Tài liệu miễn phí Hệ điều hành

Download Tài liệu học tập miễn phí Hệ điều hành

Đề cương chi tiết học phần Điện toán đám mây

Tài liệu thông tin đến các bạn cái nhìn tổng quát về học phần Điện toán đám mây như thời gian, phân bố chương trình, tóm tắt nội dung, các yêu cầu cần thiết để học tập môn học này hiệu quả hơn.

12/29/2020 8:38:37 PM +00:00

Đề cương chi tiết học phần Hệ điều hành (Operating System)

Để nắm chi tiết nội dung, thời gian, các yêu cầu, thang điểm của học phần Hệ điều hành; mời các bạn cùng tham khảo Đề cương chi tiết học phần Hệ điều hành (Operating System).

12/29/2020 8:36:15 PM +00:00

Đề cương chi tiết học phần Quản lý dự án phần mềm (Software Project Management)

Mời các bạn sinh viên cùng tham khảo Đề cương chi tiết học phần Quản lý dự án phần mềm (Software Project Management) để nắm chi tiết thời gian, tóm tắt nội dung, thang điểm, các thang điểm để có phương pháp học tập chủ động và hiệu quả hơn.

12/29/2020 8:35:07 PM +00:00

Đề cương chi tiết học phần Phân tích và thiết kế phần mềm (Software Analysis and Design)

Đề cương chi tiết học phần Phân tích và thiết kế phần mềm (Software Analysis and Design) trình bày thông tin chung về học phần, mục tiêu của học phần, mô tả tóm tắt nội dung học phần, nội dung và lịch trình giảng dạy, nhiệm vụ của người học, đánh giá kết quả học tập.

12/29/2020 8:35:00 PM +00:00

Đề cương chi tiết học phần Mẫu thiết kế cho phần mềm (Design pattern)

Để nắm chi tiết nội dung, thời gian, các yêu cầu, thang điểm của học phần Pháp luật về lĩnh vực xã hội và có phương pháp chủ động trong học tập, mời các bạn cùng tham khảo Đề cương chi tiết học phần Mẫu thiết kế cho phần mềm (Design pattern).

12/29/2020 8:34:54 PM +00:00

Đề cương chi tiết học phần Kiểm định chất lượng phần mềm (Software Quality Assurance & Testing) bậc đại học

Tài liệu thông tin đến các bạn cái nhìn tổng quát về học phần Kiểm định chất lượng phần mềm bao gồm thời gian, phân bố chương trình, tóm tắt nội dung, các yêu cầu cần thiết để học tập môn học này hiệu quả hơn.

12/29/2020 8:34:04 PM +00:00

Đề cương chi tiết học phần Công nghệ phần mềm nâng cao (Advanced Software Engineering)

Đề cương chi tiết học phần Công nghệ phần mềm nâng cao (Advanced Software Engineering) trình bày các kiến thức cơ sở liên quan đến các đối tượng chính yếu trong lĩnh vực công nghệ phần mềm, từ đó giúp sinh viên hiểu về hoạt động xây dựng phần mềm một cách có hệ thống, có phương pháp...

12/29/2020 8:33:58 PM +00:00

Đề cương chi tiết học phần Công nghệ phần mềm (Software Engineering)

Thông qua đề cương này các bạn sinh viên nắm bắt được thời gian, điều kiện tiên quyết, mục tiêu của học phần, mô tả tóm tắt nội dung học phần, nhiệm vụ của sinh viên; các thang điểm và nội dung chi tiết học phần Công nghệ phần mềm (Software Engineering). Mời các bạn cùng tham khảo!

12/29/2020 8:33:51 PM +00:00

Đề cương chi tiết học phần Công cụ và môi trường phát triển phần mềm (Tools and Enviroments for software development)

Tài liệu này cung cấp đến các bạn sinh viên cái nhìn tổng quát về học phần Công cụ và môi trường phát triển phần mềm (Tools and Enviroments for software development) bao gồm thời gian đào tạo, phân bố chương trình, tóm tắt nội dung, kỹ năng để có thể học tập hiệu quả hơn.

12/29/2020 8:33:44 PM +00:00

Đề cương chi tiết học phần Kiểm định chất lượng phần mềm (Software Quality Assurance & Testing)

Đề cương chi tiết học phần Kiểm định chất lượng phần mềm (Software Quality Assurance & Testing) cung cấp các thông tin như thời gian, điều kiện tiên quyết, kiến thức, mô tả tóm tắt nội dung, các kỹ năng và yêu cầu mà sinh cần đạt được.

12/29/2020 8:33:19 PM +00:00

Đề cương chi tiết học phần Quản trị Windows Server (Windows Server Administration)

Để nắm chi tiết nội dung, thời gian, các yêu cầu, thang điểm của học phần Tham vấn cơ bản; mời các bạn cùng tham khảo Đề cương chi tiết học phần Quản trị Windows Server (Windows Server Administration).

12/29/2020 8:32:46 PM +00:00

Đề cương chi tiết học phần Hệ điều hành Linux

Để nắm chi tiết nội dung, thời gian, các yêu cầu, thang điểm của học phần Pháp luật về lĩnh vực xã hội và có phương pháp chủ động trong học tập, mời các bạn cùng tham khảo Đề cương chi tiết học phần Hệ điều hành Linux.

12/29/2020 8:31:15 PM +00:00

Bài giảng Quản lý tiến trình

Bài giảng Quản lý tiến trình trình bày các nội dung chính sau: Phân biệt tiến trình và tiểu trình, so sánh các thuật toán điều phối tiến trình. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

12/29/2020 6:11:49 PM +00:00

Bài giảng Quản lý bộ nhớ

Bài giảng Quản lý bộ nhớ trình bày các nội dung chính sau: Phân cấp bộ nhớ, caches bộ nhớ, các vấn đề trong thiết kế Cache, phân cấp bộ nhớ, bài toán cấp phát bộ nhớ động, kiến trúc phân đoạn,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

12/29/2020 6:11:40 PM +00:00

Bài giảng Tổ chức hệ thống tập tin FAT

Bài giảng Tổ chức hệ thống tập tin FAT trình bày các nội dung chính sau: Giới thiệu hệ thống tập tin FAT, vùng Boot Sector, bảng thư mục gốc (RDET), bảng FAT, vùng dữ liệu, bảng thư mục con. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

12/29/2020 6:11:31 PM +00:00

Bài giảng Tổng quan hệ điều hành

Bài giảng Tổng quan hệ điều hành trình bày các nội dung chính sau: Vai trò của hệ điều hành trong hệ thống máy tính, lịch sử phát triển và đặc điểm của một số loại hệ điều hành, các thành phần chính của một hệ điều hành, đặc điểm của một số kiến trúc hệ điều hành, quá trình khởi động máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

12/29/2020 6:11:23 PM +00:00

Bài giảng Hệ thống quản lý tập tin

Bài giảng Hệ thống quản lý tập tin trình bày các nội dung chính sau: Cấu tạo đĩa từ, các khái niệm liên quan hệ thống tập tin, một số vấn đề khi cài đặt hệ thống quản lý tập tin trên đĩa, mô hình tổ chức hệ thống tập tin của một số hệ điều hành thông dụng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

12/29/2020 6:11:04 PM +00:00

Bài giảng Công nghệ phần mềm ứng dụng: Bài 6 - ThS. Thạc Bình Cường

Bài giảng Công nghệ phần mềm ứng dụng - Bài 6: Chủ đề nâng cao trong công nghệ học phần mềm trình bày mô hình RUP; phương pháp phân tích phần mềm linh hoạt; ước lượng chi phí phần mềm; quản lí chất lượng; cải tiến quy trình; các chủ đề tiên tiến khác.

12/29/2020 3:53:02 PM +00:00

Bài giảng Công nghệ phần mềm ứng dụng: Bài 5 - ThS. Thạc Bình Cường

Bài giảng Công nghệ phần mềm ứng dụng - Bài 5: Kiểm thử và bảo trì cung cấp kiến thức về phương pháp kiểm thử, phương pháp bảo trì. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức.

12/29/2020 3:52:54 PM +00:00

Bài giảng Công nghệ phần mềm ứng dụng: Bài 4 - ThS. Thạc Bình Cường

Với mục tiêu cung cấp cho các bạn sinh viên có thêm tư liệu tham khảo hỗ trợ cho học tập, Tailieu.vn giới thiệu đến các bạn Bài giảng Công nghệ phần mềm ứng dụng - Bài 4: Thiết kế và lập trình nhằm nắm được phương pháp thiết kế hệ thống; kỹ thuật thiết kế chương trình (dựa vào BLD và BPC); kỹ thuật lập trình.

12/29/2020 3:52:47 PM +00:00

Bài giảng Công nghệ phần mềm ứng dụng: Bài 3 - ThS. Thạc Bình Cường

Bài giảng Công nghệ phần mềm ứng dụng - Bài 3: Phương pháp xác định yêu cầu thông tin đến các bạn sinh viên kiến thức kỹ thuật xác định yêu cầu phần mềm; nội dung xác định yêu cầu phần mềm; các nguyên lý phân tích yêu cầu sử dụng.

12/29/2020 3:52:40 PM +00:00

Bài giảng Công nghệ phần mềm ứng dụng: Bài 2 - ThS. Thạc Bình Cường

Bài giảng Công nghệ phần mềm ứng dụng - Bài 2: Quản lý dự án công nghệ thông tin trình bày tổng quan; lập kế hoạch quản lý; tổ chức dự án; quản lý rủi ro; phát triển nhóm; quản lý chất lượng; lập kế hoạch làm việc chi tiết; kiểm soát và lập báo cáo dự án; quản lý vấn đề và kiểm soát thay đổi; quản lý cấu hình; hoàn thiện dự án.

12/29/2020 3:52:28 PM +00:00

Bài giảng Công nghệ phần mềm ứng dụng: Bài 1 - ThS. Thạc Bình Cường

Bài giảng Công nghệ phần mềm ứng dụng - Bài 1: Giới thiệu chung về công nghệ học phần mềm được biên soạn với các nội dung đó là khái niệm về phần mềm; kỹ nghệ phần mềm, xây dựng quy trình phát triển phần mềm, vòng đời phần mềm; khái quát các trường hợp cụ thể của phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng.

12/29/2020 3:52:20 PM +00:00

Hướng dẫn cài đặt CSF Firewall để bảo vệ VPS

Để có thể chống trọi các cuộc tấn công và bảo vệ VPS của bạn được tốt hơn, tài liệu này hướng dẫn các bạn cài đặt và cấu hình CSF (ConfigServer Security & Firewall) một firewall rất phổ biến và hiệu quả được sử dụng trên các server Linux hiện nay. Bên cạnh những tính năng cơ bản như một firewall, CSF còn có những chức năng bảo mật nâng cao khác như ngăn chặn flood login, port scans, SYN floods... tham khảo thêm https://tailieu.hostingviet.vn/cai-dat-csf-cho-vps-cua-ban-de-tang-cuong-bao-mat/

12/29/2020 12:38:28 PM +00:00

Đề cương bài giảng Lý thuyết hệ điều hành

Đề cương bài giảng Lý thuyết hệ điều hành được biên soạn gồm 4 chương với các nội dung tổng quan ý thuyết hệ điều hành; quản lý tiến trình; quản lý bộ nhớ trong; quản lý ngoại vi.

12/29/2020 9:21:58 AM +00:00

Bài giảng Phần mềm nguồn mở (Open-Source Software): Chương 3.4 - Võ Đức Quang

Bài giảng Phần mềm nguồn mở (Open-Source Software) - Chương 3 (tt): Hệ quản trị CSDL MySQL. Nội dung trình bày trong chương này gồm: Thao tác với MySQL, các kiểu dữ liệu trong MySQL, từ khóa khai báo cho dữ liệu, thay đổi cấu trúc bảng, truy vấn dữ liệu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

12/29/2020 8:02:18 AM +00:00

Bài giảng Phần mềm nguồn mở (Open-Source Software): Chương 3.3 - Võ Đức Quang

Bài giảng Phần mềm nguồn mở (Open-Source Software) - Chương 3 (tt): Hệ quản trị CSDL MySQL. Nội dung trình bày trong chương này gồm: Dữ liệu, cơ sở dữ liệu, hệ quản trị CSDL, hệ quản trị CSDL MySQL, lịch sử phát triển MySQL, kiến trúc MySQL,... Mời các bạn cùng tham khảo.

12/29/2020 8:02:11 AM +00:00

Bài giảng Phần mềm nguồn mở (Open-Source Software): Chương 3.2 - Võ Đức Quang

Bài giảng Phần mềm nguồn mở (Open-Source Software) - Chương 3 (tt): WebServer cho PHP & MySQL. Nội dung trình bày trong chương này gồm: Kiến trúc ứng dụng web, HTTP, URL, HTTP Request, HTTP Response, request methods.

12/29/2020 8:02:05 AM +00:00

Bài giảng Phần mềm nguồn mở (Open-Source Software): Chương 3.1 - Võ Đức Quang

Bài giảng Phần mềm nguồn mở (Open-Source Software) - Chương 3: Một số phần mềm nguồn mở. Nội dung chính trong chương này gồm có: Phần mềm VirtualBox, hệ điều hành Linux, WebServer cho PHP&MySQL, hệ quản trị CSDL MySQL, ngôn ngữ lập trình Web PHP.

12/29/2020 8:01:58 AM +00:00

Bài giảng Phần mềm nguồn mở (Open-Source Software): Chương 2 - Võ Đức Quang

Bài giảng Phần mềm nguồn mở (Open-Source Software) - Chương 2: Phát triển phần mềm nguồn mở. Nội dung chính trong chương này gồm có: Cộng đồng phát triển phần mềm nguồn mở, tiến trình phát triển phần mềm nguồn mở, hệ thống quản lý phiên bản mã nguồn.

12/29/2020 8:01:52 AM +00:00