Tài liệu miễn phí Hệ điều hành

Download Tài liệu học tập miễn phí Hệ điều hành

Lecture An toàn Hệ điều hành: Stack Overflows - Nguyễn Hồng Sơn

Lecture An toàn Hệ điều hành: Stack Overflows has contents: Buffers, reading past the end of a buffer, writing past the end of a buffer, stacks and functions, overflowing buffers on the stack, kiểm soát EIP.

7/8/2020 8:54:43 PM +00:00

Lecture An toàn Hệ điều hành: Securing operating system - Nguyễn Hồng Sơn

Lecture An toàn Hệ điều hành: Securing operating system has contents: Threat model, access control fundamentals, protection system, reference monitor, secure operating system definition, unix protection system, using mode bits authorization.

7/8/2020 8:54:37 PM +00:00

Bài giảng An toàn Hệ điều hành: Rootkit - Nguyễn Hồng Sơn

Bài giảng An toàn Hệ điều hành: Rootkit cung cấp cho người học các kiến thức: Rootkit là gì, các dịch vụ được cung cấp bởi Rootkit, rootkit hoạt động như thế nào, raster eggs, spyware modifications,... Mời các bạn cùng tham khảo.

7/8/2020 8:54:30 PM +00:00

Bài giảng An toàn Hệ điều hành: Shellcode - Nguyễn Hồng Sơn

Bài giảng An toàn Hệ điều hành: Shellcode cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm shellcode, system call, Windows shellcode và Linux shellcode, linux shellcoding, viết shellcode cho exit() syscall,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

7/8/2020 8:54:24 PM +00:00

Lecture An toàn Hệ điều hành: OS Vulnerabilities - Nguyễn Hồng Sơn

Lecture An toàn Hệ điều hành: OS Vulnerabilities has contents: Background, buffer overflows, buffer overflow - returns into libraries, integer overflows, format string vulnerabilities, source of format string vulnerability.

7/8/2020 8:54:18 PM +00:00

Lecture An toàn Hệ điều hành: Control flow - Nguyễn Hồng Sơn

Lecture An toàn Hệ điều hành: Control flow has contents: Concept of control flow, exception handling, faults, exceptions in intel processors, logical control flow, private address space, context switches, loading and running programs, using fork() and execve() to run programs.

7/8/2020 8:54:12 PM +00:00

Lecture An toàn Hệ điều hành: Giới thiệu môn học - Nguyễn Hồng Sơn

Bài giảng An toàn Hệ điều hành: Giới thiệu môn học sẽ giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

7/8/2020 8:54:05 PM +00:00

Giáo trình Hệ điều hành Linux - Nghề: Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính - CĐ Kỹ Thuật Công Nghệ Bà Rịa-Vũng Tàu

(NB) Giáo trình Hệ điều hành Linux với mục tiêu là Trình bày được các quy trình chẩn đoán và khắc phục lỗi về Phần mềm máy tính. Khắc phục được các lỗi liên quan đến hệ điều hành. Khắc phục được các lỗi về cài đặt, sử dụng các phần mềm ứng dụng văn phòng, trình duyệt và các phương thức kết nối Internet.

7/8/2020 4:17:34 PM +00:00

Giáo trình Hệ điều hành Linux - Nghề: Quản trị mạng - CĐ Kỹ Thuật Công Nghệ Bà Rịa-Vũng Tàu

(NB) Giáo trình Hệ điều hành Linux với mục tiêu chính là Trình bày được nguyên lý hệ điều hành Linux và các yếu tố hợp thành hệ điều hành Linux. Lựa chọn được phần cứng thích hợp để cài được hệ điều hành Linux. Cài đặt được các phần mềm và các ứng dụng trên Linux. Sử dụng được một số ứng dụng cơ bản trên Linux. Quản lý được hệ thống Linux, các tập tin, thư mục, tài khoản, phân chia quyền hạn người dùng.

7/8/2020 4:15:58 PM +00:00

Giáo trình Hệ điều hành Linux - Nghề: Công nghệ thông tin (Cao đẳng) - CĐ Kỹ Thuật Công Nghệ Bà Rịa-Vũng Tàu

(NB) Giáo trình Hệ điều hành Linux được biên soạn nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về cài đặt, sử dụng hệ điều hành mã nguồn mở và hệ điều hành Linux. Mời các bạn cùng tham khảo!

7/8/2020 4:03:19 PM +00:00

Giáo trình Xử lý sự cố phần mềm - Nghề: Công nghệ thông tin (Cao đẳng) - CĐ Kỹ Thuật Công Nghệ Bà Rịa-Vũng Tàu

(NB) Giáo trình Xử lý sự cố phần mềm được biên soạn nhằm cung cấp cho người học những kiến thức về chuẩn đoán, khắc phục sự cố phần mềm máy tính trên hệ điều hành Windows. Nếu bạn đang gặp sự cố với một chiếc máy tính, giáo trình sau sẽ là cẩm nang kỳ diệu giúp bạn chuẩn đoán và khắc các lỗi phần mềm máy tính cơ bản.

7/8/2020 4:02:50 PM +00:00

Giáo trình Tiếng anh chuyên ngành CNTT - CĐ Nghề Công Nghiệp Hà Nội

(NB) Giáo trình Tiếng anh chuyên ngành CNTT với mục tiêu là Phát triển những kỹ năng như: đọc hiểu, dịch các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin. Đọc hiểu các thông báo của hệ thống và các phần mềm ứng dụng khi khai thác và cài đặt. Đọc hiểu các tài liệu đọc thêm bằng tiếng Anh và tóm tắt nội dung chính của tài liệu.

6/18/2020 10:20:01 AM +00:00

Giáo trình Chuyên đề Domain server - CĐ Nghề Công Nghiệp Hà Nội

(NB) Giáo trình Chuyên đề Domain server cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu windows server 2008, cài đặt windows server 2008, nâng cấp domain, xây dựng các dịch vụ, user-group, chính sách bảo mật (group policy). Mời các bạn cùng tham khảo!

6/18/2020 10:19:37 AM +00:00

Giáo trình Nguyên lý Hệ điều hành - CĐ Nghề Công Nghiệp Hà Nội

(NB) Giáo trình Nguyên lý Hệ điều hành gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Tổng quan về hệ điều hành, điều khiển dữ liệu, điều khiển bộ nhớ, quản lý vùng nhớ phụ, quản lý vào ra, hệ thống quản lý file;...Mời các bạn cùng tham khảo!

6/18/2020 10:18:51 AM +00:00

Giáo trình Hệ điều hành Linux - CĐ Nghề Công Nghiệp Hà Nội

(NB) Giáo trình Hệ điều hành Linux gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Tổng quan về hệ điều hành Linux; cài đặt hệ điều hành Linux; thao tác với tập tin và thư mục; giao diện đồ họa; quản trị người dùng và nhóm; cấu hình mạng;...

6/18/2020 10:18:37 AM +00:00

Giáo trình giảng dạy môn Kỹ thuật máy tính phần mềm Epidata

Giáo trình với các bài học Epidata và quá trình thu thập xử lý số liệu; cài đặt và làm quen với Epidata; khai báo bộ câu hỏi và hạn chế lỗi số liệu; nhập dữ liệu; ghép và chuyển định dạng tệp số liệu; các chức năng tiện ích. Mời các bạn cùng tham khảo Giáo trình giảng dạy môn Kỹ thuật máy tính phần mềm Epidata để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

6/18/2020 12:31:47 AM +00:00

Giáo trình Mixing - mastering toàn tập từ A-Z

Giáo trình Mixing - mastering toàn tập từ A-Z gồm có 5 chương với những nội dung sau: Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng Nuendo, mixing, mastering, xuất file và lưu project, các effects hỗ trợ khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/19/2020 9:05:38 PM +00:00

Developing technology acceptance model for e-service purposes

This paper focuses on nonacademic class, which is important to measure what factors influence on the e-services. This manuscript aims to develop an acceptance technology model to figure out what the factors motivate nonacademic staff at the universities continuously use the eservices.

5/4/2020 11:26:49 PM +00:00

Giáo trình Nguyên lý hệ điều hành - Nghề: Quản trị mạng

Giáo trình Nguyên lý hệ điều hành - Nghề: Quản trị mạng trình bày các nội dung chính sau: Giới thiệu chung về hệ điều hành, điều khiển dữ liệu, điều khiển bộ nhớ, điều khiển CPU và Tiến trình, hệ điều hành đa xử lý. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

5/4/2020 7:26:01 PM +00:00

Lecture Operating system concepts (Fifth edition): Module 23 - Avi Silberschatz, Peter Galvin

Module 23 - Windows NT. The Windows NT operating system is designed to take advantage of the many advances in processor technology. Although primarily run on the Intel architecture, NT was designed to be portable in order to take advantage of whatever promising technologies happened to come along. Key goals for the system included portability, security, POSIX compliance, multiprocessor support, extensibility, international support, and compatibility with MS-DOS and MS-Windows applications.

5/4/2020 5:36:18 PM +00:00

Lecture Operating system concepts (Fifth edition): Module 22 - Avi Silberschatz, Peter Galvin

Module 22 - The Linux system. Chapter 21 discussed the internals of the 4.3BSD operating system in detail. BSD is just one of the UNIX-like systems. Linux is another UNIX-like system that has gained popularity in recent years. In this chapter, we look at the history and development of Linux, and cover the user and programmer interfaces that Linux presents interfaces that owe a great deal to the UNIX tradition.

5/4/2020 5:36:12 PM +00:00

Lecture Operating system concepts (Fifth edition): Module 21 - Avi Silberschatz, Peter Galvin

Module 21 - The UNIX system. Although operating system concepts can be considered in purely theoretical terms, it is often useful to see how they are implemented in practice. This chapter presents an in-depth examination of the 4.3BSD operating system, a version of UNIX, as an example of the various concepts presented in this lecture. By examining a complete, real system, we can see how the various concepts discussed in this book relate both to one another and to practice.

5/4/2020 5:36:06 PM +00:00

Lecture Operating system concepts (Fifth edition): Module 20 - Avi Silberschatz, Peter Galvin

The information stored in the system (both data and code), as well as the physical resources of the computer system, need to be protected from unauthorized access, malicious destruction or alteration, and accidental introduction of inconsistency. In this chapter, we examine the ways in which information may be misused or intentionally made inconsistent. We then present mechanisms to guard against this occurrence.

5/4/2020 5:36:00 PM +00:00

Lecture Operating system concepts (Fifth edition): Module 19 - Avi Silberschatz, Peter Galvin

The various processes in an operating system must be protected from one another’s activities. For that purpose, various mechanisms exist that can be used to ensure that the files, memory segments, CPU, and other resources can be operated on by only those processes that have gained proper authorization from the operating system. In this chapter, we examine the problem of protection in great detail and develop a unifying model for implementing protection.

5/4/2020 5:35:54 PM +00:00

Lecture Operating system concepts (Fifth edition): Module 18 - Avi Silberschatz, Peter Galvin

Module 18 - Distributed coordination. Chapter 18 examines various mechanisms for process synchronization and communication, as well as methods for dealing with the deadlock problem, in a distributed environment. In addition, since a distributed system may suffer from a variety of failures that are not encountered in a centralized system, we also discuss here the issue of failure in a distributed system.

5/4/2020 5:35:48 PM +00:00

Lecture Operating system concepts (Fifth edition): Module 17 - Avi Silberschatz, Peter Galvin

Module 17 - Distributed-file systems. Chapter 17 looks at the current major research and development in distributed-file systems (DFS). The purpose of a DFS is to support the same kind of sharing when the files are physically dispersed among the various sites of a distributed system.

5/4/2020 5:35:42 PM +00:00

Lecture Operating system concepts (Fifth edition): Module 16 - Avi Silberschatz, Peter Galvin

Module 16 - Distributed system structures. Chapter 16 examines distributed-system structures, including coverage of remote services, thread-management, and the Open Software Foundation’s Distributed Computing Environment (DCE) thread package.

5/4/2020 5:35:36 PM +00:00

Lecture Operating system concepts (Fifth edition): Module 15 - Avi Silberschatz, Peter Galvin

Module 15 - Network structures. In a distributed (loosely coupled) system, the processors do not share memory or a clock. Instead, each processor has its own local memory. The processors communicate with one another through various communication networks, such as high-speed buses or telephone lines. In this chapter, we discuss the general structure of distributed systems and the networks that interconnect them. Detailed discussions are given in chapters 16 to 18.

5/4/2020 5:35:30 PM +00:00

Lecture Operating system concepts (Fifth edition): Module 14 - Avi Silberschatz, Peter Galvin

Module 14 - Tertiary storage structure. In this chapter introduced the concept of primary, secondary, and tertiary storage. In this chapter, we discuss tertiary storage in more detail. First we describe the types of storage devices used for tertiary storage. Next, we discuss the issues that arise when an operating system uses tertiary storage. Finally, we consider some performance aspects of tertiary storage systems.

5/4/2020 5:35:24 PM +00:00

Lecture Operating system concepts (Fifth edition): Module 13 - Avi Silberschatz, Peter Galvin

Module 13 - Secondary storage structure. In this chapter we describe the internal data structures and algorithms used by the operating system to implement this interface. We also discuss the lowest level of the file system the secondary storage structure. We first describe disk-head-scheduling algorithms. Next we discuss disk formatting and management of boot blocks, damaged blocks, and swap space. We end with coverage of disk reliability and stable-storage.

5/4/2020 5:35:18 PM +00:00