Lecture Operating systems: Internals and design principles (6/E): Chapter 12 - William Stallings

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 104 | FileSize: M | File type: PPTX
of x

Lecture Operating systems: Internals and design principles (6/E): Chapter 12 - William Stallings. Chapter 12 - File management. After studying this chapter, you should be able to: Describe the basic concepts of files and file systems, understand the principal techniques for file organization and access, define B-trees, explain file directories, understand the requirements for file sharing,.... Giống các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ tham khảo Một số tài liệu download thiếu font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-operating-systems-internals-and-design-principles-6-e-chapter-12-william-jqmbuq.html

Nội dung


1113929

Tài liệu liên quan


Xem thêm