Tài liệu miễn phí Quản trị mạng

Download Tài liệu học tập miễn phí Quản trị mạng

MCSA 2012: Local user account và local group

Tài liệu này sẽ mang đến kiến thức căn bản về : tài khoản user nội bộ (local user account) và group nội bộ (local group). Hy vọng qua đây bạn sẽ biết một số mẹo, kinh nghiệm và xử lý đối với tài khoản User nội bộ trên Windows Server 2012 .

7/8/2020 9:08:33 PM +00:00

MCSA 2012: Local group policy

tài liệu trình bày về Local Group policy trong Windows Server 2012. Group Policy có thể dùng để triển khai phần mềm cho một hoặc hoặc nhiều máy trạm nào đó một cách tự động; để ấn định quyền hạn cho một số người dùng mạng, để giới hạn những ứng dụng mà người dùng được phép chạy; để kiểm soát hạn ngạch sử dụng đĩa trên các máy trạm; để thiết lập các kịch bản (script) đăng nhập (logon), đăng xuất (logout), khởi động (start up) và tắt máy (shutdown).

7/8/2020 9:08:26 PM +00:00

MCSA 2012: Audit Policy – Giám sát hệ thống

Tài liệu trình bày những tìm hiểu về MCSA 2012 Audit Policy – giám sát hệ thống thông qua triển khai Lab Audit Policy, thực hành Lab Audit Policy, giám sát hoạt động của User, công cụ đọc log Audit Policy.

7/8/2020 9:08:19 PM +00:00

Giáo trình LAB MCSA 2016

Giáo trình LAB MCSA 2016 giúp học viên quản lý được hệ thống mạng cho một công ty. Khắc phục những sự cố trong hệ thống, xây dựng những dịch vụ trong hệ thống mạng, bảo trì tốt hệ thống tốt nhất khi có sự cố xảy ra.

7/8/2020 9:08:09 PM +00:00

Triển khai NPS - Network Policy Server: Part 4

Tài liệu hướng dẫn cài đặt NAP trên dịch vụ DHCP, kiểm tra cấu hình DHCP ban đầu, cấu hình địa chỉ IP cho các Client không đủ tiêu chuẩn “sức khỏe”, cho phép dịch vụ NAP trên các Scope IP.

7/8/2020 9:07:47 PM +00:00

Triển khai NPS - Network Policy Server: Part 3

Tài liệu thông tin đến quý độc giả về cấu hình giới hạn truy cập, kiểm tra Group WSUS và một số thao tác thực hiện trong mạng LAN. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm chi tiết nội dung.

7/8/2020 9:07:40 PM +00:00

Triển khai NPS - Network Policy Server: Part 2

Tài liệu trình bày các thông tin về cấu hình Windows Security Health Validator, cấu hình Health Policies, cấu hình Network Policies, cấu hình Connection Request Policies, cấu hình Remediation Server Groups trong mạng LAN.

7/8/2020 9:07:34 PM +00:00

Triển khai NPS - Network Policy Server: Part 1

Giải pháp chính là cài đặt một Network Policy Server (NPS) thực hiện kiểm tra các tiêu chuẩn về an toàn cho các máy Client trong mạng LAN gồm các PC đã join domain, các Laptop kết nối đến mạng LAN có dây và mạng LAN không dây.

7/8/2020 9:07:28 PM +00:00

Giáo trình Thiết kế mạng Lan

Giáo trình Thiết kế mạng Lan trình bày tổng quan về thiết kế và cài đặt mạng; các chuẩn mạng cục bộ; cơ sở về cầu nối; cơ sở về định tuyến; mạng cục bộ ảo; danh sách điều khiển truy cập; thiết kế mạng cục bộ Lan; sử dụng phần mềm Microsoft visio để thiết kế sơ đồ mạng. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

7/8/2020 5:31:48 PM +00:00

Giáo trình Quản trị mạng Windows Serve

Giáo trình Quản trị mạng Windows Serve giúp học viên phân biệt được sự khác nhau trong việc quản trị server và workstation; trình bày được các loại định dạng đĩa cứng, công nghệ lưu từ mới Dynamic Storage, kỹ thuật nén và mã hóa dữ liệu; chức năng và các thành phần của Group Policy; nguyên tắc thiết lập cấu hình và quản trị in ấn của một máy phục vụ in mạng...

7/8/2020 5:31:28 PM +00:00

Giáo trình Internet - Nghề: Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính - CĐ Kỹ Thuật Công Nghệ Bà Rịa-Vũng Tàu

(NB) Nội dung chính của giáo trình gồm các phần chính được trình bày như sau: Các khái niệm tổng quát; Cách thức kết nối Internet; Khai thác dịch vụ WWW; Tìm kiếm thông tin trên Internet; Cài đặt và sử dụng thư điện tử Phần 6: Sử dụng các dịch vụ, hội thoại Internet

7/8/2020 4:17:41 PM +00:00

Giáo trình Cấu hình thiết bị mạng Cisco - Nghề: Quản trị mạng - CĐ Kỹ Thuật Công Nghệ Bà Rịa-Vũng Tàu

(NB) Giáo trình Cấu hình thiết bị mạng Cisco khảo sát thành phần cấu trúc và hoạt động của Router và Switch Cisco đồng thời hướng dẫn người đọc cấu hình cơ bản cho Router và Switch. Bên cạnh đó, giáo trình còn giúp người đọc xử lý sự cố cho Router và Switch.

7/8/2020 4:16:40 PM +00:00

Giáo trình Quản trị mạng nâng cao - Nghề: Quản trị mạng - CĐ Kỹ Thuật Công Nghệ Bà Rịa-Vũng Tàu

(NB) Mục đích của giáo trình là trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng: Xây dựng và quản trị hạ tầng Active directory; Cài đặt và quản trị hạ tầng khóa CA; Cài đặt và cấu hình DHCP relay agent; Có khả năng tinh chỉnh và giám sát mạng Windows Server; Triển khai được dịch vụ Routing and Remote Access (RRAS);...

7/8/2020 4:16:22 PM +00:00

Giáo trình Quản trị mạng 1 - Nghề: Quản trị mạng - CĐ Kỹ Thuật Công Nghệ Bà Rịa-Vũng Tàu

(NB) Mục đích của giáo trình là trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng: Phân biệt sự khác nhau trong việc quản trị máy chủ (Server) và máy trạm (workstation); Cài đặt được hệ điều hành server; Tạo được tài khoản người dùng, tài khoản nhóm; Quản lý tài khoản người dùng, nhóm và sắp xếp hệ thống hoá các tác vụ quản trị tài khoản người dùng và tài khoản nhóm;

7/8/2020 4:16:12 PM +00:00

Lecture Wireless and mobile computing – Chapter 7: Transmission Fundamentals Review Q/A

Lecture Wireless and mobile computing – Chapter 7: Transmission Fundamentals review Q/A. The following will be discussed in this chapter: Transmission media, guided unguided media, transmission media, microwave transmission, direct broadcast satellite, multiplexing, FDM TDM.

7/8/2020 3:07:05 PM +00:00

Lecture Wireless and mobile computing – Chapter 16: Antennas and Propagation…

The following will be discussed in this chapter: Dipole antenna, antenna gain, antenna length, radiation mechanism, radiation pattern, antenna efficiency, beam width, types of antennas, propagation modes, noise categories.

7/8/2020 3:06:58 PM +00:00

Lecture Wireless and mobile computing – Chapter 6: Transmission fundamentals review

The following will be discussed in this chapter: Signals for conveying information, time domain concepts, frequency domain concepts, relationship between data rate and bandwidth, analog and digital data transmission, analog and digital data, analog and digital signaling, analog and digital transmission, channel capacity, transmission media.

7/8/2020 3:06:52 PM +00:00

Lecture Wireless and mobile computing – Chapter 15: Antennas and propagation

The following will be discussed in this chapter: Electric and magnetic field coupling; EM radiations; period, frequency, and wavelength; phase lag and phase lead; antennas why??? antenna analogy; why separate TX and RX antennas transmission are required; transmission line as an antenna; working of an antenna; far and near fields; antennas characteristics.

7/8/2020 3:06:46 PM +00:00

Lecture Wireless and mobile computing – Chapter 14: Protocols and protocol suit review

Lecture Wireless and mobile computing – Chapter 14: Protocols and protocol suit review. The following will be discussed in this chapter: Protocols, protocol data unit, protocol architecture, TCP/IP stack, layered approach and its advantages, router.

7/8/2020 3:06:39 PM +00:00

Lecture Wireless and mobile computing – Chapter 5: Wireless transmission media

Lecture Wireless and mobile computing – Chapter 5: Wireless transmission media. The following will be discussed in this chapter: Wireless transmission, wireless transmission examples, terrestrial microwave, satellite microwave, broadcast radio, infrared, wireless transmission systems comparison, wireless propagation modes.

7/8/2020 3:06:33 PM +00:00

Lecture Wireless and mobile computing – Chapter 4: Transmission media

Lecture Wireless and mobile computing – Chapter 14: Protocols and protocol suit review. The following will be discussed in this chapter: Network access layer, transport layer, protocols, protocol data unit, protocol architecture, TCP/IP stack, layered approach and its advantages, router.

7/8/2020 3:06:27 PM +00:00

Lecture Wireless and mobile computing – Chapter 13: Protocols and protocol suit review

Lecture Wireless and mobile computing – Chapter 13: Protocols and protocol suit review. The following will be discussed in this chapter: Network access layer, transport layer, protocols, protocol data unit, protocol architecture, TCP/IP stack, layered approach and its advantages, router.

7/8/2020 3:06:20 PM +00:00

Lecture Wireless and mobile computing – Chapter 3: Wireless and mobile computing transmission fundamentals

Chapter 3: Wireless and mobile computing transmission fundamentals. The following will be discussed in this chapter: Signals for conveying information, analog and digital data transmission, channel capacity.

7/8/2020 3:06:14 PM +00:00

Lecture Wireless and mobile computing – Chapter 12: Protocols and the TCP/IP suite

The following will be discussed in this chapter: Requirement of protocol, why layered approach is adopted, key features of a protocol, simple protocol architecture, addressing, TCP/IP and OSI model, general networking terminology.

7/8/2020 3:06:08 PM +00:00

Lecture Wireless and mobile computing – Chapter 2: Wireless and mobile computing transmission fundamentals

Lecture 2 - Wireless and mobile computing transmission fundamentals. The following will be discussed in this chapter: Transmission fundamentals, signals for conveying information, time domain concepts, frequency domain concepts, frequency/time domain,...

7/8/2020 3:06:01 PM +00:00

Lecture Wireless and mobile computing – Chapter 1: Introduce

The following will be discussed in this chapter: What is wireless communication? Types of wireless communication, multiservice point-to-multipoint wireless network, electromagnetic radiation spectrum, wavelength of some technologies, types of electromagnetic carriers,...

7/8/2020 3:05:55 PM +00:00

Automatic computation and visualization of linear project schedules using a software program developed on .NET framework

This work develops a program for automatic computation and visualization of linear construction projects consisting of repetitive individual activities. The software program, named LPCV, has been constructed with Visual C# .NET framework 4.6.2. The program application is demonstrated via an exemplary construction project with 9 activities.

7/8/2020 12:58:27 PM +00:00

Metaheuristic based resource leveling using CPM project scheduling software program developed in .NET framework

This article aims at developing an open tool for performing CPM based project scheduling and visualization as well as resource leveling. The success-history based parameter adaptation for Differential Evolution with linear population size reduction, denoted as LSHADE, is used for optimizing project schedules with the focus on minimizing resource fluctuations.

7/8/2020 12:58:08 PM +00:00

Tools thu thập dữ liệu khách hàng từ mạng xã hội, ứng dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Bài viết trình bày quá trình xây dựng công cụ hỗ trợ thu thập dữ liệu với khả năng thu thập dữ liệu thông minh, kịp thời, phân loại dữ liệu cần thiết, là giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam trong thời đại công nghệ số.

7/8/2020 12:17:02 PM +00:00

Nghiên cứu phương pháp nâng cao hiệu quả truyền thông đối với các hệ thống quản lý phân hệ dịch vụ vận tải trên môi trường IoT sử dụng giao thức MQTT

Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả đề xuất phương pháp ứng dụng giao thức giao vận tầm xa (Message Queuing Telemetry Transport - MQTT) trong thiết kế hệ thống quản lý phân hệ dịch vụ vận tải cải tiến nhằm nâng cao hiệu quả truyền thông và phù hợp với môi trường truyền thông băng thông thấp, độ trễ cao của các phương tiện giao thông.

7/8/2020 12:15:11 PM +00:00