Tài liệu miễn phí Đồ họa - Thiết kế - Flash

Download Tài liệu học tập miễn phí Đồ họa - Thiết kế - Flash

Giáo trình Thiết kế đồ họa 3D

Giáo trình Thiết kế đồ họa 3D được soạn thảo với mục đích giúp người học đi thẳng vào vấn đề, hiểu biết các công cụ và vận dụng chúng một cách trực quan nhất, với những hình ảnh minh họa được chụp kèm theo, những hướng dẫn thực hành cũng như những giải thích về lý thuyết rất rõ ràng. Mỗi bài học trong phần Max cơ bản là một ứng dụng về các công cụ, bảng lệnh khác nhau trong Max.

7/8/2020 5:31:42 PM +00:00

Kỹ thuật tạo đồ họa chuyển động trong sản xuất video truyền thông

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu liên quan đến các nội dung về một số phương pháp đồ họa chuyển động trong truyền thông; các yếu tố ảnh hưởng, yếu tố trực quan của đồ họa chuyển động và vai trò của đồ họa chuyển động trong truyền thông.

7/8/2020 4:42:36 PM +00:00

Giáo trình Đồ họa ứng dụng - Nghề: Quản trị mạng - CĐ Kỹ Thuật Công Nghệ Bà Rịa-Vũng Tàu

(NB) Giáo trình “Đồ họa ứng dụng” được biên soạn dành cho học sinh trung cấp nghề và cao đẳng nghề với mục tiêu cung cấp cho các em các kiến thức và kỹ năng làm việc trên phần mềm Adobe Photoshop - Một phần mềm hỗ trợ thiết kế và xử lý ảnh chuyên nghiệp được sử dụng rộng rãi hiện nay.

7/8/2020 4:15:52 PM +00:00

Giáo trình Đồ họa ứng dụng - Nghề: Công nghệ thông tin - CĐ Kỹ Thuật Công Nghệ Bà Rịa-Vũng Tàu

(NB) Giáo trình Đồ họa ứng dụng được biên soạn dành cho học sinh trung cấp nghề và cao đẳng nghề với mục tiêu cung cấp cho các em các kiến thức và kỹ năng làm việc trên phần mềm Adobe Photoshop - Một phần mềm hỗ trợ thiết kế và xử lý ảnh chuyên nghiệp được sử dụng rộng rãi hiện nay.

7/8/2020 4:03:12 PM +00:00

Giáo trình Thiết kế web - Nghề: Công nghệ thông tin - CĐ Kỹ Thuật Công Nghệ Bà Rịa-Vũng Tàu

(NB) Mục tiêu của Giáo trình Thiết kế web là Biết các kiến thức và kỹ năng để có thể thực hiện các website tĩnh. Biết những kiến thức nền tảng vững chắc về lập trình Web bắt đầu từ HTML đến HTML5, từ CSS đến CSS3 và từ Javascript đến jQuery để có thể nhúng các xử lý vào các trang HTML, lập trình Web ở mức client-side. Biết những kiến thức nền tảng về thiết kế 1 website tĩnh để tự tin tham gia các mô đun về xây dựng web động như PHP, Asp.Net.

7/8/2020 4:02:27 PM +00:00

Giáo trình Thiết kế hoạt hình - Nghề: Công nghệ thông tin - CĐ Kỹ Thuật Công Nghệ Bà Rịa-Vũng Tàu

(NB) Mục tiêu của Giáo trình Thiết kế hoạt hình là Thiết kế website flash, làm banner, logo động cho website; Làm game, E-card, E-Calalog; Dựng phim hoạt hình trên nền flash; Làm hình động cho điện thoại di động

7/8/2020 4:02:21 PM +00:00

Lecture Digital image processing - Lecture 32: Object Recognition

This chapter presents the following content: What is object recognition? pattern classes, pattern recognition, object classifier, structural methods, decision theoretic methods, image understanding, define the image objects representation mechanism.

7/8/2020 3:05:48 PM +00:00

Lecture Digital image processing - Lecture 31: Object representation

This chapter presents the following content: Image understanding, define the image objects representation mechanism, use of the segmentation, representations, boundary based segmentation, region based segmentation, description, boundary based segmentation, region based segmentation.

7/8/2020 3:05:42 PM +00:00

Lecture Digital image processing - Lecture 30: Morphology

This chapter presents the following content: Morphological closing, morphological opening, hit and miss transform, boundary extraction, region filling, extraction of connected component, thinning, thickening, skeletonization.

7/8/2020 3:05:36 PM +00:00

Lecture Digital image processing - Lecture 29: Morphological image processing

This chapter presents the following content: Morphological image processing, set points, structuring elements, morphological operations, dilation and erosion, similarity base image segmentation, region-based segmentation, color based segmentation.

7/8/2020 3:05:30 PM +00:00

Lecture Digital image processing - Lecture 28: Image segmentation

This chapter presents the following content: Similarity base image segmentation, image segmentation by thresholding, there are two main approaches to region-based segmentation, region growing, region splitting and merging, texture based segmentation, color based.

7/8/2020 3:05:24 PM +00:00

Lecture Digital image processing - Lecture 27: Image segmentation

This chapter presents the following content: Image segmentation by thresholding, global threshold, adaptive/dynamic threshold, local threshold, segmentation algorithms, discontinuity based segmentation link the edge points.

7/8/2020 3:05:18 PM +00:00

Lecture Digital image processing - Lecture 26: Image segmentation

This chapter presents the following content: Link the edge points, local processing, global processing, hough transformation, image analysis, image segmentation, segmentation algorithms, discontinuities intensity, gradient operators linking the edge points.

7/8/2020 3:05:11 PM +00:00

Lecture Digital image processing - Lecture 25: Image segmentation

This chapter presents the following content: pseudocolors image processing, full color image processing, image analysis, image segmentation, segmentation algorithms, discontinuities intensity, lines and edges, gradient operators, linking the edge points.

7/8/2020 3:05:05 PM +00:00

Lecture Digital image processing - Lecture 24: Color Images

This chapter presents the following content: RGB color model, CMY model, HSI color model, pseudocolors image processing, full color image processing, color characteristics, chromaticity diagram and its use, color models, RGB color model.

7/8/2020 3:04:59 PM +00:00

Lecture Digital image processing - Lecture 23: Color Images

This chapter presents the following content: Color image processing, primary and secondary colors, color characteristics, chromaticity diagram and its use, color models, rgb color model, image registration, different mismatch or measures, cross correlation between tow images, applications of image registration.

7/8/2020 3:04:53 PM +00:00

Lecture Digital image processing - Lecture 22: Image registration

This chapter presents the following content: Image registration, different mismatch or measures, cross correlation between tow images, applications of image registration, estimation of degradation model, restoration techniques.

7/8/2020 3:04:47 PM +00:00

Lecture Digital image processing - Lecture 21: Image restoration

This chapter presents the following content: Restoration techniques, inverse filtering, minimum mean square error (wiener), constrained least square filter, restoration in presence of periodic noise, estimation of degradation model, restoration techniques.

7/8/2020 3:04:41 PM +00:00

Lecture Digital image processing - Lecture 20: Image restoration

This chapter presents the following content: Image formation process and the degradation model, degradation model in continues function and its discrete formulation, discrete formulation for 1D and 2D, estimation of degradation model, by observation, by experimentation, mathematical model, restoration techniques.

7/8/2020 3:04:35 PM +00:00

Lecture Digital image processing - Lecture 19: Image restoration

This chapter presents the following content: Image restoration techniques, difference between image enchantment and image restoration, image formation process and the degradation model, degradation model in continues function and its discrete formulation, discrete formulation for 1D and 2D.

7/8/2020 3:04:29 PM +00:00

Lecture Digital image processing - Lecture 18: Image Enhancement

This chapter presents the following content: Frequency domain filters, ideal lowpass filters, butterworth highpass filters, gaussian highpass filters, the laplacian in the frequency domain, high boost filtering, homomorphic filtering.

7/8/2020 3:04:23 PM +00:00

Lecture Digital image processing - Lecture 17: Image Enhancement

This chapter presents the following content: Sharpening, 1st and 2nd order derivatives, laplacian filter, unsharp masking and high-boost filtering, First order derivatives using the gradient operator, shobel operator using first order derivatives, what are edges in image? modeling intensity changes, steps of edge detection.

7/8/2020 3:04:16 PM +00:00

Lecture Digital image processing - Lecture 16: Image enhancement

This chapter presents the following content: 1st and 2nd order derivatives, laplacian filter, unsharp masking and high-boost filtering, mask processing, linear smoothing operation, median filter, sharpening spatial filter.

7/8/2020 3:04:10 PM +00:00

Lecture Digital image processing - Lecture 15: Image enhancement

This chapter presents the following content: Image differencing, averaging of the images, mask processing, linear smoothing operation, mask processing, linear smoothing operation, median filter, sharpening spatial filter.

7/8/2020 3:04:04 PM +00:00

Lecture Digital image processing - Lecture 14: Image Enhancement

This chapter presents the following content: The global information of the image with the help of histogram, histogram based techniques, image differencing, averaging of the images, mask processing, linear smoothing operation.

7/8/2020 3:03:58 PM +00:00

Lecture Digital image processing - Lecture 13: Image Enhancement

After studying this chapter you will be able to understand: The global information of the image with the help of histogram, histogram based techniques, histogram equalization, histogram specification or also known as histogram matching or histogram modification.

7/8/2020 3:03:52 PM +00:00

Lecture Digital image processing - Lecture 12: Image enhancement

After studying this chapter you will be able to understand: Necessity of image enhancement, image enhancement techniques broad categories, one of the category is spatial domain operations In spatial domain operations, frequency domain operations.

7/8/2020 3:03:46 PM +00:00

Lecture Digital image processing - Lecture 11: Image Transformation

After studying this chapter you will be able to understand: Analyze the computational complexity of image transform operations, the separable transformation, computational complexity reduction of the separable transformation.

7/8/2020 3:03:40 PM +00:00

Lecture Digital image processing - Lecture 10: Interpolation

After studying this chapter you will be able to understand: Why and when, do we need image interpolation and image resampling; interpolation operation; algorithms for different image transformations and the needed interpolation operation; image interpolation explanation; interpolation operation; unitary matrix and its equation.

7/8/2020 3:03:34 PM +00:00

Lecture Digital image processing - Lecture 9: Interpolation and Resampling

After studying this chapter you will be able to understand: Fundamentals of computer graphics third edition by peter shirley and steve marschner, interactive computer graphics, a top-down approach with OpenGL (Sixth Edition) by Edward Angel.

7/8/2020 3:03:28 PM +00:00