định đến việc tính toán lượng chuyển dịch của các điểm quan trắc.

3/19/2021 1:57:39 AM +00:00

Định vị trí và giá cho từng thửa đất sử dụng ArcGIS Engine

Bài viết đề xuất mô hình xử lý mới để tự động xác định vị trí của thửa đất theo hướng dẫn của quyết định số 49/2019/QĐ-UBND. Mô hình xử lý được thực hiện dựa trên ArcGIS Engine và ngôn ngữ lập trình VB.NET và được tiến hành thực nghiệm trong định giá đất ở đô thị của các thửa đất thuộc phường Tam Hiệp, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

3/19/2021 1:57:32 AM +00:00

Xác định giá trị hàm truyền điều biến (MTF) phục vụ đánh giá chất lượng ảnh vệ tinh VNREDSat-1, sử dụng bãi thử cố định

Bài viết sử dụng phương pháp cạnh nghiêng đối với bãi thử nhân tạo cố định và dữ liệu ảnh VNREDSat-1 có độ phân giải không gian kênh toàn sắc là 2,5 m để thực hiện ước tính giá trị MTF.

3/19/2021 1:57:25 AM +00:00

Phân loại lớp phủ bề mặt khu công nghiệp Bắc Thăng Long bằng phương pháp phân loại hướng đối tượng sử dụng dữ liệu ảnh vệ tinh độ phân giải cao Worldview-2

Bài viết này sử dụng phương pháp phân loại hướng đối tượng trong việc phân loại lớp phủ nhân tạo ở khu công nghiệp sử dụng tư liệu ảnh Worldview-2 có độ phân giải không gian 1,8 m. Việc chiết tách các loại hình lớp phủ/sử dụng đất dựa vào việc phân cấp các đối tượng theo đặc trưng phổ phản xạ, chỉ số hình dạng, vị trí các đối tượng, độ sáng, chỉ số thực vật NDVI và mật độ các đối tượng mang lại hiệu quả cao về chất lượng kết quả phân loại.

3/19/2021 1:57:18 AM +00:00

Các lý thuyết địa lý học văn hóa, sinh thái học văn hóa và việc vận dụng trong nghiên cứu văn hóa

Trong bài viết này, vận dụng phương pháp phân tích - tổng hợp tư liệu và phương pháp so sánh, chúng tôi tóm lược nội dung kèm theo nhận định về giá trị đóng góp của các lý thuyết địa lý học văn hóa và sinh thái học văn hóa, để từ đó chọn lọc, đúc kết những luận điểm phù hợp, có thể vận dụng vào việc nghiên cứu văn hóa.

3/18/2021 1:15:52 PM +00:00

Bài tập môn Địa lí địa phương: Tìm hiểu địa lí địa phương tỉnh An Giang

Mục tiêu nghiên cứu của bài tập nhóm này là tìm hiểu vị trí địa lý và các đơn vị hành chính An Giang; các nhân tố tự nhiên; dân cư và quần cư; cơ cấu kinh tế và các ngành kinh tế của tỉnh An Giang.

3/18/2021 8:37:57 AM +00:00

Xác định độ cao đỉnh Phanxipăng theo số liệu GPS, thủy chuẩn, trọng lực và địa hình

Bài viết này tiến hành trình kết quả xác định giá trị độ cao mới cho đỉnh Phanxipăng trên cơ sở kết hợp sử dụng số liệu GPS, thủy chuẩn, trọng lực và độ cao địa hình. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

3/18/2021 8:11:26 AM +00:00

Xây dựng phần mềm giản đồ nhiệt động học và ứng dụng trong giảng dạy

Bài viết với mục tiêu nhằm giúp cho sinh viên nắm vững kiến thức đã học và bước đầu hiểu rõ hơn về phương pháp nghiên cứu lĩnh vực khoa học này, tác giả đưa ra cơ sở lý thuyết giản đồ thiên khí, thuyết trình khả năng xây dựng chương trình vẽ giản đồ thiên khí trên máy tính.

3/18/2021 8:10:32 AM +00:00

Sơ lược lịch sử hiểu biết về sự vận động của trái đất và các hành tinh trong vũ trụ

Bài viết tìm hiểu quỹ đạo của mỗi hành tinh là một êlíp mà Mặt Trời nằm tại một tiêu điểm của êlíp; bán kính véctơ của mỗi hành tinh quét những diện tích bằng nhau trong những khoảng thời gian bằng nhau; tam thừa tỷ số bán kính trục lớn của hai hành tinh bằng bình phương tỷ số chu kỳ của chúng.

3/18/2021 8:08:38 AM +00:00

Trục nghiêng, quỹ đạo ellip của trái đất và các số 8 trên bầu trời

Bài viết trình bày một số sai lệch nhỏ về vị trí của mặt trời trên bầu trời, tạo ra bởi trục quay nghiêng so với mặt phẳng Hoàng đạo và quỹ đạo dạng ellíp của trái đất khi tịnh tiến xung quanh mặt trời.

3/18/2021 8:08:30 AM +00:00

Sự chuyển động của trái đất và các hành tinh

Nội dung của bài viết này là trình bày suy nghĩ của Niutơn về tác dụng của lực hấp dẫn tới dự chuyển động của các thiên thể triển quỹ đạo; vận tốc của trái đất quanh mặt trời nhanh hơn máy bay phản lực hàng trăm lần; chu kỳ và bán trục của các hành tinh trong chuyển động quanh mặt trời.

3/18/2021 8:08:25 AM +00:00

Tìm hiểu một số loại gió địa phương điển hình ở vùng Tây Bắc Việt Nam

Bài viết đề cập tới điều kiện hình thành, quá trình hoạt động và ảnh hưởng của một số loại gió địa phương đến khí hậu Tây Bắc, bao gồm: gió tây khô nóng, gió Ô Quy Hồ và gió Than Uyên. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

3/18/2021 8:07:44 AM +00:00

Thuyết lục địa trôi của A.Wegener vĩ đại và thuyết kiến tạo mảng hiện đại

Bài báo viết nhân dịp kỷ niệm 80 năm ra đời của thuyết Lục địa trôi của A.Wegener, 1912 - 1992. Nội dung bài báo nhằm giới thiệu một số vấn đề cơ bản của thuyết Lục địa trôi và một số nét về tác giả của thuyết - nhà khoa học chân chính A.Wegener, giới thiệu học thuyết Kiến tạo mảng hiện đại và trình bày về tác dụng của các yếu tố Vật lý như lực quán tính Coriolis và định luật bảo toàn momen động lượng tới sự chuyển động theo phương ngang của vỏ trái đất cùng những hậu quả do chuyển động này gây ra.

3/18/2021 8:07:16 AM +00:00

Tiếp cận các giả thuyết, học thuyết của khoa học trái đất và một số vấn đề về học thuyết kiến tạo mảng

Bài viết này trình bày một cách sơ sài về việc tạo ra các giả thuyết và lý thuyết về các ngành khoa học của Trái đất và đề cập đến một số vấn đề liên quan đến kiến tạo mảng - một phần quan trọng trong địa chất vật lý và địa chất lịch sử trong Khoa Địa lý của Trường Đại học Sư phạm.

3/18/2021 8:07:10 AM +00:00

Sự phân hóa khí hậu ở miền địa lý tự nhiên Bắc và đông bắc Bắc Bộ

Bài báo này trình bày một kết quả nghiên cứu mới về sự phân hóa khí hậu ở miền địa lý tự nhiên Bắc và đông Bắc Bắc Bộ thiết thực đóng góp vào việc nghiên cứu phân vùng khí hậu Việt Nam, phân vùng địa lý tự nhiên Việt Nam và những ứng dụng thực tiễn khác.

3/18/2021 8:02:53 AM +00:00

Nghiên cứu các nhân tố thành tạo sự đa dạng cảnh quan huyện Mai Sơn tỉnh Sơn La

Bài viết nghiên cứu các nhân tố thành tạo cảnh quan có ý nghĩa hết sức quan trọng, là cơ sở để xây dựng hệ thống phân loại và thành lập bản đồ cảnh quan. Trên lãnh thổ huyện Mai Sơn tỉnh Sơn La, do chịu chi phối của các quy luật cơ bản là quy luật địa đới, quy luật phi địa đới, quy luật địa phương nên điều kiện tự nhiên khá phức tạp. điều này thể hiện rất rõ ở các nhân tố của nền địa chất, điều kiện địa hình, khí hậu, thủy văn, thổ nhưỡng, thực vật.

3/18/2021 7:56:47 AM +00:00

Đặc điểm phương thức định danh trong hệ thống địa danh tự nhiên và địa danh làng xã ven biển Khánh Hòa

Bài viết làm sáng tỏ hai nội dung chính: Về loại hình địa danh, sự phong phú về số lượng của các tiểu loại địa danh tự nhiên như hòn, núi, mũi,...và ngược lại, sự hạn chế về số lượng của các tiểu loại địa danh làng xã vừa chứng minh, vừa được lí giải từ đặc điểm địa hình tự nhiên, sự phân bố dân cư cũng như nguồn gốc của các cộng đồng dân cư ven biển Khánh Hòa.

3/18/2021 3:22:12 AM +00:00

Vấn đề phân loại ý nghĩa của địa danh tỉnh Khánh Hòa

Vấn đề địa danh được các nhà ngôn ngữ học trên thế giới tìm hiểu từ rất sớm. Trong địa danh học, bên cạnh các vấn đề nghiên cứu như cấu tạo địa danh, phương thức định danh thì việc tìm hiểu nguồn gốc và ý nghĩa của địa danh là một vấn đề quan trọng hàng đầu. Bài viết trình bày vấn đề phân loại ý nghĩa của địa danh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

3/18/2021 3:21:48 AM +00:00

Thiết lập hiệu ứng MS Powerpoint mô phỏng chuyển động của một số đối tượng địa lý

Bài viết đề cập đến kỹ thuật vẽ hình và thiết lập hiệu ứng MS PowerPoint, một trong các phần mềm được sử dụng phổ biến hiện nay, để mô phỏng chuyển động của một số đối tượng địa lý khi thiết kế các bài giảng/giáo án điện tử trong dạy học địa lý ở các nhà trường.

3/18/2021 3:20:51 AM +00:00

Phát triển mô hình sóng-dòng qua cặp mô hình FEM và SWAN tại vịnh Nha Trang

Mô hình sóng SWAN (phiên bản 41.31) với lưới phi cấu trúc đã được áp dụng thử nghiệm vào tính sóng tại vùng biển Nha Trang. Đặc biệt, có thể sử dụng cùng mạng lưới tam giác phi cấu trúc trong tính toán dòng chảy bằng phương pháp phần tử hữu hạn (FEM). Bài viết này trình bày về việc phát triển mô hình sóng-dòng qua cặp mô hình FEM và SWAN tại vịnh Nha Trang.

3/18/2021 12:48:37 AM +00:00

Thuật toán phân loại ảnh viễn thám bằng mạng nơ ron nhân tạo một lớp

Bài báo đề xuất thuật toán chi tiết huấn luyện mạng nơ ron nhân tạo một lớp và ứng dụng phân loại ảnh viễn thám. Kết quả thực nghiệm, đánh giá độ chính xác cho thấy, phương pháp này hoàn toàn khả thi và đơn giản để bán tự động hóa phân loại các đối tượng thể hiện trên ảnh viễn thám, phục vụ cho việc thành lập, cập nhật dữ liệu không gian địa lý quốc gia.

3/17/2021 11:35:06 PM +00:00

Assessment of salin ity intrusion in coastal districts of Ben Tre province using Landsat 8 image

Monitoring and evaluation of saline water intrusion is an important task, especially for agricultural production in Ben Tre province. The paper introduces a new solution in the application of Landsat 8 satellite imagery and field survey data to determine the soil electrical conductivity (EC) for soil salinity assessment through the distribution of EC indice value.

3/17/2021 11:04:23 PM +00:00

Urban bare land classification using NDbai index based on combination of sentinel 2 MSI and landsat 8 multiresolution images

This paper presents the method of combining of Sentinel 2 MSI and Landsat 8 multi-resolution satellite image data for urban bare land classification based on NDBaI index. Two images of Sentinel 2 and Landsat 8 acquired closely together, were used to calculate the NDBaI index, in which sortware infrared band (band 11) of Sentinel 2 MSI image and thermal infrared band (band 10) of Landsat 8 image were used to improve the spatial resolution of NDBaI index.

3/17/2021 8:29:49 PM +00:00

Extend cost benefit analysis of bauxite mining and processing in the central highlands of Vietnam

The study focuses on assessing the effectiveness of bauxite mining and processing in the Central Highlands through the example of Tan Rai (Lam Dong) and Nhan Co (Dak Nong) bauxitealumina complexes by the method of extended cost benefit analysis. External costs have been localized to be taken into account, including opportunity costs, environmental costs, corporate social responsibility costs and contingency costs for environmental incidents.

3/17/2021 8:29:42 PM +00:00

Identifying the role of determinantsand indicators affecting climate change adaptive capacity in Da Nang city, Vietnam

This study used the exploratory factor analysis (EFA), confirmative factor analysis (CFA), structural equation modeling (SEM) and set of five determinants affecting to the city’s AC related to finance, society, infrastructure, human resources, nature. A socio-economic data was conducted in the survey of 1,168 households in Da Nang city.

3/17/2021 8:29:29 PM +00:00

Nghiên cứu độ nhạy của sơ đồ tham số vật lý trong mô hình khí hậu khu vực đối với mô phỏng hoạt động của xoáy thuận nhiệt đới trên Tây Bắc Thái Bình Dương và Biển Đông

Nghiên cứu này khảo độ nhạy củ các sơ đồ tham số hóa vật lý trong hai mô hình động lực khu vực clWRF (the climate Weather Research and Forecast) và RegCM (the Regional Climate Model) cho việc mô phỏng xoáy thuận nhiệt đới (XTNĐ) trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương và Biển Đông.

3/17/2021 8:29:19 PM +00:00

Khả năng tự làm sạch chất ô nhiễm chứa Nitơ và Phốt pho chuyển hóa thành NH4, NO2-, NO3-, PO43- của hồ thủy điện Sơn La

Vận dụng phương pháp tính toán khả năng tự làm sạch hồ thủy điện thông qua các kết quả xác định tổng chất ô nhiễm chính lưu vực tấn N/P, nồng độ các ô nhiễm chính nguồn nước đầu vào và ra khỏi hồ, nồng độ chất ô nhiễm lưu vực (mg/L), đầu vào chất ô nhiễm lưu vực (tấn/ngày), thời gian lưu nước.

3/17/2021 8:29:12 PM +00:00

Nghiên cứu xác định biến động đường bờ thượng lưu sông Sê San, tỉnh Kontum trên cơ sở phân tíh dữ liệu viễn thám đa thời gian

Nghiên cứu sử dụng ảnh Landsat trong giai đoạn 1990-2013 để xác định những đường bờ cơ sở nhằm phân tíh những thay đổi theo không gian và thời gian; đồng thời, nghiên cứu những ảnh hưởng tới hoạt động sử dụng đất. Kết quả đã chỉ ra rằng điểm sạt lở mạnh nhất nằm trên chi lưu Đăc Bla thuộc địa phận thị xã Kon Tum với tốc độ trung bình 2,96 m/năm.

3/17/2021 8:29:04 PM +00:00