Lecture Operating systems: Internals and design principles (6/E): Chapter 4 - William Stallings

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 60 | FileSize: M | File type: PPTX
of x

Lecture Operating systems: Internals and design principles (6/E): Chapter 4 - William Stallings. Chapter 4 Threads, SMP, and microkernels. This chapter examines some more advanced concepts related to process management, which are found in a number of contemporary operating systems. We show that the concept of process is more complex and subtle than presented so far and in fact embodies two separate and potentially independent concepts: one relating to resource ownership and another relating to execution.. Giống những thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download bài giảng miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về thiếu font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-operating-systems-internals-and-design-principles-6-e-chapter-4-william--bqmbuq.html

Nội dung


1113921

Tài liệu liên quan


Xem thêm