Tài liệu miễn phí Toán học

Download Tài liệu học tập miễn phí Toán học

Giáo trình Toán ứng dụng - Trường Đại học Hàng Hải

Giáo trình Toán ứng dụng cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: Biến cố ngẫu nhiên và xác suất của nó, đại lượng ngẫu nhiên và các quy luật phân phối xác suất, mẫu ngẫu nhiên - ước lượng tham số, số gần đúng và sai số, phép nội suy, tính gần đúng đạo hàm và tích phân, giải gần đúng phương trình vi phân.

5/22/2021 5:35:28 AM +00:00

Giáo trình Toán chuyên đề - Trường Đại học Hàng Hải

Giáo trình Toán chuyên đề cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: Ma trận - định thức - hệ phương trình tuyến tính, biến cố ngẫu nhiên và xác suất của nó, đại lượng ngẫu nhiên và các quy luật phân phối xác suất, mẫu ngẫu nhiên - ước lượng tham số. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

5/22/2021 5:35:21 AM +00:00

Bài giảng Olympic sinh viên môn Đại số: Định thức, hệ phương trình tuyến tính, ma trận và ánh xạ tuyến tính, đa thức - Bùi Xuân Diệu

Bài giảng Olympic sinh viên môn Đại số: Định thức, hệ phương trình tuyến tính, ma trận và ánh xạ tuyến tính, đa thức gồm có 6 chương với những nội dung kiến thức về: Ma trận - định thức; không gian véctơ - ánh xạ tuyến tính; dạng chính tắc của ma trận và toán tử tuyến tính; các ma trận có dạng đặc biệt; các bất đẳng thức ma trận; đa thức. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/22/2021 5:33:47 AM +00:00

Kỷ yếu Olympic Toán học sinh viên lần thứ 27

Kỳ thi Olympic Toán học lần thứ 27 dành cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, học viện và học sinh phổ thông các trường chuyên trong cả nước đã diễn ra tại Trường Đại học Nha Trang từ 1-7/4/2019. Quyển kỷ yếu này chủ yếu dành để tập hợp lại một số bài đề xuất của các trường tham dự kỳ thi với mong muốn cung cấp thêm một tài liệu tham khảo cho những người quan tâm.

5/22/2021 5:33:03 AM +00:00

Kỷ yếu kỳ thi Olympic toán học Sinh viên - Học sinh lần thứ 26

Kỳ thi Olympic Toán học lần thứ 26 dành cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, học viện và học sinh phổ thông các trường chuyên trong cả nước đã diễn ra tại Trường đại học Quảng Bình từ 9-15/4/2018. Quyển kỷ yếu này chủ yếu dành để tập hợp lại một số bài đề xuất của các trường tham dự kỳ thi với mong muốn cung cấp thêm một tài liệu tham khảo cho những người quan tâm.

5/22/2021 5:32:51 AM +00:00

Kỳ thi Olympic toán sinh viên và học sinh lần thứ 25

Kỳ thi Olympic Toán lần thứ 25 được tổ chức từ 10-16/4/2017 tại Trường đại học Phú Yên. Tập kỷ yếu của Kỳ thi Olympic Toán Sinh viên và Học sinh lần thứ 24 tập hợp một số bài cùng với các đáp án do các trường và học viện tham gia kỳ thi đề xuất. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/22/2021 5:32:42 AM +00:00

Kỷ yếu của Kỳ thi Olympic Toán Sinh viên và Học sinh lần thứ 24

Kỳ thi Olympic Toán dành cho sinh viên lần thứ 24 được tổ chức từ 11- 17/4/2016 tại Trường đại học Quy Nhơn. Tập kỷ yếu của Kỳ thi Olympic Toán Sinh viên và Học sinh lần thứ 24 tập hợp một số bài cùng với các đáp án do các trường và học viện tham gia kỳ thi đề xuất. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/22/2021 5:32:33 AM +00:00

Kỷ yếu Olympic Toán sinh viên lần thứ 23

Kỳ thi Olympic Toán dành cho sinh viên lần thứ 23 được tổ chức từ 13- 19/4/2015 tại Trường đại học Kinh tế - Đại học Huế. Tập kỷ yếu của Kỳ thi Olympic Toán Sinh viên lần thứ 23 tập hợp một số bài cùng với các đáp án do các trường và học viện tham gia kỳ thi đề xuất. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/22/2021 5:32:26 AM +00:00

Kỷ yếu Olympic Toán học sinh viên lần thứ 22

Kỳ thi Olympic Toán dành cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng và học viên trong cả nước đã diễn ra tại Trường đại học Phạm Văn Đồng, Quảng Ngãi trong khoảng thời gian một tuần, từ 07-13/4/2014. Quyển kỷ yếu này chủ yếu dành để tập hợp lại một số bài đề xuất của các trường tham dự kỳ thi với mong muốn cung cấp thêm một tài liệu tham khảo cho các sinh viên quan tâm.

5/22/2021 5:32:18 AM +00:00

Kỷ yếu Olympic Toán học sinh viên lần thứ 21

Olympic Toán học Sinh viên toàn quốc lần thứ 21 năm nay sẽ được tổ chức tại Đại học Duy Tân, Đà Nẵng từ ngày 08 -14/04/2013 với khoảng 90 trường đại học, cao đẳng cả nước cử khoảng 800 sinh viên tham dự hai môn thi Đại số và Giải tích. Tài liệu Kỷ yếu Ôlympic Toán học sinh viên lần thứ XXI tập hợp lại một số bài đề xuất của các trường tham dự kỳ thi với mong muốn cung cấp thêm một tài liệu tham khảo cho các sinh viên quan tâm. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/22/2021 5:32:02 AM +00:00

Để thi tự luận môn toán thi tuyển sinh vào các trường đại học và cao đẳng: Phần 2

Phần 2 của cuốn sách Các đề thi theo hình thức tự luận môn toán thi tuyển sinh vào các trường đại học và cao đẳng từ năm học 2002 - 2003 đến năm học 2008 - 2009 là phần đáp án và thang điểm của các đề thi ở phần 1. Hi vọng cuốn sách sẽ là tài liệu tốt, giúp các bạn ôn luyện chuẩn bị cho kì thi Đại học và Cao đẳng năm học 2009 - 2010.

5/22/2021 3:45:42 AM +00:00

Để thi tự luận môn toán thi tuyển sinh vào các trường đại học và cao đẳng: Phần 1

Nhằm giúp các em học sinh chuẩn bị thi tuyển sinh vào các trường Đại học và Cao đẳng có thêm tài liệu tham khảo để luyện tập, nhóm tác giả đã biên soạn cuốn sách Các đề thi theo hình thức tự luận môn toán thi tuyển sinh vào các trường đại học và cao đẳng từ năm học 2002 - 2003 đến năm học 2008 - 2009. Cuốn sách gồm 3 nội dung chính, đó là: Giới thiệu các đê thi Đại học và Cao đẳng mồn Toán từ năm học 2002 - 2003 đến năm học 2008 – 2009; giới thiệu các đáp án của Bộ Giáo dục và Đào tạo; giới thiệu các để thi tự Luận môn Toán do các trường Cao đẳng tự ra trong kì thi vào tuyển sinh năm học 2007- 2008. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 ebook để tham khảo chi tiết.

5/22/2021 3:45:13 AM +00:00

Một số tính chất cơ bản của hàm dẫn xuất

Bài viết đưa ra chứng minh cho một số định lý cơ bản về hàm dẫn xuất của đại lượng ngẫu nhiên nhận các giá trị nguyên, không âm. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

5/21/2021 11:38:55 PM +00:00

Chỉ số chính quy Castelnouvo-mumford của iđêan cạnh và kích thước nhỏ nhất của ghép cặp cực đại của đồ thị đơn

Bài viết trình bày chứng minh chi tiết về chặn trên của chỉ số chính quy Castelnouvo-Mumford của iđêan cạnh với đồ thị đơn G cho trước theo kích thước nhỏ nhất ứng với ghép cặp cực đại của G.

5/21/2021 11:38:49 PM +00:00

Nửa nhóm liên tục đều trong không gian Banach xác suất

Bài viết giới thiệu khái niệm nửa nhóm liên tục đều trong không gian Banach xác suất và chứng minh tính chất đặc trưng của toán tử sinh của nửa nhóm liên tục đều.

5/21/2021 11:38:42 PM +00:00

Khôi phục và xấp xỉ hàm số bằng phương pháp tuyến tính trong không gian Besov

Trong bài báo này, chúng tôi sẽ nghiên cứu vấn đề khôi phục và xấp xỉ hàm số không tuần hoàn bằng phương pháp tuyến tính trong không gian Besov với modul trơn đẳng hướng, chúng tôi xây dựng được phương pháp tuyến tính bởi các B-spline và đánh giá tiệm cận được tốc độ hội tụ của phương pháp.

5/21/2021 11:38:16 PM +00:00

Vành với các điều kiện của linh hóa tử trái mịn

Mục đích của bài viết là nghiên cứu về linh hóa tử trái mịn mà W.K. Nicholson, Yiqiang Zhou đã đưa ra từ đó khai thác một số đặc trưng vành, chẳng hạn lớp vành Ikeda - Nakayama, lớp vành Artin, lớp vành - chính quy mạnh với các điều kiện linh hóa tử trái mịn.

5/21/2021 11:37:54 PM +00:00

Giáo trình Toán ứng dụng 2 (Nghề: Công nghệ ô tô) - CĐ Kinh tế Kỹ thuật TP.HCM

Giáo trình Toán ứng dụng 2 gồm có 4 chương; chương 1 này được tiếp nối kiến thức với Giáo trình Toán ứng dụng 1, trình bày về các hệ thức lượng trong tam giác, giải tam giác và ứng dụng trong đo đạc tính toán. Nội dung chương 2 chủ yếu giúp học sinh biết cách tính đạo hàm với vài hàm đơn giản như đa thức, phân thức, lượng giác,...Chương 3 giúp các em biết cách tính tích phân bằng 3 phương pháp cơ bản và ứng dụng tích phân để tính diện tích hình phẳng, tính thể tích một vật,…Trong chương 4 này trình bày định nghĩa, các phép tính và môđun của số phức, cách giải phương trình bậc hai với hệ số thực nhưng lại có nghiệm trong tập số phức,…

5/21/2021 9:51:18 PM +00:00

Giáo trình Toán ứng dụng 1 (Nghề: Công nghệ ô tô) - CĐ Kinh tế Kỹ thuật TP.HCM

Giáo trình Toán ứng dụng 1 rất cô đọng, chỉ một học kì đã giúp các em học sinh ít nhiều những kiến thức cơ bản làm nền tảng cho các em bước vào học các môn chuyên ngành. Giáo trình này bao gồm 4 chương như sau: Véctơ; Phương trình_Hệ phương trình; Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác; Phương trình lượng giác.

5/21/2021 9:51:10 PM +00:00

The nice M-system of parameters for artinian modules

This paper restates the definition of the nice m-system of parameters for Artinian modules. It also shows its effects on the differences between lengths and multiplicities of certain systems of parameters.

5/21/2021 9:17:40 PM +00:00

A study of fixed points and hopf bifurcation of hindmarshrose model

In this article, a class of Hindmarsh-Rose model is studied. First, all necessary conditions for the parameters of system are found in order to have one stable fixed point which presents the resting state for this famous model. After that, using the Hopf’s theorem proofs analytically the existence of a Hopf bifurcation, which is a critical point where a system’s stability switches and a periodic solution arises.

5/21/2021 9:16:52 PM +00:00

A new class of bilevel weak vector variational inequality problems

In this paper, we first introduce a new class of bilevel weak vector variational inequality problems in locally convex Hausdorff topological vector spaces. Then, using the Kakutani-Fan-Glicksberg fixed-point theorem, we establish some existence conditions of the solution for this problem.

5/21/2021 9:16:25 PM +00:00

On the lower semicontinuity of the solution mapping for parametric vector mixed quasivariational inequality problem of the minty type

In this paper, we study a class of parametric vector mixed quasivariational inequality problem of the Minty type (in short, (MQVIP)). Afterward, we establish some sufficient conditions for the stability properties such as the inner-openness, lower semicontinuity and Hausdorff lower semicontinuity of the solution mapping for this problem.

5/21/2021 9:16:19 PM +00:00

Single-pixel ensemble correlation algorithm for boundary measurement on axisymmetric boattail surface

In this study, single-pixel ensemble correlation algorithm was applied to analyze flow near the surface of an axisymmetric boattail model. The initial images data was obtained by experimental methods with the setup of PIV measurement.

5/21/2021 9:03:24 PM +00:00

Linear group precoding for massive mimo systems under exponential spatial correlation

In this paper, a low-complexity linear group precoding algorithm in the exponential correlation channel model is proposed for massive MIMO systems. The proposed precoder consists of two components: The first one minimizes the interferences among neighboring user groups; The second one improves the system performance by utilizing the ELR-SLB technique.

5/21/2021 9:03:04 PM +00:00

Khai thác các tính chất số học liên quan đến bài toán về dãy số trong các kì thi Olympic sinh viên

Bài viết này, tác giả tổng hợp một số bài toán liên quan đến dãy số nhằm phát triển năng lực học tập và nghiên cứu của sinh viên. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

5/21/2021 8:37:50 PM +00:00

Decay of standard model-like Higgs boson H_1→Z_γ in the simplest 3-3-1 model

The decays of the Higgs boson H_1→Z_γ are discussed in the simplest 3-3-1 model. Analytic formulas for one-loop contributions were constructed using well-known general results. We will show that new particles predicted by this simplest 3-3-1 model may gice significant effects to this decay of the standard model-like Higgs boson. From numerical investigation, some details and properties of this decay are presented the may be useful for comparing with the experimental results that will be detected in the future.

5/21/2021 8:33:29 PM +00:00

Nghiên cứu trường ứng suất của nòng đơn bằng phương pháp đẳng hình học

Bài viết này trình bày ứng dụng của đẳng hình học để phân tích trường ứng suất trong nòng đơn súng máy. Những kết quả tính toán thu được bằng phương pháp đẳng hình học tiệm cận rất tốt về nghiệm giải tích là sự lý giải cho ứng dụng rộng rãi của nó.

5/21/2021 8:16:57 PM +00:00

Dạy học môn Toán tiểu học theo hướng tiếp cận phát triển năng lực trong chương trình giáo dục phổ thông mới

Bài viết trình bày mục tiêu đổi mới Chương trình Giáo dục phổ thông; Những điểm mới của Chương trình môn Toán tiểu học; Một số điểm mới trong nội dung Chương trình Toán tiểu học; Xác định các thành tố cốt lõi của năng lực Toán học; Những thách thức và các giải pháp thực hiện CT môn Toán TH.

5/21/2021 8:13:54 PM +00:00

Dạy học toán cho sinh viên khoa tiểu học theo định hướng phát triển năng lực đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới

Bài viết đưa ra một số biện pháp hữu hiệu trong dạy học Toán cho sinh viên khoa Tiểu học theo định hướng phát triển năng lực khi dạy học phần Phương pháp dạy học Toán nhằm đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới.

5/21/2021 8:11:42 PM +00:00