Tài liệu miễn phí Quản trị mạng

Download Tài liệu học tập miễn phí Quản trị mạng

Công nghệ ảo hóa và giải pháp ảo hóa máy chủ với KVM

Trong khuôn khổ bài viết, tác giả chủ yếu tập trung đề cập về ảo hóa và ảo hóa với KVM chứ không đi sâu vào trình bày về việc triển khai một hệ thống máy chủ cụ thể với ảo hóa KVM, vấn đề này sẽ được trình bày trong các bài viết khác.

5/20/2020 5:49:48 AM +00:00

Giáo trình Thiết kế và quản trị web: Phần 2 - CĐ Kỹ Thuật Cao Thắng

(NB) Giáo trình Thiết kế và quản trị web: Phần 2 gồm có những nội dung: JavaScript, các lệnh xuất thông báo cơ bản, chèn chuỗi vào nội dung trang HTML, chức năng chính trong WordPress, quản trị website. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của giáo trình.

5/20/2020 5:44:49 AM +00:00

Giáo trình Thiết kế và quản trị web: Phần 1 - CĐ Kỹ Thuật Cao Thắng

(NB) Giáo trình Thiết kế và quản trị web - CĐ Kỹ Thuật Cao Thắng gồm có 2 phần, phần 1 trình bày về: tổng quan về thiết kế web, tổng quan về HTML, sử dụng dreamweaver thiết kế website, cascading style sheets.

5/20/2020 5:44:42 AM +00:00

Giáo trình Thiết kế hệ thống mạng - CĐ Kỹ Thuật Cao Thắng

(NB) Giáo trình Thiết kế hệ thống mạng gồm 3 chương với các nội dung chính như: Tổng quan Hệ thống mạng, Mạng LAN và thiết kế mạng LAN, Mạng WAN và thiết kế mạng WAN. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của giáo trình.

5/20/2020 5:44:33 AM +00:00

Giáo trình Mạng máy tính (dành cho ngành truyền thông): Phần 2 - CĐ Kỹ Thuật Cao Thắng

(NB) Tiếp nội dung phần 1 Giáo trình Mạng máy tính (dành cho ngành truyền thông): Phần 2 cung cấp các nội dung chính như: định tuyến, các vấn đề liên quan đến thiết kế tầng mạng, giải thuật chọn đường, các dịch vụ mạng.

5/20/2020 5:44:27 AM +00:00

Giáo trình Mạng máy tính (dành cho ngành truyền thông): Phần 1 - CĐ Kỹ Thuật Cao Thắng

(NB) Giáo trình Mạng máy tính (dành cho ngành truyền thông): Phần 1 cung cấp những thông tin như tổng quan về mạng điện báo, mạng điện thoại, mạng hướng đầu cuối, mạng máy tính, các thiết bị mạng, các thiết bị ghép nối,...

5/20/2020 5:44:20 AM +00:00

Giáo trình Mạng máy tính: Phần 2 - CĐ Kỹ Thuật Cao Thắng

(NB) Phần 2 Giáo trình Mạng máy tính gồm 3 chương: Chương 4 nói về cấu trúc địa chỉ IP, phân lớp IP, ý nghĩa các netid, hostid, netmask, subnetmask, phân mạng con, và chương 5 Giao thức TCP/IP, chương 6 các dịch vụ mạng.

5/20/2020 5:44:14 AM +00:00

Giáo trình Mạng máy tính: Phần 1 - CĐ Kỹ Thuật Cao Thắng

(NB) Giáo trình gồm có 6 chương để học mỗi chương cần có các kiến thức của chương trước, phần 1 sách gồm 3 chương đầu: Truyền số liệu, tổng quan về mạng máy tính, các thiết bị mạng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của giáo trình.

5/20/2020 5:44:08 AM +00:00

Giáo trình Công nghệ internet of things: Phần 2 - CĐ Kỹ Thuật Cao Thắng

(NB) Nối tiếp phần 1 nội dung Giáo trình Công nghệ internet of things: Phần 2 gồm có Sử dụng arduino ide lập trình ESP8266 nodemcu; Webserver thu thập dữ liệu DHT11 với ESP8266; Điều khiển thiết bị từ xa; Giải pháp quản lý bến xe điện tử. Mời các bạn cùng tham khảo!

5/20/2020 5:42:41 AM +00:00

Giáo trình Công nghệ internet of things: Phần 1 - CĐ Kỹ Thuật Cao Thắng

(NB) Giáo trình Công nghệ internet of things: Phần 1 với các nội dung sau giới thiệu công nghệ internet of things; Cơ bản về hệ thống internet of things. Để nắm chi tiết nội dung mời các bạn cùng tham khảo!

5/20/2020 5:42:35 AM +00:00

Giáo trình Truyền số liệu: Phần 2 - CĐ Kỹ Thuật Cao Thắng

(NB) Phần 2 Giáo trình Truyền số liệu gồm có 2 chương trình bày các nội dung sau Xử lý số liệu truyền; Nghi thức cơ sở và nghi thức điều khiển liên kết số liệu. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của giáo trình.

5/20/2020 5:42:16 AM +00:00

Giáo trình Truyền số liệu: Phần 1 - CĐ Kỹ Thuật Cao Thắng

(NB) Giáo trình Truyền số liệu: Phần 1 gồm có 3 chương cung cấp kiến thức về tổng quan về mạng truyền số liệu, giao tiếp vật lý và môi trường truyền dữ liệu, giao tiếp kết nối số liệu. Mời các bạn cùng tham khảo!

5/20/2020 5:42:09 AM +00:00

Giáo trình Thực hành Mạng cisco cơ bản: Phần 2 - CĐ Kỹ Thuật Cao Thắng

(NB) Nối tiếp phần 1 Giáo trình Thực hành Mạng cisco cơ bản: Phần 2 gồm 3 bài học được trình bày như sau Cấu hình định tuyến động sử dụng giao thức ospf; Network address translation; Access control list. Mời các bạn cùng tham khảo!

5/20/2020 5:41:50 AM +00:00

Giáo trình Thực hành Mạng cisco cơ bản: Phần 1 - CĐ Kỹ Thuật Cao Thắng

(NB) Giáo trình Thực hành Mạng cisco cơ bản: Phần 1 với 4 bài học được sắp xếp từ dễ đến khó, mỗi bài học bao gồm: Hướng dẫn cấu hình cơ bản trên thiết bị cisco; Hướng dẫn cấu hình các chức năng nâng cao, cấu hình định tuyến tĩnh; Cấu hình định tuyến động sử dụng giao thức rip

5/20/2020 5:41:44 AM +00:00

Khảo sát thuật toán định tuyến nguồn trong mạng tùy biến di động sử dụng mô hình giải tích

Trong bài viết này, tác giả đề xuất một mô hình giải tích toán học sử dụng lý thuyết ma trận để khảo sát giao thức định tuyến nguồn trong mạng tùy biến di động. Mô hình được đề xuất cho phép xác định tập lộ trình truyền dữ liệu khi biết tôpô mạng.

5/20/2020 4:24:07 AM +00:00

Thiết kế và xây dựng hệ thống báo cháy nhanh qua internet sử dụng giao thức Websocket

Nghiên cứu này đề xuất giải pháp thiết kế và xây dựng hệ thống báo cháy nhanh qua internet bằng giao thức Websocket. Websocket là giao thức mới được phát triển có nhiều ưu điểm như:Ttốc độ nhanh, dữ liệu truyền ít, dễ lập trình, triển khai và bảo mật tốt. Nghiên cứu này cũng sử dụng điện thoại Android làm thiết bị truyền tin. Đây là hướng đi mới, có thể giúp người dùng chủ động trong việc lựa chọn thiết bị và giảm giá thành sản phẩm.

5/20/2020 4:23:31 AM +00:00

Nghiên cứu thiết kế giao diện truyền thông modbus giữa máy tính PC với hệ biến tần - động cơ không đồng bộ ba pha

Trong bài báo này đề xuất một phương thức truyền thông Modbus giữa máy tính PC với hệ biến tần động cơ không đồng bộ 3 pha qua giao diện được thiết kế bằng ngôn ngữ Visual Basic. Việc xây dựng giao diện truyền thông này, nhằm giúp giảng viên, sinh viên tiếp cận công nghệ truyền thông công nghiệp với hệ truyền động điện hiện đại, dễ dàng cập nhật thông tin và cài đặt cho hệ biến tần qua máy tính PC.

5/20/2020 4:02:42 AM +00:00

Nghiên cứu những yếu tố tác động đến quyết định sử dụng dịch vụ 4G của người dùng Việt Nam

Bài viết của nhóm tác giả đã đề xuất mô hình nghiên cứu những yếu tố tác động đến quyết định sử dụng dịch vụ 4G của người dùng Việt Nam dựa trên cơ sở mô hình TAM và các kết quả nghiên cứu khác.

5/20/2020 3:44:52 AM +00:00

Thiết kế hệ thống IoT hỗ trợ định hướng thông tin cho người dùng

Bài viết trình bày việc xây dựng và phát triển hệ thống IoT hỗ trợ định hướng thông tin người dùng trên nền tảng công nghệ BLE.

5/20/2020 3:26:47 AM +00:00

Giáo trình Tài liệu hướng dẫn Thực hành mạng máy tính

Nội dung của giáo trình bao gồm các bài học như: các dụng cụ cần thiết để bấm đầu cáp mạng LAN; các bước thực hiện bấm cáp UTP; địa chỉ IP; các lệnh mạng căn bản; sử dụng phần mềm giả lập VMWARE 12; chia sẻ tài nguyên trong mạng; sử dụng phần mềm giả lập Packet Tracert. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình Tài liệu hướng dẫn Thực hành mạng máy tính để nắm chắc kiến thức.

5/20/2020 3:07:44 AM +00:00

Giáo trình Triển khai hệ thống mạng (Tập 1): Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình Triển khai hệ thống mạng cung cấp cho người học các kiến thức: Các kỹ thuật trên mạng WAN, internet authencation service. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

5/19/2020 10:48:32 PM +00:00

Giáo trình Triển khai hệ thống mạng (Tập 1): Phần 1

Phần 1 giáo trình Triển khai hệ thống mạng cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về các thiết bị Cisco, định tuyến mạng, các kỹ thuật trên mạng LAN. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

5/19/2020 10:48:22 PM +00:00

Giáo trình Thiết kế và xây dựng mạng Lan và Wan: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình Thiết kế và xây dựng mạng Lan và Wan cung cấp cho người học các kiến thức về mạng Wan và thiết kế mạng Wan và phần kết luận. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin và những ai qua tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

5/19/2020 10:45:37 PM +00:00

Giáo trình Thiết kế và xây dựng mạng Lan và Wan: Phần 1

Phần 1 giáo trình Thiết kế và xây dựng mạng Lan và Wan cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về mạng máy tính, Mạng Lan và thiết kế mạng Lan. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin và những ai qua tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

5/19/2020 10:45:23 PM +00:00

Giáo trình Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin - Nghề: Quản trị mạng máy tính

Giáo trình Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin - Nghề: Quản trị mạng máy tính trình bày các nội dung chính sau: Hệ thống thông tin, đại cương về phân tích và thiết kế hệ thống, khảo sát hệ thống, phân tích tính hiệu quả và rủi ro, phân tích hệ thống, thiết kế hệ thống,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

5/4/2020 7:25:51 PM +00:00

Nghiên cứu sự ảnh hưởng của quá trình tổng hợp tuyến tới hiệu năng của giao thức định tuyến trong mạng kết hợp giữa IPv4 và IPv6

Bài viếttập trung nghiên cứu sự ảnh hưởng của yếu tố tổng hợp tuyến tới hiệu năng của hai giao thức Open Shortest Path First Version 3 (OSPFv3) và Enhanced Interior Gateway Routing Protocol Version 6 (EIGRPv6) trong mạng kết hợp giữa IPv4 và IPv6 (Hybrid IPv4-IPv6 Network) sử dụng công nghệ đường hầm Tunnel.

5/4/2020 3:45:07 PM +00:00

Một ước lượng tương quan giữa hành vi và quan tâm của người dùng trên mạng xã hội

Bài viết đề xuất một mô hình phân tích một số hành vi của người dùng trên các mạng xã hội để phát hiện và so sánh tương quan về quan tâm của họ, sau đó, đánh giá bằng thực nghiệm với dữ liệu thực.

5/4/2020 1:45:26 PM +00:00

Đo kiểm dữ liệu cước trên mạng 4G

Bài viết này trình bày một giải pháp được đề xuất để đo kiểm, đánh giá dữ liệu cước cho mạng 4G. Giải pháp bao gồm phương pháp đo kiểm, công cụ đo kiểm đánh giá và đối soát dữ liệu cước.

5/4/2020 1:45:00 PM +00:00

Giải pháp điều khiển chống tắc nghẽn trong mạng IoT

Trên cơ sở khảo sát các cơ chế điều khiển chống tắc nghẽn hiện có và phân tích các đặc thù của mạng IoT, bài viết tổng hợp một số hướng giải pháp điều khiển chống tắc nghẽn cho mạng IoT.

5/4/2020 1:44:36 PM +00:00

Cải tiến việc lập lịch luồng công việc trong môi trường điện toán đám mây dựa trên phương pháp PSO lân cận

Bài viết trình bày việc xây dựng một mô hình bài toán luồng công việc trong môi trường điện toán đám mây và đề xuất một thuật toán dựa trên phương pháp tối ưu bày đàn cục bộ để sắp xếp luồng công việc thực thi trên môi trường điện toán đám mây đảm bảo thời gian hoàn thành luồng công việc nhỏ nhất.

5/4/2020 1:41:48 PM +00:00