Tài liệu miễn phí Quản trị mạng

Download Tài liệu học tập miễn phí Quản trị mạng

Xử lý dữ liệu không cân bằng trong bài toán dự đoán lỗi phần mềm

Bài viết nghiên cứu về mất cân bằng dữ liệu và sự cần thiết của việc lấy mẫu dữ liệu để xử lý dữ liệu không cân bằng. Nghiên cứu tiến hành thử nghiệm với ba kỹ thuật lấy mẫu dữ liệu để xử lý dữ liệu không cần bằng, gồm: Random Undersampling, Random Oversampling và SMOTE.

10/21/2021 1:25:53 AM +00:00

Ước lượng số người trong đám đông sử dụng mạng nơron tích chập

Bài viết trình bày việc sử dụng mạng nơron tích chập để sinh bản đồ mật độ và ước lượng số người dựa trên bản đồ mật độ này. Việc làm này vừa tránh được bài toán phát hiện đối tượng vừa thể hiện được mức độ phân bố của người trong đám đông. Thực nghiệm cho thấy, phương pháp của chúng tôi tốt hơn các phương pháp truyền thống khi kiểm thử trên các tập dữ liệu UCF_CC_50, ShanghaiTech.

10/21/2021 1:25:25 AM +00:00

Ứng dụng Chatbot thông minh trong việc xác thực hợp đồng thông minh Ethereum

Bài viết trình bày tập trung hướng nghiên cứu của mình vào việc tích hợp với chatbot thông minh cùng với thực thi Symbolic Execution để xác minh các hợp đồng thông minh Ethereum. Thông qua trò chuyện với người dùng, chatbot đóng vai trò là một đại diện trung gian nắm bắt ý định của người dùng, dẫn dắt và lấy các thông tin cần thiết cho việc xác thực.

10/21/2021 1:24:46 AM +00:00

Tóm tắt văn bản báo mạng điện tử tiếng Việt sử dụng Textrank

Bài viết đề xuất mô hình tóm tắt tự động văn bản tiếng Việt thể loại báo mạng điện tử. Văn bản được biểu diễn dưới dạng đồ thị, mỗi đỉnh của đồ thị biểu diễn một câu trong văn bản, trọng số các cạnh nối giữa các đỉnh biểu diễn sự tương tự về ngữ nghĩa giữa hai câu (đỉnh).

10/21/2021 1:24:39 AM +00:00

Thuật toán DCA cho một mô hình tối ưu danh mục đầu tư với ràng buộc về lực lượng

Bài viết trình bày việc xét một mô hình tối ưu danh mục đầu tư với độ đo rủi ro là giá trị rủi ro có điều kiện (CVaR). Trên thực tế khi tối ưu danh mục đầu tư thì số lượng tài sản cần có trong danh mục là ràng buộc rất quan trọng (về mặt toán học ta có thể gọi đây là các ràng buộc về lực lượng). Ràng buộc này giúp cho danh mục đầu tư được đa dạng và góp phần hạn chế rủi ro trong tương lai.

10/21/2021 1:24:11 AM +00:00

Thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu mạng xã hội Twitter bằng phương pháp nhúng thông tin nút

Bài viết này trình bày một số kỹ thuật liên quan như: thu thập dữ liệu, các phương pháp xử lý và phân tích dữ liệu MXH Twitter. Các dữ liệu thu thập từ mạng xã hội Twitter bao gồm: Thông tin người dùng, thông tin mạng, thông tin người theo dõi và bạn bè, các nội dung Tweets

10/21/2021 1:23:50 AM +00:00

Xác định tương đồng xuyên ngữ Anh-Việt sử dụng mô hình đồ thị

Bài viết đề xuất sử dụng mô hình đồ thị để xác định tương đồng ngữ nghĩa xuyên ngữ Anh-Việt. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng áp dụng bổ sung các phương pháp như điều chỉnh gán nhãn từ loại giữa văn bản tiếng Việt và văn bản tiếng Anh, bổ sung danh sách từ tiếng Việt đồng nghĩa, kết hợp các lớp đồ thị khác nhau.

10/21/2021 1:23:43 AM +00:00

Thiết kế và tổ chức giao thức truyền thông trong mạng cảm biến không dây LoRa

Mạng LoRa ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong hệ thống mạng cảm biến không dây WSNs (Wireless Sensor Networks) bởi khả năng truyền xa, tiết kiệm năng lượng, hoạt động ổn định. Trong bài viết này, nhóm tác giả sẽ giới thiệu quá trình từng bước xây dựng và tổ chức giao thức truyền thông của mạng LoRa cấu trúc hình cây đảm bảo các yếu tố tin cậy, bảo mật, chuẩn công nghiệp.

10/21/2021 1:20:08 AM +00:00

Ước lượng tương tự quan tâm người dùng trên mạng xã hội dựa vào các nhóm tham gia

Phát hiện quan tâm của người dùng trên các mạng xã hội là một trong những chủ đề thu hút nhiều quan tâm nghiên cứu và áp dụng trong nhiều ứng dụng như các hệ tư vấn người dùng, các chiến lược quảng cáo, phân loại người dùng,... Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất một mô hình dựa trên phân tích những nhóm tham gia của người dùng trên các mạng xã hội để phát hiện và so sánh tương quan về quan tâm của họ, sau đó, đánh giá bằng thực nghiệm với dữ liệu thực.

10/21/2021 1:20:02 AM +00:00

Ứng dụng xử lý ảnh để đếm số lượng xe ô tô trong nội thành Đà Nẵng

Bài viết tập trung nghiên cứu vào cách dò tìm đối tượng dựa trên phương pháp trừ nền kết hợp với dò tìm đóm loang (blob). Bên cạnh bài báo còn thực nghiệm các phương pháp khác để so sánh kết quả một cách khách quan nhất. Các kết quả đạt được bao gồm: (1) So sánh hiệu năng của Phương pháp bộ phân mảnh tương thích mức điểm ảnh (PBAS) với hai thuật toán trừ nền cơ bản nhất là phương pháp khác biệt khung hình tĩnh và phương pháp khác biệt khung hình, (2) Đánh giá ảnh hưởng của các tham số trong thuật toán trừ nền đến quá trình nhận dạng, (3) Đánh giá hệ thống với các video đầu vào khác nhau.

10/21/2021 1:19:48 AM +00:00

Ứng dụng số mờ tam giác trong bài toán đánh giá hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp

Bài viết trình bày ứng dụng số mờ tam giác và các phép tính, các phép so sánh,… kết hợp với mô hình đường bao dữ liệu DEA để giải quyết bài toán đánh giá hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp cùng lĩnh vực, đưa ra ví dụ ứng dụng thực tế.

10/21/2021 1:19:34 AM +00:00

Sử dụng mô hình LDA-NWF cho việc tự động dò tìm báo cáo lỗi trùng nhau

Bài viết giới thiệu một phương pháp tự động dò tìm những báo cáo lỗi trùng nhau bằng cách sử dụng mô hình LDA-NWF (Latent Dirichlet Allocation-new weight feature). Mô hình này là sự kết hợp giữa mô hình LDA với đặc điểm trọng số mới.

10/21/2021 1:18:58 AM +00:00

Ứng dụng đại số gia tử trong điều khiển dự báo theo mô hình

Bài viết đề xuất một sự kết hợp giữa mô hình mờ Takagi-Sugeno và đại số gia tử để xây dựng mô hình mờ mới gọi là mô hình mờ Takagi - Sugeno - Hedge Algebras. Mô hình kết hợp này cho phép phát huy được các ưu điểm của tiếp cận theo mô hình mờ Takagi - Sugeno và tiếp cận đại số gia tử.

10/21/2021 1:18:50 AM +00:00

Ứng dụng blockchain để tăng cường tính toàn vẹn và bảo mật trong quản lý lưu trữ và chia sẻ dữ liệu IoT

Bài viết trình bày một giải pháp ứng dụng Blockchain để tăng cường tính toàn vẹn và bảo mật trong quá trình lưu trữ và chia sẻ dữ liệu IoT. Kết quả hiện thực thử nghiệm của nhóm đã chứng minh tính khả thi của giải pháp đề xuất.

10/21/2021 1:18:43 AM +00:00

Thuật toán hiệu quả khai thác tập hiếm tối thiểu

Trong khai thác dữ liệu, khai thác tập hiếm là một kỹ thuật khai thác rất quan trọng với các ứng dụng tiềm năng như phát hiện các cuộc tấn công máy tính, giao dịch gian lận trong các tổ chức tài chính, tin sinh học, y tế. Trong bài viết này, chúng tôi đề xuất thuật toán hiệu quả khai thác tập hiếm tối thiểu. Kết quả thực nghiệm trên bộ dữ liệu thực và giả lập, cho thấy thuật toán đề xuất hiệu quả hơn so với thuật toán hiện hành.

10/21/2021 1:18:15 AM +00:00

Tạo luật cho các bức tường lửa sử dụng các kỹ thuật kết hợp dựa trên cây quyết định

Bài viết đề cập đến việc sử dụng các kỹ thuật kết hợp nhiều mô hình máy học như: Boosting, Bagging, Stacking, Random Forest và Decorate (Diverse Ensemble Creation by Oppositional Relabeling of Artificial Training Examples) để xây dựng các bộ phân lớp kết hợp có chất lượng cao trong việc phát hiện các dấu hiệu tấn công, từ đó tạo ra các luật mới giúp các bức tường lửa ngăn chặn các tấn công chưa từng biết.

10/21/2021 1:18:07 AM +00:00

Tìm kiếm tương đồng trên mạng dữ liệu không đồng nhất

Bài viết này trình bày cách tiếp cận xây dựng mô hình khai phá mạng dữ liệu không đồng nhất phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học. Cụ thể chú trọng đến việc tìm kiếm sự tương đồng giữa các thực thể trong mạng học thuật không đồng nhất, bao gồm: Hỗ trợ tìm kiếm các đối tượng như là: Tác giả, đồng tác giả, hội nghị tính toán top-k vùng lân cận giữa các đối tượng nhằm hỗ trợ tìm kiếm và biểu diễn trực quan giúp cho người dùng có cái nhìn tổng quan hơn về sự phân bố, độ tương đồng của nhóm tác giả, nhóm hội nghị.

10/21/2021 1:18:00 AM +00:00

Phương pháp phân loại nhanh mã độc sử dụng mạng nơron tích chập

Bài viết này đề xuất một phương pháp phân loại nhanh mã độc sử dụng mạng nơron tích chập Convolutional Neural Networks (CNN) với dữ liệu đầu vào là ảnh ASM. Cụ thể, phương pháp dựa trên phần mềm dịch ngược để tạo ra tệp tin ASM và biểu diễn phần thông tin đặc tả cấu trúc của tệp tin dưới dạng chuỗi điểm ảnh.

10/21/2021 1:17:53 AM +00:00

Tái nhận dạng phương tiện giao thông sử dụng mạng kết hợp các đặc trưng học sâu

Bài viết tập trung nghiên cứu về các đặc trưng được dùng biểu diễn phương tiện và các kết quả thử nghiệm sẽ được đánh giá trên bộ dữ liệu VeRi-776, đây là bộ dữ liệu chuyên phục vụ bài toán tái nhận dạng phương tiện giao thông. Với mục tiêu kết hợp các đặc trưng học sâu nhằm cải thiện hiệu quả tìm kiếm phương tiện và lưu trữ đặc trưng, chúng tôi đã thực hiện một vài thử nghiệm trên hai loại đặc trưng VGG16, Vcolor và thiết kế một mạng nơron để kết hợp hai đặc trưng trên.

10/21/2021 1:17:46 AM +00:00

Phân tích ý kiến người dùng theo khía cạnh bằng phương pháp học sâu kết hợp CNN-LSTM

Bài viết đề xuất phương pháp học sâu kết hợp CNN-LSTM để giải quyết bài toán phát hiện khía cạnh của phân tích ý kiến người dùng theo khía cạnh ở mức tài liệu. Mô hình này kết hợp những tính năng nổi bật của mỗi phương pháp CNN và LSTM, trong đó CNN hoạt động tốt trong trích xuất đặc trưng dữ liệu lớn, còn LSTM hoạt động hiệu quả trong việc phân lớp dữ liệu.

10/21/2021 1:16:53 AM +00:00

Phân lớp dữ liệu dựa vào phương pháp lựa chọn đặc trưng sử dụng phụ thuộc hàm xấp xỉ

Bài viết này nghiên cứu phương pháp phân lớp dữ liệu dựa vào kỹ thuật lựa chọn đặc trưng với phụ thuộc hàm xấp xỉ và độ đo lỗi g3. Một số thử nghiệm phân lớp trên các tập dữ liệu thực tế cho thấy sự phù hợp của hướng nghiên cứu.

10/21/2021 1:16:32 AM +00:00

Sử dụng bài toán thỏa mãn ràng buộc để so khớp Ontology mờ

Bài toán tích hợp ontology mờ có thể được chia thành hai giai đoạn: Giai đoạn khớp giữa các ontology và giải quyết mâu thuẫn trong các giá trị mờ. Bài viết này tập trung vào các vấn đề của giai đoạn so khớp, với phương pháp vét cạn và theo kinh nghiệm hiện có. Hướng vét cạn thường xảy ra nhiều lỗi khớp, tuy nhiên hầu hết các cặp so khớp giữa hai ontology đều được phát hiện.

10/21/2021 1:16:04 AM +00:00

Phân cụm bán giám sát dựa trên phương pháp gieo hạt sử dụng mạng nơron min-max mờ

Bài viết này đề cập đến vấn đề chọn hạt giống tốt cho phân cụm bán giám sát sử dụng mạng nơron min-max mờ. Các hạt giống tốt được thu thập đúng cách có thể tăng chất lượng phân cụm và giảm thiểu số lượng truy vấn từ các chuyên gia.

10/21/2021 1:15:57 AM +00:00

Phân tích hiệu quả an ninh của hai giao thức SAODV và ARAN trên mạng MANET

Bài viết phân tích ưu và nhược điểm trong cơ chế an ninh của hai giao thức này. Từ đó, đề xuất một hình thức tấn công lỗ đen mở rộng (eBH) có thể gây hại cho giao thức SAODV. Kết quả mô phỏng cho thấy tấn công eBH làm giảm rất lớn tỷ lệ gửi gói tin thành công của giao thức SAODV.

10/21/2021 1:15:36 AM +00:00

Nhận dạng hình ảnh thực phẩm bằng phương pháp deep learning

Bài viết đề xuất hệ thống không chỉ có thể tự động nhận biết các thực phẩm mà còn có thể cho phép ước tính giá trị dinh dưỡng của chúng, làm cho chúng hữu ích trong việc lập kế hoạch ăn uống sao cho phù hợp với chế độ ăn uống của những người khác nhau.

10/21/2021 1:15:28 AM +00:00

Phân tích hiệu năng mạng MANET sử dụng các giao thức định tuyến AODV, DSR, OLSR và DSDV

Bài viết trình bày khảo sát, thử nghiệm một số giao thức định tuyến tiêu biểu đã được đề xuất cho mạng MANET gồm AODV, DSR, OLSR và DSDV. Dựa trên kết quả thực nghiệm giao thức với nhiều kịch bản sử dụng giả định, phân tích và so sánh hiệu năng nhận được của mạng.

10/21/2021 1:15:22 AM +00:00

Nhận dạng hành động hàng ngày của con người dựa vào cảm biến gia tốc trên điện thoại thông minh

Bài viết này sẽ khảo sát đánh giá một mô hình nhận dạng các hoạt động hàng ngày bao gồm cả các hành vi bất thường dựa trên dữ liệu cảm biến gia tốc của điện thoại thông minh. Ảnh hưởng kích thước cửa sổ trượt và các tập thuộc tính khác nhau lên độ chính xác phân lớp từng hành động cũng sẽ được khảo sát đánh giá trong bài báo này.

10/21/2021 1:15:14 AM +00:00

Quản lý quy trình xử lý hồ sơ liên tổ chức trong hệ thống thông tin dịch vụ công của chính phủ điện tử

Bài viết trình bày nguyên lý chung về quản lý quy trình nghiệp vụ liên tổ chức trong các hệ thống phân tán. Chúng tôi đã thực hiện thiết kế xây dựng ứng dụng quản lý quy trình xử lý hồ sơ liên tổ chức trong hệ thống phần mềm lõi dịch vụ công trực tuyến OpenCPS.

10/21/2021 1:14:59 AM +00:00

Nghiên cứu kết hợp thuật toán MCC và K-means trong phân loại đám mây điểm LiDAR

Bài viết tập trung vào nghiên cứu cách kết hợp thuật toán MCC và K-means nhằm tối ưu hơn trong bài toán phân loại đám mây điểm LiDAR để từ đó có thể sử dụng điểm sau phân loại vào bài toán khảo sát bề mặt của khu vực đo.

10/21/2021 1:14:31 AM +00:00

Phương pháp gia tăng ma trận độ hỗ trợ trên khối dữ liệu và trên lát cắt khi tập đối tượng thay đổi

Bài viết đề xuất phương pháp gia tăng để tính gia tăng ma trận độ hỗ trợ, từ đó tính ma trận độ chính xác và ma trận độ phủ trên khối dữ liệu có tập đối tượng thay đổi để sinh các luật quyết định. Các thuật toán để tính gia tăng ma trận độ hỗ trợ trên khối quyết định và trên các lát cắt của nó cũng đã được đề xuất khi tăng hoặc giảm tập đối tượng.

10/21/2021 1:14:25 AM +00:00