Tài liệu miễn phí Kỹ thuật lập trình

Download Tài liệu học tập miễn phí Kỹ thuật lập trình

Giáo trình Lập trình ứng dụng: Phần 2 - CĐ Kỹ Thuật Cao Thắng

(NB) Giáo trình Lập trình ứng dụng: Phần 2 thông tin đến các bạn về hàm và con trỏ hàm, xây dựng giao diện ứng dụng bằng visual C sharp. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của giáo trình.

5/20/2020 5:44:01 AM +00:00

Giáo trình Lập trình ứng dụng: Phần 1 - CĐ Kỹ Thuật Cao Thắng

(NB) Giáo trình Lập trình ứng dụng được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung gồm 2 phần lớn, phần 1 là giới thiệu ngôn ngữ lập trình (programming language), ngôn ngữ lập trình C, cấu trúc điều kiện, mảng và con trỏ. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/20/2020 5:43:55 AM +00:00

Đề thi kết thúc môn học kỳ học phần Trí tuệ nhân tạo (Đề số 4)

Đề thi kết thúc môn học kỳ học phần Trí tuệ nhân tạo (Đề số 4) được biên soạn bởi trường Đại học Sài gòn bao gồm 4 câu hỏi. Mời các bạn cùng tham khảo đề thi để nắm chi tiết nội dung các bài tập.

5/20/2020 5:16:25 AM +00:00

Đề thi kết thúc môn học kỳ học phần Trí tuệ nhân tạo (Đề số 3)

Mời các bạn cùng tham khảo đề thi kết thúc môn học kỳ học phần Trí tuệ nhân tạo (Đề số 3) để có thêm tư liệu hỗ trợ việc ôn luyện, củng cố kiến thức để giải các bài tập cơ sở trí tuệ nhân tạo.

5/20/2020 5:16:19 AM +00:00

Đề thi kết thúc môn học kỳ học phần Trí tuệ nhân tạo (Đề số 2)

Đề thi kết thúc môn học kỳ học phần Trí tuệ nhân tạo được biên soạn bởi trường Đại học Sài gòn bao gồm 4 câu hỏi giúp các sinh viên có thêm tư liệu củng cố kiến thức, chuẩn bị chu đáo cho kì thi sắp diễn ra.

5/20/2020 5:16:13 AM +00:00

Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin: Phân 2 - ĐH Phạm Văn Đồng

(NB) Tiếp nội dung phần 1 Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin: Phân 2 cung cấp các nội dung chính như: Mô hình quan niệm của hệ thống thông tin, mô hình tổ chức của hệ thống thông tin, mức vật lý của hệ thống thông tin.

5/20/2020 5:06:08 AM +00:00

Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin: Phân 1 - ĐH Phạm Văn Đồng

(NB) Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin: Phân 1 cung cấp những thông tin như tổng quan về phân tích thiết kế hệ thống thông tin, nghiên cứu hiện trạng và mô hình tiến trình nghiệp vụ của hệ thống thông tin.

5/20/2020 5:05:58 AM +00:00

Bài giảng Điều khiển lập trình cơ bản - ĐH Phạm Văn Đồng

Nhằm đáp ứng cho việc giảng dạy môn Điều khiển lập trình (PLC) bậc Cao Đẳng, tác giả đã biên soạn bài giảng này nhằm làm tài liệu học tập cho các lớp chuyên ngành Kỹ thuật Điện- Điện tử tại Đại học Phạm Văn Đồng. Tài liệu gồm 5 chương, trình bày các kiến thức cơ bản về Điều khiển lập trình trên bộ điều khiển PLC S7-200 của hãng Siemens.

5/20/2020 5:05:44 AM +00:00

Bài giảng Công nghệ phần mềm: Phần 2 - ĐH Phạm Văn Đồng

(NB) Tiếp nội dung phần 1 Bài giảng Công nghệ phần mềm: Phần 2 cung cấp các nội dung chính như: Thiết kế phần mềm, cài đặt, kiểm thử và bảo trì phần mềm. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của bài giảng.

5/20/2020 5:05:30 AM +00:00

Bài giảng Công nghệ phần mềm: Phần 1 - ĐH Phạm Văn Đồng

(NB) Bài giảng Công nghệ phần mềm: Phần 1 cung cấp những thông tin như tổng quan về phần mềm và các lớp phần mềm, kiến trúc các thành phần của phần mềm, công nghệ phần mềm, vòng đời phát triển phần mềm, xác định yêu cầu, phân tích và đặc tả yêu cầu.

5/20/2020 5:05:21 AM +00:00

Bài giảng Giải tích mạch và mô phỏng trên máy tính: Phần 1 - ĐH Phạm Văn Đồng

(NB) Bài giảng Giải tích mạch và mô phỏng trên máy tính: Phần 1 gồm có 3 chương cung cấp kiến thức về Chương 1: Các khái niệm cơ bản, Chương 2: Tính toán trên các mảng số, Chương 3: Nhập - xuất dữ liệu trong MATLAB.

5/20/2020 4:59:04 AM +00:00

Bài giảng Lập trình C#: Phần 2 - ĐH Phạm Văn Đồng

(NB) Bài giảng Lập trình C#: Phần 2 được biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về Quản lý dữ liệu với Microsoft SQL Serve, Truy cập cơ sở dữ liệu với ADO.NET, Report và đóng gói ứng dụng.

5/20/2020 4:57:18 AM +00:00

Bài giảng Lập trình C#: Phần 1 - ĐH Phạm Văn Đồng

(NB) Với 3 chương đầu tiên Bài giảng Lập trình C#: Phần 1 trình bày nội dung Giới thiệu Microsoft .NET, cơ sở của ngôn ngữ C#, Hướng đối tượng trong C#, Ứng dụng Windows trong C#. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của bài giảng.

5/20/2020 4:57:09 AM +00:00

Xây dựng chương trình tính toán điểm bẻ lái chuyển hướng khi có ảnh hưởng của dòng chảy

Bài báo tập trung nghiên cứu phương pháp xác định vị trí điểm bẻ lái khi chuyển hướng tàu trong luồng lạch hẹp có ảnh hưởng của dòng chảy, từ đó xây dựng chương trình tính toán tọa độ điểm bẻ lái chuyển hướng nhằm hỗ trợ SQTC điều động tàu một cách an toàn và hiệu quả.

5/20/2020 4:02:18 AM +00:00

Xây dựng website cảnh báo sớm tai biến trượt lở dọc các tuyến giao thông trọng điểm miền núi tỉnh Quảng Nam

Nghiên cứu này sử dụng công nghệ thông tin và kết quả mô hình phân vùng nguy cơ trượt lở xây dựng website “quangnam.truotlo.com” nhằm đưa ra các thông tin cảnh báo sớm đến các cấp chính quyền và người dân để có biện pháp ứng phó kịp thời với tai biến trượt lở. Website được xây dựng dưới sự hỗ trợ của các ngôn ngữ lập trình. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

5/20/2020 3:09:10 AM +00:00

Solving a multi-objective location routing problem for infectious waste disposal using hybrid goal programming and hybrid genetic algorithm

This facility location problem for infectious waste disposal is complicated, and it cannot be addressed using any standalone technique. Based on a case study, 107 hospitals and 6 candidate municipalities in UpperNortheastern Thailand, we considered criteria such as infrastructure, geology and social & environmental criteria, evaluating global priority weights using the fuzzy analytical hierarchy process (Fuzzy AHP).

5/20/2020 2:58:08 AM +00:00

A novel robust chance constrained possibilistic programming model for disaster relief logistics under uncertainty

In this paper, a novel multi-objective robust possibilistic programming model is proposed, which simultaneously considers maximizing the distributive justice in relief distribution, minimizing the risk of relief distribution, and minimizing the total logistics costs.

5/20/2020 2:53:18 AM +00:00

A hybrid algorithm for unrelated parallel machines scheduling

In this paper, a new hybrid algorithm based on multi-objective genetic algorithm (MOGA) using simulated annealing (SA) is proposed for scheduling unrelated parallel machines with sequencedependent setup times, varying due dates, ready times and precedence relations among jobs.

5/20/2020 2:53:06 AM +00:00

Clustering fuzzy objects using ant colony optimization

This paper deals with the problem of grouping a set of objects into clusters. The objective is to minimize the sum of squared distances between objects and centroids. This problem is important because of its applications in different areas. In prior literature on this problem, attributes of objects have often been assumed to be crisp numbers.

5/20/2020 2:48:29 AM +00:00

Solving an aggregate production planning problem by using multi-objective genetic algorithm (MOGA) approach

The proposed approach attempts to minimize total costs with reference to inventory levels, labor levels, overtime, subcontracting and backordering levels, and labor, machine and warehouse capacity. Here several genetic algorithm parameters are considered for solving NP-hard problem (APP problem) and their relative comparisons are focused to choose the most auspicious combination for solving multiple objective problems.

5/20/2020 2:48:17 AM +00:00

Comparative performance of an elitist teaching-learning-based optimization algorithm for solving unconstrained optimization problems

The proposed algorithm is tested on 76 unconstrained benchmark functions with different characteristics and the performance of the algorithm is compared with that of other well known optimization algorithms. A statistical test is also performed to investigate the results obtained using different algorithms. The results have proved the effectiveness of the proposed elitist TLBO algorithm.

5/20/2020 2:48:06 AM +00:00

Giải đề thi trí tuệ nhân tạo

Nội dung của tài liệu trình bày một số bài tập như: tải dữ liệu vào bộ nhớ; hiển thị mô hình dưới dạng cây nhị phân nhị biến; duyệt cấu trúc cây nhị phân nhị biến; cài đặt hệ thống nhận dạng dưới cấu trúc cây nhị phân nhị biến. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để có thêm tư liệu phục vụ quá trình ôn luyện, chuẩn bị chu đáo cho các kì thi sắp đến.

5/20/2020 2:34:23 AM +00:00

Đề thi kết thúc môn Lập trình hướng đối tượng (Đề số 01)

Đề thi kết thúc môn Lập trình hướng đối tượng (Đề số 01) được biên soạn bởi trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Tp Hồ Chí Minh giúp các sinh viên có thêm tư liệu luyện kiến thức, chuẩn bị tốt cho bài thi kết thúc môn. Mời các bạn cùng tham khảo đề thi để nắm chi tiết nội dung.

5/20/2020 1:52:06 AM +00:00

Giáo trình Lý thuyết ngôn ngữ hình thức và otomat: Phần 2

Giáo trình trình bày về văn phạm hình thức và các otomat là những công cụ sinh ngôn ngữ, đồng thời đề cập đến các tính chất của ngôn ngữ chính quy và ngôn ngữ phi ngữ cảnh. Đây là tài liệu tham khảo, học tập cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh các chuyên ngành Toán - Tin học, Công nghệ thông tin, Tin học và những ai quan tâm về văn phạm, ngôn ngữ hình thức và otomat.

5/19/2020 10:56:43 PM +00:00

Giáo trình Lý thuyết ngôn ngữ hình thức và otomat: Phần 1

Lý thuyết ngôn ngữ hình thức và otomat đóng một vai trò rất quan trọng trong các cơ sở toán học của tin học. Ngôn ngữ hình thức được sử dụng trong việc xây dựng các ngôn ngữ lập trình, lý thuyết về các chương trình dịch. Mời các bạn cùng tìm hiểu vấn đề này qua phần 1 cuốn sách.

5/19/2020 10:56:36 PM +00:00

Bài tập Cơ sở Trí tuệ nhân tạo - Chương 1: Các phương pháp tìm kiếm

Bài tập Cơ sở Trí tuệ nhân tạo - Chương 1: Các phương pháp tìm kiếm với nội dung như nguyên lý Heuristic; nguyên lý thứ tự; bài toán gia công trên hai máy và thuật toán Johnson; thuật giải tô màu; thuật toán Vương Hạo và thuật toán Robinsơn...

5/19/2020 10:24:31 PM +00:00

Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C/C++: Phần 2

Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C/C++: Phần 2 gồm có 4 chương với những nội dung chính sau: Dữ liệu kiểu cấu trúc và hợp; đồ họa và âm thanh; lớp và đối tượng; hàm bạn, định nghĩa phép toán cho lớp. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/19/2020 9:06:16 PM +00:00

Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C/C++: Phần 1

Nội dung tập bài giảng này gồm 8 chương. Phần 1 gồm các chương từ 1 đến 4 trình bày các nội dung về: Các khái niệm cơ bản của c++; kiểu dữ liệu, biểu thức và câu lệnh; cấu trúc điều khiển và dữ liệu kiểu mảng; hàm và chương trình. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/19/2020 9:06:09 PM +00:00

Xây dựng chương trình tiên tiến chuyên ngành khoa học máy tính tại trường Đại học Vinh

Bài viết giới thiệu các chương trình tiên tiến tại một số trường đại học Việt Nam và Trường Đại học bang Arizona (Hoa Kì). Bài viết cũng đề cập đến mục tiêu xây dựng chương trình tiên tiến ngành Khoa học máy tính (KHMT) tại trường Đại học Vinh.

5/19/2020 6:42:18 PM +00:00

Python cơ bản

Hiện nay, Python là một trong những ngôn ngữ lập trình đang được chú ý bởi tính đa dạng về ứng dụng, thư viện phong phú và cộng đồng đông đảo. Tài liệu thông tin đến quý độc giả những thông tin như phân chia module, thao tác trên tập tin, xử lý file XML, xử lý file JSON, kết nối Redis, Socket Programming...

5/5/2020 12:25:46 AM +00:00