Tài liệu miễn phí Du lịch

Download Tài liệu học tập miễn phí Du lịch

Bài giảng Nghiệp vụ lễ tân: Chương 5 - ThS. Trần Đình Thắng

Bài giảng Nghiệp vụ lễ tân: Chương 5 cung cấp cho người học các kiến thức: Dịch vụ bưu điện, Dịch vụ báo thức, Dịch vụ nhắn tin, Bảo quản chìa khóa phòng, Dịch vụ ăn uống, Dịch vụ bảo quản hành lý và tài sản của khách, Các dịch vụ khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/20/2020 5:15:25 AM +00:00

Bài giảng Nghiệp vụ lễ tân: Chương 4 - ThS. Trần Đình Thắng

Chương 4 giúp người học hiểu về Dịch vụ đăng ký và nhận phòng cho khách. Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Chuẩn bị đón khách, Quy trình làm thủ tục nhận phòng, Thủ tục đăng ký phòng cho các đối tượng khách, Phục vụ hành lý cho khách.

5/20/2020 5:15:18 AM +00:00

Bài giảng Nghiệp vụ lễ tân: Chương 3 - ThS. Trần Đình Thắng

Chương 3 trình bày về Nhận và xử lý các yêu cầu đặt giữ phòng. Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Khái niệm và lợi ích của đặt phòng, Cách thức và nguồn đặt phòng, Các hình thức đặt phòng, Các loại phòng và mức giá phòng, Quy trình nhận đặt phòng, Tình huống nhận đặt phòng, Sửa đổi và hủy đặt phòng,...

5/20/2020 5:15:11 AM +00:00

Bài giảng Nghiệp vụ lễ tân: Chương 2 - ThS. Trần Đình Thắng

Bài giảng Nghiệp vụ lễ tân: Chương 2 cung cấp cho người học các kiến thức: Chuẩn bị nhận ca làm việc, Bài trí và sắp xếp nơi làm việc, Các thuật ngữ chuyên dùng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

5/20/2020 5:15:05 AM +00:00

Bài giảng Nghiệp vụ lễ tân: Chương 1 - ThS. Trần Đình Thắng

Sau khi hoàn tất chương 1 này, sinh viên sẽ có thể: Hiểu được một cách khái quát về hoạt động kinh doanh lưu trú cũng như cơ cấu hoạt động của một khách sạn; Hình dung sơ lược về Bộ phận Lễ tân; Nắm rõ các tiêu chuẩn nhân sự của bộ phận.

5/20/2020 5:14:58 AM +00:00

Bài giảng Nghiệp vụ lễ tân: Chương 9 - ThS. Trần Đình Thắng

Chương 9 nhóm kỹ năng chung trong nghiệp vụ lễ tân. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Chuẩn bị làm việc, Tiếp nhận và xử lý phàn nàn, Kết thúc ca làm việc, Xử lý các giao dịch tài chính, Xúc tiến quảng bá và bán các sản phẩm và dịch vụ, Duy trì hồ sơ tài liệu và các hệ thống khôi phục thông tin,...

5/20/2020 5:13:22 AM +00:00

Bài giảng Nghiệp vụ lễ tân: Chương 8 - ThS. Trần Đình Thắng

Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Sử dụng điện thoại tại nơi làm việc, Làm việc hiệu quả trong nhóm, Hoàn thành các nhiệm vụ hành chính thường ngày, Sử dụng tiếng Anh ở cấp độ giao tiếp cơ bản, Duy trì kiến thức ngành nghề, Thực hiện sơ cứu cơ bản,....

5/20/2020 5:13:15 AM +00:00

Bài giảng Nghiệp vụ lễ tân: Chương 7 - ThS. Trần Đình Thắng

Chương 7 giúp người học hiểu về Kiểm toán đêm. Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Công việc kiểm toán đêm, Nhiệm vụ của nhân viên kiểm toán đêm, Công việc kiểm toán đêm trên hệ thống quản lý khách sạn, Báo cáo hoạt động của bộ phận Lễ tân.

5/20/2020 5:13:09 AM +00:00

Bài giảng Nghiệp vụ lễ tân: Chương 6 - ThS. Trần Đình Thắng

Chương 6 trình bày về Dịch vụ trả phòng. Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Hệ thống lập hóa đơn cho khách, Phương thức thanh toán, Chuẩn bị trước khi làm thủ tục trả phòng, Quy trình làm thủ tục trả phòng, Một số tình huống thường gặp, Bàn giao ca lễ tân.

5/20/2020 5:13:03 AM +00:00

Hệ thống di tích thờ Ngô Quyền tại Hải Phòng với hoạt động thực hành nghiệp vụ hướng dẫn của khoa du lịch

Việc khai thác hệ thống di tích thờ Ngô Quyền tại Hải Phòng phục vụ hoạt động thực hành nghiệp vụ hướng dẫn là rất cần thiết. Qua đó tôn vinh những di sản văn hóa quý báu của địa phương, là tư liệu để sinh viên tìm hiểu, nghiên cứu cũng như giới thiệu về thời kỳ lịch sử Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng tới du khách, giúp giáo dục thế hệ trẻ truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc.

5/20/2020 4:06:03 AM +00:00

Floating market tourism in Can Tho city: Current status and development solutions

This paper also proposes some solutions to improve quality floating market tourism and increase tourists' satisfaction level to floating markets in Can Tho city.

5/20/2020 4:05:32 AM +00:00

Nghiên cứu hoạt động phát triển nguồn nhân lực du lịch của các tỉnh trung du, miền núi Bắc Bộ

Bài viết đánh giá thực trạng nguồn nhân lực du lịch, phân tích và đánh giá các hoạt động phát triển nguồn nhân lực du lịch của vùng TDMNBB giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2018 và đề xuất những gợi ý phát triển nguồn nhân lực du lịch của các tỉnh vùng TDMNBB giai đoạn 2020 - 2025.

5/20/2020 3:46:54 AM +00:00

Phân tích tác động không gian của ngành du lịch đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam

Dựa trên việc nghiên cứu đặc điểm không gian của ngành du lịch Việt Nam giai đoạn 2007 - 2018, nhóm tác giả xây dựng mô hình dữ liệu bảng không gian để phân tích tác động không gian của ngành du lịch đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam.

5/20/2020 3:46:48 AM +00:00

Nguồn nhân lực cho việc phát triển du lịch tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Việc phân tích hiện trạng nguồn nhân lực trong phát triển du lịch nơi đây cho thấy những hạn chế về số lượng, năng lực, trình độ chuyên môn, trình độ quản lí cũng như những hạn chế trong công tác đào tạo.

5/19/2020 6:41:24 PM +00:00

Nghiên cứu các yếu tố thu hút đầu tư du lịch trên địa bàn Tây Nguyên – kinh nghiệm thực tiễn từ tỉnh Lâm Đồng

Nghiên cứu các yếu tố tạo ra sản phẩm du lịch hấp dẫn nhằm thu hút các nhà đầu tư là một công việc thiết thực và có ý nghĩa to lớn. Thực trạng của sự phát triển du lịch ở tỉnh Lâm Đồng và các tỉnh Tây Nguyên trong những năm gần đây cho thấy rằng chúng ta chưa định nghĩa một cách rõ ràng vai trò của các yếu tố tạo ra sản phẩm du lịch hấp dẫn; chưa có sự kết hợp giữa các yếu tố với nhau.

5/19/2020 6:38:32 PM +00:00

Tìm hiểu về nghề hướng dẫn viên du lịch

Du lịch đang trở thành một trong những ngành công nghiệp mũi nhọn không chỉ của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng mà của Việt Nam nói chung. Với một hệ thống di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh thiên nhiên phong phú và đa dạng, Việt Nam trở thành điểm đến tham quan không chỉ của khách du lịch quốc tế mà còn là của du khách nội địa tạo nên một nguồn thu không nhỏ và các dịch vụ đi kèm theo với nó.

5/19/2020 6:38:14 PM +00:00

Giải pháp phát triển loại hình du lịch Homestay tại cụm cù lao An Bình – Vĩnh Long

Trong thời gian vừa qua, ngành du lịch Vĩnh Long đã đạt được những thành tựu rất quan trọng, đặc biệt là sự phát triển của loại hình du lịch ở nhà dân (Homestay) tại cụm cù lao An Bình đã mang lại rất nhiều lợi ích cho người dân địa phương và làm phong phú thêm sản phẩm du lịch của tỉnh.

5/19/2020 6:36:10 PM +00:00

Phát triển thương hiệu du lịch biển Cửa Lò

Bài viết này phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh, phát triển thương hiệu biển Cửa Lò, từ đó đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện chiến lược phát triển thương hiệu du lịch biển Cửa Lò.

5/5/2020 12:48:57 AM +00:00

Halal-friendly tourism and factors influencing halal tourism

This study aims to depict the halal tourism concept, its business process, and investigate dilemmas faced by tourism industry and proposes strategies to resolve the constraints based on the best practice from the tourism business operators. In addition, this study tries to investigate the influence of various factors on halal tourism.

5/4/2020 11:22:07 PM +00:00

Cách mạng công nghiệp 4.0 để phát triển du lịch hướng tới xây dựng thành phố thông minh tại Việt Nam

Cách mạng công nghiệp 4.0 có sự tác động mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực du lịch. Các nước trên thế giới đã và đang đón đầu xu thế ứng dụng công nghệ 4.0 để xây dựng nền tảng du lịch số (không gian số, tài nguyên số) từ đó tiến tới phát triển trở thành một hệ thống du lịch thông minh. Trong bài tham luận này, sẽ trình bày một số giải pháp và cách tiếp cận, ứng dụng thành tựu cách mạng công nghiệp 4.0 để phát triển du lịch hướng tới xây dựng thành phố thông minh tại Việt Nam.

5/4/2020 10:50:11 PM +00:00

Bài giảng Đào tạo kỹ năng buồng khách sạn

Bài giảng Đào tạo kỹ năng buồng khách sạn trình bày yêu cầu và tiêu chuẩn của khách sạn; quy trình làm buồng khách; thực hiện các bước trong quy trình. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết kiến thức.

5/4/2020 10:38:47 PM +00:00

Vài điểm du lịch tâm linh Bạc Liêu

Du lịch tâm linh khai thác những yếu tố văn hóa tâm linh trong quá trình diễn ra các hoạt động du lịch, dựa vào những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể gắn với lịch sử hình thành nhận thức của con người về thế giới, những giá trị về đức tin, tôn giáo, tín ngưỡng và những giá trị tinh thần đặc biệt khác. Tài liệu sẽ thông tin đến quý độc giả một số điểm du lịch tâm linh ở Bạc Liêu.

5/4/2020 10:35:11 PM +00:00

Stonehenge – Bí ẩn lâu đời thách thức các nhà khoa học

Tài liệu giới thiệu về stonehenge; các giai đoạn hình thành stonehenge; giả thuyết về bẫy thú; giả thuyết về người ngoài hành tinh; giả thuyết về nơi chữa bệnh; giả thuyết về khu vực quan sát thiên văn học; giả thuyết về nơi tập trung.

5/4/2020 8:33:14 PM +00:00

Khám phá hang đá Long Môn nổi tiếng tại Trung Quốc

Tài liệu trình bày tổng quan về hang đá Long Môn; lịch sử hình thành; các điểm tham quan nổi tiếng tại hang đá Long Môn; nền phật giáo cổ xưa tại Long Môn thạch động; nền phật giáo cổ xưa tại Long Môn thạch động.

5/4/2020 6:49:56 PM +00:00

Phát triển du lịch bền vững thành phố Cần Thơ đến năm 2020

Với quan điểm phát triển du lịch bền vững gắn với bảo tồn tính đa dạng về thiên nhiên, văn hóa và xã hội, để Cần Thơ thực sự là “Điểm đến du lịch lý tưởng - an toàn - thân thiện”, nơi hội tụ của “Văn minh sông nước Mekong” thì những chiến lược và giải pháp mà ngành du lịch Thành phố Cần Thơ cần quan tâm là xây dựng chiến lược: phát triển sản phẩm; bảo vệ tài nguyên môi trường; thu hút và tận dụng đầu tư; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; quảng bá du lịch; hoàn thiện bộ máy quản lý Nhà nước trong lĩnh vực du lịch. Các giải pháp được đề xuất gồm: quy hoạch các khu du lịch, các tuyến du lịch trọng điểm; đầu tư cơ sở hạ tầng, giao thông công cộng, cơ sở vật chất; xây dựng các loại hình sản phẩm du lịch độc đáo, đa dạng, hấp dẫn; tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến du lịch trong khu vực và quốc tế; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chuyên nghiệp; bảo vệ tài nguyên, môi trường du lịch; nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về du lịch.

5/4/2020 5:07:21 PM +00:00

Phân tích hoạt động marketing du lịch cộng đồng tại Cồn Sơn thành phố Cần Thơ

Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu phân tích thực trạng marketing du lịch tại Cồn Sơn, thành phố Cần Thơ thông qua khai thác làm rõ vai trò của các hoạt động marketing du lịch của các tác nhân tham gia kinh doanh cũng như quản lý du lịch tại Cồn Sơn. Cụ thể hơn, phương pháp khảo sát thực địa tại Cồn Sơn với sự tham gia của khách tham quan và hộ kinh doanh du lịch cộng đồng được thực hiện.

5/4/2020 5:06:26 PM +00:00

Phát triển loại hình du lịch homestay tại thành phố Cần Thơ

Du lịch homestay hiện đang là một trong những loại hình du lịch được yêu thích, thu hút nhiều khách du lịch tại thành phố Cần Thơ nói riêng và vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Bởi vì đây là một loại hình du lịch có trách nhiệm, hỗ trợ cho các mục tiêu bảo tồn môi trường tự nhiên, các giá trị văn hóa bản địa, phát triển cộng đồng, đồng thời đem lại những lợi ích kinh tế góp phần tích cực vào sự phát triển du lịch và phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, hiện nay tại Thành phố Cần Thơ, loại hình du lịch homestay vẫn chưa được khai thác hết tiềm năng và thế mạnh vốn có.

5/4/2020 5:06:15 PM +00:00

Sự cần thiết nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch tại thành phố Cần Thơ

Mục tiêu của khảo sát nhằm đánh giá hiện trạng nguồn nhân lực du lịch của TPCT. Từ đó đề xuất một số giải pháp cho việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển du lịch của TPCT. Kết quả khảo sát cho thấy nhân lực du lịch của TPCT có gia tăng cả về số lượng và chất lượng. Tuy nhiên số lao động chưa qua đào tạo nghiệp vụ còn cao, trình độ nghiệp vụ sơ cấp chiếm số lượng lớn, trình độ ngoại ngữ còn thấp. Đây là trở ngại lớn cho sự phát triển của ngành du lịch, nhất là liên kết để phát triển du lịch quốc tế. Do đó rất cần thiết có các giải pháp phát triển nguồn nhân lực du lịch của thành phố.

5/4/2020 5:05:56 PM +00:00

Phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng tại huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm khảo sát sản phẩm du lịch và đề xuất một số giải pháp cho phát triển du lịch cộng đồng tại huyện Phong Điền, Thành phố Cần Thơ. Kết hợp các phương pháp nghiên cứu lí thuyết và thực tế để đánh giá tổng quan các sản phẩm du lịch (SPDL) hiện có trên địa bàn huyện Phong Điền, thành phố (TP) Cần Thơ. Từ kết quả khảo sát, một số giải pháp được đề xuất nhằm tạo ra SPDL đặc trưng và góp phần quảng bá hoạt động du lịch cộng đồng (DLCĐ) tại địa phương. Việc phát triển các sản phẩm DLCĐ đặc trưng của huyện Phong Điền không chỉ giúp du lịch địa phương thu hút du khách mà còn hỗ trợ người dân khai thác tốt hơn các tiềm năng du lịch và thúc đẩy du lịch địa phương phát triển theo hướng bền vững.

5/4/2020 5:05:32 PM +00:00

Đánh giá năng lực cạnh tranh của ngành du lịch thành phố Cần Thơ

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh ngành du lịch, qua đó đề xuất giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho sự phát triển ngành du lịch tại thành phố Cần Thơ. Số liệu trong nghiên cứu được thu thập các tài liệu tham khảo và phỏng vấn chuyên gia. phương pháp Thống kê mô tả; phương pháp diễn dịch – quy nạp và ma trận hình ảnh cạnh tranh được sử dụng.

5/4/2020 5:05:07 PM +00:00