Tài liệu miễn phí Môi trường

Download Tài liệu học tập miễn phí Môi trường

Quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Vinh - Thực trạng và giải pháp

Bài viết tiến hành tìm hiểu thực trạng xử lý chất thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Vinh; những bất cập trong xử lý rác thải; giải pháp khắc phục.

12/29/2020 9:00:59 PM +00:00

Nghiên cứu biến tính bề mặt than hoạt tính trà bắc và khảo sát khả năng hấp phụ một số phẩm màu trong nước thải dệt nhuộm

Mục tiêu nghiên cứu của bài viết nhằm tìm hiểu về biến tính bề mặt than hoạt tính Trà bắc và khảo sát khả năng hấp phụ một số sản phẩm màu trong nước thải dệt nhuộm.

12/29/2020 4:13:41 PM +00:00

Đánh giá tác động của hoạt động du lịch sinh thái tới môi trường tự nhiên và xã hội tại Bản Lác, xã Chiều Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình

Bài viết này phân tích và đánh giá những tác động của hoạt động du lịch sinh thái tới môi trường tự nhiên và xã hội tạo Bản Lác, trên cơ sở đó đưa ra những giải pháp góp phần giảm thiểu những tác động tiêu cực đến môi trường tự nhiên và xã hội tại địa phương.

12/29/2020 4:11:38 PM +00:00

Ứng xử của người nông dân vùng ven biển với biến đổi khí hậu tại xã Giao Thiện, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

Bài viết góp phần cung cấp phương pháp nghiên cứu định lượng trong việc giải thích các yếu tố ảnh hưởng quyết định áp dụng các biện pháp ứng xử của người nông dân ven biển với biến đổi khí hậu tại xã Giao Thiện, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định.

12/29/2020 4:10:52 PM +00:00

Nhân nuôi ruồi lính đen (Hermetia illucens) trên các hệ chất nền khác nhau để xử lý chất thải rắn sinh hoạt hữu cơ

Bài viết tiến hành đánh giá khả năng nhân nuôi ruồi lính đen trên các hệ chất nền khác nhau trong điều kiện tự nhiên của thị trấn Xuân Mai, thông qua lựa chọn 5 mẫu chất nền như phân gà, bã đậu, hỗn hợp phân gà và bã đậu…

12/29/2020 4:10:31 PM +00:00

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến nồng độ khí thải của xe ô tô

Bài viết này giới thiệu kết quả phân tích ảnh hưởng của thời gian sử dụng và tính chất sử dụng của xe ô tô đến nồng độ khí thải của xe ô tô; từ đó đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm do khí thải xe ô tô gây ra.

12/29/2020 4:10:24 PM +00:00

Đặc điểm lưu lượng dòng chảy và chất lượng nước Sông Bùi đoạn chảy từ lưu Lương Sơn – Hòa Bình tới Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

Bài viết được nghiên cứu nhằm đánh giá tổng quan đặc điểm chất lượng và lưu lượng nước sông Bùi thông qua quan trắc tại 3 vị trí đó là thượng lưu tại cầu Dổng Dài, trung lưu ở thôn Đậm Dái và hạ lưu ở thôn Bùi Xá. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

12/29/2020 4:10:11 PM +00:00

Nghiên cứu thực trạng về đề xuất phương án quản lý rác thải trường Đại học Lâm nghiệp

Bài viết này trình bày kết quả nghiên cứu thực trạng rác thải và công tác quản lý rác thải cũng như đề xuất phương án quản lý rác thải tại trường Đại học Lâm nghiệp.

12/29/2020 4:09:57 PM +00:00

Phân lập, tuyển chọn những chủng vi khuẩn chịu nhiệt độ cao, thích nghi dải pH, có hoạt tính Cellulase cao và bước đầu ứng dụng xử lý nước thải nhà máy giấy

Bài viết này trình bày phân lập và tuyển chọn chủng vi khuẩn chịu được nhiệt độ cao, sinh trưởng trong pH rộng và có khả năng phân giải Cellulose cao. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

12/29/2020 4:08:43 PM +00:00

Ảnh hưởng của hoạt động chăn nuôi gia súc đến chất lượng nước mặt ở huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

Bài viết đánh giá ảnh hưởng của chất thải chăn nuôi đến môi trường nước mặt nhằm kịp thời đưa ra giải pháp xử lý để có thể phát triển chăn nuôi mà không gây sức ép đến môi trường địa phương.

12/29/2020 4:08:23 PM +00:00

Khả năng sinh sản và phân hủy rác thải của giun quế ở quy mô hộ gia đình

Bài viết xác định được sức sinh sản của giun quế cũng như khả năng phân hủy các nguồn chất thải hữu cơ khác nhau góp phần quan trọng trong chăn nuôi cũng như xử lý rác thải nông nghiệp.

12/29/2020 4:08:10 PM +00:00

Nghiên cứu sử dụng than sinh học tổng hợp từ bã cà phê để xử lý ô nhiễm trong nước thải chăn nuôi

Bài viết trình bày bốn loại vật liệu than sinh học tổng hợp từ bã cà phê bằng quá trình nhiệt phân chậm CF1 (500 độ C/0,5 giờ); CF2 (500 độ C/1,5 giờ); CF3 (500 độ C/3 giờ); CF4 (500 độ C/6 giờ) được nghiên cứu để xử lý ô nhiễm COD và TSS trong nước thải chăn nuôi. Đặc trưng vật liệu được xác định bằng phương pháp hiển vi điện tử quét SEM và EDX.

12/29/2020 4:07:44 PM +00:00

Nghiên cứu sử dụng cỏ Vetiver để xử lý môi trường nhiễm phóng xạ khu vực mỏ đồng Sin Quyền, tỉnh Lào Cai

Bài viết giới thiệu kết quả nghiên cứu sử dụng cỏ Vetiver trong xử lý môi trường (nước thải, bùn thải) nhiễm phóng xạ tại khu vực mỏ đồng Sin Quyền, tỉnh Lào Cai. Sau thời gian 30 ngày trồng, hiệu suất hấp thụ urani đạt 77,4% và thori là 83,5%, tổng hoạt độ alpha và bêta của nước giảm mạnh, hiệu suất xử lý alpha đạt 95,3%, hiệu suất xử lý bêta đạt 93,7%. Mô hình xử lý ô nhiễm phóng xạ bằng cỏ Vetiver cho thấy hiệu quả xử lý cao, vận hành đơn giản.

12/29/2020 4:07:30 PM +00:00

Phân tích ảnh hưởng của trận động đất tại Lào ngày 20/11/2019 đối với một số trạm GNSS thường trực ở miền Bắc Việt Nam

Bài viết này dùng phương pháp định vị điểm chính xác cao (Precise Point Positioning - PPP) để xác định tọa độ của một số trạm CORS trên khu vực miền Bắc cho 2 ngày 20÷21/11/2019 trước và sau khi xảy ra động đất.

12/29/2020 4:07:09 PM +00:00

Nghiên cứu khả năng sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) trong thành lập bản đồ địa chính - khu vực đất thổ canh

Bài viết này trình bày về kết quả đo đạc bản đồ địa chính (khu vực đất thổ canh) và đánh giá độ chính xác cũng như khả năng ứng dụng của thiết bị UAV trong công tác đo đạc bản đồ đất thổ canh.

12/29/2020 4:06:48 PM +00:00

Ứng dụng phương pháp Random Forest dự báo vị trí có nguy cơ xảy ra lũ quét cho khu vực tỉnh Lào Cai

Mục tiêu chính của nghiên cứu này là cung cấp một phương pháp xây dựng mô hình dự báo vị trí có nguy cơ xảy ra lũ quét ở khu vực Lào Cai, nơi bão nhiệt đới thường xuyên xảy ra, dựa trên thuật toán phân loại Random Forest.Nghiên cứu áp dụng cơ sở dữliệu hệ thông tin địa lý (GIS) kết hợp với mô hình máy học xây dựng và kiểm chứng mô hình dự báo,trích xuất dữ liệu dựa trên khảo sát thực địa các vùng lũ quét tại tỉnh Lào Cai và dữ liệu không gian địa lý.

12/29/2020 4:06:41 PM +00:00

Nghiên cứu chiết tách hàm lượng chất lơ lửng (SPM) trên ảnh VNRedSat-1 hỗ trợ công tác giám sát chất lượng nước

Bài viết này trình bày thử nghiệm tính hàm lượng chất lơ lửng SPM (Suspended Particulate Matter) từ dữ liệu VNRedSat - 1 cho lưu vực sông Thị Vải, sử dụng các công thức đã công bố và hiệu chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế của khu vực nghiên cứu.

12/29/2020 4:06:34 PM +00:00

Các hợp chất ô nhiễm hữu cơ có nguồn gốc từ sinh hoạt gia đình trong đất ruộng lúa bị ngập lụt

Mục đích chính của nghiên cứu này là làm sáng tỏ tình trạng ô nhiễm chất thải sinh hoạt trong đất canh tác lúa trước và sau khi lũ lụt, xác định thành phần và mức độ tập trung của các chất ô nhiễm.

12/29/2020 3:45:06 PM +00:00

Đánh giá mức độ ô nhiễm, nguồn phát thải và rủi ro phơi nhiễm polyclo biphenyl trong bụi trên mặt đường tại một số khu vực ở miền Bắc Việt Nam

Polyclo biphenyl (PCBs) là một trong những hợp chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POPs) được liệt kê vào Phụ lục A (các chất cần loại bỏ) và Phụ lục C (các chất phát sinh không chủ định) của Công ước Stockholm. Đây là một nhóm các hoá chất nhân tạo được sử dụng rộng rãi trước đây, chủ yếu trong các thiết bị điện, chất phủ bề mặt, mực, keo dán, các chất chống cháy và sơn.

12/29/2020 3:44:18 PM +00:00

TiO2/ SiO2 pha tạp coban - đặc tính quang xúc tác và ứng dụng để xử lý cephalexin trong môi trường nước

Vật liệu Co-TiO2/SiO2 vừa có tính hấp thụ vừa có tính quang xúc tác. Hiệu quả xử lý Cephalexin trong môi trường nước rất cao. Khả năng quang xúc tác của 1Co-TiO2/SiO2 thấp hơn 9Co-TiO2/SiO2. Các vật liệu này hoạt động tốt trong các điều kiện chiếu sáng khả kiến và UV 365 nm. Đây là vật liệu tiềm năng trong xử lý tồn dư chất kháng sinh có trong môi trường nước.

12/29/2020 3:43:05 PM +00:00

Tỉ lệ cacbon hữu cơ không tan và Chlorophyll A (POC/CHL-A) trong nước vùng hạ lưu sông Hồng

Bài viết này trình bày kết quả đánh giá tỷ lệ POC/Chl-a trong nước sông Hồng nhằm xem xét sự thay đổi chất lượng nước và sinh thái hạ lưu sông Hồng trong giai đoạn hiện nay, sau khi hàng loạt hồ chứa đi vào hoạt động

12/29/2020 3:42:58 PM +00:00

So sánh chi tiêu chính phủ cho môi trường, chất lượng môi trường của Châu Âu và Việt Nam và hàm ý chính sách

Bài viết dưới đây sẽ so sánh chi tiêu của chính phủ cho môi trường giữa Châu Âu và Việt Nam và tìm hiểu xem liệu từ đó có dẫn tới các kết quả môi trường khác biệt hay không? Qua đó rút ra một số hàm ý chính sách cho Việt Nam trong lĩnh vực ngân sách dành cho môi trường.

12/29/2020 3:32:25 PM +00:00

Nghiên cứu chỉ số quản lý chất lượng môi trường của các doanh nghiệp tại Việt Nam

Nghiên cứu này phân tích thực trạng quản lý môi trường của các doanh nghiệp ở Việt Nam sử dụng dữ liệu cấp độ doanh nghiệp nhằm kiến nghị những giải pháp để quản lý môi trường cho khu vực doanh nghiệp hướng đến phát triển bền vững. Cụ thể, bài báo này xem xét tình trạng xả thải và xử lý chất thải của các doanh nghiệp ở Việt Nam, đề xuất và tính toán chỉ số tổng thể để đánh giá quản lý môi trường của doanh nghiệp: Chỉ số quản lý môi trường (EMI).

12/29/2020 3:20:43 PM +00:00

Tác động của FDI đến môi trường tại các tỉnh khu vực phía Bắc

Thế giới cũng đã chứng kiến sự gia tăng xu hướng suy thoái môi trường như phát thải khí nhà kính, phá rừng, mất đa dạng sinh học. Những mô hình hủy hoại môi trường như vậy đã được thúc đẩy bởi hoạt động kinh tế gia tăng, trong đó FDI đã trở thành một đóng góp ngày đáng kể. Dòng chảy của các hàng hóa và đầu tư dựa vào tài nguyên thiên nhiên được dự báo sẽ tăng nhanh hơn sản lượng kinh tế trong vòng 20 năm tới. Vì vậy cần phải hiểu được tác động môi trường của dòng vốn FDI và xác định các phản ứng thích hợp.

12/29/2020 3:17:00 PM +00:00

Quản lý vấn đề sử dụng đất dốc tại Việt Nam

Ebook Quản lý và sử dụng đất dốc bền vững ở Việt Nam cung cấp đến các bạn 5 chương với các nội dung: vai trò của đất dốc trong sự phát triển kinh tế xã hội; điều kiện hình thành và những tính chất cơ bản của đất dốc Việt Nam; độ phì nhiêu đất và sự suy giảm độ phì nhiêu đất dốc; quản lý và bảo vệ đất dốc bền vững; sử dụng đất dốc bền vững.

12/29/2020 2:59:58 PM +00:00

Đánh giá thực trạng môi trường của các khu công nghiệp ở vùng Bắc trung bộ

Qua khảo sát và nghiên cứu môi trường của các khu công nghiệp (KCN) vùng Bắc Trung Bộ cho thấy, bên cạnh một số KCN có sự nỗ lực lớn trong việc xây dựng hệ thống xử lí nguồn chất thải đạt quy chuẩn Việt Nam (QCVN) về môi trường thì phần lớn các KCN đang đứng trước tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng lớn.

12/29/2020 2:38:17 PM +00:00

Phân tích cấu trúc cảnh quan sinh thái góp phần định hướng sử dụng bền vững lãnh thổ lưu vực sông Thạch Hãn

Các tác giả đưa ra hệ thống phân loại CQST nhằm nghiên cứu phân hóa không gian các điều khiện tự nhiên, kinh tế và xã hội. Có nhiều hệ thống phân loại đã được xem xét và lựa chọn để phục vụ mục tiêu đề tài. Mời các bạn cùng tham khảo.

12/29/2020 2:26:24 PM +00:00

Nghiên cứu khả năng khử độc cho nước thải nhiễm 2,4,6 trinitrorezocxin bằng một số loại cây họ cói (Cyperraceae)

Bài báo giới thiệu kết quả nghiên cứu về khả năng áp dụng một giải pháp công nghệ sinh học mới - ứng dụng thực vật bậc cao (phitoremediation) mà cụ thể là cây học cói (Cyperraceae) trong đó có cây thủy trúc (Cyperus Alternifolius Linn) và cói (Cyperouea) để loại bỏ TNR khỏi nước thải nhằm mục đích tìm kiếm một số giải pháp công nghệ khả thi, giá thành hạ để xử lý nguồn nước thải công nghiệp Quốc phòng đặc chủng.

12/29/2020 2:26:10 PM +00:00

Depth-aware salient object segmentation

In this paper, we have proposed a simple and effective method to produce accurate saliency map for the purpose of salient object segmentation. The method uses deep learning to predict the depth map from the input image and incorporate such information to compute the saliency values. The experimental results demonstrated that the additional depth information is useful in improving the performance of object segmentation.

12/29/2020 1:55:08 PM +00:00

Tính đa dạng của hệ thực vật ven bờ hạ lưu sông Hà Thanh, Bình Định

Nghiên cứu hệ thực vật ven bờ hạ lưu sông Hà Thanh, Bình Định, chúng tôi xác định 3 ngành thực vật bậc cao có mạch là Lycopodiophyta, Polypopodiophyta và Magnoliophyta với 64 họ, 161 chi và 195 loài. Ngành Magnoliophyta chiếm ưu thế nhất với 189 loài, 156 chi và 59 họ; trong đó có 134 loài, 114 chi, 42 họ thuộc Magnoliopsida và 55 loài, 42 chi và 17 họ thuộc Liliopsida (tỷ trọng về số loài giữa Magnoliopsida và Liliopsida là 2,44).

12/29/2020 1:25:42 PM +00:00