of x

Bài giảng Cơ chế di truyền ở cấp độ tế bào: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 3 | Page: 19 | FileSize: 3.47 M | File type: PDF
3 lần xem

Bài giảng Cơ chế di truyền ở cấp độ tế bào: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể. Bài giảng Cơ chế di truyền ở cấp độ tế bào: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể trình bày về thể dị bội, cơ chế phát sinh thể dị bội, thể đa bội, cơ chế hình thành thể tam bội, cơ chế hình thành thể tứ bội, cơ chế tạo đa bội thể khác nguồn (allopolyploid). Mời bạn đọc cùng tham khảo.. Giống những tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải đề thi, giáo trình phục vụ học tập Một số tài liệu download thiếu font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-co-che-di-truyen-o-cap-do-te-bao-dot-bien-so-luong-nhiem-sac-the-d4w7tq.html

Nội dung

TLMP chia sẽ đến cộng đồng tài liệu Bài giảng Cơ chế di truyền ở cấp độ tế bào: Đột biến số lượng nhiễm sắc thểThư viện Bài giảng Cơ chế di truyền ở cấp độ tế bào: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể thuộc thể loại ,Khoa Học Tự Nhiên,Sinh học được giới thiệu bởi sinh-hoc tới học sinh/sinh viên nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , thư viện này đã giới thiệu vào danh mục ,Khoa Học Tự Nhiên,Sinh học , có tổng cộng 19 trang , thuộc file PDF, cùng mục Cơ chế di truyền cấp độ tế bào, Đột biến số lượng nhiễm sắc thể, Nhiễm sắc thể, Đột biến gen, Thể dị bội, Thể đa bội : Bài giảng Cơ chế di truyền ở cấp độ tế bào: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể biểu lộ về thể dị bội, cơ chế nảy sinh thể dị bội, thể đa bội, cơ chế hình thành thể tam bội, cơ chế hình thành thể tứ bội, cơ sản xuất đa bội thể khác nguồn (allopolyploid), nói thêm Mời độc giả cùng tham khảo, nói thêm là ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ I THỂ DỊ BỘI Bộ NST người bình thường Thể dị bội (thể ba nhiễm) ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ I THỂ DỊ BỘI Thể ba nhiễm ĐỘT BIẾN SỐ LƯỌNG NHIỄM SẮC THỂ I, ý nữa THỂ DỊ BỘI Thể ba nhiễm ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ I, kế tiếp là THỂ DỊ BỘI Thể một nhiễm ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ I, thêm nữa THỂ DỊ BỘI ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ * CƠ CHẾ PHÁT SINH THỂ DỊ BỘI: - Trường hợp 1: Diễn ra tại giảm phân I ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ * CƠ CHẾ PHÁT SINH THỂ DỊ BỘI: - Trường hợp 2: Diễn ra tại giảm phân II ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ * Cơ chế p
 1. ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ
 2. ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ I THỂ DỊ BỘI Bộ NST người bình thường Thể dị bội (thể ba nhiễm)
 3. ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ I THỂ DỊ BỘI Thể ba nhiễm
 4. ĐỘT BIẾN SỐ LƯỌNG NHIỄM SẮC THỂ I. THỂ DỊ BỘI Thể ba nhiễm
 5. ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ I. THỂ DỊ BỘI Thể một nhiễm
 6. ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ I. THỂ DỊ BỘI
 7. ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ * CƠ CHẾ PHÁT SINH THỂ DỊ BỘI: - Trường hợp 1: Diễn ra tại giảm phân I
 8. ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ * CƠ CHẾ PHÁT SINH THỂ DỊ BỘI: - Trường hợp 2: Diễn ra tại giảm phân II
 9. ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ * Cơ chế phát sinh thể dị bội: Trường hợp 1: tại giảm phân I Trường hợp 2: tại giảm phân II
 10. ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ Thể dị bội:
 11. ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ II. THỂ ĐA BỘI -Do phân bào giảm phân bị rối loạn, thoi vô sắc không được hình thành hoặc bị cắt đứt, NST nhân đôi nhưng không phân li (ở PB I hoặc PB II), tạo giao tử Lưỡng bội. Giao tử tham gia thụ tinh tạo hợp tử tứ bội hoặc tam bội -Do phân bào nguyên nhiễm không bình thường ở đỉnh sinh trưởng hoặc các mô lưỡng bội khác. NST nhân đôi nhưng không phân chia  tạo nên tế bào 4x, tế boà tế tục nguyên phân tạo nên các mô, co quan 4x. -Do phân chia không bình thường của hợp tử, hợp tử được hình thành có 4x Hợp tử tiếp tục phân chia để hình thành thể tứ bội. * 3 con đường cơ bản tạo thể đa bội: -Tăng số lượng NST ở tế bào xôma - Tăng số lượng NST ở hợp tử - Tăng số lượng NST ở tế bào sinh dục
 12. ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ + Cơ chế hình thành thể tam bội (làm tăng số lượng NST ở hợp tử) P: Tứ bội Lưỡng bội X (4n) (2n) Gtử P: 2n n F 1: Tam bội (3n) (thường bất thụ)
 13. ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ + Cơ chế hình thành thể tứ bội ( tăng số lượng NST ở tế bào xôma)
 14. ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ + Cơ chế tạo đa bội thể khác nguồn (allopolyploid) (làm tăng số lượng NST ở tế bào sinh dục)
 15. Bài tập 1: ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ KIỂM TRA – CỦNG CỐ: Bài tập 1: Xác định số lượng nhiễm sắc thể có trong giao tử ở trường hợp sau:
 16. ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ Bài tập 2: Xác định số lượng nhiễm sắc thể có trong giao tử của thể lưỡng bội trong trường hợp:
 17. ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ Bài tập 3: Xác định số lượng nhiễm sắc thể có trong hợp tử trong trường hợp dưới đây:
 18. ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ Bài tập 3: Xác định số nhiễm sắc thể có trong phấn hoa (w), nhuỵ (X) và trong hợp tử (Y) trong trường hợp sau:
 19. ĐỘT BIẾN NHIỄM SẮC THỂ
940763

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm