Tài liệu miễn phí Hoá học

Download Tài liệu học tập miễn phí Hoá học

Ứng dụng công nghệ phân tích số liệu trong tối ưu hiệu quả tách CO2 bằng màng thấm trên giàn BR-E

Công tác phát triển và vận hành khai thác các mỏ khí có hàm lượng carbon dioxide (CO2 ) cao hiện đang đặt ra thách thức mới cho các công ty điều hành khai thác dầu khí trên thế giới. Tách và loại bỏ khí acid khỏi dòng khí tự nhiên là quá trình xử lý không thể thiếu nhằm tăng chất lượng khí (tăng nhiệt trị) trước khi sử dụng. Công nghệ tách CO2 bằng màng thấm đã và đang được sử dụng hiệu quả trong các nhà máy xử lý khí tự nhiên, đặc biệt là để loại bỏ khí acid do có lợi thế so với các phương pháp khác về hiệu suất tách, tính gọn nhẹ và thân thiện với môi trường.

5/20/2020 6:05:01 AM +00:00

Nghiên cứu cấu trúc và tính chất của nhựa mít và nhựa mít epoxy hoá

Nhựa mít và nhựa mít epoxy hoá có thể là mô hình lý tưởng để phân tích cấu trúc, tính chất của cao su tự nhiên lỏng và cao su tự nhiên epoxy hoá dạng lỏng. Trong nghiên cứu này, nhựa mít tách từ các bộ phận khác nhau của cây được tinh chế nhằm thu được phần cis-1,4-polyisopren, sau đó epoxy hoá bằng axit peraxetic mới sinh.

5/20/2020 6:03:42 AM +00:00

Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ SbCl3 đến cấu trúc và tính chất của lớp màng phủ hỗn hợp oxit SnO2-Sb2O3/HKC và khả năng xử lý chất màu Rhodamine B

Bài viết trình bày ảnh hưởng của nồng độ SbCl3 trong dung dịch tạo màng đến cấu trúc và tính chất của màng phủ hỗn hợp oxit kim loại trên nền thép hợp kim cao Cr18Ni12Ti và ứng dụng trong xử lý chất màu Rhodamin B bằng phương pháp oxi hóa điện hóa nâng cao.

5/20/2020 6:03:36 AM +00:00

Sự thay đổi cấu trúc và tính chất hóa lý của maltodextrin dưới tác động của argon-plasma nguội ở áp suất khí quyển

Maltodextrin được xử lý bằng hệ thống DBD argon-plasma. Sau xử lý, màu sắc các mẫu maltodextrin thay đổi rõ rệt và phân biệt được bằng mắt thường; acid tự do tăng 2,25 lần; DE tăng ~1,9 lần so với mẫu ban đầu. Độ nhớt của mẫu có sự tương quan chặt chẽ với thời gian xử lý plasma.

5/20/2020 6:03:30 AM +00:00

Chế tạo khối lập phương nano In2O3 xốp ứng dụng trong cảm biến khí H2

Vật liệu nano In2O3 có cấu trúc hình thái dạng khối lập phương xốp được chế tạo bằng phương pháp phản ứng thủy nhiệt đơn giản, giá thành thấp, không sử dụng khuôn mềm và kết hợp với quá trình xử lý nhiệt.

5/20/2020 6:03:16 AM +00:00

Cảm biến khí NH3 trên cơ sở dây nano silic

Cảm biến khí dựa trên vật liệu dây nano silic được dùng để đo khí ammonia (NH3) trong vùng từ nhiệt độ phòng đến 100 oC. Các dây nano silic được tổng hợp trên đế Si(111) bằng phương pháp bốc bay nhiệt sử dụng các hạt nano vàng làm xúc tác.

5/20/2020 6:02:10 AM +00:00

Nghiên cứu tổng hợp nano bạc và đánh giá ảnh hưởng của kích thước hạt tới phổ tán xạ Raman tăng cường bề mặt của xanh methylene

Phổ tán xạ Raman tăng cường bề mặt (Surface-Enhanced Raman Scattering -SERS) là một kỹ thuật hiện đại cho phép tăng cường mạnh mẽ tín hiệu phổ tán xạ Raman của chất phân tích. Hiện tượng SERS được giải thích là liên quan tới hiện tượng plasmon bề mặt của chất nền được sử dụng trong phép đo Raman.

5/20/2020 6:01:40 AM +00:00

Vận dụng lý thuyết phiếm hàm mật độ nghiên cứu cơ chế phản ứng CH3OH + HS

CH3OH là một trong những nhiên liệu thay thế tiềm năng. Bề mặt thế năng của phản ứng CH3OH + HS đã được làm sáng tỏ ở mức CCSD(T)//B3LYP/aug-cc-pVTZ. Kết quả tính toán hóa học lượng tử cho thấy phản ứng chủ yếu xảy ra khi gốc tự do HS tách nguyên tử H trong nhóm OH và CH3 qua các hàng rào năng lượng lần lượt là 18,2 và 9,0 kcal/mol.

5/20/2020 6:01:29 AM +00:00

Research on character properties of fly ash modified with silane

The fly ash (FA) from Pha Lai power plant was modified by Vinyltrimetoxysilan (VTMS) in order to enhance the dispersibility and reduce the agglomeration. FA was treated with nitric acid before the modification with VTMS. The structure of fly ash particles before and after the modification was characterized by several sophisticated techniques including Fourier transform infrared spectrum (FT-IR), thermogravimetric analysis (TGA) and field emission scanning electron microscopy (FE-SEM). The obtained results show that the VTMS was grafted successfully onto the surface of FA, which significantly changes the surface properties of FA. It was also found that the thermal stability of modified FA (MFA) is much higher than that of the FA treated only with nitric acid.

5/20/2020 5:52:48 AM +00:00

Sinh tổng hợp enzyme β-1,3-Glucanase ở dịch thể nấm hương (Lentinus edodes) và tiềm năng điều chế chất hoạt tính sinh học tăng cường miễn dịch

Trong nghiên cứu này, enzyme β-1,3-glucanase được tổng hợp từ dịch thể nấm hương bằng cách nuôi cấy chìm có bổ sung các nguồn carbon cảm ứng khác nhau, trong đó môi trường chứa chitin là tốt nhất. Tiếp theo, β-1,3-glucanase được tinh sạch bằng phương pháp sắc ký sử dụng nhựa trao đổi ion DEAE cellulose và nhựa Sephadex G100. Protein tinh sạch có khối lượng phân tử 66,2 kDa và hoạt động tốt nhất tại pH 5,0; nhiệt độ 55C. Enzyme này thủy phân laminarin (cơ chất β-1,3-glucan) theo kiểu ngẫu nhiên, tạo các glucan mạch ngắn, các oligo-saccharide và glucose. Những mạch polime ngắn với khả năng tan tốt và dễ hấp thụ vào cơ thể hiệu quả hơn so với chuỗi mạch dài ban đầu, đây sẽ là tiềm năng điều chế tăng cường hệ miễn dịch.

5/20/2020 5:52:00 AM +00:00

Nghiên cứu khả năng hấp phụ kim loại Cu, Pb, Zn, Cd trong nước thải bằng vật liệu hấp phụ chế tạo từ mùn cưa

Đề tài tiến hành nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ từ mùn cưa và đánh giá khả năng hấp phụ các kim loại nặng Cu, Pb, Zn, Cd trong mẫu nước thải. Các kết quả khảo sát cho thấy vật liệu hấp phụ chế tạo từ mùn cưa có thời gian đạt cân bằng hấp phụ đối với Cu, Pb, Zn, Cd dao động trong khoảng 20 - 30 phút; khoảng pH hấp phụ tối ưu dao động trong khoảng 4,5 - 5,5; tải trọng hấp phụ cực đại của vật liệu đạt 79,37 mgCu/g; 28,01 mgPb/g; 83,33 mgZn/g; 32,57 mgCd/g. Vật liệu sau quá trình sử dụng được giải hấp bằng 400 - 500 mL axit HNO3 0,2M cho 4,7 g vật liệu.

5/20/2020 5:51:54 AM +00:00

Nghiên cứu biến tính TiO2 với kim loại Ce và Fe bằng phương pháp Sol-Gel

Biến tính kim loại TiO2 với kim loại Ce và Fe đã được nhóm nghiên cứu tổng hợp thành công. Nghiên cứu tính chất bằng các phương pháp đo trắc quang (UV-Vis), hiển vi điện tử quét (SEM), nhiễu xạ tia X (XRD), phương pháp phổ Raman xác định khả năng xúc tác quang của vật sau biến tính. Vật liệu Ce-TiO2, Fe-TiO2 và Ce-Fe-TiO2 với năng lượng vùng cấm lần lượt là E1= 2,46 eV, E2= 2,7 8 eV và E3= 2,28 eV có khả năng ứng dụng xúc tác trong vùng ánh sáng nhìn thấy.

5/20/2020 5:51:48 AM +00:00

Nghiên cứu sự tạo phức của một số ion kim loại với Glyxin bằng phương pháp phổ hấp thụ hồng ngoại

Phức chất ngày càng được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như: công nghiêp, nông nghiệp, chế tạo vật liệu mới, thực phấm, dược phẩm, mỹ phẩm, xử lý nước thải bảo vệ môi trường, chuyển hóa các hợp chất hữu cơ. Trong nông nghiệp, người ta đã sử dụng phân vi lượng dưới dạng phức chất với các aminoaxit, làm tăng độ màu mỡ của đất, tăng sản lượng lúa và chè. Xong, không phải phức chất nào cũng có thể sử dụng được vào thực tiễn, bởi mỗi phức chất được đặc trưng bằng hằng số bền. Nếu phức chất có hằng số bền quá lớn, thì không có hoạt tính xúc tác, nếu phức có hằng số bền quá nhỏ, thì lại dễ bị thủy phân trong môi trường kiềm. Chính vì vậy, chỉ có một số phức chất mới có khả năng ứng dụng vào các quá trình công nghệ sản xuất. Bài báo này là kết quả nghiên cứu sự tạo phức của một số ion kim loại Co2+; Ni2+, Zn2+ và Cu2+ với glyxin bằng phương pháp phổ hấp thụ hồng ngoại. Kết quả nghiên cứu sẽ là cơ sở khoa học cho việc sử dụng các phức chất này vào trong các quá trình công nghệ sản xuất.

5/20/2020 5:51:36 AM +00:00

Physico-chemical Properties of milk and dairy products collected from Allahabad City, India

Samples of milk from buffalo, cow, goat milk, samples of dairy products from paneer and curd were used for analysis of physico-chemical parameters viz fat, protein, moisture, ash, T.S., S.N.F. and lactose. Maximum fat percentage among milk product samples was observed in paneer which ranged 14.67+0.421 followed by cow milk 6.421+0.0.107. The maximum protein percentage was observed in paneer 12.978+0.244.

5/20/2020 5:31:15 AM +00:00

Hiệu quả khử màu của than trấu từ tính kết hợp nano sắt hóa trị zero đối với thuốc nhuộm hoạt tính trong nước thải dệt nhuộm

Than trấu, một loại than sinh học giàu carbon, có thể được biến tính với các thành phần hoạt hóa khác để nâng cao hiệu quả xử lý các hợp chất hữu cơ ô nhiễm trong môi trường. Trong nghiên cứu này, trấu được nung trong lò kín ở nhiệt độ 600 oC để tạo ra than trấu (BC600). Than trấu tiếp tục được từ tính hóa để thu được sản phẩm trung gian là than trấu từ tính (BC600-mag).

5/20/2020 4:19:33 AM +00:00

Nghiên cứu sử dụng đá ong biến tính trong quá trình Fenton dị thể để xử lý chất nhuộm màu

Trong nghiên cứu này, đá ong được biến tính bằng muối sắt (III) sunfat (Lat-Fe) sử dụng cho quá trình Fenton dị thể để loại bỏ chất nhuộm màu hữu cơ Reactive Yellow 160 (RY 160). Các đặc trưng cơ bản về thành phần hoá học, hình thái bề mặt và diện tích bề mặt riêng của đá ong sau biến tính được xác định thông qua phổ tán xạ năng lượng EDX.

5/20/2020 4:19:01 AM +00:00

Ảnh hưởng của quá trình xử lý nhiệt đến các phát xạ Upconversion và NIR của Erbium trong vật liệu gốm thủy tinh Tellurite trong suốt

Trong bài viết này, ảnh hưởng của quá trình xử lý nhiệt đến cường độ phát xạ chuyển đổi bước sóng từ vùng hồng ngoại sang vùng ánh sáng nhìn thấy (UC: Upconversion) và cường độ phát xạ cận hồng ngoại (NIR) của đơn tạp Er3+ trong vật liệu gốm thủy tinh trong suốt TeO2-Al2O3-BaF2 (TAB) chứa tinh thể nano BaF2 đã được nghiên cứu.

5/20/2020 4:18:48 AM +00:00

Density of condensate of weakly interacting bose gas confined between two hard walls in improved hartree fock approximation

By means of the Cornwall-Jackiw-Tomboulis effective potential, the condensate density of a weakly interacting Bose gas confined between two hard walls is investigated within an improved Hartree-Fock approximation (IHF).

5/20/2020 4:18:24 AM +00:00

Nghiên cứu khả năng chống oxy hóa của thiamine (vitamin B1) bằng phương pháp phiếm hàm mật độ (DFT)

Hoạt tính chống oxy hóa của thiamine (vitamin B1) đã được nghiên cứu thông qua ba cơ chế chống oxy hóa chính: Cơ chế chuyển nguyên tử hydro (HAT), chuyển đơn điện tử (SET) và chuyển proton (PT) bằng phương pháp lý thuyết phiếm hàm mật độ (DFT).

5/20/2020 4:17:05 AM +00:00

Nghiên cứu chế tạo sơn chống ăn mòn không dung môi hữu cơ trên cơ sở nhựa epoxy có phụ gia nano

Nghiên cứu này đã giới thiệu kết quả đánh giá ảnh hưởng của hàm lượng chất tạo màng, bột màu, các loại phụ gia phân tán, phụ gia chống tạo bọt, đặc biệt là phụ gia nano trong chế tạo hệ sơn lót chống ăn mòn không dung môi hữu cơ trên cơ sở chất tạo màng epoxy. Kết quả thử nghiệm tính năng cơ lý, thử nghiệm điện hóa và thử nghiệm gia tốc thời tiết cho thấy sơn lót không dung môi chế tạo được có các tính chất cơ học và khả năng chống ăn mòn cao, đáp ứng yêu cầu quy định cho sơn bảo vệ thép tuổi thọ cao (theo TCVN 8789:2011).

5/20/2020 4:14:16 AM +00:00

Màng thụ động trên lớp phủ cấu trúc nano Ni và Ni-Cu trong dung dịch borat

Màng thụ động hình thành trên lớp phủ cấu trúc nano Ni và Ni-Cu trong dung dịch borat đã được khảo sát. Mật độ khuếch tán khuyết điểm (D0) ở màng thụ động hình thành trên lớp phủ Ni được xác định bằng 2,17×10−17cm2 /s và Ni-Cu là 1,76×10−17cm2 /s. Chiều dày màng thụ động và mật độ khuếch tán khuyết điểm hình thành trên lớp phủ Ni-Cu thấp hơn trên lớp phủ Ni; điều đó chỉ ra rằng, lớp phủ Ni-Cu có khả năng chống ăn mòn tốt hơn lớp phủ Ni trong dung dịch borat.

5/20/2020 4:02:55 AM +00:00

Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian hóa già đến tổ chức và cơ tính hợp kim CuAl9Fe4

Bài báo này công bố những kết quả về ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian hóa già đến tổ chức và cơ tính của hợp kim CuAl9Fe4. Khi thay đổi nhiệt độ hóa già từ 250 đến 550oC và thời gian từ 01 giờ đến 03 giờ cho thấy: Giá trị độ cứng tối ưu đạt được là 99,5HRB khi nhiệt độ hóa già là 350oC trong 02 giờ và độ hụt khối là 0,1239g. Kết quả này hoàn toàn phù hợp khi sử dụng quy hoạch thực nghiệm để xác định điểm nhiệt độ và thời gian tối ưu. Những kết quả nghiên cứu về tổ chức cho thấy sau hóa già ở 350oC trong 02 giờ bao gồm nền là dung dịch rắn - pha α và các pha γ2, pha liên kim Fe3Al có kích thước nhỏ mịn phân tán trên nền - pha α.

5/20/2020 4:02:48 AM +00:00

Nghiên cứu ứng dụng mạng neural nhân tạo để dự đoán tốc độ ăn mòn carbon dioxide (CO2) trong đường ống dẫn dầu khí

Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả đề xuất phương pháp tiếp cận mới để dự đoán tốc độ ăn mòn do Carbon Dioxide (CO2) trong đường ống, ứng dụng phương pháp máy học, cụ thể là mạng Neural nhân tạo (ANN).

5/20/2020 3:36:14 AM +00:00

Nghiên cứu giải pháp xử lý lắng đọng muối CaCO3 và CaSO42H2O trong ống khai thác và hệ thống thiết bị bề mặt tại lô PM3 - CAA

Bài viết trình bày các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả xử lý lắng đọng muối trong ống khai thác và hệ thống thiết bị bề mặt, dựa trên việc phân tích các tài liệu và quá trình xử lý lắng đọng muối tại các mỏ của Vietsovpetro.

5/20/2020 3:36:08 AM +00:00

Nghiên cứu giảm hàm lượng lưu huỳnh trong tinh quặng sắt nhà máy tuyển đồng Sin Quyền - Lào Cai bằng phương pháp tuyển nổi

Bài viết này trình bày các kết quả nghiên cứu khả năng giảm hàm lượng lưu huỳnh (S) trong sản phẩm tinh quặng sắt của Nhà máy tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai bằng phương pháp tuyển nổi.

5/20/2020 3:28:58 AM +00:00

Crocking fastness properties of annatto (Bixa Orellana) dye on cotton mordanted with eco-friendly mordants and post-treated with various dye fixing agents

Extraction of natural dyes for the coloration of textile substrate is one the most important research area to the researchers. These dyes are considered to be very good for their colour experimentation quality, excellent for their endurance and soft lustrous colouring. They do not create any pollution problems as they are applied with simple chemical reactions. The wide verities of exotic shades produced by natural dyes are parallel with the synthetic range and hence can replace them with ease. Natural dyes are being considered as a more environmentally friendly substitute for synthetic dyes. The major advantage of natural dyes is the fact that they are produced from renewable sources. Among the few drawbacks of natural dyes low colourfastness property is one.

5/20/2020 3:16:58 AM +00:00

Simultaneous improvement of surface quality and productivity using grey relational analysis based Taguchi design for turning couple (AISI D3 steel/ mixed ceramic tool (Al2O3 + TiC))

The mathematical relationship between the machining parameters and the performance characteristics was formulated by using a linear regression model with interactions. Optimal levels of parametric combination for achieving the higher surface quality with maximum productivity were selected by grey relational analysis which is based on the high value of grey relational grade. Confirmation experiments were carried out to prove the powerful improvement of experimental results and to validate the effectiveness of the multi-optimization technique applied in this paper.

5/20/2020 2:57:43 AM +00:00

Optimization of process parameters for friction Stir welding of dissimilar Aluminum alloys (AA2024 -T6 and AA6351-T6) by using Taguchi method

The present study focused on the Taguchi experimental design technique of Friction Stir Welds of dissimilar aluminum alloys (AA2024-T6 and AA6351-T6) for tensile properties. Effect of process parameters, rotational speed, Traverse speed and axial force, on tensile strength was evaluated.

5/20/2020 2:47:48 AM +00:00

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu biochar từ tính và ứng dụng để xử lý xanh methylen trong nước

Vật liệu biochar từ tính được tổng hợp bằng phương pháp nung vỏ trấu ở 500°C trong môi trường nitơ, sau đó cố định các oxit sắt lên bề mặt biochar sử dụng phương pháp thủy nhiệt hỗn hợp Fe(OH)2 và Fe(OH)3 được tạo ra từ tiền chất Fe2+ và Fe3+ trong môi trường kiềm.

5/20/2020 2:34:17 AM +00:00

Tổng hợp zeolit SSZ-13 sử dụng chất định hướng cấu trúc N,N,N-Dimethylethylcyclohexyl ammonium ứng dụng trong phản ứng khử chọn lọc NOx

Bài viết trình bày phương pháp tổng hợp zeolit Chabazite mao quản nhỏ (SSZ-13) sử dụng chất tạo cấu trúc N, N, N-dimethylethylcyclohexylammonium . Hoạt tính xúc tác của xúc tác SSZ-13 trao đổi ion đồng (Cu-SSZ-13) trước và sau khi xử lý thủy nhiệt ở 750oC được nghiên cứu trong phản ứng SCR của NOx sử dụng NH3 làm chất khử.

5/20/2020 2:34:11 AM +00:00