Lecture Operating systems: Internals and design principles (6/E): Chapter 2 - William Stallings

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 58 | FileSize: M | File type: PPTX
of x

Lecture Operating systems: Internals and design principles (6/E): Chapter 2 - William Stallings. Chapter 2 Operating system overview, after studying this chapter, you should be able to: Summarize, at a top level, the key functions of an operating system (OS); discuss the evolution of operating systems for early simple batch systems to modern complex systems; discuss the key design areas that have been instrumental in the development of modern operating systems;.... Giống các thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải giáo án miễn phí phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu tải về sai font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-operating-systems-internals-and-design-principles-6-e-chapter-2-william--9pmbuq.html

Nội dung


1113919

Tài liệu liên quan


Xem thêm