Một số phần mềm an ninh giả mạo phổ biến (Phần 3)

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 8 | FileSize: 0.33 M | File type: PDF
of x

Một số phần mềm an ninh giả mạo phổ biến (Phần 3). Một số phần mềm an ninh giả mạo phổ biến (Phần 3) .5. AntiSpyware Soft Khi thâm nhập thành công và cài đặt trên máy tính nạn nhân, AntiSpyware Soft sẽ liên tục đưa ra các thông điệp cảnh báo về virus, Trojan và worm được phát hiện trên hệ thống, người dùng sẽ không thể xóa hoặc tắt bỏ những thông tin này trừ khi mua bản quyền hoặc key kích hoạt của chương trình. Trong quá trình cài đặt, AntiSpyware Soft sẽ copy file sau vào ổ cứng: %Documents and Settings%\[UserName]\Local Settings\Application Data\[ký tự ngẫu nhiên]\[ký tự ngẫu nhiên]tssd.exe..... Cũng như những giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download giáo án miễn phí phục vụ nghiên cứu Có tài liệu tải về thiếu font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/mot-so-phan-mem-an-ninh-gia-mao-pho-bien-phan-3-2ze2tq.html

Nội dung


  1. Một số phần mềm an ninh giả mạo phổ biến (Phần 3)
  2. 5. AntiSpyware Soft Khi thâm nhập thành công và cài đặt trên máy tính nạn nhân, AntiSpyware Soft sẽ liên tục đưa ra các thông điệp cảnh báo về virus, Trojan và worm được phát hiện trên hệ thống, người dùng sẽ không thể xóa hoặc tắt bỏ những thông tin này trừ khi mua bản quyền hoặc key kích hoạt của chương trình. Trong quá trình cài đặt, AntiSpyware Soft sẽ copy file sau vào ổ cứng: %Documents and Settings%\[UserName]\Local Settings\Application Data\[ký tự ngẫu nhiên]\[ký tự ngẫu nhiên]tssd.exe Đồng thời tạo ra những khóa registry sau: HKEY_CURRENT_USER\Software\AvScan HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run “[random characters]“ HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion \Run “[random characters]“ HKEY_CURRENT_USER\Software\avsoft HKEY_CURRENT_USER\Software\avsuite HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\avsoft
  3. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\avsuite HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Download "RunInvalidSignatures" ="1" HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Inter net Settings "ProxyOverride" = "" HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Inter net Settings "ProxyServer" = "http=127.0.0.1:5555" HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Poli cies\Associations "LowRiskFileTypes" = ".exe" HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Poli cies\Attachments "SaveZoneInformation" = "1" Giao diện chính của chương trình:
  4. 6. Antivir Solution Pro Cũng giống như tất cả các chương trình độc hại trên, Antivir Solution Pro ngụy trang khéo léo thành phần mềm bảo mật hợp pháp, khiến cho người dùng dễ dàng tin tưởng và luôn luôn sử dụng. Chương trình được phát tán rộng rãi qua trang web http://antispybox.com/ và các đường link liên quan. Đây cũng là 1 dạng tự nhân bản của AVSecurity Suite, Antivirus Suite và Antivirus Soft. Khi quá trình rà soát bắt đầu, người sử dụng sẽ liên tục nhận được cảnh báo về viruses, Trojans và worms đang “hoành hành” trên hệ
  5. thống, và quá trình xử lý tận gốc chỉ được tiến hành khi người dùng mua key kích hoạt của chương trình. Khi cài đặt vào hệ thống, Antivir Solution Pro sẽ copy file thực thi sau lên ổ cứng: %UserProfile%\Local Settings\Application Data\%random%\%random%.exe Và tạo những khóa registry sau: HKEY_LOCAL_MACHINE\software\AVSolution HKEY_LOCAL_MACHINE\software\AVSuitE HKEY_CURRENT_USER\software\AVSolution HKEY_CURRENT_USER\software\AVSuitE HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\Windows\CurrentVersion\Ru n, "%random%" HKEY_CURRENT_USER\software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run, "%random%" HKEY_CURRENT_USER\software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Inter net Settings
  6. ProxyServer = http=127.0.0.1:5643 ProxyOverride = HKEY_CURRENT_USER\software\Microsoft\Internet Explorer\PhishingFilter EnabledV8 = 0×00000000 (0) Enabled = 0×00000000 (0) Một số hình ảnh của chương trình:
684000

Tài liệu liên quan


Xem thêm