Lecture Discrete mathematics and its applications (7/e) – Chapter 8: Advanced counting techniques

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 69 | FileSize: M | File type: PPTX
of x

Lecture Discrete mathematics and its applications (7/e) – Chapter 8: Advanced counting techniques. This chapter presents the following content: Applications of recurrence relations, solving linear recurrence relations, divide-and-conquer algorithms and recurrence relations, generating functions, inclusion-Exclusion, applications of inclusion-exclusion.. Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải giáo án miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về thiếu font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-discrete-mathematics-and-its-applications-7-e-chapter-8-advanced-countin-6mmbuq.html

Nội dung


1113808

Tài liệu liên quan


Xem thêm