Tài liệu miễn phí Hoá học

Download Tài liệu học tập miễn phí Hoá học

Xây dựng hệ thống HACCP tại công ty sản xuất nước uống đóng chai Đại học Cửu Long

HACCP được nhiều nước trên thế giới quy định bắt buộc khi áp dụng trong quá trình sản xuất, chế biến thực phẩm; bài viết này tiến hành xây dựng hệ thống HACAO tại công ty sản xuất nước uống đóng chai Đại học Cửu Long.

3/19/2021 1:59:57 AM +00:00

Thu hồi hợp chất đất hiếm từ nam châm NDFEB của ổ cứng máy tính thải và thăm dò khả năng ức chế ăn mòn đối với hợp kim nhôm

Bài viết trình bày phương pháp thủy luyện kim được sử dụng để thu hồi kim loại đất hiếm từ các nam châm ổ cứng để tạo ra ôxít kim loại đất hiếm - sản phẩm có độ tinh khiết cao. Từ đó chế tạo chất ức chế ăn mòn cho hợp kim nhôm làm việc trong môi trường xâm thực mạnh như NaCl.

3/19/2021 1:56:52 AM +00:00

Cảm biến dựa trên đầu dò SERS sử dụng silic xốp phủ nano kim loại bạc để xác định nồng độ thấp các phân tử

Bài viết trình bày một phương pháp mới để xác định nồng độ vô cùng thấp của các phân tử bằng cách sử dụng đầu dò tán xạ Raman tăng cường bề mặt (SERS) trên nền vật liệu silic xốp (PSi) có phủ các hạt nano bạc (AgNPs).

3/18/2021 5:22:25 PM +00:00

Nghiên cứu ảnh hưởng tốc độ nghiền của thiết bị nghiền hoạt động theo cơ chế cọ xát đến kích thước hạt của vật liệu

Bài viết cũng đánh giá ảnh hưởng của tốc độ nghiền của máy nghiền vận hành theo cơ chế cọ xát đến kích thước hạt vật liệu gốm KNN. Công nghệ nghiền máy khá ưu việt khi có thể đồng thời giảm kích thước hạt vật liệu KNN và rút ngắn thời gian thao tác một cách đáng kể so với chế độ nghiền tay.

3/18/2021 5:22:18 PM +00:00

Cấu trúc, vi cấu trúc và tính chất quang của hệ gốm KNN-SZN

Bài viết trình bày một số kết quả bước đầu về chế tạo, nghiên cứu cấu trúc, vi cấu trúc và tính chất quang của vật liệu gốm đa thành phần (1- x)K0,5Na0,5NbO3 _ xSr(Zn1/3Nb2/3)O3.

3/18/2021 5:22:04 PM +00:00

Ảnh hưởng của tạp Ta đến tính chất áp điện của hệ gốm trên cơ sở KNN

Nghiên cứu đánh giá vai trò của các tạp chất đến cấu trúc, vi cấu trúc cũng như các đặc trưng điện của vật liệu thuần KNN nhằm tìm kiếm khả năng nâng cao đặc trưng điện của gốm trên cơ sở KNN là thật sự cần thiết.

3/18/2021 5:21:58 PM +00:00

Cải tiến công nghệ và nghiên cứu một tính chất vật lý của hệ gốm BNKT đồng pha tạp ZnO và snO

Hệ gốm Bi0,5 (Na0,8K0,2)0,5TiO3 - xZnSnO3 (BNKT - xZS) là hệ gốm không chì có cấu trúc perovskite được chế tạo bằng phương pháp phản ứng pha rắn thuyền thống. Cấu trúc hình thái học của BNKT - ZS được quan sát thông qua ảnh SEM với các biên hạt kết dính nhau với mật độ xếp chặt cao.

3/18/2021 5:21:17 PM +00:00

Nghiên cứu chế tạo vật liệu hạt cacbon nano từ hoa atisô

Bài viết tiến hành nghiên cứu chế tạo vật liệu hạt cacbon nano (C-dots) từ hoa Atisô mà không sử dụng bất kỳ hóa chất nào. Dung dịch cacbon nano được chế tạo bằng cách thủy nhiệt hoa Atisô trong bình Teflon và ly tâm ở tốc độ cao để loại bỏ các hạt có kích thước lớn.

3/18/2021 5:21:10 PM +00:00

Ảnh hưởng của nồng độ Nb đến một số tính chất quang, điện của hệ gốm BNKT

Hệ gốm sắt điện không chì Bi0,5(Na0,82K0,18)0.5(Ti1-xNbx)O3 (viết tắt là BNKT-xNb), với x = 0, 0,01, 0,015, 0,02, 0,03, 0,04, đã được chế tạo bằng công nghệ gốm truyền thống. Ảnh hưởng của nồng độ Nb đến vi cấu trúc và một số tính chất quang, điện của hệ gốm đã được nghiên cứu chi tiết.

3/18/2021 5:21:03 PM +00:00

Khảo sát khả năng hấp thụ Pb và Hg của một số loài thực vật

Nghiên cứu khả năng hấp thụ kim loại nặng của thực vật có vai trò quan trọng trong xử lý ô nhiễm môi trường. Trong nghiên cứu này ba loài thực vật gồm chuối mỏ két (Heliconia psittacorum L.f), phát tài (Dracaena braunii) và rau muống Nhật (Aglaonema muntifolium) đã được nghiên cứu, khảo sát khả năng hấp thụ chì (Pb), thủy ngân (Hg) trong môi trường nước.

3/18/2021 5:20:36 PM +00:00

Nghiên cứu động học và cân bằng hấp phụ của quá trình hấp phụ methyl orange bằng vật liệu lai Fe3O4/ZIF-67

Vật liệu lai Fe3O4/ZIF-67 có tiềm năng hấp phụ methyl orange trong nước do dễ dàng thu hồi từ tính của nano Fe3O4 và tính chất xốp của ZIF-67. Cấu trúc khung hữu cơ - kim loại của ZIF-67 hình thành trong dung môi phân tán sẵn nano Fe3O4 và sản phẩm Fe3O4/ZIF-67 được khảo sát hấp phụ với dung dịch MO nồng độ ban đầu 20 - 60 mgL-1 .

3/18/2021 5:19:33 PM +00:00

Nghiên cứu điều chế nano hợp kim AU-AG trên nền dextran

Trong bài viết này, vật liệu nano hợp kim vàng-bạc(Au-AgNPs) được tổng hợp bằng phương pháp khử hóa học sử dụng dextran làm chất khử đồng thời là chất bảo vệ. Các thông số ảnh hưởng tới quá trình tổng hợp nano hợp kim vàng-bạc như: Tỉ lệ nồng độ Chloroauric acid và bạc sulfate pentahydrate, nồng độ dextran, nhiệt độ và thời gian của hệ phản ứng đã được nghiên cứu.

3/18/2021 5:19:26 PM +00:00

Tổng hợp nano cobalt oxide bằng phương pháp thủy nhiệt và ứng dụng làm cảm biến khí

Trong bài viết này, tổng hợp cobalt oxide dạng cầu rỗng bằng cách nung các khuôn carbon cầu điều chế từ glucose đã được trình bày. Các vật liệu được đặc trưng bằng hiển vi điện tử quét (SEM), nhiễu xạ tia X (XRD), đẳng nhiệt hấp phụ nitrogen.

3/18/2021 5:19:16 PM +00:00

Nghiên cứu xác định salbutamol bằng phương pháp von Ampe xung vi phân sử dụng điện cực biến tính với vật liệu UiO-66/rGO

Nghiên cứu này trình bày kết quả phân tích Salbutamol (SAL) bằng phương pháp von-ampe xung vi phân sử dụng điện cực biến tính với vật liệu khung hữu cơ kim loại UiO-66 (Olso University-66). Kết quả cho thấy điện cực biến tính có thể cải thiện độ nhạy của phương pháp xác định SAL cải thiện tín hiệu điện hóa của sự oxi hóa SAL.

3/18/2021 5:19:10 PM +00:00

Nghiên cứu cấu trúc và liên kết của phức mono-gold-chloride với phối tử carbene, silylene, và germylene

Cấu trúc và năng lượng phân ly liên kết Au-E trong các phức tetrylene (carbene, silylene, germylene) [AuCl-NHEpr] (Au-NHE) (E = C, Si, Ge) sử dụng phương pháp lý thuyết phiếm hàm mật độ tính toán tại mức BP86/def2-SVP và BP86/def2- TZVPP.

3/18/2021 5:19:03 PM +00:00

Nghiên cứu biến tính diatomit phú yên bằng lưỡng oxit sắt mangan, ứng dụng phân hủy methyl orange (MO) trong hệ fenton dị thể

Bài viết trình bày quá trình tổng hợp vật liệu biến tính diatomit Phú Yên bằng lưỡng oxit sắt-mangan (Fe-Mn/D63) sử dụng phương pháp oxi hóa khử KMnO4 và FeSO4 trong môi trường pH bằng 6.

3/18/2021 5:18:44 PM +00:00

Xác định đồng thời axit uric và acetaminophen bằng phương pháp điện hóa sử dụng điện cực biến tính ZIF-67/g-C3N4

Trong bài viết này, vật liệu ZIF-67/g-C3N4 được tổng hợp và được sử dụng để biến tính điện cực than thủy tinh để xác định đồng thời axit uric (URA) và acetaminophen (ACE) với tác nhân tách pick cetyltrimethylammonium bromide (CTAB).

3/18/2021 5:18:36 PM +00:00

Đặc điểm phân bố của Cu, Cr và Cd trong trầm tích vùng Sam Chuồn, đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế

Đặc điểm phân bố của đồng (Cu), crôm (Cr) và cadimi (Cd) trong trầm tích bề mặt vùng Sam – Chuồn thuộc đầm phá Tam Giang – Cầu Hai tỉnh Thừa Thiên Huế đã được tiến hành nghiên cứu. Ba đợt thu mẫu trầm tích bề mặt và mẫu nước tại 9 điểm đã được khảo khảo sát. Hàm lượng Cu, Cr và Cd được phân tích bằng thiết bị Quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS) theo phương pháp chuẩn của Cục bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (USEPA).

3/18/2021 5:18:22 PM +00:00

Nghiên cứu sự hình thành trữ lượng nước dưới đất trong trầm tích đệ tứ đồng bằng ven biển huyện Gio Linh tỉnh Quảng Trị bằng phương pháp mô hình toán

Bằng phương pháp cân bằng kết hợp mô hình toán (Visual Modflow) cùng với các tài liệu, số liệu về địa hình, địa chất, khí tượng thủy văn, mực nước của 55 giếng (đo vào tháng 3/2019) với mực nước quan trắc của 2 lỗ khoan QT3a, QT4 (đo năm 2018).

3/18/2021 5:18:03 PM +00:00

Nghiên cứu thành phần vật chất của đất loại sét yếu hệ tầng phú vang (ambQ2 2-3pv) phân bố ở vùng đồng bằng Quảng Trị - Thừa Thiên Huế

Kết quả nghiên cứu về thành phần vật chất của đất loại sét yếu ambQ2 2-3pv phân bố ở vùng đồng bằng Quảng Trị - Thừa Thiên Huế cho thấy đất có hàm lượng nhóm hạt cát (15,9-73%) và hạt bụi (9,7-52,5%) chiếm ưu thế. Phần khoáng vật phân tán mịn chủ yếu là các khoáng vật sét, phổ biến là Illit (12-31%), Kaolinit (4- 19%) và Clorit (5-8%), phần phân tán thô chủ yếu là Thạch anh (24-61%).

3/18/2021 5:17:48 PM +00:00

Một số kết quả nghiên cứu về đặc điểm sa khoáng titan trong cát ven biển đoạn từ Thuận An huyện Phú Vang đến Vinh Hiền huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Bài viết giới thiệu một số kết quả nghiên cứu về đặc điểm sa khoáng titan trong cát ven biển đoạn từ khu vực Thuận An thuộc huyện Phú Vang đến Vinh Hiền thuộc huyện Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên Huế.

3/18/2021 5:17:34 PM +00:00

Phân hủy quang xúc tác một số phẩm nhuộm trong dung dịch nước sử dụng chất xúc tác (Zn/Co)-zeolite imidazole frameworks

Bài viết trình bày kết quả tổng hợp vật liệu (Zn/Co)-zeolite imidazole frameworks ((Zn/Co)ZIFs) bằng phương pháp dung nhiệt kết hợp với vi sóng và ứng dụng làm chất xúc tác quang trong vùng ánh sáng khả kiến.

3/18/2021 5:17:00 PM +00:00

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu lai CdSe/ZIF-11

Trong nghiên cứu này, sự kết hợp giữa vật liệu nano CdSe với cường độ phát quang cao và vật liệu khung hữu cơ-kim loại ZIF-11 có diện tích bề mặt riêng lớn cho vật liệu lai CdSe/ZIF-11.

3/18/2021 5:16:54 PM +00:00

Nghiên cứu xác định dư lượng một số hóa chất bảo vệ thực vật trên rau xanh bằng phương pháp sắc ký khí ghép nối khối phổ (GC-MS/MS)

Một quy trình phân tích đồng thời dư lượng 10 HCBVTV thế hệ mới bao gồm fenobucarb, acetochlor, pretilachlor, fipronil, trifloxystrobin, fluaziphos-p-butyl, tebuconazole, cypermethrin và difenoconazole đã được nghiên cứu áp dụng.

3/18/2021 5:16:47 PM +00:00

Nghiên cứu xác định đồng thời telmisartan và hydrochlorothiazide trong dược phẩm bằng phương pháp quang phổ đạo hàm

Bài báo này giới thiệu kết quả nghiên cứu xác định đồng thời telmisartan (TEL) và hydrochlorothiazide (HYD) trong dược phẩm bằng phương pháp quang phổ đạo hàm bậc nhất, sử dụng NaOH 0,1 M làm dung môi hòa tan.

3/18/2021 5:16:32 PM +00:00

Effect of flavouring agent on ice cream quality

The aim of this research is to determine compositional, physichal properties and bacteriological quality of flavoured ice cream.

3/18/2021 5:04:22 PM +00:00

Lecture General Chemistry I: Module 7 - Dr. Phan Tại Huân

Lecture General Chemistry I - Module 7: Oxidation-reduction reactions and transformation of chemical energy. After you have studied this module 7, you should be able to: Assign oxidation numbers to elements when they are free, in compounds, or in ions; recognize oxidation–reduction reactions and identify which species are oxidized, reduced, oxidizing agents, and reducing agent; use the terminology of electrochemistry (terms such as “cell,” “electrode,” “cathode,” “anode”);...

3/18/2021 2:01:47 PM +00:00

Lecture General Chemistry I: Module 6 - Dr. Phan Tại Huân

Lecture General Chemistry I - Module 6: Solutions. After you have studied this module 6, you should be able to: Describe the solution; express concentrations of solutions in terms of molality and mole fractions; describe the factors that favor the dissolution process; describe the dissolution of solids in liquids, liquids in liquids, and gases in liquids;...

3/18/2021 2:01:39 PM +00:00

Lecture General Chemistry I: Module 5 - Dr. Phan Tại Huân

Lecture General Chemistry I - Module 5: Chemical kinetics. The following will be discussed in this chapter: Definitions (reaction rate, rate law); factors affecting reaction rate (concentration, temperature effects, activation energy); catalyst (Overview, classification, reaction mechanism, heterogeneous and homogenous catalysts, biocatalysts: enzymes).

3/18/2021 2:01:33 PM +00:00

Lecture General Chemistry I: Module 4 - Dr. Phan Tại Huân

Lecture General Chemistry I - Module 4: Chemical thermodynamics. The following will be discussed in this chapter: Zeroth Law of Thermodynamics; First Law of thermodynamics (state quantities: internal energy, enthalpy, heat capacity and work; heat of combustion, bond energies); Second Law of thermodynamics (state quantities: entropy, free energy; chemical potential, chemical equilibrium).

3/18/2021 2:01:26 PM +00:00