of x

Tìm GTLN GTNN của hàm số

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 5 | Page: 7 | FileSize: M | File type: DOC
5 lần xem

Tìm GTLN GTNN của hàm số. A. Tìm giá trị lớn nhất,nhỏ nhất của hàm số Bài toán 1: Tìm giá trị lớn nhất , nhỏ nhất của hàm số trên miền các định hay một khoảng. Phương pháp:Tìmgiá trị lớn nhất , nhỏ nhất của hàm số trên miền các định hay một khoảng. Phương pháp:Tìm. Giống các giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download đề thi, giáo trình phục vụ học tập Một ít tài liệu download sai font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/tim-gtln-gtnn-cua-ham-so-vz7vtq.html

Nội dung

TLMP xin giới thiệu tới các bạn tài liệu Tìm GTLN GTNN của hàm số.Để giới thiệu thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu Khoa Học Tự Nhiên,Toán học cần thiết cho mình.Xin mời thành viên quan tâm cùng tham khảo ,Thư viện Tìm GTLN GTNN của hàm số thuộc thể loại ,Khoa Học Tự Nhiên,Toán học được chia sẽ bởi bạn toan-hoc tới bạn đọc nhằm mục đích học tập , tài liệu này được chia sẽ vào thể loại Khoa Học Tự Nhiên,Toán học , có tổng cộng 7 page , thuộc thể loại .DOC, cùng mục còn có tài liệu môn toán, Kỹ thuật giải phương trình có chứa căn thức, giáo trình toán, kỹ năng giải căn thức, kinh nghiệm giải căn thức, cẩm nang giải căn thức ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng xem . Để download file về, các bạn click chuột nút download bên dưới
A, nói thêm là Tìm giá trị lớn nhất,nhỏ nhất của hàm số Bài toán 1: Tìm giá trị lớn nhất , nhỏ nhất của hàm số trên miền những định hay một khoảng, nói thêm là Phương pháp:Tìmgiá trị lớn nhất , nhỏ nhất của hàm số trên miền những định hay một khoảng, cho biết thêm Phương pháp:Tìm Tìm GTLN GTNN của hàm số, nói thêm A, nói thêm Tìm giá trị lớn nhất,nhỏ nhất của hàm số Bài toán 1: Tìm giá trị lớn nhất , nhỏ nhất của hàm số trên miền những định hay một khoảng, bên cạnh đó Phương pháp: Tìm tập xác định • Tính • Giải phương trình (các điểm đến hạn ) và tính giá trị • tại những điểm đến hạn , cho biết thêm Lập bảng biến thiên , căn cứ bảng biến thiên • GTLN,GTNN, thêm nữa Bài toán 2: Tìm GTLN,GTNN của hàm số trên một đoạn ? Phương pháp: Tính • Giải phương trình , để tìm những • nghiệm Tính những giá trị và • GTLN là số lớn nhất trong những giá trị vừa tìm • GTNN là số bé nhất trong những giá trị vừa tìm, nói thêm • Ví dụ: a) Tìm giá trị lớn nhất , g
  1. Tìm GTLN GTNN của hàm số A. Tìm giá trị lớn nhất,nhỏ nhất của hàm số Bài toán 1: Tìm giá trị lớn nhất , nhỏ nhất của hàm số trên miền các định hay một khoảng. Phương pháp: Tìm tập xác định • Tính • Giải phương trình (các điểm tới hạn ) và tính giá trị • tại các điểm tới hạn . Lập bảng biến thiên , căn cứ bảng biến thiên • GTLN,GTNN. Bài toán 2: Tìm GTLN,GTNN của hàm số trên một đoạn ? Phương pháp: Tính • Giải phương trình , để tìm các • nghiệm Tính các giá trị và •
  2. GTLN là số lớn nhất trong các giá trị vừa tìm • GTNN là số bé nhất trong các giá trị vừa tìm. • Ví dụ: a) Tìm giá trị lớn nhất , giá tẹi nhỏ nhất của hàm số: b) Tìm giá trị lớn nhất , giá tẹi nhỏ nhất của hàm số: trên đoạn Hướng dẩn giải: a) Tập xác định : D=[0;2] • • • Bảng biến thiên:( các em tự lập) • Kết luận: • b)
  3. • • Ta có , , • Kết luận: • Bài tập rèn luyện: Bài 1: Tìm GTLN,GTNN của hàm số trên đoạn a) . trên đoạn b) . trên đoạn c) . Bài 2: Tìm GTLN,GTNN của hàm số trên đoạn a) . trên đoạn b) . c) trên đoạn d) . Bài 3: Tìm GTLN,GTNN của hàm số a)
  4. b) c) B. Tim điều kiện để ham số y = f(x,m) có GTLN (GTNN) trên ̀ ̀ đoạn [a; b] là một số cho trước Phương pháp giải: Giả sử bài toán yêu cầu: Tìm giá trị của tham số để hàm số có giá trị lớn nhất (giá trị nhỏ nhất ) trên đoạn (là m), ta có thể tiến hành theo một tring các là cách sau. Chú ý: Hàm số liên tục trên Cách 1: Tính đạo hàm • Gải phương trình để tìm các • nghiệm Tính các giá trị và • Từ các kết quả trên, xác định GTLN (GTNN) của hàm số • , giả sử là
  5. Giải phương trình để tìm nghiệm • Nêu kết luận cho bài toán để hoàn tất bài toán. • Cách 2: Xác định điều kiện để bất phương trình : được • thỏa mãn Giải điều kiện vừa tim để xac định cac giá trị của ̀ ́ ́ thỏa • điều kiện vừa nêu Xac định điều kiện để phương trinh: ́ ̀ có • nghiệm Giải điều kiện vừa tim để xac định cac giá trị của ̀ ́ ́ thỏa • điều kiện So sanh cac giá trị của m tim được ở cac bước 2 và 3 để ́ ́ ̀ ́ • chọn ra giá trị m thỏa bai toan ̀ ́ Nêu kết luận cho bài toán để hoàn tất bài toán. • Cách 3: Tinh đạo ham ́ ̀ •
  6. Giải phương trinh ̀ để tim cac ̀ ́ • nghiệm Tinh cac giá trị ́ ́ và • Lần lượt giải cac phương ́ • ̀ để trinh: tim cac nghiệm ̀ ́ của chung ́ vao ham số và kiểm tra trực tiếp xem giá ̀ ̀ Thay • trị thực sự thỏa bai toan để nhận hoặc loại giá trị ̀ ́ Nêu kết luận cho bài toán để hoàn tất bài toán. • Bài tập 1: Xet ham số: ́̀ . Xac định giá trị của tham số ́ $latex m$ sao cho ham số giá trịlớn nhất trên ̀ là Hướng dẩn giải: Ta có đạo ham : ̀ , vậy • x=m Nhận xét rằng : , • Do vậy ham số đạt giá trị lớn nhất trên ̀ hoặc tại • hoặc tại , suy ra
  7. (1) • (2) • , nên từ (1) suy ra Do • , nên từ (2) suy ra Do • Với , thay vao ham số ta được: ̀ ̀ . Bảng biến thiên: (các em tự lập) Vây giá trị lớn nhât cua ham số trên ̣ ́̉ ̀ là , suy ra ̉ ̀ ́ không thoa bai toan ̣ Suy ra loai Với , thay vào hàm số ta được : Bảng biến thiên: (các em tự lập) Vây giá trị lớn nhât cua ham số trên ̣ ́̉ ̀ là Suy ra giá trị thỏa mãn bài toán . Kết luận: Giá trị cần tìm : •
394985

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm