Tài liệu miễn phí Quản trị mạng

Download Tài liệu học tập miễn phí Quản trị mạng

Principles to successful implementation of wireless networking technology

Ebook Wireless networking technology from c present introducing wireless networking; wireless network architecture; wireless network logical architecture; wireless network physical architecture; wireless communication; radio communication basics; infrared communication basics; wireless LAN implementation...

5/22/2021 5:54:52 AM +00:00

Giáo trình Cơ sở mạng thông tin - Nguyễn Hữu Thanh (Chủ biên)

Giáo trình gồm 7 chương với những nội dung chính như: Chương 1 giới thiệu, chương 2 các tiến trình ngẫu nhiên, chương 3 hệ thống hàng đợi, chương 4 mạng hàng đợi, chương 5 định tuyến trong mạng thông tin, chương 6 điều khiển luồng và chống tắc nghẽn, chương 7 kỹ thuật mô phỏng. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/22/2021 5:34:02 AM +00:00

Internetworking Technology Handbook

Internetworking technology Handbook present creating a pdf of the internetworking technology; LAN technologies; internetworking basics; bridging and switching; network management; wireless technologies; security technologies; network caching technologies; IBM network management...

5/22/2021 4:42:16 AM +00:00

Internetworking Technologies

Ebook Internetworking technologies an engineering perspective present internetworking, multimedia, compression and intelligent agent technology basic; internetworking system architectures; internetworking application architectures...

5/22/2021 4:42:10 AM +00:00

Visual C++ and introduction to networking

Ebook Introduction to networking present networking and network programming; TCP/IP overview; winsock overview; visual C++; running the finger client; programming with the winsock class library; practical client/server database application; startup and shutdown functions; conversion and database functions

5/22/2021 4:41:42 AM +00:00

Switching complete study guide of CCNA routing

Ebook CCNA routing and switching complete study guide (Second Edition) present ethernet networking and data encapsulation; introduction to TCP/IP; easy subnetting; VLSMs, summarization and troubleshooting TCP/IP; VLANs and inter-VLAN routing; enhanced IGRP...

5/22/2021 4:41:19 AM +00:00

Introduction of internetworking over ATM

Ebook Internetworking over ATM: An introduction present emulated and Virtual LANs; multiprotocol over ATM; APPN support in ATM networks; IP support in ATM networks; PNNI phase 1 and integrated PNNI; switched virtual networking architecture; the future of IP; protocol stack reference...

5/22/2021 2:53:42 AM +00:00

Interconnections Bridges, Routers, Switches, and Internetworking Protocols

Ebook Interconnections second edition bridge, routers, switches, and internetworking protocols present essential networking concepts; data link layer issues; transparent bridges; source routing bridges; hubs, switches, virtual LANS, and fast ethernet; network interface service models; generic connectionless service.

5/22/2021 2:51:13 AM +00:00

Ứng dụng giải thuật di truyền cho tối ưu lịch trình mạng cảm biến không dây theo thời gian

Bài viết này đề cập đến một phương pháp sử dụng thuật toán di truyền (GA) để tìm ra giải pháp tối ưu lịch trình mạng. Việc tính toán giá trị hàm mục tiêu, đánh giá và lựa chọn dựa trên khả năng thích nghi kết hợp các phép toán lai ghép và đột biến nhằm tiến hóa các cá thể trong quần thể qua các thế hệ theo hướng tối ưu. Nghiên cứu đã đưa ra được mô hình bài toán tối ưu lịch trình theo thuật toán di truyền và thực hiện được một số mô phỏng cho lịch trình tối ưu mạng cảm biến và dung lượng pin của các nút với lịch trình tối ưu.

5/22/2021 2:46:51 AM +00:00

Physical addresses and internetworking with TCP/IP

Ebook Internetworking with TCP/IP (Vol 1: Principles, protocols, and architecture sixth edition) present overview of underlying network technologies; internetworking concept and architectural model; protocol layering; internet addressing; mapping internet addresses to physical addresses; internet protocol: connectionless datagram delivery (IPV4, 119 IPV6); internet protocol forwarding ip datagrams; internet protocol: error and control messages; user datagram protocol

5/22/2021 2:02:57 AM +00:00

Information sources and computer networks

Ebook Computer networks and internets (Fifth Edition) prsent introduction and overview; internet trends; internet applications and network programming; traditional internet applications; overview of data communications; information sources and signals; transmission media...

5/22/2021 2:02:44 AM +00:00

Next generation of TCP/IP protocol suite

Ebook TCP/IP protocol suite (Fourth Edition) present introduction and underlying technologies; network layer; transport layer; application layer; next generation; security...

5/22/2021 2:02:17 AM +00:00

Performance evaluation of cognitive multi-hop networks to assist building system

In recent years, cognitive relay networks (CRNs) have emerged as a fantastic trend in research. It supports the establishment of a new communication network by spectrumsharing technique. However, most papers focus on studying the performance of the dual-hop scheme. This paper evaluates the proposed multi-hop model by giving the closed-form multihop network outage (OP). Simulation verifies our derivation and discovers the impact of several related factors on the secondary outage probability. We also highlight the end-to-end secondary multi-hop network by directly building the map to assist designers and operators on a network.

5/21/2021 9:59:00 PM +00:00

Giáo trình Quản trị mạng Windows Server nâng cao (Ngành: Công nghệ thông tin) - CĐ Kinh tế Kỹ thuật TP.HCM

Giáo trình Quản trị mạng Windows Server nâng cao cung cấp kiến thức nền tảng, giúp sinh viên nắm vững và vận dụng các kỹ thuật phổ biến trên dịch vụ mạng trong quá trình xây dựng hệ thống mạng trên hệ điều hành Windows Server. Mời các bạn cùng tham khảo!

5/21/2021 9:25:14 PM +00:00

Giáo trình Xây dựng hệ thống mạng nguồn mở (Ngành: Công nghệ thông tin) - CĐ Kinh tế Kỹ thuật TP.HCM

Giáo trình Xây dựng hệ thống mạng nguồn mở cung cấp kiến thức nền tảng, giúp sinh viên nắm vững và vận dụng các kỹ thuật phổ biến với các dịch vụ mạng trong quá trình xây dựng hệ thống mạng trên hệ điều hành nguồn mở (Centos, Ubuntu).

5/21/2021 9:25:02 PM +00:00

Giáo trình Công nghệ ảo hóa (Ngành: Công nghệ thông tin) - CĐ Kinh tế Kỹ thuật TP.HCM

Giáo trình Công nghệ ảo hóa cung cấp kiến thức nền tảng, giúp sinh viên nắm vững và vận dụng các kỹ thuật Ảo hoá máy chủ để triển khai các dịch vụ mạng trong quá trình xây dựng hệ thống mạng. Từ đó, sinh viên có thể vận dụng các kiến thức, kỹ năng trong công nghệ ảo hoá chuyên sâu hơn.

5/21/2021 9:24:50 PM +00:00

Giáo trình Lắp ráp cài đặt máy tính (Ngành: Quản trị máy tính, Công nghệ thông tin) - CĐ Kinh tế Kỹ thuật TP.HCM

Giáo trình Lắp ráp cài đặt máy tính được biên soạn căn cứ theo đề cương chi tiết ngành Quản trị mạng máy tính trình độ trung cấp và cao đẳng. Giáo trình này trình bày những vấn đề cơ bản nhất của môn lắp ráp cài đặt máy tính. Bao gồm 2 bài lớn, Các bài này được trình bày rõ ràng, ngắn gọn và minh họa bằng hình ảnh đầy đủ.

5/21/2021 9:24:36 PM +00:00

Giáo trình Quản trị mail server (Nghề: Công nghệ thông tin) - CĐ Kinh tế Kỹ thuật TP.HCM

Giáo trình Quản trị mail server cung cấp kiến thức nền tảng, giúp sinh viên nắm vững và vận dụng các kỹ thuật phổ biến trên dịch vụ Mail Server trong quá trình xây dựng hệ thống mạng trên hệ điều hành Windows Server. Từ đó, sinh viên có thể tự học các kiến thức chuyên sâu hơn.

5/21/2021 9:24:27 PM +00:00

Giáo trình Ứng dụng và dịch vụ trên internet (Nghề: Quản trị mạng máy tính) - CĐ Kinh tế Kỹ thuật TP.HCM

Giáo trình Ứng dụng và dịch vụ trên internet cung cấp kiến thức nền tảng, giúp học sinh khai thácácông nghệ đám mây trong kỹ nguyên số. Trong tài liệu này tác giả sử dụng phương pháp logic trình tự cho từng kỹ thuật từ khái niệm, phân tích mô hình mạng, mô phỏng và bài tập áp dụng cho các kỹ năng được trình bày. Qua đó, giúp học sinh nắm bắt kiến thức và kỹ năng thực hành cơ bản để vận dụng trong thực tiễn.

5/21/2021 9:24:13 PM +00:00

Giáo trình Triển khai hệ thống mạng (Nghề: Công nghệ thông tin) - CĐ Kinh tế Kỹ thuật TP.HCM

Giáo trình Triển khai hệ thống mạng với mục tiêu giúp các bạn học viên có thể trình bày được quy trình thiết kế, triển khai hệ thống mạng và dịch vụ mạng. Áp dụng các mô hình kiến trúc trong triển khai hệ thống mạng. Phân tích, đánh giá được các thành phần phần cứng trong mạng LAN, WAN. Đánh giá được hiệu quả hoạt động của hệ thống.

5/21/2021 9:24:03 PM +00:00

Giáo trình Quản trị mạng Windows Server - CĐ Kinh tế Kỹ thuật TP.HCM

(NB) Giáo trình Quản trị mạng Windows Server cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về hệ điều hành Windows Server 2008; Thiết lập và quản trị hệ thống mạng. Mời các bạn cùng tham khảo!

5/21/2021 9:23:53 PM +00:00

Bài giảng Lý thuyết mạng Internet - Trường TH BCVT & CNTT III

Bài giảng Lý thuyết mạng Internet gồm có 5 chương với những nội dung chính sau: Giới thiệu về mạng, các kiến trúc và công nghệ mạng LAN, mô hình tham chiếu OSI, địa chỉ IP, phương tiện truyền dẫn và các thiết bị mạng. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/21/2021 11:27:14 AM +00:00

Controlling contention window to ensure QoS for multimedia data in wireless network

In this paper, we will propose a method of sharing bandwidth for proportional data flows and controlling Contention Window of each priority flow to achieve that ratio.

5/20/2021 11:07:57 PM +00:00

Handling imbalanced data in intrusion detection systems using generative adversarial networks

In this paper, we propose a novel solution to this problem by using generative adversarial networks to generate synthesized attack data for IDS. The synthesized attacks are merged with the original data to form the augmented dataset. Three popular machine learning techniques are trained on the augmented dataset.

5/20/2021 11:07:50 PM +00:00

Bài giảng Phân tích và thiết kế mạng: Chương 3 – Vũ Chí Cường

Bài giảng Phân tích và thiết kế mạng - Chương 3: Thiết kế mạng logic sau khi học bài này các bạn sẽ nắm được thiết kế mô hình mạng, gán địa chỉ và tên gọi, lựa chọn các giao thức chuyển mạch và tìm đường, thiết kế các chiến lược an toàn mạng, thiết kế các chiến lược quản trị mạng.

5/20/2021 10:43:17 PM +00:00

Bài giảng Phân tích và thiết kế mạng: Chương 2 – Vũ Chí Cường

Bài giảng Phân tích và thiết kế mạng - Chương 2: Tổng quan về các thiết bị mạng cung cấp kiến thức cho người học về các thiết bị mạng cơ bản, cáp mạng, thiết bị kết nối mạng, Card giao tiếp mạng, bộ chuyển mạch switch, bộ tìm đường Router, làm quen với các thiết bị mạng hiện đại, máy chủ mạng.

5/20/2021 10:42:54 PM +00:00

Bài giảng Phân tích và thiết kế mạng: Chương 1 – Vũ Chí Cường

Bài giảng Phân tích và thiết kế mạng - Chương 1: Tổng quan về phân tích và thiết kế mạng tìm hiểu wireless networks; WLAN; WMAN; VLAN;VPN; IP address; mô hình OSI; mô hình TCP/IP; MAC address...

5/20/2021 10:42:40 PM +00:00

Đổi mới đánh giá kết quả học tập môn chuyên ngành Mạng máy tính – Truyền thông tại khoa CNTT trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh

Trong bài viết này, tác giả tập trung phân tích các phương pháp kiểm tra, đánh giá đang áp dụng hiện nay và đề xuất một số biện pháp nhằm góp phần đổi mới công tác này, hướng đến mục tiêu đào tạo nhân lực đáp ứng yêu cầu làm việc hiện nay.

5/20/2021 12:51:14 PM +00:00

Bài giảng Chương 5: Quản lý phiên làm việc - Nguyễn thị Quỳnh Hoa

Bài giảng Chương 5: Quản lý phiên làm việc - Nguyễn thị Quỳnh Hoa trình bày kiến thức về cookie; ứng dụng cookie; thiết lập cookie; sử dụng cookie trong PHP; nhược điểm của cookie; truyền dữ liệu truyền thống; làm việc với session; lưu trữ session...

5/20/2021 10:54:57 AM +00:00

Bài giảng Lập trình mạng: HTML – Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

Bài giảng Lập trình mạng: HTML – Nguyễn Thị Quỳnh Hoa cung cấp đến người học kiến thức thẻ (tag), thẻ dùng trong soạn thảo văn bản, thuộc tính của thẻ, thẻ văn bản, cấp độ thẻ tài liệu, thẻ loại tài liệu và thẻ HTML, thẻ HEAD, thẻ BODY, định dạng văn bản, ký tự...

5/20/2021 10:54:13 AM +00:00