Ebook Bài tập thực hành Hệ thống cấp nước

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 0 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Ebook Bài tập thực hành Hệ thống cấp nước. Nội dung của ebook gồm 5 chương trình bày về hệ thống phân phối nước và thiết bị, quản lý cung cầu trong cấp nước, chất lượng cấp nước, mô hình hóa và thiết kế hệ thống phân phối nước, nước va trong mạng lưới phân phối nước, ở cuối mỗi chương của cuốn sách còn có các bài tập cá nhân cũng như thảo luận nhóm theo từng chương cụ thể.. Giống các giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải tài liệu, bài tập lớn phục vụ học tập Một số tài liệu tải về sai font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/ebook-bai-tap-thuc-hanh-he-thong-cap-nuoc-vrnbuq.html

Nội dung


TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI
TS. ĐOÀN THU HÀ, KS. NGUYỄN MẠNH TUÂN

BÀI TẬP THỰC HÀNH

HỆ THỐNG CẤP
NƯỚC

WRU
NHÀ XUẤT BẢN XÂY DỰNG
HÀ NỘI – 2007

131

MỤC LỤC
Mục lục
Lời nói đầu
Phương pháp thực hiện và tổ chức bài tập thực hành
Chương 1. Hệ thống phân phối nước và thiết bị
1.1. Các khái niệm cơ bản về Hệ thống cấp nước
1.1.1. Nội dung cơ bản
1.1.2. Bài tập thực hành
1.1.3. Nghiên cứu điển hình
1.2. Quy hoạch và thiết kế tối ưu hệ thống phân phối nước
1.2.1. Nội dung cơ bản
1.2.2. Bài tập thực hành
1.2.3. Nghiên cứu điển hình
1.3. Độ tin cậy của hệ thống cấp nước
1.3.1. Nội dung cơ bản
1.3.2. Bài tập thực hành
1.3.3. Mức độ quan trọng của các tuyến ống trên mạng lưới và ví dụ
tính toán
1.3.4. Nghiên cứu điển hình
1.4. Cấu tạo của mạng lưới cấp nước
1.4.1. Nội dung cơ bản
1.4.2. Bài tập thực hành
1.4.3. Giới thiệu hệ thống SCADA trong quản lý hệ thống phân phối
nước
1.4.4. Giới thiệu một số thiết bị, phụ tùng sử dụng trên mạng lưới
đường ống cấp nước.
Chương 2. Quản lý cung cầu trong cấp nước
2.1. Tính toán, dự báo dân số và nhu cầu dùng nước
2.1.1. Nội dung cơ bản
2.1.2. Hình thức bài tập thực hành
2.1.3. Bài tập cá nhân
2.1.4. Thảo luận nhóm
2.2. Quản lý cung cầu trong cấp nước
2.2.1. Nội dung cơ bản
2.2.2. Hình thức bài tập thực hành
2.2.3. Thảo luận nhóm – Chủ đề 1
2.2.4. Thảo luận nhóm - Chủ đề 2
Chương 3. Chất lượng cấp nước
3.1. Các chỉ tiêu và đánh giá chất lượng cấp nước
3.1.1. Nội dung cơ bản
3.1.2. Bài tập thực hành

Trang
1
3
4
7
7
7
7
8
9
9
9
11
11
11
12
13
13
13
13
14
15
15
19
19
19
19
19
21
21
21
22
22
23
25
25
25
25

132

3.2.

Đánh giá chỉ số thực hiện của ngành dịch vụ cấp nước đô thị - Sử
dụng phần mềm SIGMA Lite
3.2.1. Nội dung cơ bản
3.2.2. Bài tập thực hành
3.2.3. Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng chương trình Sigma Lite để
đánh giá chỉ số thực hiện của dịch vụ cấp nước đô thị
3.3. Các quá trình biến đổi chất lượng nước trên hệ thống cấp nước, các
mô hình chất lượng nước
3.3.1. Nội dung cơ bản
3.3.2. Bài tập thực hành
Chương 4. Mô hình hóa và thiết kế hệ thống phân phối nước
4.1. Giới thiệu và ứng dụng các mô hình hệ thống phân phối nước
4.1.1. Nội dung cơ bản
4.1.2. Bài tập thực hành
4.2. Lý thuyết lập mô hình, mô phỏng và chỉnh lý mô hình, ứng dụng mô
hình trong thiết kế hệ thống cấp nước
4.2.1. Nội dung cơ bản
4.2.2. Bài tập thực hành
4.3. Sử dụng phần mềm EPANET trong tính toán thiết kế hệ thống phân
phối nước
4.3.1. Giới thiệu phần mềm EPANET
4.3.2. Trình tự các bước sử dụng Epanet
4.3.3. Một số chú ý khi sử dụng chương trình Epanet
4.3.4. Bài tập thực hành
4.3.5. Nghiên cứu điển hình
Chương 5. Nước va trong mạng lưới phân phối nước
5.1.1.
Cơ sở lý thuyết về nước va và các công thức cơ bản tính toán
nước va
Nội dung cơ bản
5.1.2.
5.1.3.
Công thức cơ bản tính toán nước va
5.2. Một số phương pháp và thiết bị chống va
Nội dung cơ bản
5.2.1.
Bài tập thực hành
5.2.2.
Phụ lục
Phụ lục 1 Mức độ quan trọng của các tuyến ống trên mạng lưới và ví dụ tính
toán
Phụ lục 2 Các xu hướng dùng nước và các phương pháp dự báo nhu cầu sử
dụng nước
Phụ lục 3 Quản lý theo nhu cầu trong cấp nước tại các nước đang phát triển
Phụ lục 4 Công nghệ, thiết kế và sử dụng hệ thống thu nước mưa
Phụ lục 5 Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng chương trình Sigma Lite để
đánh giá chỉ số thực hiện của dịch vụ cấp nước đô thị

26
26
26
27
27
27
27
29
29
29
29
30
30
31
38
38
40
41
43
46
47
47
47
47
52
52
52
55
55
60
75
87
92

133

Nghiên cứu điển hình Tính toán và thiết kế hệ thống cấp nước thị xã Hà
Tĩnh
Tài liệu tham khảo

103
149

LỜI NÓI ĐẦU

134

Tài liệu Bài tập thực hành Hệ thống cấp nước là tài liệu dùng cho giáo viên và
học viên với mục đích hỗ trợ và bổ sung thêm cho tài liệu giảng dạy môn học Hệ
thống cấp nước trong chương trình đào tạo cao học ngành Cấp thoát nước trường
Đại học Thủy lợi. Tài liệu này được biên soạn trong khuôn khổ Dự án Hỗ trợ tăng
cường năng lực cho Trường Đại học Thuỷ lợi, do Chính phủ Đan Mạch tài trợ (Dự
án WaterSPS, MARD – DANIDA), với sự hỗ trợ của chuyên gia tư vấn quốc tế TS.
Roger Chenevey và chuyên gia tư vấn trong nước, PGS. TS. Nguyễn Việt Anh
(chương 1), PGS.TS. Nguyễn Văn Tín (Các chương 1,2,3,4,5), Bộ môn Cấp thoát
nước, trường Đại học Xây dựng Hà Nội.
Nội dung của cuốn Bài tập thực hành Hệ thống cấp nước góp phần giúp học
viên hiểu rõ hơn về môn học, liên hệ các kiến thức đã học với thực tế, góp phần
nâng cao khả năng chủ động và tính tích cực của học viên trong quá trình học tập
cũng như cho công tác sau khi kết thúc khóa học.
Tài liệu gồm 5 chương:
Chương 1. Hệ thống phân phối nước và thiết bị
Chương 2. Quản lý cung - cầu trong cấp nước
Chương 3. Chất lượng cấp nước
Chương 4. Mô hình hoá và thiết kế hệ thống phân phối nước
Chương 5. Nước va trong mạng lưới phân phối nước
Trong mỗi chương có các bài tập thực hành: bài tập cá nhân, bài tập thực hành
trên máy tính, bài tập và thảo luận nhóm. Một số nội dung cơ bản, ví dụ tính toán
và nghiên cứu điển hình cũng được giới thiệu trong tài liệu. Các bài tập thực hành
được bố trí theo từng chương và có sự liên hệ chặt chẽ với giáo trình Hệ thống Cấp
nước.
Nguồn tài liệu tham khảo chính phục vụ cho môn học được cung cấp trong
phần Tài liệu tham khảo. Phần lớn các tài liệu trên hiện đang có tại Thư viện trường
Đại học Thuỷ lợi. Một số tài liệu có thể được truy cập và tải miễn phí qua Internet.
Một điểm cần lưu ý các học viên là các tài liệu chuyên ngành đều thường xuyên
được cập nhật, cũng như những kiến thức chuyên ngành của chúng ta luôn đổi mới,
đòi hỏi người làm công tác chuyên môn phải luôn thích nghi và đáp ứng với sự đổi
mới đó.
Chúng tôi xin bày tỏ sự cảm ơn chân thành tới TS. Roger Cheveney, cố vấn
trưởng tiểu hợp phần 1.3, đồng thời là chuyên gia tư vấn quốc tế, PGS. TS. Nguyễn
Việt Anh và PGS. TS. Nguyễn Văn Tín, chuyên gia tư vấn trong nước đã tư vấn
giúp đỡ trong quá trình lập đề cương và biên soạn tài liệu.
Trong quá trình biên soạn chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót, chúng
tôi mong nhận được sự đóng góp ý kiến của bạn đọc. Mọi ý kiến xin gửi về:
Bộ môn Cấp thoát nước, Trường Đại học Thủy lợi, 175, Tây Sơn, Đống
Đa, Hà Nội

135

1115273