Lecture Learning programming using Visual Basic.Net – Chapter 11: Using VISUAL Basic .NET to create web applications

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 27 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Learning programming using Visual Basic.Net – Chapter 11: Using VISUAL Basic .NET to create web applications. After studying this chapter you should be able to: Explain the various functions of a typical web application, explain what is meant by the term client/server and how the client/server architecture can be implemented in a number of different ways, discuss the tradeoffs associated with various client/server architecture options,.... Cũng như các thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download tài liệu miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download lỗi font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-learning-programming-using-visual-basic-net-chapter-11-using-visual-basi-4ombuq.html

Nội dung


1113878

Tài liệu liên quan


Xem thêm