Tài liệu miễn phí Toán học

Download Tài liệu học tập miễn phí Toán học

Quản lý hoạt động dạy học môn Toán ở trường trung học phổ thông trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay

Toán học là một trong những môn học rất quan trọng trong hệ thống các môn học hiện nay. Bài viết trình bày những đánh giá thực trạng từ đề xuất một số giải pháp quản lý hoạt động dạy học môn Toán ở trường Trung học phổ thông nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

10/21/2021 1:53:08 AM +00:00

Cách khai thác chủ đề số học trong các kì thi toán quốc tế Kangaroo

Bài viết đề cập nội dung: Xây dựng từ điển thuật ngữ Toán học Anh - Việt có chú ý gì, thống kê và vận dụng các thuật ngữ Toán học - chủ đề “Số học” trong các đề thi Toán quốc tế Kangaroo, đưa ra khó khăn và cách xử lí.

10/21/2021 1:52:12 AM +00:00

Phương pháp lặp giải bài toán biên tam điều hòa phi tuyến

Bằng cách đưa bài toán trên về một phương trình toán tử, sau đó sử dụng các định lý điểm bất động, chúng tôi đã thiết lập được sự tồn tại và duy nhất nghiệm của bài toán. Tiếp theo, đề xuất một phương pháp lặp cả ở mức liên tục và mức rời rạc giải bài toán trên. Nhiều thí dụ minh họa tính đúng đắn của các kết quả lý thuyết và hiệu quả của phương pháp lặp.

10/21/2021 1:14:39 AM +00:00

Về một phương trình ma trận

Bài nghiên cứu này chỉ ra rằng với A; B là các ma trận xác định dương và M1; M2; Mm là các ma trận không suy biến thì phương trình ma trận có nghiệm xác định dương duy nhất X*. Ngoài ra, bằng cách sử dụng phương pháp lặp, chúng tôi cũng chỉ ra dãy các ma trận hội tụ về nghiệm X*của phương trình trên. Mời các bạn tham khảo!

10/20/2021 5:57:43 PM +00:00

Sự hội tụ địa phương của một kiểu phương pháp Newton gần đúng sử dụng mô hình tối ưu trong bài toán con

Mục đích của đề tài là nghiên cứu lược đồ lặp kiểu Newton gần đúng giải các phương trình suy rộng bao hàm ánh xạ đa trị trong trường hợp hữu hạn chiều. Chúng tôi đề xuất một chiến lược cập nhật động các bước lặp mới bằng cách đưa vào tại mỗi bước một mô hình quy hoạch toán học dựa trên dạng tuyến tính hóa của phần đơn trị xuất hiện trong phát biểu bài toán gốc. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 5:35:28 PM +00:00

Chùm quỹ đạo tuần hoàn của một tự đẳng cấu hyperbolic trên tuyến T2

Bài báo nghiên cứu chùm quỹ đạo tuần hoàn của tự đẳng cấu Ta trên tuyến T2 cảm sinh bởi ma trận A. Chúng tôi chứng minh Ta thỏa mãn tiêu đề A. Chùm quỹ đạo tuần hoàn của Ta được nghiên cứu thông qua khái niệm 'p-gần nhau' giữa các dãy tuần hoàn của hệ động lực ký tự tương ứng. Chúng tôi cũng đưa ra số chùm tuần hoàn các dãy tuần hoàn có chu kỳ cho trước trong trường hợp p-gần nhau.

10/20/2021 4:53:45 PM +00:00

Ebook Sáng tạo và đổi mới: Chương 16 - Algorit giải các bài Toán sáng chế: Phần 2

Tiếp nối phần 1, phần 2 ebook Algorit giải các bài Toán sáng chế giới thiệu đến bạn đọc các vấn đề như: những điều cần lưu ý về ARIZ‑85 và ARIZ‑85C; về việc sử dụng các hiệu ứng vật lý nói riêng, các hiệu ứng khoa học nói chung trong các sáng chế. Mời các bạn cùng đón đọc!

10/20/2021 9:25:18 AM +00:00

Ebook Sáng tạo và đổi mới: Chương 16 - Algorit giải các bài Toán sáng chế: Phần 1

Từ quyển tám của bộ sách “Sáng tạo và đổi mới” bạn đọc đã biết, hệ thống các chuẩn và Algôrit giải các bài toán sáng chế (ARIZ) thuộc chương trình trung cấp Phương pháp luận sáng tạo và đổi mới. Nội dung ebook này trình bày phần rất quan trọng của TRIZ: Algôrit giải các bài toán sáng chế (ARIZ). Phần 1 của ebook giới thiệu các vấn đề như: Algôrit và Algôrit giải các bài toán sáng chế (ARIZ) là gì?; văn bản ARIZ-85C cùng các lời giải thích và lưu ý. Mời các bạn cùng đón đọc!

10/20/2021 9:24:32 AM +00:00

Ebook Sáng tạo và đổi mới: Chương 15 - Hệ thống các chuẩn dùng để giải các bài Toán sáng chế: Phần 2

Tiếp nối phần 1, Phần 2 ebook Hệ thống các chuẩn dùng để giải các bài Toán sáng chế giới thiệu đến bạn đọc các nội dung như: một số điểm cần lưu ý về hệ thống các chuẩn; chương trình sử dụng hệ thống các chuẩn để giải các bài toán sáng chế và các thí dụ áp dụng. Mời các bạn cùng đón đọc!

10/20/2021 9:23:47 AM +00:00

Ebook Sáng tạo và đổi mới: Chương 15 - Hệ thống các chuẩn dùng để giải các bài Toán sáng chế: Phần 1

Bộ sách “Sáng tạo và đổi mới” được biên soạn nhằm tác động tốt lên nhận thức, quan niệm, thái độ và xúc cảm của bạn đọc,là những yếu tố rất cần thiết thúc đẩy những hành động áp dụng phương pháp luận sáng tạo và đổi mới vào cuộc sống, công việc. Phần 1 của ebook Hệ thống các chuẩn dùng để giải các bài Toán sáng chế giới thiệu đến bạn đọc các nội dung như: vài nét về việc sử dụng ký hiệu trong khoa học; phân tích chất-trường (phân tích vepol) và khái niệm chuẩn trong TRIZ; hệ thống các chuẩn: lời phát biểu, diễn giải và các thí dụ. Mời các bạn cùng đón đọc!

10/20/2021 9:22:50 AM +00:00

Dạy học chủ đề “bất đẳng thức cô-si” (Đại số 10) theo định hướng giáo dục STEM

Dạy học theo định hướng giáo dục STEM vừa thúc đẩy giáo dục các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học vừa thể hiện phương pháp tiếp cận liên môn, phát triển năng lực và phẩm chất của người học. Vì vậy, việc tổ chức dạy học các chủ đề theo định hướng giáo dục STEM là hết sức cần thiết đối với giáo viên. Điều này phù hợp với xu hướng đổi mới giáo dục hiện nay. Bài viết trình bày cách tổ chức dạy học chủ đề “Bất đẳng thức Cauchy” (Đại số 10) theo định hướng giáo dục STEM.

10/20/2021 6:09:39 AM +00:00

Khai thác luật tuần tự có ràng buộc Itemset dựa trên tập mẫu thỏa ràng buộc

Trong bài báo này phát biểu bài toán khai thác luật tuần tự với ràng buộc Itemset ở vế trái của luật và đề xuất hai thuật toán MSRIC_R và MSRIC_P để giải quyết bài toán này. Trong đó, MSRIC_R thực hiện đưa ràng buộc vào giai đoạn sinh luật từ tập mẫu tìm được, còn MSRIC_P thực hiện ở giai đoạn tìm mẫu trước. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:14:49 AM +00:00

Một phân tích tri thức luận lịch sử khái niệm ánh xạ liên tục trong ℝ, không gian mêtric và không gian tôpô

Bài viết này trình bày một phân tích tri thức luận lịch sử làm rõ quá trình hình thành và phát triển của khái niệm ánh xạ liên tục trong tập số thực ℝ, không gian mêtric, và không gian tôpô xuyên suốt qua các thời kì từ tiền sử đến hiện đại. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/19/2021 3:36:16 PM +00:00

Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 5 - Lê Xuân Lý

Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 5 Kiểm định giả thuyết cung cấp cho người học những kiến thức như: Kiểm định giả thuyết cho kỳ vọng; Kiểm định cho kỳ vọng - σ2 đã biết; Kiểm định 1 mãu cho kỳ vọng; Kiểm định cho tỷ lệ; Kiểm định giả thuyết cho tỷ lệ; Kiểm định cho phương sai; Kiểm định 2 mẫu cho kỳ vọng;...Mời các bạn cùng tham khảo!

10/19/2021 8:09:34 AM +00:00

Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 4 - Lê Xuân Lý

Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 4 Thống kê - Ước lượng tham số cung cấp cho người học những kiến thức như: Một số lý do không thể khảo sát toàn bộ tổng thể; Biểu diễn dữ liệu; Mẫu ngẫu nhiên; Các đặc trưng mẫu; Tính tham số đặc trưng mẫu-máy CASIO FX570 ES; Xác định ước lượng điểm; Ước lượng khoảng cho kỳ vọng;...Mời các bạn cùng tham khảo!

10/19/2021 8:08:49 AM +00:00

Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 3 - Lê Xuân Lý

Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 3 Biến ngẫu nhiên nhiều chiều cung cấp cho người học những kiến thức như: Các khái niệm cơ sở; Phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên hai chiều rời rạc; Kỳ vọng và phương sai của các thành phần; Hiệp phương sai và hệ số tương quan; Hàm của một biến ngẫu nhiên;...Mời các bạn cùng tham khảo!

10/19/2021 8:08:24 AM +00:00

Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 2 - Lê Xuân Lý

Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 2 Biến ngẫu nhiên và luật phân phối xác suất cung cấp cho người học những kiến thức như: Biến ngẫu nhiên; Phân loại biến ngẫu nhiên; Hàm phân phối xác suất; Bảng phân phối xác suất; Các tham số đặc trưng; Hàm mật độ xác suất; Một số phân phối xác suất thông dụng; Phân phối nhị thức (Binomial Distribution);...Mời các bạn cùng tham khảo!

10/19/2021 8:06:45 AM +00:00

Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 1 - Lê Xuân Lý

Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 1 Sự kiện ngẫu nhiên và phép tính xác suất cung cấp cho người học những kiến thức như: Quy tắc cộng; Quy tắc nhân; Phép thử và sự kiện; Quan hệ và phép toán của các sự kiện; Xác suất của một sự kiện; Định nghĩa xác suất theo cổ điển; Định nghĩa xác suất theo quan điểm hình học;...Mời các bạn cùng tham khảo!

10/19/2021 8:05:35 AM +00:00

Bài giảng Toán học tổ hợp - Chương 7: Số đếm nâng cao

Bài giảng Toán học tổ hợp - Chương 7: Số đếm nâng cao cung cấp cho người học những kiến thức như: Số Catalan; Số Stirling loại hai; Số Bell. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/19/2021 7:45:29 AM +00:00

Bài giảng Toán học tổ hợp - Chương 6: Nguyên lý bù trừ

Bài giảng Toán học tổ hợp - Chương 6: Nguyên lý bù trừ cung cấp cho người học những kiến thức như: Phương pháp sơ đồ Ven; Nguyên lý bù trừ; Đa thức quân xe. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/19/2021 7:44:37 AM +00:00

Bài giảng Toán học tổ hợp - Chương 5: Phương pháp đếm dùng hàm sinh

Bài giảng Toán học tổ hợp - Chương 5: Phương pháp đếm dùng hàm sinh cung cấp cho người học những kiến thức như: Định nghĩa hàm sinh; Hệ số hàm sinh; Phân hoạch; Hàm sinh mũ; Phương pháp tổng; Bài toán đệ quy. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/19/2021 7:44:00 AM +00:00

Bài giảng Toán học tổ hợp - Chương 4: Tổ hợp cơ bản

Bài giảng Toán học tổ hợp - Chương 4: Tổ hợp cơ bản cung cấp cho người học những kiến thức như: Các nguyên lý đếm cơ bản; Tổ hợp; Tổ hợp lặp. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/19/2021 7:43:28 AM +00:00

Bài giảng Toán học tổ hợp - Chương 3: Các bài toán về đường đi

Bài giảng Toán học tổ hợp - Chương 3: Các bài toán về đường đi cung cấp cho người học những kiến thức như: Tìm đường đi ngắn nhất; Đồ thị Euler; Đồ thị Hamilton. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/19/2021 7:42:48 AM +00:00

Bài giảng Toán học tổ hợp - Chương 2: Cây

Bài giảng Toán học tổ hợp - Chương 2: Cây cung cấp cho người học những kiến thức như: Định nghĩa và tính chất; Cây khung ngắn nhất; Cây có gốc; Phép duyệt cây. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/19/2021 7:42:10 AM +00:00

Bài giảng Toán học tổ hợp - Chương 1: Đại cương về đồ thị

Bài giảng Toán học tổ hợp - Chương 1: Đại cương về đồ thị cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu; Các khái niệm cơ bản; Biểu diễn đồ thị; Đẳng cấu đồ thị; Đường đi, chu trình. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/19/2021 7:41:17 AM +00:00

Bài tập Xác suất thống kê (Dành cho sinh viên ĐH chính quy) - ĐH Bách khoa Hà Nội

Bài tập Xác suất thống kê (Dành cho sinh viên ĐH chính quy) cung cấp cho các bạn sinh viên những kiến thức về xác suất là các khái niệm và quy tắc suy diễn xác suất cũng như về biến ngẫu nhiên và các phân phối xác suất thông dụng; các khái niệm cơ bản của thống kê toán học.

10/19/2021 7:04:01 AM +00:00

Bài giảng Xác suất thống kê - Nguyễn Thị Thu Thủy

Bài giảng Xác suất thống kê cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về xác suất là các khái niệm và quy tắc suy diễn xác suất cũng như về biến ngẫu nhiên và các phân phối xác suất thông dụng (một và hai chiều); các khái niệm cơ bản của thống kê toán học nhằm giúp sinh viên biết cách xử lý các bài toán thống kê về ước lượng, kiểm định giả thuyết. Trên cơ sở đó sinh viên có được một phương pháp tiếp cận với mô hình thực tế và có kiến thức cần thiết để đưa ra lời giải đúng cho các bài toán đó.

10/19/2021 6:58:17 AM +00:00

Tài liệu hướng dẫn môn Lý thuyết Xác suất và Thống kê

Tài liệu hướng dẫn môn Lý thuyết Xác suất và Thống kê có nội dung gồm 4 chương trình bày về xác suất và các công thức tính xác suất; biến ngẫu nhiên và quy luật phân phối xác xuất; ước lượng tham số thống kê; kiểm định giả thuyết thống kê,... Mời các bạn cùng tham khảo!

10/19/2021 2:03:36 AM +00:00

Bài giảng Cơ sở toán ứng dụng: Chuỗi trong mặt phẳng phức - T.S Lê Xuân Đại

Nội dung chính của bài giảng Cơ sở toán ứng dụng do T.S Lê Xuân Đại trình bày các kiến thức về định nghĩa; Tiêu chuẩn D’Alamber và các bài tập liên quan đến chuỗi trong mặt phẳng phức. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung chính bài giảng này.

10/18/2021 8:46:23 PM +00:00

Phát triển năng lực giao tiếp Toán học cho học sinh trung học cơ sở thông qua dạy học Hình học

Việc dạy học theo hướng phát triển năng lực học sinh là một yêu cầu tất yếu của các trường phổ thông trong giai đoạn hiện nay. Năng lực giao tiếp Toán học là một trong những năng lực Toán học đặc thù, cần thiết phải phát triển cho học sinh trong quá trình dạy học Toán. Tác giả bài viết đề xuất một số biện pháp dạy học Hình học có thể sử dụng nhằm phát triển năng lực giao tiếp Toán học cho học sinh.

10/18/2021 12:53:09 PM +00:00