Tài liệu miễn phí Môi trường

Download Tài liệu học tập miễn phí Môi trường

Quy trình sửa chữa nước trong toàn khu vực nhà trường

Quy trình này thống nhất về công tác sửa chữa nước trong phạm vi Trường cao Đẳng Công Nghiệp Việt Đức; áp dụng cho quá trình sửa chữa nước trong khu vực phòng, khoa, phòng ở khu vực ký túc xá trong Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Việt Đức.

5/22/2021 9:09:00 AM +00:00

Báo cáo Đánh giá tác động môi trường: Dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực tiểu dự án Tp Yên Bái – tỉnh Yên Bái

Báo cáo này trình bày điều kiện môi trường tự nhiên và kinh tế - xã hội khu vực thực hiện dự án, đánh giá dự báo tác động môi trường của tiểu dự án, biện pháp phòng ngừa giảm thiểu tác động tiêu cực và phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường.

5/22/2021 8:35:36 AM +00:00

Báo cáo Khung quản lý môi trường và xã hội dự án: Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung (ENDR)

Mục tiêu tổng thể của Dự án là hỗ trợ khôi phục các cơ sở hạ tầng của các tỉnh dự án bị ảnh hưởng do thiên tai và nâng cao năng lực của Chính phủ trong việc ứng phó hiệu quả với với các vấn đề thiên tai trong tương lai”. Mục tiêu của sự án sẽ được đáp ứng thông qua việc xây dựng các cơ sở hạ tầng dựa trên “tái thiết sau thiên tai”, nhấn mạnh tất cả các giai đoạn trong vòng đời của cơ sở hạ tầng như thiết kế, bảo dưỡng và nâng cao năng lực thể chế về quản lý rủi ro thiên tai (DRM).

5/22/2021 8:33:40 AM +00:00

Báo cáo Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội: Dự án khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung - Tiểu dự án tỉnh Quảng Ngãi

Mục tiêu tổng quát của Dự án là tái thiết và khôi phục các công trình hạ tầng tại một số tỉnh dự án bị ảnh hưởng bởi thiên tai và tăng cường năng lực của Chính phủ trong công tác ứng phó hiệu quả đối với các hiện tượng thiên tai trong tương lai.

5/22/2021 8:33:30 AM +00:00

Báo cáo Kế hoạch hành động tái định cư: Dự án khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền trung - Tiểu dự án tỉnh Quảng Ngãi

Liên quan đến công tác bồi thường và thu hồi đất sẽ có 2 được xây dựng cho Tiểu dự án tỉnh Quảng Ngãi, trong đó 01 RAP cho các hạng mục công trình được triển khai trong giai đoạn 18 tháng đầu và 01 RAP cho các hạng mục công trình còn lại. Báo cáo RAP này được chuẩn bị cho các hạng mục công trình của Tiểu dự án được ưu tiên thực hiện trong giai đoạn 18 tháng đầu, hướng dẫn các hoạt động liên quan đến bồi thường và thu hồi đất trong quá trình thực hiện các hạng mục đầu tư của Tiểu dự án.

5/22/2021 8:33:23 AM +00:00

Báo cáo Kế hoạch hành động tái định cư: Tiểu dự án tại tỉnh Hà Tĩnh thuộc dự án khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung (Giai đoạn 18 tháng đầu)

Liên quan đến công tác bồi thường và thu hồi đất sẽ có 02 Kế hoạch hành động tái định cư (RAP) được xây dựng cho Tiểu dự án tỉnh Hà Tĩnh, trong đó RAP đầu tiên được xây dựng cho các hạng mục công trình được triển khai trong giai đoạn 18 tháng đầu và RAP sẽ được xây dựng cho các hạng mục công trình còn lại.

5/22/2021 8:33:15 AM +00:00

Báo cáo Kế hoạch hành động tái định cư: Dự án khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung - Tiểu dự án tỉnh Bình Định

Mục tiêu cụ thể của Dự án bao gồm: (i) Sửa chữa, khắc phục và nâng cấp các công trình hạ tầng phục vụ sản xuất (công trình thủy lợi, đê, kè sông, kè biển, kênh mương thủy lợi, hồ chứa nước...) nhằm khôi phục sản xuất, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, giảm các rủi ro do thiên tai gây ra và (ii) Khắc phục hư hỏng đối với các công trình hạ tầng giao thông để phục vụ việc đi lại của nhân dân, giao thương hàng hóa, phát triển sản xuất.

5/22/2021 8:33:08 AM +00:00

Báo cáo Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số: Dự án khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung - Tiểu dự án tỉnh Quảng Ngãi

Dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền trung – Tiểu dự án tỉnh Quảng Ngãi bao gồm có 4 hợp phần với 25 hạng mục công trình. Trong giai đoạn 18 tháng đầu, Tiểu dự án sẽ ưu tiên đầu tư 8 hạng mục công trình thuộc Tiểu hợp phần Phòng chống lũ lụt và Tiểu hợp phần Giao thông.

5/22/2021 8:33:00 AM +00:00

Báo cáo Khung chính sách phát triển dân tộc thiểu số (EMPF): Dự án khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung

Mục tiêu của dự án sẽ được đáp ứng thông qua việc xây dựng các cơ sở hạ tầng dựa trên “Tái thiết sau thiên tai”, nhấn mạnh tất cả các giai đoạn trong vòng đời của cơ sở hạ tầng như thiết kế, bảo dưỡng và nâng cao năng lực thể chế về quản lý rủi ro thiên tai (DRM).

5/22/2021 8:32:53 AM +00:00

Chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam trong bối cảnh mới của biến đổi khí hậu toàn cầu

Bài viết này trình bày tổng quan về chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu, rà soát các chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu đã và đang được thực hiện tại Việt Nam, phân tích các cơ hội và thách thức về ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam trong bối cảnh mới của biến đổi khí hậu toàn cầu, từ đó đưa ra một số khuyến nghị về những ưu tiên trong chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam trong thời gian tới.

5/22/2021 5:49:54 AM +00:00

Nghiên cứu và thiết kế máy tự động đo độ kiềm của nước

Độ kiềm tổng trong môi trường nuôi tôm là một thông số quan trọng, có ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của thủy – hải sản, và là một nhân tố quan trọng cần được theo dõi. Tuy nhiên, việc đo đạc bằng tay sẽ gây tốn nhân công và thời gian của người nuôi. Để giải quyết các vấn đề trên, bài viết thực hiện nghiên cứu và thiết kế máy đo kiềm tổng một cách tự động. Việc đo độ kiềm được thực hiện theo phương pháp chuẩn độ, tức là bơm axit vào dung dịch cần đo cho đến khi dung dịch đạt giá trị pH mong muốn.

5/22/2021 5:46:56 AM +00:00

Thực trạng và giải pháp ứng phó xâm nhập mặn trong điều kiện biến đổi khí hậu tại tỉnh An Giang

bài viết trên cơ sở phân tích thực trạng xâm nhập mặn trong điều kiện biến đổi khí hậu tại tỉnh An Giang, chúng tôi đề xuất một số giải pháp ứng phó với xâm nhập mặn như: tăng cường quan trắc, giám sát nâng cao năng lực dự báo mặn; Chú trọng đầu tư các công trình cấp nước sinh hoạt; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi

5/22/2021 5:43:18 AM +00:00

Đập thủy điện trên dòng sông Mê Kông và ảnh hưởng của chúng đến tự nhiên và hoạt động kinh tế - xã hội của người dân trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Bài viết này giúp chúng ta thấy được những tác động và hệ lụy của việc xây dựng đập thủy điện đến tự nhiên và hoạt động kinh tế xã hội của người dân tỉnh Đồng Tháp.

5/22/2021 5:43:11 AM +00:00

Giải pháp ứng phó sạt lở bờ sông Tiền chảy qua tỉnh An Giang

Bài viết trên cơ sở phân tích thực trạng, chúng tôi đề xuất các giải pháp ứng phó sạt lở bờ sông Tiền đoạn chảy qua địa phận tỉnh An Giang với các giải pháp như sau: quy hoạch dân cư thích hợp với hiện trạng, quy hoạch cơ sở hạ tầng giao thông, xây dựng mô hình làm đê chắn sống kết hợp trồng cây bảo vệ bờ sông.

5/22/2021 5:42:08 AM +00:00

Giáo trình Hướng dẫn thực tập môi trường Đồ Sơn

Giáo trình Hướng dẫn thực tập tài nguyên môi trường Đồ Sơn được biên soạn phục vụ cho môn học “Thực tập Tài nguyên Môi trường” theo chương trình đào tạo của Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN. Nội dung giáo trình. Nội dung giáo trình gồm có 3 chương và 9 phụ lục. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/22/2021 5:25:31 AM +00:00

Con hỏi bố mẹ trả lời (6-15 tuổi) - Khoa học tự nhiên: Phần 2

Cuốn sách Con hỏi bố mẹ trả lời (6-15 tuổi) - Khoa học tự nhiên do GS.TS.NGND Nguyễn Lân Dũng biên soạn với những câu hỏi khám phá thế giới tự nhiên và cách trả lời dễ hiểu sẽ giúp các bậc cha mẹ có thêm kiến thức và hiểu biết để có thể đồng hành cùng con trong hành trình chinh phục tri thức. Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 của ebook.

5/22/2021 5:24:43 AM +00:00

Con hỏi bố mẹ trả lời (6-15 tuổi) - Khoa học tự nhiên: Phần 1

Trẻ em luôn có những tò mò về thế giới xung quanh, cùng theo đó là 1001 câu hỏi: Ai? Tại sao? Thế nào? Cuốn sách Con hỏi bố mẹ trả lời (6-15 tuổi) - Khoa học tự nhiên sẽ đồng hành cùng bố mẹ để khích lệ con trẻ tích cực tìm tòi câu trả lời. Bố mẹ nên dẫn dắt con qua những câu hỏi bằng sự hiểu biết và sẻ chia, để trẻ thực sự được học và trưởng thành hơn qua những câu hỏi tò mò về cuộc sống xung quanh. Sách được chia thành 2 phần ebook, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 của cuốn sách.

5/22/2021 5:24:33 AM +00:00

Ô nhiễm môi trường không khí và nước: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của ebook Một số vấn đề cơ sở tính toán ô nhiễm môi trường không khí và nước gồm 3 chương, cung cấp cho người học những kiến thức về: Khuếch tán trong khí quyển, các chất gây ô nhiễm môi trường không khí và tính chất của chúng, ô nhiễm môi trường nước hồ và sông. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/22/2021 3:49:37 AM +00:00

Đánh giá tác động môi trường (Tái bản lần 2): Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của giáo trình môn học đánh giá tác động môi trường cung cấp cho người học những kiến thức về: Các phương pháp dùng trong đánh giá tác động môi trường, đánh giá tác động đến chất lượng môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/22/2021 3:48:09 AM +00:00

Giáo trình Đánh giá tác động môi trường (Tái bản lần 2): Phần 1

Giáo trình Đánh giá tác động môi trường (Tái bản lần 2) gồm có 4 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm có 2 chương với những nội dung chính sau: Tổng quan về đánh giá tác động môi trường, quy trình thực hiện đánh giá tác động môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

5/22/2021 3:47:52 AM +00:00

Dự báo chất lượng nước trong điều kiện biến đổi khí hậu kết hợp mô hình một và hai chiều cho lưu vực sông Đồng Nai

Bài viết tiến hành dự báo thời gian thực của dự án chất lượng nước ưu vực sông Đồng Nai. Các chỉ số khác như nhiệt độ (ToC), tổng chất rắn lơ lửng (TSS) được đưa vào mô hình để mô phỏng và xem như yếu tố ảnh hưởng.

5/22/2021 3:01:42 AM +00:00

Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của sự thay đổi thảm phủ đến tình hình lũ, ngập lụt cho thành phố Cao Bằng

Bài viết này trình bày kết quả nghiên cứu đánh giá tác động của sự thay đổi thảm phủ tới tình hình lũ, ngập lụt cho thành phố Cao Bằng. Qua đó làm cơ sở để hỗ trợ đề xuất các kế hoạch ứng phó, cứu trợ, đảm bảo phát triển kinh tế xã hội và môi trường tự nhiên bền vững cho thành phố.

5/22/2021 3:01:36 AM +00:00

Dự báo mực nước sông Cấm, thành phố Hải Phòng bằng mô hình mạng nơ-ron LSTM

Bài viết tiến hành thiết lập một mô hình Long Short-Term Memory Neural Network (LSTM), một dạng đặc biệt của Mạng nơ-ron hồi quy (Recurrent Neural Network - RNN) để dự báo mực nước sông Cấm tại trạm Cửa Cấm, Hải Phòng.

5/22/2021 3:01:23 AM +00:00

Ứng dụng chỉ số cán cân nước và công cụ GIS xác định mức độ ảnh hưởng của hạn khí tượng đến vùng đất cát ven biển Miền Trung

Nghiên cứu này tập trung vào đánh giá mức độ chênh lệch giữa bốc hơi và mưa, thông qua chỉ số cán cân nước để đánh giá mức độ khô hạn về mặt khí tượng của vùng đất cát ven biển. Chuỗi số liệu quan trắc mưa và bốc hơi từ năm 1977 đến nay tại 19 trạm khí tượng dọc dải ven biển miền Trung được sử dụng để tính toán, chỉ ra được rất nhiều năm xảy ra sự chênh lệch lớn giữa bốc hơi và mưa trong mùa khô, đặc biệt là các năm 1977, 1988, 2005, 2014...

5/22/2021 3:01:17 AM +00:00

Một số vấn đề về tiềm năng nguồn nước mặt và sử dụng nước phía trên châu thổ Mê Công

Nghiên cứu đã dựa trên số liệu từ Ủy hội Mê Công Quốc tế (MRC) và một số của Việt Nam, sử dụng phương pháp phân tích thống kê, đối chiếu và so sánh, từ đó một số kết luận quan trọng đã được rút ra. Các kết quả này bao gồm: Sử dụng nước phần trên châu thổ Mê Công đang có chiều hướng tăng khá nhanh trong hơn 10 năm qua, hiện tại (2020) đang ở mức khoảng 24 tỷ m3 , chiếm khoảng 5,7% nguồn nước tiềm năng trên châu thổ ở năm vừa nước (P=50%) và khoảng 7,3% ở năm ít nước (P=90%).

5/22/2021 3:01:10 AM +00:00

Một vài ý kiến về sự cần thiết nghiên cứu ô nhiễm nước tưới mặt ruộng hệ thống thủy lợi sông Nhuệ, sông Dáy

Bài viết tóm tắt một số kết quả đã nghiên cứu về vấn đề ô nhiễm trục chính và một vài ý kiến về ô nhiễm nước tưới mặt ruộng (nội đồng) hệ thống thủy lợi sông Nhuệ, sông Đáy.

5/22/2021 3:00:56 AM +00:00

Tác động của hồ chứa lưu vực Mê Công đến tích nước của hồ Tonle Sap cuối mùa mưa - đầu mùa khô

Bài viết tập trung vào việc phát hiện tác động của việc cắt lũ đến thay đổi dung tích hồ TLS, nhất là thời kỳ cuối mùa mưa, đầu mùa khô. Qua khảo cứu bằng mô hình toán (MHT), nghiên cứu đã đánh giá được mức suy giảm dung tích hồ TLS theo 3 kịch bản Không cắt lũ; cắt lũ 34 tỷ m3, cắt lũ 45 tỷ m3 ứng với 3 nhóm năm nhiều, vừa và ít nước, sử dung các năm thủy văn trong thời kỳ 2011-2019.

5/22/2021 3:00:50 AM +00:00

Đề xuất cung cấp nước ngọt cho vùng ven biển đồng bằng Sông Cửu Long mùa khô hạn một cách bền vững

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) dù cho biến đổi khí hậu và khai thác nước ở các quốc gia thượng lưu (hệ thống thủy điện dòng chính, lấy nước cho nhu cầu kinh tế-xã hội) vẫn còn một lượng lớn đổ vào Đồng bằng về mùa khô hạn (3,5-5,0 tỷ. m3 hàng tháng), trong khi đó do xâm nhập mặn sâu vùng ven biển nhiều tháng lại thiếu hụt nước ngọt cho sinh hoạt và cho mục đích khác. Vấn đề là làm sao sử dụng được nguồn nước ngọt dồi dào phía thượng lưu để cấp nước ngọt cho hạ lưu. Bài báo đề cập đến một đề xuất biện pháp kỹ thuật cho mục tiêu đó.

5/22/2021 3:00:43 AM +00:00

Đánh giá các tham số ảnh hưởng tới sóng tràn qua mặt cắt đê biển có kết cấu hình trụ rỗng tại đỉnh bằng mô hình vật lý

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu đánh giá các tham số tác động tới khả năng giảm sóng tràn của mặt cắt đê biển có kết cấu hình trụ rỗng tại đỉnh (TSD) bằng mô hình vật lý. Phân tích tương quan các tham số với lưu lượng tràn qua công trình.

5/22/2021 3:00:29 AM +00:00

Xây dựng hệ thống thu thập dữ liệu và giám sát theo thời gian thực thông số môi trường nước thải, khí thải ở các khu công nghiệp và đô thị

Thông qua việc thực hiện một nhiệm vụ cấp nhà nước, các nhà khoa học thuộc Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và Công ty Cổ phần công nghệ và phân tích chất lượng cao Hải Dương đã xây dựng thành công hệ thống thu thập và giám sát theo thời gian thực thông số môi trường nước thải, khí thải ở các khu công nghiệp và đô thị, góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả công tác giám sát, quản lý môi trường ở nước ta.

5/22/2021 2:57:00 AM +00:00