Tài liệu miễn phí Sinh học

Download Tài liệu học tập miễn phí Sinh học

Nghiên cứu hiệu suất hoạt động của cảm biến sinh học dùng dây nano

Trong nghiên cứu này, mô hình khuếch tán-bắt giữ và phương trình Poisson-Boltzman được sử dụng để phân tích hiệu suất hoạt động của cảm biến dây nano, được thể hiện thông qua thời gian phản ứng và độ nhạy của cảm biến.

5/22/2021 5:47:14 AM +00:00

Ô nhiễm môi trường không khí và nước: Phần 1

Cuốn sách Một số vấn đề cơ sở tính toán ô nhiễm môi trường không khí và nước cung cấp một số kiến thức về điều kiện tự nhiên, về dòng chảy của không khí trong khí quyển; quá trình truyền tải, phát tán và một số chất gây ô nhiễm cũng như các quá trình xảy ra đối với chúng, trong đó đề cập đến 3 dạng chính của môi trường không khí và nước hiện nay: khí quyển, hồ và sông. Sách gồm có 4 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 sau đây sẽ cung cấp cho bạn đọc kiến thức về lớp biên khí quyển và trường gió. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/22/2021 3:49:19 AM +00:00

Côn trùng trong Sách đỏ Việt Nam năm 2020 và một số loài quý hiếm được bảo tồn và khai thác thế nào

Trong gần 30 năm qua, vấn đề môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học được quan tâm đã làm thay đổi nhận thức của người dân và đạt được nhiều kết quả trong nghiên cứu khoa học cũng như thực tiễn. Một trong những kết quả đáng ghi nhận là thành lập các tổ chức bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học theo quy định của các công ước quốc tế (như CITES), ban hành Luật Đa dạng sinh học, xuất bản “Sách đỏ” về động thực vật… Mặc dù vậy, ở nước ta hiện nay hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học còn mang nặng tính hành chính và còn nhiều “lỗ hổng”...

5/22/2021 2:57:19 AM +00:00

Đa dạng sinh học và nguồn lợi rong biển Việt Nam

Bài viết nghiên cứu thành phần loài, phân bố, mùa vụ của một số loài rong thường gặp ở vùng biển Việt Nam nhằm đánh giá đúng hiện trạng, trữ lượng, khả năng khai thác và kế hoạch sử dụng nguồn lợi rong biển là rất cần thiết.

5/22/2021 2:56:07 AM +00:00

Xác định hoạt tính sinh học của hỗn hợp tinh dầu vỏ quả chanh và cam

Bài viết tiến hành xác định khả năng kháng vi khuẩn của tinh dầu vỏ quả cam, tinh dầu vỏ quả cam và hỗn hợp hai loại tinh dầu này trên nhóm vi khuẩn gram âm Escherichia coli và gram dương Staphylococcus aureus.

5/22/2021 2:50:25 AM +00:00

Nghiên cứu điều kiện thủy phân rong lục Chaetomorpha linum bằng axit và ứng dụng trong sản xuất bioethanol

Trong bài viết này tác giả đã chọn rong lục và tiến hành thủy phân rong C.linum bằng axit và ứng dụng trong sản xuất ethanol. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

5/22/2021 2:48:43 AM +00:00

Sự phân bố polyphenol tổng và trích ly hợp chất polyphenol từ vỏ trắng bưởi năm roi với sự hỗ trợ của enzyme

Trong nghiên cứu này sự phân bố của polyphenol tổng trong quả trái bưởi cũng như điều kiện trích ly hợp chất này bằng dung môi có hỗ trợ enzyme đã được đánh giá.

5/22/2021 2:44:57 AM +00:00

Ảnh hưởng của một số yếu tố công nghệ tới quá trình lên men nước quả Thanh long ruột đỏ Lập Thạch, Vĩnh Phúc

Mục đích của nghiên cứu nhằm khảo sát ảnh hưởng của một số thông số công nghệ như hàm lượng nấm men bổ sung, pH dịch quả và hàm lượng chất khô hòa tan (CKHT) của dịch quả ban đầu đến quá trình lên men nước quả thanh long ruột đỏ Vĩnh Phúc.

5/22/2021 2:44:22 AM +00:00

Đánh giá điều kiện an toàn thực phẩm của cơ sở sản xuất nước uống đóng chai tại thành phố Cần Thơ năm 2020

Bài viết đánh giá điều kiện an toàn thực phẩm, xác định tỷ lệ ô nhiễm vi sinh vật trong nước uống đóng chai tại thành phố Cần Thơ năm 2020.

5/21/2021 11:43:48 PM +00:00

Nghiên cứu thành phần thực vật khu vực núi Miềng, xã Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa

Bài viết tiến hành nghiên cứu thành phần thực vật khu vực núi Miềng thuộc xã Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa nhằm bảo tồn và phát triển bền vững tài nguyên thực vật phục vụ phát triển kinh tế xã hội.

5/21/2021 11:39:29 PM +00:00

Thành phần thức ăn của một số loài lưỡng cư thuộc họ nhái bầu (Microhylidae) tại vườn quốc gia Bến En, tỉnh Thanh Hóa

Bài viết này cung cấp các dẫn liệu về đặc điểm dinh dưỡng của một số loài lưỡng cư thuộc họ Nhái bầu làm cơ sở khoa học cho việc bảo tồn và phát triển tài nguyên động vật lưỡng cư.

5/21/2021 11:39:01 PM +00:00

Hình thái ống tiêu hóa và chỉ số Clark của cá bống Glossogobius Sparsipapillus phân bố ở một số vùng cửa sông ven biển tỉnh Bạc Liêu và Cà Ma

Bài viết tiến hành nghiên cứu nhằm cung cấp dẫn liệu về hình thái của ống tiêu hóa và phân tích mối liên hệ giữa chỉ số béo Clark với giới tính, mùa thu mẫu và điểm thu mẫu của loài cá bống cát trắng Glossogobius sparsipapillus. Mẫu cá được thu bằng lưới đáy định kỳ 01 lần/tháng từ 09/2019 đến 08/2020 tại ba điểm ở tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau. Sau khi thu, mẫu được xác định giới tính, chiều dài và khối lượng. Hình thái ống tiêu hóa, chiều dài ruột và chỉ số béo Clark được tìm hiểu.

5/21/2021 10:20:20 PM +00:00

Ứng dụng sóng siêu âm và mạng học sâu để nhận biết sự tích lũy kim loại nặng trong khoai lang

Bài viết sử dụng sóng siêu âm và phương pháp học sâu cho bài toán nhận biết mức độ tích lũy thành phần kim loại nặng trong khoai lang.

5/21/2021 10:19:05 PM +00:00

Improvement of antibacterial efficacy using antibiotic encapsulated silica-containing redox nanoparticles

Improving solubility and antibacterial efficiency of cephalothin by using silica-containing redox nanoparticle (siRNP) as a system to encapsulate and deliver this hydrophobic antibiotic.

5/21/2021 9:54:20 PM +00:00

Diversity of orchidaceae in south East Viet Nam

Result of study on the diversity of orchids in Southern East Viet Nam at 6 study sites from July 2019 to October 2020 have identified 173 orchids species belong to 50 diffrent genus, accounting for 14.41% of the total number of orchid species available in Viet Nam (1.200 species). Among them, all species were used as ornamental plants; 13 species were used for medicinal herbs; and 6 species were listed for conservation in Vietnam Red Data Book, (2019).

5/21/2021 9:19:31 PM +00:00

Species diversity and distribution of wild bees (Hymenoptera: Apoidea) in Binh Chanh district, Ho Chi Minh city

As the most significant pollinators of wild plants, bees play an important role in sustaining the natural ecosystems. In this study, we conducted surveys of bee fauna of three different habitat types during dry and rainy seasons of 2020 in Binh Chanh District, Ho Chi Minh City. A total of 169 individuals from 13 bee species belonging to six genera were collected.

5/21/2021 9:17:46 PM +00:00

Design and optimization of Zn (Ii) adsorption conditions from aqueous solutions by Fe/Mn-Diatomite material

In this study, the removal of Zn(II) ions from aqueous solution was studied using Fe/Mn modified diatomite sample at different adsorption parameters such as contact initial metal ions concentration, dosage of Fe/Mn-Diatomite and ionic strength Na2CO3 on ionic Zn 2+ adsorption capacity of diatomite modified. The residual zinc concentration in the solution was determined using flame atomic absorption spectroscopy.

5/21/2021 9:16:32 PM +00:00

Bioactivities of extracts and phytochemicals of indigofera aspalathoides Vahl ex DC.

Indigofera aspalathoides Vahl ex DC. belongs to the Fabaceae family. I. aspalathoides is applied to heal tumors, inflammations, diabetes, leprosy, and kidney illnesses in traditional medicines. Compounds including kaempferol, kaempferol 5-O-β-D-glucopyranoside, 5,4'-dihydroxy 6,8-dimethoxy 7-Orhamnosyl flavone, indigocarpan, and mucronulatol have isolated from this plant species. Hitherto, there is no comprehensive review available regarding the reported bioactivities of I. aspalathoides.

5/21/2021 9:16:07 PM +00:00

Xác định đồng thời Nisin A và Nisin Z trong sản phẩm dinh dưỡng bằng sắc ký lỏng khối phổ hai lần (LC-MS/MS)

Nghiên cứu này phát triển phương pháp xác định đồng thời Nisin A và Nisin Z trong các sản phẩm dinh dưỡng bằng LC-MS/MS. Các chất phân tích được chiết siêu âm ra khỏi nền mẫu bằng hỗn hợp dung dịch đệm CH3 COONH4 0,1M - NaCl 1M (pH = 2)/MeOH (1/1, v/v) ở nhiệt độ phòng trong 10 phút, được làm sạch qua cột chiết pha rắn SPE C18 (500 mg, 3 mL).

5/21/2021 8:47:19 PM +00:00

Xây dựng và thẩm định phương pháp phân tích hàm lượng một số oligosaccharide từ sữa mẹ (HMOs) trong thực phẩm bổ sung bằng kỹ thuật sắc ký lỏng khối phổ (LC-MS/MS)

Nghiên cứu này tập trung vào việc tối ưu hóa quá trình phân tích 05 chất thuộc nhóm HMOs gồm Glc, Gal, GlcNAc, Fuc và Neu5Ac trên thiết bị LC-MS/MS. Trong đó, các dung môi chiết và một số bước làm sạch được khảo sát để loại bỏ tối đa ảnh hưởng của nền mẫu đến quá trình phân tích. Các điều kiện phân tích được tối ưu hóa tự động trên thiết bị LC-MS/MS để thu được dữ liệu về mảnh phổ phân tích. Phương pháp sẽ được thẩm định để xác nhận giá trị sử dụng và được áp dụng thử nghiệm thực tế để phân tích các mẫu TPBS thu mua trên thị trường.

5/21/2021 8:47:10 PM +00:00

Đánh giá mức độ nhiễm và đặc điểm kháng kháng sinh của Salmonella spp. phân lập từ thủy hải sản tươi sống tại các chợ truyền thống trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Bài viết góp phần hoàn thiện các dẫn liệu khoa học về tình hình vấy nhiễm và đặc điểm kháng kháng sinh của Salmonella spp. phân lập từ thủy hải sản tươi sống, bổ sung bằng chứng khoa học cho các quyết định cấp nhà nước về quản lý và nâng cao ý thức sử dụng kháng sinh có hiệu quả tại Việt Nam nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.

5/21/2021 8:47:03 PM +00:00

Xác định vi khuẩn Acinetobacter calcoaceticus - Acinetobacter baumannii complex kháng kháng sinh carbapenem phân lập trong rau ăn sống và thịt chế biến sẵn trên địa bàn thành phố Hà Nội

Bài viết xác định sự lưu hành và tỉ lệ kháng kháng sinh carbapenem của Acinetobacter calcoaceticus-Acinetobacter baumannii complex trong mẫu rau ăn sống và thịt chế biến sẵn bán tại các cửa hàng bán đồ ăn sẵn.

5/21/2021 8:46:57 PM +00:00

Chế tạo và khảo sát khả năng tăng cường tín hiệu Raman của đế Silic cấu trúc kim tự tháp/nano bạc

Bài viết tiến hành nghiên cứu xác định hàm lượng của các Rhodamine 6G, một thành phần của phẩm nhuộm trong thực phẩm là vấn đề cần thiết đối với sức khoẻ cộng đồng.

5/21/2021 8:46:43 PM +00:00

Nghiên cứu xây dựng phương pháp định lượng esomeprazol trong huyết tương thỏ bằng sắc ký lỏng khối phổ hai lần (LC-MS/MS)

Nghiên cứu này thực hiện xây dựng và thẩm định phương pháp định lượng esomeprazol trong huyết tương thỏ bằng LC-MS/MS kết hợp xử lý mẫu bằng kỹ thuật QuEChERS hạn chế ảnh hưởng của nền mẫu so với nhiều phương pháp định lượng trước đây, nghiên cứu này cũng đề cập đến độ ổn định của mẫu mà ít nghiên cứu đã công bố. Phương pháp được ứng dụng để phân tích esomeprazol trong huyết tương, phục vụ đánh giá sinh khả dụng của chế phẩm có chứa esomeprazol.

5/21/2021 8:46:37 PM +00:00

Thành phần loài ốc cạn (Gastropoda: Mollusca) xã Bản Thi và xã Xuân Lạc thuộc khu bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Nội dung của bài viết này là nghiên cứu về thành phần loài ốc cạn ở đây sẽ góp phần quan trọng trong việc hoàn thiện dữ liệu về đa dạng sinh học tại Khu bảo tồn, cũng như dữ liệu về thân mềm chân bụng trên cạn tại Việt Nam.

5/21/2021 8:39:58 PM +00:00

Thành phần loài thân mềm chân bụng trên cạn (Gastropoda: Mollusca) ở khu vực núi Phượng Hoàng, xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

Bài viết tiến hành nghiên cứu về thành phần loài Thân mềm Chân bụng trên cạn ở khu vực núi đá vôi Phượng Hoàng, tỉnh Thái Nguyên được tiến hành từ 12/2016 đến 5/2017.

5/21/2021 8:39:43 PM +00:00

Nghiên cứu quy trình tách chiết polysaccaride tổng từ thân cây sâm xuyên đá (Myxopyrum smilacifolium wall. Blume) và đánh giá hoạt tính chống oxy hóa

Sâm xuyên đá (Myxopyrum smilacifolium (Wall.) Blume) là một dược liệu quý. Tuy nhiên quy trình tách chiết chưa được tối ưu hóa. Trong bài viết này sâm xuyên đá được thu mua tại xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.

5/21/2021 8:39:24 PM +00:00

Nhân giống loài râu hùm (Tacca chantrieri andre) bằng phương pháp nhân giống sinh dưỡng ở trường Đại học Tân Trào, Tuyên Quang

Bài viết này trình bày kết quả nghiên cứu nhân giống sinh dưỡng (bằng hom) của Râu hùm được thực hiện tại trường Đại học Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang.

5/21/2021 8:39:10 PM +00:00

Nghiên cứu thành phần hóa học và vi sinh vật của rượu vang sim thu hái tại xã Côn Lôn huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Bài viết nghiên cứu thành phần hóa học và vi sinh vật của rượu vang sim thu hái tại huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang là cần thiết và là cơ sở khoa học cho việc đăng ký và công bố chất lượng sản phẩm rượu vang sim trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

5/21/2021 8:39:04 PM +00:00

Nghiên cứu quy trình thuỷ phân từng phần trứng cầu gai đen diadema setosum bằng enzyme alcalase công nghiệp

Bài viết xây dựng quy trình thuỷ phân từng phần trứng Cầu gai đen Diadema sotesum để làm tiền đề cho các sản phẩm thực phẩm chức năng giàu protein phân tử lượng thấp, hướng tới phục vụ các đối tượng người khó hấp thụ dinh dưỡng là hướng đi đầy tiềm năng.

5/21/2021 8:37:57 PM +00:00