Lecture Networking essentials plus (3/e) - Chapter 2: Basic network media

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 38 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Networking essentials plus (3/e) - Chapter 2: Basic network media. Lecture Networking essentials plus (3/e) - Chapter 2: Basic network media. In this chapter, students will be able to understand: Networking cabling, the network interface card (NIC), wireless networking.. Giống những tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download tiểu luận miễn phí phục vụ tham khảo Có tài liệu tải về thiếu font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-networking-essentials-plus-3-e-chapter-2-basic-network-media-xwcbuq.html

Nội dung


1101199

Tài liệu liên quan


Xem thêm