Tài liệu miễn phí Môi trường

Download Tài liệu học tập miễn phí Môi trường

Xác định phạm vi và vai trò các khu vực trên bãi sông trong không gian thoát lũ trên sông

Nội dung trong bài báo này mới chỉ nêu một phần các suy nghĩ, cách hiểu và nhận thức về các khu vực trên bãi sông của các tác giả, nhằm giới thiệu, trao đổi để có thể chi tiết hóa một số quy định sử dụng bãi sông giúp đơn giản hơn trong việc thực hiện nội dung quản lý bãi sông trong công tác phòng chống lũ.

7/8/2020 9:34:31 PM +00:00

Quy hoạch phòng chống lũ và quy hoạch đê điều tỉnh Bắc Ninh đảm bảo an toàn phòng, chống lũ và phát triển kinh tế xã hội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

Nằm ở hạ du lưu vực sông Hồng - Thái Bình, tỉnh Bắc Ninh có các con sông lớn chảy qua là sông Đuống, sông Thái Bình và sông Cầu do đó luôn chịu tác động đồng thời của dòng chảy lũ của hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình. Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh đã chịu ảnh hưởng của nhiều trận mưa, lũ lớn gây thiệt hại và nguy hiểm đến an toàn tính mạng, tài sản và nhân dân. Vì vậy công tác phòng, chống lũ và đảm bảo an toàn đê điều luôn được coi là nhiệm vụ cấp thiết hàng đầu, ưu tiên thực hiện hàng năm, từng thời kỳ. Để phù hợp với Quy hoạch phòng chống lũ và quy hoạch đê điều lưu vực sông Hồng - Thái Bình đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt tại Quyết định 257/QĐ-TTg ngày 18/12/2016, thì việc lập quy hoạch phòng chống lũ chi tiết và quy hoạch đê điều trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đảm bảo phòng, chống lũ và phát triển kinh tế xã hội là hết sức cần thiết. Bài viết trình bày tóm tắt các kết quả nghiên cứu, thiết kế lập “Quy hoạch phòng chống lũ và quy hoạch đê điều trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” do Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam thực hiện.

7/8/2020 9:34:02 PM +00:00

Nghiên cứu xác định những thay đổi bổ sung về chi phí đầu tư cho các cống dưới đê vùng triều ở miền Bắc và miền Trung thích ứng với biến đổi khí hậu

Bài viết trình bày kết quả đánh giá hiện trạng, phân tích các tác động của biến đổi khí hậu đến cống dưới đê vùng triều và đề xuất cách tính toán sự gia tăng của các yếu tố khí hậu theo các kịch bản biến đổi khí hậu; đưa ra các giải pháp phù hợp cho các cống dưới đê vùng triều thích ứng với BĐKH; trên cơ sở đó, lựa chọn, tính toán thiết kế và xác định, phân tích sự biến động về chi phí đầu tư cho một số cống dưới đê điển hình cho vùng nghiên cứu.

7/8/2020 9:32:59 PM +00:00

Nghiên cứu tính toán nhu cầu sử dụng nước nông nghiệp cho lưu vực sông Mã theo các kịch bản biến đổi khí hậu

Bài viết dựa vào mô hình IQQM làm công cụ để tính nhu cầu sử dụng nước cho nông nghiệp trên lưu vực sông Mã theo các kịch bản biến đổi khí hậu.

7/8/2020 9:32:52 PM +00:00

Nghiên cứu sóng tràn và áp lực sóng tác động lên tường biển có mũi hắt sóng bằng mô hình máng sóng số

Máng sóng số là công cụ rất hữu ích phục vụ nghiên cứu quá trình biến dạng sóng ở vùng ven bờ, tương tác sóng với công trình và thiết kế các công trình chắn sóng, bảo vệ bờ. Bài báo này trình bày các kết quả nghiên cứu sóng tràn và áp lực sóng tác động lên các dạng tường biển có mũi hắt sóng khác nhau và hiệu quả giảm sóng tràn và áp lực sóng tác động lên các loại tường biển này. Mô hình máng sóng số được kiểm định bằng bộ số liệu thí nghiệm sóng tràn và áp lực sóng trên mô hình vật lý máng sóng tại Trường Đại học Thủy lợi để đảm bảo độ tin cậy và tính chính xác của mô hình.

7/8/2020 9:32:38 PM +00:00

Nghiên cứu ảnh hưởng của độ nhám bề mặt tới kết quả đo độ ẩm đất sử dụng phổ kế siêu cao tần băng L

Bài viết nghiên cứu, kiểm định về sự ảnh hưởng của độ nhám bề mặt đến kết quả đo độ ẩm đất sử dụng phổ kế siêu cao tần băng L. Để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

7/8/2020 9:32:31 PM +00:00

Hoàn thiện mô hình mặt biển trung bình khu vực và mô hình mặt biển thấp nhất khu vực trên vùng biển Việt Nam

Bài viết trình bày kết quả hoàn thiện mô hình mặt biển trung bình khu vực và mô hình mặt biển thấp nhất khu vực bằng phương pháp và kết quả xây dựng các mô hình này.

7/8/2020 9:32:06 PM +00:00

Dự báo mưa trên lưu vực hồ Dầu Tiếng từ tài liệu dự báo thời tiết toàn cầu phục vụ dự báo dòng chảy lũ đến và điều tiết hồ trong mùa lũ

Một trong những nguyên nhân gây ra lũ lụt ở vùng hạ du hồ Dầu Tiếng là việc xả lũ trong mùa mưa để đảm bảo an toàn hồ chứa. Sau gần 40 năm khai thác vận hành hồ Dầu Tiếng, có rất nhiều nghiên cứu tính toán lũ, dự báo lũ về hồ và đề xuất các giải pháp điều tiết hồ hợp lý, nhằm giảm thiểu lưu lượng lũ xả về hạ du, để giảm thiểu ngập lụt cho vùng hạ du, đặc biệt là khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Bài báo tổng hợp kết quả đánh giá khả năng dự báo mưa từ các mô hình trên thế giới của đề tài KC08.07/16-20 “Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nước, đảm bảo an toàn công trình đầu mối và hạ du hồ Dầu Tiếng trong điều kiện biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan”. Nghiên cứu này rà soát các mô hình dự báo khí tượng đã được ứng dụng trên thế giới và ứng dụng cho việc dự báo mưa ở lưu vực hồ Dầu Tiếng. Kết quả từ nghiên cứu áp dụng dự báo mưa cho đợt áp thấp nhiệt đới tháng 11/2018 và so sánh với số liệu quan trắc mưa trong lưu vực bước đầu cho thấy mô hình ECMWF (Trung tâm châu Âu dự báo thời tiết trung hạn) có khả năng dự báo tốt lượng mưa trung bình ngày và thời gian dự báo 3 đến 4 ngày trước khi xảy ra áp thấp nhiệt đới. Kết quả bước đầu cho phép dự báo dòng chảy đến hồ và phục vụ cho việc điều tiết lũ một cách hiệu quả, giảm thiểu ngập lụt ở hạ du hồ Dầu Tiếng.

7/8/2020 9:31:34 PM +00:00

Đánh giá sản phẩm mưa dự báo tổ hợp từ các mô hình dự báo mưa số trị toàn cầu: Ứng dụng cho lưu vực sông Kone

Sản phẩm mưa dự báo tổ hợp từ các mô hình số trị đã được sử dụng rộng rãi trong tác nghiệp dự báo lũ tại các trung tâm dự báo trên thế giới. Nghiên cứu này tập trung đánh giá chất lượng sản phẩm mưa dự báo tổ hợp thời đoạn 6h và thời gian dự báo lên tới 10 ngày của mô hình dự báo thời tiết số trị toàn cầu (NWP) với độ phân giải 0,5o x0,5o đền từ 4 trung tâm khác nhau gồm trung tâm dự báo thời tiết hạn vừa của châu âu (ECMWF), Cơ quan khí tượng Nhật bản (JMA), Cơ quan khí tượng Hàn Quốc (KMA), và Trung tâm quốc gia về dự báo môi trường (NCEP). Đánh giá được tiến hành cho lưu vực sông Kone trong thời gian mùa lũ các năm từ 2014 đến 2018 sử dụng các chỉ số đánh giá dự báo tất định và chỉ số đánh giá dự báo xác suất. Kết quả đánh giá cho thấy các sản phầm mưa tổ hợp này có tiềm năng cao để cung cấp các giá trị dự báo xác suất, đặc biệt với thời gian dự báo lên tới 48h. Trong bốn mô hình số trị xem xét ở trên, mô hình ECMWF đều nhất quán cho kết quả dự báo mưa tốt nhất và mô hình NCEP cho ra kỹ năng dự báo mưa kém nhất theo các chỉ tiêu kiểm định dự báo tất định và xác suất được xem xét trong bài báo. Những kết quả đánh giá trong bài báo có ý nghĩa quan trọng khi xem xét sử dụng sản phẩm mưa dự báo tổ hợp của các mô hình số trị để kéo dài thời gian dự báo dòng chảy hỗ trợ kiểm soát lũ và vận hành hồ chứa theo thời gian thực.

7/8/2020 9:31:27 PM +00:00

Đánh giá rủi ro khí hậu đối với cơ sở hạ tầng: Áp dụng cho hệ thống cống Cái Lớn - Cái Bé ở đồng bằng Sông Cửu Long

Trong bối cảnh này, đánh giá rủi ro khí hậu cho CSHT được xem là một công cụ hiệu quả để xác định rõ các mức độ nhu cầu thích ứng của CSHT, đồng thời làm cơ sở kỹ thuật cho phát triển các chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH). Những đánh giá như vậy được kỳ vọng sẽ hỗ trợ xây dựng các giải pháp cho đầu tư CSHT chống chịu khí hậu, đặc biệt là khi nhiều CSHT mới được triển khai nhưng thiếu kiến thức về tổn thương của CSHT. Trong nghiên cứu này, phương pháp PIEVC đánh giá rủi ro khí hậu cho CSHT theo từng bước (phương pháp PIEVC) được áp dụng cho hệ thống cống Cái Lớn - Cái Bé trong giai đoạn thiết kế cơ bản. Phương pháp PIEVC được phát triển bởi Hiệp hội Kỹ sư Canada từ năm 2008. Các ma trận rủi ro từ đánh giá PIEVC đã đưa ra một bức tranh về các rủi ro tiềm ẩn đối với hệ thống cống Cái Lớn - Cái Bé dưới tác động của các yếu tố khí hậu và thủy văn trong cả điều kiện lịch sử và dự báo tương lai. Thông qua đánh giá này, một số khuyến nghị chính đã được đề xuất để hỗ trợ các nhà ra quyết định trong các giai đoạn thiết kế chi tiết, thiết kế bản vẽ thi công, vận hành và bảo trì của hệ thống cống Cái Lớn - Cái Bé.

7/8/2020 9:31:21 PM +00:00

Áp dụng quy định kỹ thuật của IPCC cho bộ dữ liệu lớp phủ phục vụ tính toán phát thải khí nhà kính các bon tại Việt Nam

Bài viết trình những quy định kỹ thuật áp dụng cho quá trình xây dựng bộ dữ liệu lớp phủ phục vụ tính toán phát thải khí nhà kính, đặc biệt là khí các bon trong lĩnh vực sử dụng đất, thay đổi sử dụng đất và rừng.

7/8/2020 9:30:22 PM +00:00

Scenarios of meteorological drought in Tien river estuary under the climate change context using the ped index

The article deals with the issues of meteorological drought in the coastal area of the estuary of the Tien river, including Tien Giang and Ben Tre provinces, which have favorable climatic conditions for agricultural development. In the context of climate change, drought often happens, seriously affecting the local economy. In order to estimate the drought level, scientists have come up with many approaches to calculate drought indices for different regions and territories around the world. Based on the natural and socio-economic characteristics of the coastal area of the estuary of the Tien river, it can be seen that the proposed PED meteorological index is suitable for estimating meteorological drought in the study area. Based on emission scenarios 4.5 and 8.5 RCP, this research project establishes a map of meteorological drought scenarios using multivariate regression methods, charting methods, maps, and geographic information systems. The obtained maps show that My Tho City and surrounding areas suffer the highest drought level, in the future, it can reach medium and high levels.

7/8/2020 9:18:11 PM +00:00

Water quality assessment of Dong Nai river basin

Recently, surface water of the Dong Nai river basin has been influenced by socio-economic development activities, so river water quality is reduced. The author used a number of methods such as collecting data, processing data, analyzing systems, and chart - map to assess water quality in the Dong Nai river basin based on the analysis of the measured values of 4 parameters as pH, BOD5, COD, DO, compared with QCVN 2015 for river water quality for 5 consecutive years from 2011 to 2015 with 12 monitoring points representing upper, middle and lower river. The research results show that the water quality of the Dong Nai river basin has a clear differentiation between the monitoring points along the upper, middle and lower of the river. The further lower of the river basin, the pollution level increases. The paper also analyzes the causes of socio-economic development and the fluctuation of water quality in the Dong Nai river basin in the context of promoting growth.

7/8/2020 9:17:55 PM +00:00

Comparison of rainfall distribution between ground measurements and data capture from satellite in Ca river basin

This paper presents a comparison of four different rainfall data sources: rainfalls from TRMM and GPM satellites, PERSIANN system, and in-situ measurements at meteorological stations. The data from TRMM and GPM satellites have been used by many countries. The comparisons of rainfall data from satellites or the online metadata system with in-situ measurement present a similar pattern of spatial distribution between these resources but the amounts of rainfall are quite different.

7/8/2020 9:17:49 PM +00:00

Identifying differences in the study of multy-scaled structure of Lang Son landscape typology

The direction of landscape research in the world has developed and there have been many changes suitable to the actual context. The European Landscape Convention (ELC) encourages countries to identify and describe landscapes that cover their entire territory. Therefore, many new methods of landscape research are formed, diversified and flexible, depending on the research purpose and specific characteristics of each territory. Lang Son is a mountainous province in the Northeast region of the country with many differences in the tropical monsoon nature, typical mountainous areas. Therefore, studying the nature and differentiation of landscapes, assessing the landscape of the province according to a multi-dimensional, comprehensive approach, adhering to the maximum local reality, the author uses the dominant method approaching the new trend of Western European scientists. The main result is to identify new unique points to offer a multi-level classification picture of typical landscape types of the mountainous region of Lang Son: a comprehensive study of the whole territory without any real works before; use modern methods of Western Europe; establishing a classification scale on two levels different from previous Russian studies; the results do not apply to a specific purpose.

7/8/2020 9:17:43 PM +00:00

Chế tạo vật liệu Hydrogel tổ hợp của Nanocellulose và Alginate hướng đến ứng dụng trong xử lý nước thải dệt nhuộm

Trong báo cáo này, chúng tôi tổng hợp vật liệu hydrogel hấp phụ có khả năng tái tạo trên cơ sở nanocellulose và alginate. Nanocellulose tổng hợp từ cellulose, được cô lập từ bã mía, bằng phương pháp thủy phân axit. Phân tích kết quả TEM cho thấy nanocellulose tổng hợp có dạng sợi với tỷ lệ L/D cao. Vật liệu hydrogel giữa nanocellulose và alginate được tổng hợp bằng quá trình gel hóa ion với sự hiện diện của ion Ca2+. Hydrogel (nanocellulose và alginate) thu được có dạng hình cầu, được khảo sát khả năng hấp phụ methylene blue khi thay đổi các điều kiện như: nồng độ chất nhuộm, thời gian hấp phụ và lượng chất hấp phụ. Hydrogel cho thấy khả năng hấp phụ methylene blue tốt hơn so với alginate thuần.

7/8/2020 9:17:05 PM +00:00

Ứng dụng phương pháp chuẩn đánh giá chất lượng dự báo sự kiện mưa

Theo Hướng dẫn kỹ thuật của Tổ chức Khí tượng Thế giới, có hai phương pháp đánh giá chất lượng dự báo là Phương pháp chuẩn và Phương pháp khoa học. Việc đánh giá dự báo tùy thuộc vào biến dự báo được phân chia theo pha (phân nhóm) hay biến liên tục. Trong nội dung bài báo này chúng tôi trình bày phương pháp chuẩn đánh giá chất lượng dự báo điểm và kết quả đánh giá chất lượng dự báo đối với sự kiện mưa tại những điểm lân cận thuộc khu vực có trạm quan trắc. Kết quả này có thể giúp dự báo viên phân tích, lưạ choṇ mô hình, phương pháp dự báo tôt́ nhât́ nhằm nâng cao chất lượng bản tin dự báo thời tiết chung và dự báo mưa nói riêng.

7/8/2020 9:15:19 PM +00:00

Thử nghiệm dự báo tổ hợp hạn mùa trường nhiệt độ mùa đông trên khu vực bắc bộ dựa trên cách tiếp cận đa vật lý và trung bình trễ

Nghiên cứu khảo sát dự báo nhiệt độ hạn mùa vào mùa đông trên khu vực Bắc Bộ bằng mô hình khí hậu khu vực RegCM phiên bản 4.6.1. Các khảo sát đánh giá các kết quả dự báo do ảnh hưởng của việc sử dụng các sơ đồ tham số hóa vật lý khác nhau của mô hình RegCM, gồm sơ đồ bề mặt BATS và CLM4.5, sơ đồ bức xạ RRTM và CCRM và sơ đồ đối lưu Grell, Kain-Friscth và Tiedkle. Điều kiện biên sử dụng là mô hình CFS phiên bản 2 của NCEP (Mỹ) thời đoạn 2011-2018.

7/8/2020 9:14:50 PM +00:00

Bài giảng Công nghệ xử lý khí thải: Tiếng ồn và chống ồn - Nguyễn Văn Hiển

Bài giảng Công nghệ xử lý khí thải: Tiếng ồn và chống ồn trình bày các nội dung: Sóng âm, sự phản xạ và hấp thu sóng âm, các biện pháp chống ồn, vật liệu và kết cấu hút âm, thiết kế cách âm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

7/8/2020 9:03:47 PM +00:00

Bài giảng Công nghệ xử lý khí thải: Chương 4 - Nguyễn Văn Hiển

Bài giảng Công nghệ xử lý khí thải - Chương 4: Tính toán lựa chọn và sử dụng thiết bị xử lý khí cung cấp cho người học các kiến thức: Loại chất khí gây ô nhiễm, các phương pháp xử lý khí thải, hấp thụ khí bằng chất lỏng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

7/8/2020 9:03:40 PM +00:00

Bài giảng Công nghệ xử lý khí thải: Tính toán lựa chọn thiết bị xử lý bụi thải - Nguyễn Văn Hiển

Bài giảng Công nghệ xử lý khí thải: Tính toán lựa chọn thiết bị xử lý bụi thải trình bày những căn cứ phân chia nhóm chất thải bụi, phương pháp tính toán lựa chọn thiết bị xử lý bụi thải. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

7/8/2020 9:03:33 PM +00:00

Bài giảng Công nghệ xử lý khí thải: Chương 5 - Nguyễn Văn Hiển

Bài giảng Công nghệ xử lý khí thải - Chương 5: Phương án thiết kế thông gió nhà xưởng công nghiệp cung cấp cho người học các bước để thiết kế thông gió nhà xưởng công nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

7/8/2020 9:03:27 PM +00:00

Bài giảng Công nghệ xử lý khí thải: Tính toán thủy lực hệ thống đường ống dẫn khí và hơi, dẫn bụi - Nguyễn Văn Hiển

Bài giảng Công nghệ xử lý khí thải: Tính toán thủy lực hệ thống đường ống dẫn khí và hơi, dẫn bụi trình bày các nguyên tắc tính toán thủy lực hệ thống đường ống dẫn khí và hơi, dẫn bụi. Mời các bạn cùng tham khảo.

7/8/2020 9:03:21 PM +00:00

Bài giảng Công nghệ xử lý khí thải: Chương 2 - Nguyễn Văn Hiển

Bài giảng Công nghệ xử lý khí thải - Chương 2: Kỹ thuật thu gom khí thải bụi từ nguồn phát sinh giới thiệu một số kỹ thuật thu gom như: Tủ hút độc, chụp hút khí nóng, Panen hút, chụp hút bụi, chụp hút trên thành. Mời các bạn cùng tham khảo.

7/8/2020 9:03:14 PM +00:00

Bài giảng Công nghệ xử lý khí thải: Chương 1 - Nguyễn Văn Hiển

Bài giảng Công nghệ xử lý khí thải - Chương 1: Nguồn gốc phát sinh các chất ô nhiễm không khí cung cấp cho người học các kiến thức về các nguồn gốc gây ô nhiễm không khí, tác hại của ô nhiễm không khí,.. Mời các bạn cùng tham khảo.

7/8/2020 9:03:08 PM +00:00

Bài giảng Công nghệ xử lý khí thải: Bài 1 - Nguyễn Văn Hiển

Bài giảng Công nghệ xử lý khí thải - Bài 1: Giới thiệu chương trình sẽ giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

7/8/2020 9:03:02 PM +00:00

Bài giảng Độc chất học môi trường: Chương 9 - PGS. TS. Lê Quốc Tuấn

Bài giảng Độc chất học môi trường - Chương 9: Đánh giá ảnh hưởng của độc chất lên con người và sức khỏe cộng đồng cung cấp cho người học các kiến thức: Đánh giá rủi ro sức khỏe con người, các phương pháp đánh giá rủi ro, đánh giá rủi ro không ung thư, đánh giá rủi ro ung thư, quản lý rủi ro,... Mời các bạn tham khảo.

7/8/2020 8:57:43 PM +00:00

Bài giảng Độc chất học môi trường: Chương 8 - PGS. TS. Lê Quốc Tuấn

Bài giảng Độc chất học môi trường - Chương 8: Loại thải độc chất cung cấp cho người học các kiến thức: Mối tương quan giữa quá trình loại thải độc chất và cấu trúc cơ thể sinh vật, các con đường loại thải độc chất ra khỏi cơ thể, một số con đường khác có thể loại thải độc chất ra khỏi cơ thể,... Mời các bạn tham khảo.

7/8/2020 8:57:37 PM +00:00

Bài giảng Độc chất học môi trường: Chương 7 - PGS. TS. Lê Quốc Tuấn

Bài giảng Độc chất học môi trường - Chương 7: Sự đồng hóa độc chất bao gồm các nội dung: Giới thiệu về sự đồng hóa độc chất, phản ứng pha I, Monooxygenation, mô hình tổng quát biểu diễn các quá trình P450 monooxygentation, sự phân bố Cytochrome P450 monooxygenase, các phản ứng của cytochrom P450, các phản oxy hóa khác được thực hiện trong ti thể và trong dịch lỏng của tế bào chất,... Mời các bạn tham khảo.

7/8/2020 8:57:31 PM +00:00

Bài giảng Độc chất học môi trường: Chương 6 - PGS. TS. Lê Quốc Tuấn

Bài giảng Độc chất học môi trường - Chương 6: Các yếu tố môi trường và dinh dưỡng trong điều hòa độc chất cung cấp cho người học các kiến thức: Các ảnh hưởng của dinh dưỡng, các ảnh hưởng sinh lý, các ảnh hưởng hóa học, hệ quả của việc kích hoạt, các ảnh môi trường,... Mời các bạn tham khảo.

7/8/2020 8:57:24 PM +00:00