Lecture Operating systems: Internals and design principles (6/E): Chapter 13 - William Stallings

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 44 | FileSize: M | File type: PPTX
of x

Lecture Operating systems: Internals and design principles (6/E): Chapter 13 - William Stallings. Chapter 13 - Embedded systems. In this chapter, we examine one of the most important and widely used categories of operating systems: embedded operating systems. The embedded system environment places unique and demanding requirements on the OS and calls for design strategies quite different than that found in ordinary operating systems.. Cũng như các giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu download thiếu font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-operating-systems-internals-and-design-principles-6-e-chapter-13-william-9n0auq.html

Nội dung


Operating Systems: Internals and Design Principles, 6/E William Stallings Chapter 13 Embedded Systems Dave Bremer Otago Polytechnic, N.Z. ©2008, Prentice Hall Roadmap • Embedded Systems • Characteristics of Embedded Operating Systems • eCos • TinyOS Embedded System • One of the most important and widely used categories of operating systems • Hardware and software designed to perform a dedicated function • Tightly coupled to their environment • Often, embedded systems are part of a larger system or product, – E.G. antilock braking system in a car. Real Time • Embedded systems are tightly coupled to their environment. • This imposes real-time constraints by the need to interact with the environment. – required speeds of motion, – required precision of measurement, – required time durations. Examples of Embedded Devices ... - tailieumienphi.vn 1085335

Tài liệu liên quan


Xem thêm