of x

Lecture Networking essentials plus (3/e) - Chapter 2: Basic network media

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 38 | FileSize: M | File type: PPT
0 lần xem

Lecture Networking essentials plus (3/e) - Chapter 2: Basic network media. Lecture Networking essentials plus (3/e) - Chapter 2: Basic network media. In this chapter, students will be able to understand: Networking cabling, the network interface card (NIC), wireless networking.. Giống những thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu download thiếu font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-networking-essentials-plus-3-e-chapter-2-basic-network-media-ey3auq.html

Nội dung


Network Cabling Primary Cable Types The Network Interface Card Wireless Networking 1 Coaxial Cable 2 Attenuation 3 ThinNet Connection 4 Copper Cable Cores 5 ... - tailieumienphi.vn 1089588

Tài liệu liên quan


Xem thêm