Tài liệu miễn phí Tin học văn phòng

Download Tài liệu học tập miễn phí Tin học văn phòng

Bài giảng Tìm kiếm thông tin y tế - Trần Thị Bích Phượng

Nội dung bài học gồm có: Mở một trình duyệt Web trên Mozilla Firefox hoặc Google Chorme, Thêm một địa chỉ trang web vào thư mục favorites/bookmarks, Lưu các trang web, Tải các tập tin dạng pdf và lưu lại trong máy tính, Lập các thư mục và quản lý các tài liệu bên trong.

5/20/2020 6:06:45 AM +00:00

Differential Evolution with ε constrained handling method developed in Excel VBA for solving optimization problem in civil engineering

Constrained optimization is an important task in civil engineering. The objective of this task is to determine a solution with the most desired objective function value that guarantees the satisfaction of constraints. The Differential Evolution (DE) is a powerful evolutionary algorithm for solving global optimization tasks.

5/20/2020 4:16:47 AM +00:00

Công cụ tìm kiếm Google: Phần 2

Tiếp nối phần 1, phần 2 của ebook Ebook 100 thủ thuật cao cấp với công cụ tìm kiếm Google với các nội dung: nhận các cảnh báo tin tức Google; đơn giản hóa các URL Google Group; tạo và sử dụng các địa chỉ tùy ý; sử dụng gmail làm một ổ đĩa Windows; phục vụ các quảng cáo sao lưu.

5/20/2020 3:25:00 AM +00:00

Công cụ tìm kiếm Google: Phần 1

Ebook 100 thủ thuật cao cấp với công cụ tìm kiếm Google: Phần 1 trình bày các điểm cơ bản về tìm kiếm Web Google; theo dõi các cổ phiếu; tạo các URL Google Directory, duyệt album ảnh toàn cầu. Mời các bạn cùng tham khảo ebook để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

5/20/2020 3:21:52 AM +00:00

Hướng dẫn sử dụng phần mềm TeechSmith Camtasia 2019

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm TeechSmith Camtasia 2019 thiết kế và biên tập video với phần mềm TeechSmith Camtasia 2019; quay phim màn hình; bổ sung văn bản và đồ họa; phóng to và thu nhỏ; hiệu ứng con trỏ chuột...

5/20/2020 3:04:41 AM +00:00

Bài giảng Ứng dụng công nghệ thông tin - Mô đun 06: Sử dụng internet cơ bản

Bài giảng Ứng dụng công nghệ thông tin - Mô đun 06: Sử dụng internet cơ bản. Nội dung chính trong mô đun này gồm có: Kiến thức cơ bản về internet, bảo mật khi làm việc với internet, sử dụng trình duyệt web, sử dụng website, sử dụng thư điện tử

5/19/2020 9:38:48 PM +00:00

Bài giảng Ứng dụng công nghệ thông tin - Mô đun 05: Sử dụng trình chiếu cơ bản

Bài giảng Ứng dụng công nghệ thông tin - Mô đun 05: Sử dụng trình chiếu cơ bản. Nội dung chính trong mô đun này gồm có: Khái niệm thuyết trình và trình chiếu, hướng dẫn sử dụng phần mềm thuyết trình, kỹ năng trình chiếu.

5/19/2020 9:38:41 PM +00:00

Bài giảng Ứng dụng công nghệ thông tin - Mô đun 04: Kỹ năng sử dụng bảng tính cơ bản

Bài giảng Ứng dụng công nghệ thông tin - Mô đun 04: Kỹ năng sử dụng bảng tính cơ bản. Nội dung chính trong mô đun này gồm có: Giới thiệu Microsoft Excel (MS Excel) 2010, thao tác trên bảng tính, định dạng bảng tính.

5/19/2020 9:38:34 PM +00:00

Bài giảng Ứng dụng công nghệ thông tin - Mô đun 03: Xử lý văn bản cơ bản

Bài giảng Ứng dụng công nghệ thông tin - Mô đun 03: Xử lý văn bản cơ bản. Nội dung chính trong mô đun này gồm có: Tổng quan về văn bản, xử lý & soạn thảo văn bản; sử dụng microsoft word 2010; định dạng văn bản; đưa các đối tượng khác vào văn bản; kết xuất và phân phối văn bản; soạn thông điệp & văn bản hành chính.

5/19/2020 9:38:28 PM +00:00

Bài giảng Ứng dụng công nghệ thông tin - Mô đun 02: Sử dụng máy tính căn bản

Bài giảng Ứng dụng công nghệ thông tin - Mô đun 02: Sử dụng máy tính căn bản. Nội dung chính trong mô đun này gồm có: Tìm hiểu hệ điều hành, tìm hiểu windows desktop, khởi động chương trình ứng dụng, tìm hiểu các tập tin và thư mục, sử dụng recycle bin, tùy biến thiết lập hệ thống, cài đặt và gỡ bỏ chương trình.

5/19/2020 9:38:21 PM +00:00

Bài giảng Ứng dụng công nghệ thông tin - Mô đun 01: Công nghệ thông tin căn bản

Bài giảng Ứng dụng công nghệ thông tin - Mô đun 01: Công nghệ thông tin căn bản. Nội dung chính trong mô đun 1 gồm có: Kiến thức cơ bản về máy tính và mạng máy tính; các ứng dụng của CNTT-TT; An toàn lao động, bảo vệ môi trường trong ứng dụng CNTT-TT; an toàn thông tin khi làm việc với máy tính; pháp luật trong sử dụng CNTT.

5/19/2020 9:38:14 PM +00:00

Hướng dẫn cấu hình Email cá nhân (Gmail ) vào hệ thống Suitecrm

Khi sử dụng phần mềm CRM Online miễn phí trên mã nguồn mở SuiteCRM, người dùng cũng mong muốn sử dụng tính năng gửi email cho cho khách hàng trên CRM. Mục đích có thể tracker lại được lịch sử làm việc của mình với khách hàng một cách xuyên suốt. Trên SuiteCRM có sẵn chức năng gửi và nhận email như 1 công cụ email thông thường. Tài liệu sau đây sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình Gmail cá nhân của mình vào CRM để sử dụng.

5/19/2020 6:20:47 PM +00:00

Câu hỏi trắc nghiệm Excel 2007

Tài liệu trình bày với 50 câu hỏi trắc nghiệm Excel 2007 giúp các bạn nắm chắc kiến thức, phục vụ công tác học tập và làm việc cũng như vượt qua kì thi tin học căn bản.

5/5/2020 12:47:50 AM +00:00

Giáo trình Excel căn bản

Giáo trình bao gồm các nội dung: giao diện Excel 2010 và thao tác cơ bản; nhập và định dạng bảng tính; công thức và hàm trong Excel; biểu đồ và in ấn; cơ sở dữ liệu Excel. Mời các bạn cùng tham khảo ebook để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

5/4/2020 3:23:52 PM +00:00

Bài giảng Tin học đại cương: Bài 12 - ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

Bài giảng Tin học đại cương - Bài 12: Ôn tập hệ thống lại toàn bộ các kiến thức cơ bản của môn học, hướng dẫn cấu trúc đề thi kết thúc môn học. ây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

5/4/2020 2:24:06 PM +00:00

Bài giảng Tin học đại cương: Bài 11 - ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

Bài giảng Tin học đại cương - Bài 11: Nhập - xuất file, struct cung cấp cho người học một số kiến thức về thao tác với tập tin. Bài giảng còn có phần bài tập để người học ôn tập và củng cố kiến thức đã học. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/4/2020 2:24:00 PM +00:00

Bài giảng Tin học đại cương: Bài 10 - ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

Bài giảng Tin học đại cương - Bài 10: String cung cấp cho người học các kiến thức: Kiểu dữ liệu string, khai báo và sử dụng, các hàm liên quan. Cuối bài giảng có phần bài tập để người học có thể ôn tập vầ củng cố kiến thức.

5/4/2020 2:23:54 PM +00:00

Bài giảng Tin học đại cương: Bài 9 - ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

Bài giảng Tin học đại cương - Bài 9: Ôn tập về mảng và sử dụng hàm cung cấp một số bài tập để người học ôn tập các kiến thức về mảng và sử dụng hàm trong tin học. Đây là một tài liệu học tập hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin.

5/4/2020 2:23:47 PM +00:00

Bài giảng Tin học đại cương: Bài 8 - ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

Bài giảng Tin học đại cương - Bài 8: Vector cung cấp cho người học các kiến thức: Kiểu dữ liệu vector, khai báo vector, các phương thức khai báo vector. Cuối bài giảng có phần bài tập để người học có thể ôn tập và củng cố kiến thức.

5/4/2020 2:23:41 PM +00:00

Bài giảng Tin học đại cương: Bài 7 - ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

Bài giảng Tin học đại cương - Bài 7: Mảng một chiều, hai chiều cung cấp cho người học các khái niệm về mảng một chiều, khai báo mảng, sử dụng mảng, mảng hai chiều. Cuối bài giảng có phần bài tập để người học có thể ôn tập và củng cố kiến thức.

5/4/2020 2:23:35 PM +00:00

Bài giảng Tin học đại cương: Bài 6 - ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

Bài giảng Tin học đại cương - Bài 6: Luyện tập, các bài tập tổng hợp giới thiệu một số bài tập để người học ôn tập lại toàn bộ các kiến thức từ bài 1 đến bài 5. Đây là một tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

5/4/2020 2:23:29 PM +00:00

Bài giảng Tin học đại cương: Bài 5 - ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

Bài giảng Tin học đại cương - Bài 5: Chương trình con cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về hàm (chương trình con), truyền tham số cho hàm, phạm vi của biến (scope). Cuối bài giảng có phần bài tập để người học các kiến thức.

5/4/2020 2:23:22 PM +00:00

Bài giảng Tin học đại cương: Bài 4 - ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

Bài giảng Tin học đại cương - Bài 4: Các cấu trúc điều khiển cung cấp cho người học các kiến thức: Cấu trúc tuần tự, cấu trúc rẽ nhánh, cấu trúc lặp, từ khoá break và continue. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

5/4/2020 2:23:15 PM +00:00

Bài giảng Tin học đại cương: Bài 3 - ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

Bài giảng Tin học đại cương - Bài 3: Nhập xuất dữ liệu và các hàm toán học cung cấp cho người học các kiến thức: Nhập và xất dữ liệu, các hàm toán học. Cuối bài giảng có phần bài tập để người học có thể ôn tập và củng cố kiến thức.

5/4/2020 2:23:09 PM +00:00

Bài giảng Tin học đại cương: Bài 2 - ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

Bài giảng Tin học đại cương - Bài 2: Một số khái niệm cơ sở cung cấp cho người học các kiến thức: Cấu trúc một chương trình C++, các thành phần cơ bản của C++. Cuối bài giảng có phần bài tập để người học có thể ôn tập và củng cố kiến thức.

5/4/2020 2:23:02 PM +00:00

Bài giảng Tin học đại cương: Bài 1 - ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

Bài giảng Tin học đại cương - Bài 1: Tổng quan về máy tính cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm cơ bản, biểu diễn thông tin trong máy tính, các hệ đếm thông dụng, bảng mã ASCII, phần cứng và phần mềm,... Mời các bạn cùng tham khảo.

5/4/2020 2:22:56 PM +00:00

Bài giảng Tin học đại cương: Chương 4 - Ngô Thùy Linh

Bài giảng Tin học đại cương - Chương 4: Phần mềm bảng tính điện tử MS excel 2010 cung cấp cho người học các kiến thức: Làm quen với môi trường làm việc Excel 2010, các hàm số và phân tích dữ liệu với Excel 2010. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/4/2020 2:20:45 PM +00:00

Bài giảng Tin học đại cương: Chương 3 - Ngô Thùy Linh

Bài giảng Tin học đại cương - Chương 3: Microsoft office word 2010 cung cấp cho người học các kiến thức: Làm quen với Microsoft Office Word 2010, định dạng văn bản, định dạng trang văn bản, hình ảnh và đồ hoạ trong văn bản,... Mời các bạn cùng tham khảo.

5/4/2020 2:20:37 PM +00:00

Bài giảng Tin học đại cương: Chương 2 - Ngô Thùy Linh

Bài giảng Tin học đại cương - Chương 2: Hệ điều hành windows 7 cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu chung về hệ điều hành, hệ điều hành Windows, hệ điều hành Windows 7. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

5/4/2020 2:20:30 PM +00:00

Bài giảng Tin học đại cương: Chương 1 - Ngô Thùy Linh

Bài giảng Tin học đại cương - Chương 1: Những vấn đề cơ bản cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm Thông tin – Tin học, cách biểu diễn thông tin, phân loại máy tính điện tử, nguyên lý hoạt động và thành phần của MTĐT,... Mời các bạn cùng tham khảo.

5/4/2020 2:20:24 PM +00:00