Lecture Networking essentials plus (3/e) - Chapter 2: Basic network media

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 38 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Networking essentials plus (3/e) - Chapter 2: Basic network media. Lecture Networking essentials plus (3/e) - Chapter 2: Basic network media. In this chapter, students will be able to understand: Networking cabling, the network interface card (NIC), wireless networking.. Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download tiểu luận miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về thiếu font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-networking-essentials-plus-3-e-chapter-2-basic-network-media-ey3auq.html

Nội dung


Network Cabling Primary Cable Types The Network Interface Card Wireless Networking 1 Coaxial Cable 2 Attenuation 3 ThinNet Connection 4 Copper Cable Cores 5 ... - tailieumienphi.vn 1089588

Tài liệu liên quan


Xem thêm