Tài liệu miễn phí Toán học

Download Tài liệu học tập miễn phí Toán học

Xác suất - thống kê và các ứng dụng trong nghiên cứu y học

Xác suất - Thống kê là môn khoa học đo lường sự may rủi về các hiện tượng trong đời sống kinh tế, xã hội, từ đó giúp chúng ta có được quyết định đúng đắn, hợp lý với rủi ro thấp nhất. Bài viết này làm rõ ý nghĩa, tác dụng của môn khoa học Xác suất - Thống kê đối với lĩnh vực y học và đối với giảng dạy sinh viên thuộc khối sức khỏe tại trường đại học.

3/18/2021 7:28:30 PM +00:00

Phương pháp lọc cộng tác sử dụng tối ưu bầy đàn

Bài viết đề xuất một phương pháp để cải thiện hệ thống khuyến nghị truyền thống - lọc cộng tác dựa trên phân cụm cộng tác kết hợp với trọng số cho các người dùng và sản phẩm. Trong phương pháp tư vấn lọc cộng tác truyền thống, kết quả tư vấn được xây dựng chỉ dựa trên độ tương tự các điểm dữ liệu gần nhau nhất để dự đoán các giá trị khuyết trong ma trận đánh giá

3/18/2021 5:54:06 PM +00:00

Về biên khung tốt nhất trong không gian Hilbert

Trong bài viết này, tác giả xây dựng công thức tổng quát cho các biên khung dưới và trên tốt nhất này và đưa ví dụ áp dụng. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

3/18/2021 5:53:46 PM +00:00

Đáp án môn Nguyên lý thống kê

Đáp án môn Nguyên lý thống kê thông tin đến các bạn với 20 bài tập và đáp án trả lời, cụ thể là phân tích hồi quy và tương quan, phân tích dãy số thời gian, bài tập chỉ số.

3/18/2021 5:38:09 PM +00:00

Bài giảng Xác suất thống kê - Bài 8: Tương quan và hồi quy

Bài giảng Xác suất thống kê - Bài 8: Tương quan và hồi quy giúp người học hiểu được hệ số tương quan mẫu; đường hồi quy trung bình tuyến tính thực nghiệm.

3/18/2021 5:38:03 PM +00:00

Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán - Bài 5: Cơ sở lý thuyết mẫu

Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán - Bài 5: Cơ sở lý thuyết mẫu giới thiệu một số khái niệm cơ bản của Thống kê toán học, cụ thể là những vấn đề liên quan đến cặp phạm trù tổng thể và mẫu, đến các khái niệm thống kê, thống kê của đặc trưng mẫu và phân phối xác suất của thống kê đặc trưng mẫu, xem xét cụ thể các khái niệm đó trong một số trường hợp đặc biệt nhưng thường gặp trong thực hành.

3/18/2021 5:37:15 PM +00:00

Đáp án môn Lý thuyết xác suất thống kê

Tài liệu trình bày các đáp án môn Lý thuyết xác suất thống kê: biến cố ngẫu nhiên và xác suất; biến ngẫu nhiên và quy luật phân bố xác suất; một số quy luật phân phối xác suất quan trọng; cơ sở lý thuyết mẫu; ước lượng tham số; kiểm định giả thuyết thông kê; tương quan hồi quy.

3/18/2021 5:36:45 PM +00:00

Bài giảng Bài 3: Một số quy luật phân phối xác suất quan trọng

Bài giảng Bài 3: Một số quy luật phân phối xác suất quan trọng giúp người học nắm được các quy luật phân phối xác suất chủ yếu của biến ngẫu nhiên thường gặp trên thực tế; các quy luật phân phối xác suất và các tham số của chúng là cơ sở đặt nền móng cho phần thống kê toán của môn học.

3/18/2021 5:36:29 PM +00:00

Bài giảng Bài 2: Biến ngẫu nhiên và quy luật phân bố xác suất

Bài giảng Bài 2: Biến ngẫu nhiên và quy luật phân bố xác suất thông qua các công cụ giải tích, bài này giới thiệu với học viên khái niệm về biến ngẫu nhiên, phân loại các biến ngẫu nhiên, các quy luật phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên, các tham số đặc trưng của biến ngẫu nhiên và ý nghĩa của chúng. Hai nội dung quan trọng nhất của chương là quy luật phân phối xác suất và các tham số đặc trưng của một biến ngẫu nhiên.

3/18/2021 5:36:19 PM +00:00

Bài giảng Thống kê mô tả - Chương 5: Dãy số thời gian

Bài giảng Thống kê mô tả - Chương 5: Dãy số thời gian trình bày những vấn đề chung về dãy số thời gian, các đặc trưng mô tả dãy số thời gian, dự báo dãy số thời gian.

3/18/2021 5:35:23 PM +00:00

Bài giảng Toán cho các nhà kinh tế 1 - Bài 6: Hệ phương trình Cramer và các ứng dụng trong phân tích kinh tế

Bài giảng Toán cho các nhà kinh tế 1 - Bài 6: Hệ phương trình Cramer và các ứng dụng trong phân tích kinh tế trình bày hệ phương trình Cramer; phương pháp ma trận; quy tắc Cramer; ứng dụng trong phân tích kinh tế.

3/18/2021 5:35:16 PM +00:00

Bài giảng Toán cho các nhà kinh tế 1 - Bài 5: Phép nhân ma trận và ma trận nghịch đảo

Bài giảng Toán cho các nhà kinh tế 1 - Bài 5: Phép nhân ma trận và ma trận nghịch đảo cung cấp kiến thức phép nhân ma trận với ma trận; ma trận nghịch đảo; ứng dụng của ma trận nghịch đảo.

3/18/2021 5:35:10 PM +00:00

Bài giảng Toán cho các nhà kinh tế 1 - Bài 2: Các mối liên hệ tuyến tính trong không gian vectơ n chiều – cơ sở của không gian Rn

Bài giảng Toán cho các nhà kinh tế 1 - Bài 2: Các mối liên hệ tuyến tính trong không gian vectơ N chiều – cơ sở của không gian Rn trình bày khái niệm tổ hợp tuyến tính và phép biểu diễn tuyến tính; sự phụ thuộc tuyến tính; cơ sở của không gian vectơ n chiều.

3/18/2021 5:35:04 PM +00:00

Bài giảng Lý thuyết thống kê - Bài 7: Chỉ số

Bài giảng Lý thuyết thống kê - Bài 7: Chỉ số giới thiệu về khái niệm, đặc điểm, tác dụng của chỉ số trong phân tích. Bên cạnh đó, nội dung của bài còn đề cập đến phương pháp tính một số loại chỉ số thông dụng và sử dụng phương pháp chỉ số để phân tích sự biến động của hiện tượng theo sự ảnh hưởng của các nhân tố. Sinh viên cần hiểu rõ được đặc trưng của phương pháp chỉ số cũng như mục đích sử dụng phương pháp chỉ số để phân tích cho hiện tượng nào, trong các điều kiện về thời gian hay không gian để vận dụng cho phù hợp.

3/18/2021 5:31:58 PM +00:00

Bài giảng Lý thuyết thống kê - Bài 2: Quá trình nghiên cứu thống kê

Bài giảng Lý thuyết thống kê - Bài 2: Quá trình nghiên cứu thống kê trình bày các giai đoạn cơ bản của quá trình nghiên cứu thống kê, đi sâu vào giai đoạn điều tra thống kê. Theo đó, điều tra thống kê sẽ được xem xét trên các nội dung cụ thể như khái niệm, yêu cầu của điều tra; các loại điều tra thống kê, các hình thức tổ chức và phương pháp điều tra thống kê; phương án điều tra và sai số trong điều tra.

3/18/2021 5:31:51 PM +00:00

Bài giảng Bài 6: Phương sai số thay đổi

Bài giảng Bài 6: Phương sai số thay đổi tìm hiểu hiện tượng phương sai số thay đổi; hậu của của phương sai số thay đổi; phát hiện phương sai số thay đổi; các biện pháp khắc phục phương sai số thay đổi. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức.

3/18/2021 5:28:49 PM +00:00

Tổng quan nghiên cứu về trí tưởng tượng không gian trong dạy học hình học ở trường trung học phổ thông

Bài viết nghiên cứu tổng quan về các công trình của các nhà giáo dục toán, liên quan tới việc bồi dưỡng trí tưởng tượng không gian cho học sinh trong dạy học toán nói chung, dạy học hình học nói riêng.

3/18/2021 5:23:37 PM +00:00

Sử dụng Maple đưa dạng toàn phương không suy biến trên trường hữu hạn về dạng chính tắc

Bài viết đưa ra các đoạn lệnh lập trình để đưa một dạng toàn phương không suy biến trên trường hữu hạn Fq về dạng chính tắc, đồng thời chỉ ra ma trận chuyển cơ sở để thu được dạng chính tắc đó.

3/18/2021 5:21:37 PM +00:00

Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê kế toán: Bài 4 - ThS. Nguyễn Thị Xuân Mai

Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê kế toán - Bài 4: Kiểm định giả thuyết thống kê trình bày một số vấn đề chung về kiểm định giả thiết; kiểm định giả thiết về giá trị trung bình; kiểm định giả thiết về tỷ lệ.

3/18/2021 4:39:59 PM +00:00

Bài giảng Giải tích: Bài 2 - ThS. Nguyễn Hải Sơn

Bài giảng Giải tích - Bài 2: Tích phân bội ba trình bày khái niệm tích phân bội ba và các ứng dụng của nó, thấy được tích phân bội ba là sự phát triển tự nhiên của tích phân kép; các kĩ thuật tính tích phân bội ba và làm được các bài tập liên quan đến tích phân bội ba.

3/18/2021 4:39:52 PM +00:00

Bài giảng Toán cao cấp - Bài 5: Phương trình vi phân

Sau khi học tập Bài giảng Toán cao cấp - Bài 5: Phương trình vi phân người học sẽ nắm được khái niệm phương trình vi phân; làm được bài tập về phương trình vi phân.

3/18/2021 4:39:45 PM +00:00

Bài giảng Toán cao cấp - Bài 2: Đạo hàm và vi phân

Bài giảng Toán cao cấp - Bài 2: Đạo hàm và vi phân được biên soạn với các kiến thức khái niệm đạo hàm, vi phân của hàm số; các bài tập về đạo hàm, vi phân; vận dụng linh hoạt các định lý, khai triển và các quy tắc trong giải bài tập; tính chất, dáng điệu của các hàm cơ bản; ý nghĩa hình học cũng như ý nghĩa thực tiễn của đạo hàm và vi phân.

3/18/2021 4:39:38 PM +00:00

Bài giảng Toán cao cấp - Bài 1: Hàm số, giới hạn và liên tục

Bài giảng Toán cao cấp - Bài 1: Hàm số, giới hạn và liên tục giúp người học hiểu được khái niệm hàm số, giới hạn, sự liên tục; giải được các bài tập về hàm số, giới hạn, tính liên tục; áp dụng phần mềm toán để tính toán với hàm số, giới hạn.

3/18/2021 4:39:31 PM +00:00

Bài giảng Toán cao cấp: Bài 5 - PGS. TS. Bùi Minh Trí

Bài giảng Toán cao cấp - Bài 5: Phương trình vi phân giới thiệu với các bạn các khái niệm cơ bản về phương trình vi phân nói chung và một số vấn đề cơ bản như biểu diễn nghiệm, phương pháp giải một số loại phương trình vi phân cấp một, cấp hai đặc biệt.

3/18/2021 4:39:25 PM +00:00

Bài giảng Toán cao cấp - Bài 3: Hệ phương trình đại số tuyến tính

Bài giảng Toán cao cấp - Bài 3: Hệ phương trình đại số tuyến tính trình bày khái niệm về các loại hệ phương trình đại số tuyến tính; phương pháp giải hệ phương trình có số phương trình và số ẩn bằng nhau theo phương pháp Cramer và phương pháp Gauss; giải hệ phương trình đại số tuyến tính tổng quát; hệ phương trình thuần nhất.

3/18/2021 4:39:19 PM +00:00

Bài giảng Toán cao cấp - Bài 2: Ma trận và định thức

Bài giảng Toán cao cấp - Bài 2: Ma trận và định thức được biên soạn với các kiến thức khái niệm về ma trận, các phép toán về ma trận; khái niệm về hạng của ma trận và số dạng độc lập tuyến tính; biết cách tìm hạng của ma trận; định thức, các tính chất và cách tính định thức; các bài toán về định thức và ma trận, theo cách tự luận và theo trắc nghiệm.

3/18/2021 4:39:12 PM +00:00

Bài giảng Toán cao cấp: Bài 5 - Nguyễn Hải Sơn

Bài giảng Toán cao cấp - Bài 5: Phương trình vi phân cung cấp khái niệm phương trình vi phân (ptvp), cấp của phương trình, nghiệm của phương trình; các khái niệm nghiệm tổng quát, nghiệm riêng, tích phân tổng quát, tích phân riêng, bài toán cauchy của ptvp cấp 1 và cấp 2; cách giải một số phương trình vi phân cấp 1 và cấp 2.

3/18/2021 4:39:06 PM +00:00

Bài giảng Toán cao cấp: Bài 4 - Nguyễn Hải Sơn

Bài giảng Toán cao cấp - Bài 4: Hàm nhiều biến trình bày khái niệm hàm số nhiều biến số, giới hạn và sự liên tục của hàm số nhiều biến số; đạo hàm riêng, vi phân riêng, vi phân toàn phần; cực trị của hàm số - cực trị có điều kiện.

3/18/2021 4:38:59 PM +00:00

Bài giảng Toán cao cấp: Bài 3 - Nguyễn Hải Sơn

Bài giảng Toán cao cấp - Bài 3: Phép tính tích phân trình bày nguyên hàm của một hàm số, tích phân bất định, tính chất, các công thức cơ bản, các phương pháp tính tích phân bất định; tích phân bất định của hàm hữu tỉ, hàm lượng giác, hàm vô tỉ; phân xác định, tính chất, mối liên hệ với nguyên hàm, các phương pháp tính tích phân xác định, ứng dụng của tích phân xác định; tích phân suy rộng.

3/18/2021 4:38:52 PM +00:00

Bài giảng Toán cao cấp: Bài 2 - Nguyễn Hải Sơn

Bài giảng Toán cao cấp - Bài 2: Đạo hàm - vi phân với các nội dung về đạo hàm, đạo hàm cấp cao, bảng đạo hàm các hàm số sơ cấp cơ bản, các phép toán về đạo hàm, đạo hàm hàm hợp; vi phân, vi phân cấp cao, các phép toán về vi phân, vi phân hàm hợp; công thức taylo, quy tắc L’Hospitan; ứng dụng tính giới hạn và khảo sát hàm số.

3/18/2021 4:38:46 PM +00:00