Tài liệu miễn phí Quản trị mạng

Download Tài liệu học tập miễn phí Quản trị mạng

Đề cương chi tiết học phần Mạng không dây (Wireless Networking)

Đề cương chi tiết học phần Mạng không dây (Wireless Networking) phục vụ cho các bạn sinh viên Công nghệ thông tin hệ đại học trong quá trình học tập chủ động hơn, nắm bắt các thông tin tổng quan về môn học. Mời các bạn cùng tham khảo!

12/29/2020 8:40:51 PM +00:00

Đề cương chi tiết học phần Tổ chức và quản lý dịch vụ mạng (Network service installing and management) bậc đại học

Đề cương chi tiết học phần Tổ chức và quản lý dịch vụ mạng (Network service installing and management) bậc đại học cung cấp đủ kiến thức cơ bản về kỹ năng trên dịch vụ mạng liên quan đến hạ tầng mạng và các dịch vụ trên nó. Mời các bạn cùng tham khảo đề cương để nắm chi tiết thông tin tổng quan về môn học này.

12/29/2020 8:40:44 PM +00:00

Đề cương chi tiết học phần Thiết kế hệ thống mạng (Network Design)

Tailieu.vn giới thiệu đến các bạn Đề cương chi tiết học phần Thiết kế hệ thống mạng (Network Design) với mục tiêu cung cấp các thông tin về thời gian giảng dạy, điều kiện tiên quyết, kiến thức, mô tả tóm tắt nội dung, nhiệm vụ của sinh viên; các thang điểm và nội dung chi tiết học phần.

12/29/2020 8:40:38 PM +00:00

Đề cương chi tiết học phần Quản trị mạng (Network Administration)

Tài liệu này cung cấp đến các bạn sinh viên cái nhìn tổng quát về học phần Quản trị mạng bao gồm thời gian đào tạo, phân bố chương trình, tóm tắt nội dung, kỹ năng để có thể học tập hiệu quả hơn.

12/29/2020 8:40:28 PM +00:00

Đề cương chi tiết học phần Mạng máy tính (Computer Network) bậc đại học

Thông qua đề cương này các bạn sinh viên nắm bắt được thời gian, điều kiện tiên quyết, mục tiêu của học phần, mô tả tóm tắt nội dung học phần, nhiệm vụ của sinh viên; các thang điểm và nội dung chi tiết học phần Mạng máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo!

12/29/2020 8:40:11 PM +00:00

Đề cương chi tiết học phần Hệ điều hành mạng (Networking operating systems)

Đề cương chi tiết học phần Hệ điều hành mạng (Networking operating systems) được biên soạn với mục tiêu giúp các bạn sinh viên nắm được những thông tin tổng quan về môn học này từ đó có sự chuẩn bị chu đáo để học tập hiệu quả hơn.

12/29/2020 8:38:49 PM +00:00

Đề cương chi tiết học phần Tổ chức và quản lý dịch vụ mạng (network service installing and management)

Đề cương chi tiết học phần Tổ chức và quản lý dịch vụ mạng (Network service installing and Management) thông tin về tổng quát về học phần Công tác xã hội với người hoạt động mại dâm như thời gian, phân bố chương trình, tóm tắt nội dung, các yêu cầu, kỹ năng học tập.

12/29/2020 8:32:53 PM +00:00

Đề cương chi tiết học phần Mạng máy tính (Computer Network)

Đề cương chi tiết học phần Mạng máy tính (Computer Network) được biên soạn nhằm phục vụ cho quá giảng viên trong quá trình biên soạn bài giảng giảng dạy theo đúng chương trình của môn học.

12/29/2020 8:32:21 PM +00:00

Đề cương chi tiết học phần An ninh mạng (Network security)

Đề cương chi tiết học phần An ninh mạng (Network security) sẽ thông tin đến các bạn thông tin chung về môn học; mục tiêu môn học; tóm tắt nội dung chương trình học; một số yêu cầu của môn học, nhiệm vụ của sinh viên và cách thức đánh giá kết quả học tập của sinh viên.

12/29/2020 8:30:37 PM +00:00

Tìm hiểu giải pháp kết hợp của TCP-Reno và Vegas với giao thức định tuyến ZRP trên mạng MANET

Bài viết này sẽ tập trung nghiên cứu ảnh hưởng của sự kết hợp giữa giao thức truyền tin TCP-Reno, TCP-Vegas với giao thức định tuyến vùng thuộc nhóm định tuyến lai ZRP, đồng thời thông qua mô phỏng để so sánh, đánh giá hiệu năng trên các kịch bản khác nhau và đưa ra phương án lựa chọn tối ưu góp phần nâng cao hiệu năng trên MANET.

12/29/2020 3:12:22 PM +00:00

Bài giảng Công nghệ phần mềm nâng cao: SVN Subversion

Bài giảng Công nghệ phần mềm nâng cao: SVN Subversion với mục tiêu giúp người học trả lời được các câu hỏi bao gồm Subversion là gì; Subversion giải quyết được vấn đề gì; sự khác biệt giữa Subversion và tool khác; cài đặt Subversion VisualSer; cài đặt Subversion TortoiseSVN cho Client; tổng quát TortoiseSVN – các chức năng; thực hiện Checkout, Commit, Revert, Log

12/29/2020 12:38:34 PM +00:00

Hướng dẫn cài đặt DirectAdmin qua IP NAT

Tài liệu hướng dẫn các bạn cài đặt DA trên một server chạy IP Private đã được NAT (Port Forward) ra ngoài qua IP Public. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm chi tiết hơn nội dung. https://tailieu.hostingviet.vn/cach-cai-direct-admin-qua-ip-nat/

12/29/2020 12:38:22 PM +00:00

Hướng dẫn chặn IP quốc tế với CFS trên Linux

Trong một số trường hợp, bạn muốn chặn toàn bộ lưu lượng mạng từ quốc tế đến Server của bạn, tạm thời ngăn chặn một cuộc tấn công Ddos… Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

12/29/2020 10:53:28 AM +00:00

Bài giảng Tương tác người máy

Bài giảng Tương tác người máy trình bày thiết kế cho hệ thống tương tác; quy trình thiết kế giao diện; tầm quan trọng của HCI. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết kiến thức.

12/29/2020 9:21:32 AM +00:00

Bài giảng Mạng riêng ảo (Virtual Private Network – VPN)

Bài giảng Mạng riêng ảo (Virtual Private Network – VPN) này giới thiệu tổng quan về VPN; VPN và bảo mật Internet VPN; thiết kế các khối của một VPN; quản lý VPN.

12/29/2020 9:20:36 AM +00:00

Bài giảng Mạng máy tính - Bài 2: Kiến trúc phân tầng và mô hình OSI

Mời các bạn cùng tham khảo Bài giảng Mạng máy tính - Bài 2: Kiến trúc phân tầng và mô hình OSI để giới thiệu chung; kiến trúc phân tầng, nguyên tắc phân tầng, truyền thông giữa các tầng; mô hình OSI, các giao thức chuẩn trong mô hình OSI, vai trò và chức năng các tầng trong mô hình OSI.

12/29/2020 9:18:46 AM +00:00

Lecture Network + Certification: Chapter 19 - Microsoft Press

Chapter 19 - Network troubleshooting scenarios. Chapter overview: Introduction to network troubleshooting, incident administration, gathering information, possible causes: Internet router problem, internet communication problem, domain Name System (DNS) failure, local area network (LAN) communication problem, computer configuration problem, user error.

12/29/2020 5:56:55 AM +00:00

Lecture Network Certification: Chapter 18 - Microsoft Press

Chapter 18 - Network troubleshooting tools. This chapter includes contents: Documentation and resources, logs and indicators, network testing and monitoring tools, product documentation, CD-ROM documentation formats,...

12/29/2020 5:56:46 AM +00:00

Lecture Network Certification: Chapter 17 - Microsoft Press

Chapter 17 - Network troubleshooting procedures. Chapter summary: Computers have a variety of ports, some of which are implemented by the motherboard and others by expansion cards; computers use many different types of connectors fortheir various interfaces, and in some cases the same connector type can provide different functions; SCSI host adapters can use any one of several types of connectors, which are not interchangeable;...

12/29/2020 5:56:39 AM +00:00

Lecture Network Certification: Chapter 16 - Microsoft Press

Chapter 16 - Network maintenance. In this chapter, students will be able to understand: Magnetic tape is the most popular storage medium for backups; backup software enables you to select the data you want to back up and sends it to the device you use for backups; daily backup jobs can be full backups, incremental backups, or differential backups;...

12/29/2020 5:56:33 AM +00:00

Lecture Network Certification: Chapter 15 - Microsoft Press

Chapter 15 - Installing a network. Chapter summary: External unshielded twisted pair (UTP) cable installations use prefabricated cables to connect computers directly to hubs; internal cable installations use bulk cable, which you pull through walls, ceilings, or floors; to connect two computers without a hub, you must use a crossover cable connection, which reverses the transmit and receive signals;...

12/29/2020 5:56:26 AM +00:00

Lecture Network Certification: Chapter 14 - Microsoft Press

Chapter 14 - Planning the network. This chapter includes contents: Why does the organization want a new network installed? What services does the organization want the network to provide? Evaluating the installation site, evaluating distances between components, environmental conditions,...

12/29/2020 5:56:20 AM +00:00

Lecture Network Certification: Chapter 13 - Microsoft Press

Chapter 13 - Network security. In this chapter, students will be able to understand: Password policies ensure that users choose effective passwords; user-level security requires a separate account for each user; in share-level security, all users access shares by using the same passwords; a firewall is a hardware or software product that protects a network from unauthorized access, using techniques such as packet filtering, NAT, or proxy servers;...

12/29/2020 5:56:13 AM +00:00

Lecture Network Certification: Chapter 12 - Microsoft Press

Chapter 12 - Remote network access. This chapter includes contents: Types of remote network connections, public switched telephone network (PSTN), modems, modem communications, configuring a modem, Virtual Private Network (VPN) communications,...

12/29/2020 5:56:07 AM +00:00

Lecture Network Certification: Chapter 11 - Microsoft Press

Chapter 11 - TCP/IP configuration. In this chapter, students will be able to understand: Routers receive packets and use the most efficient path to forward them to their destinations, complex internetworks can have redundant routers that provide multiple paths to the same destination, routers store information about the network in a routing table,...

12/29/2020 5:56:01 AM +00:00

Lecture Network Certification: Chapter 10 - Microsoft Press

Chapter 10 - TCP/IP Applications. Chapter summary: Bridges selectively relay packets between network segments, depending on their data-link layer destination addresses; bridges maintain a single broadcast domain and create separate collision domains; switches improve on the function of bridges by forwarding packets only to their destination systems;...and other contents.

12/29/2020 5:55:54 AM +00:00

Lecture Network Certification: Chapter 9 - Microsoft Press

Chapter 9 - TCP/IP routing. Chapter summary: DHCP assigns IP addresses by using automatic, manual, or dynamic allocation; DNS resolves host and domain names into IP addresses; WINS resolves NetBIOS names into IP addresses; ping tests whether one computer running TCP/IP can communicate with another computer on the network;...and other contents.

12/29/2020 5:55:47 AM +00:00

Lecture Network Certification: Chapter 8 - Microsoft Press

Chapter 8 - TCP/IP fundamentals. Chapter summary: The TCP/IP protocols were developed to support systems that use any computing platform or operating system; the TCP/IP protocol stack consists of four layers: link, internet, transport, and application; IP uses the ARP protocol to resolve IP addresses into the hardware addresses needed for data-link layer protocol communications;...and other contents.

12/29/2020 5:55:41 AM +00:00

Lecture Network Certification: Chapter 7 - Microsoft Press

Chapter 7 - Transport layer protocols. Chapter 7 provides knowledge of TCP, UDP, SPX, and NCP. This chapter includes contents: Connection-oriented protocol; provides packet acknowledgment and flow control, much like TCP; used for NetWare file sharing traffic, among many other functions

12/29/2020 5:55:35 AM +00:00

Lecture Network Certification: Chapter 6 - Microsoft Press

Chapter 6 - Network layer protocols. Chapter summary: Network layer protocols are responsible for end-to-end communications across the network; IP is a connectionless protocol that encapsulates transport layer data into datagrams; IPX is a proprietary standard that performs routing, addressing, and protocol identification; NetBIOS Extended User Interface (NetBEUI) is used by small Windows networks for LAN networking; AppleTalk provides basic networking to small networks.

12/29/2020 5:55:29 AM +00:00