Tài liệu miễn phí Kỹ thuật lập trình

Download Tài liệu học tập miễn phí Kỹ thuật lập trình

Xây dựng hệ mật mã đường cong Elliptic với khóa đối xứng Affine để mã hóa giải mã văn bản tiếng Việt

Mật mã đường cong Elliptic là một hướng trong mật mã nguyên thủy hạng nhẹ. Bài báo này dựa trên ý tưởng khóa đối xứng của mật mã Affine, hệ mật đường cong Elliptic (ECC- Elliptic Curve Cryptography). Số học đường cong Elliptic có thể được sử dụng để phát triển các sơ đồ mã hóa đường cong Elliptic bao gồm trao đổi khóa, mã hóa và chữ ký số.

10/21/2021 1:25:46 AM +00:00

Đánh giá hiệu suất các phân loại máy học cho bài toán định vị xe

Trong bài viết này, nhóm sử dụng cơ sở dữ liệu thử nghiệm được thu thập từ hệ thống mô hình đề xuất diện tích 3 m × 3 m để phân tích và đánh giá hiệu suất các phân loại máy học bằng phần mềm mô phỏng Weka. Nhóm so sánh độ chính xác lỗi định vị, tỷ lệ chính xác và tỷ lệ tái hiện. Kết quả cho thấy lỗi định vị trung bình khi áp dụng thuật toán máy học khoảng 85,4 % (hay 0,087 m) với 96 thể hiện (instances).

10/21/2021 1:25:18 AM +00:00

Thích ứng miền trong dịch máy nơ ron cho cặp ngôn ngữ Anh-Việt

Bài viết đề xuất một phương pháp thích ứng miền mới cho dịch máy nơ ron, áp dụng cho cặp ngôn ngữ Anh - Việt. Ý tưởng chính của bài báo là kết hợp dữ liệu đơn ngữ ngoài miền ở ngôn ngữ nguồn (tiếng Anh) với bản dịch của nó ở ngôn ngữ đích (tiếng Việt) để làm dữ liệu huấn luyện hệ dịch.

10/21/2021 1:16:40 AM +00:00

Phân loại gói tin IPV6 dựa trên cây kết hợp

Bài viết dựa trên cấu trúc cây Đa bit và cây Ưu tiên để đề xuất cấu trúc cây kết hợp sử dụng để phân loại gói tin IPv6 theo một chiều nhằm tận dụng được các ưu điểm về tốc độ và không gian lưu trữ trong quá trình phân loại.

10/21/2021 1:14:46 AM +00:00

Nâng cao hiệu quả truy vấn hình ảnh theo ngữ nghĩa trên cây phân cụm C-Tree

Bài viết trình bày đề xuất xây dựng cấu trúc cây phân cụm C-tree nhằm lưu trữ hình ảnh và nâng cao hiệu quả tìm kiếm hình ảnh tương tự, trích xuất ngữ nghĩa của các hình ảnh tương tự dựa trên véctơ từ thị giác đã được tạo ra, xây dựng mô hình truy vấn hình ảnh dựa trên cây phân cụm C-tree và ứng dụng dựa trên mô hình đã nghiên cứu

10/21/2021 1:14:18 AM +00:00

Một giải pháp nâng cao hiệu quả giải mã của các hệ mật đa trị và nhập nhằng MAS

Bài viết trình bày việc thiết lập những kết quả mới cho phép phát triển một thuật toán giải mã hiệu quả cho các hệ mật MAS. Nhờ đó, thời gian giải mã dữ liệu trong các hệ mật này được giảm xuống mức tối thiểu.

10/21/2021 1:10:15 AM +00:00

Kỹ thuật phát hiện nhanh va chạm của vải trong thực tại ảo sử dụng phương pháp tính toán song song

Bài viết trình bày một k thuật tính toán song song để tăng tốc phát hiện va chạm của mô hình vải trên hệ thống CPU đa nhân, cách tiếp cận dựa trên phân tách vùng kiểm tra va chạm và giảm số lượng phép kiểm tra cơ sở.

10/21/2021 1:09:54 AM +00:00

Khảo sát bài toán nhận diện phương tiện và đo tốc độ phương tiện tham gia giao thông

Bài viết này được thực hiện nhằm khảo sát và phân loại những phương pháp và hướng tiếp cận phổ biến hiện nay đối với 2 bài toán nhận diện và đo tốc độ phương tiện tham gia giao thông, hướng đến việc xây dựng mô hình giám sát giao thông thông minh trong tương lai.

10/21/2021 1:08:59 AM +00:00

Kết hợp BM25 với xử lý ngôn ngữ tự nhiên trong việc dò tìm những báo cáo lỗi trùng nhau

Bài viết giới thiệu một phương pháp sử dụng trọng lượng từ BM25 kết hợp xử lý ngôn ngữ tự nhiên (BM25-NLP). Hiệu quả của phương pháp này được minh chứng thông qua việc thực nghiệm với ba phần mềm mã nguồn mở SVN, Argo UML, và Apache.

10/21/2021 1:08:51 AM +00:00

IVA-EC: Giải pháp phân tích video thông minh dựa trên điện toán biên

Bài viết đề xuất IVA-EC, một giải pháp phân tích video thông minh dựa trên các thuật toán học sâu (Deep learning) theo mô hình điện toán biên (Edge Computing). IVA-EC cho phép triển khai các ứng dụng AI như thành phố thông minh, giám sát giao thông thông minh, nhà máy thông minh, trực tiếp trên hạ tầng hệ thống camera giám sát sẵn có.

10/21/2021 1:07:50 AM +00:00

Hệ thống trả lời tự động tư vấn tuyển sinh sau đại học

Bài viết trình bày một số kiến thức nền tảng có liên quan đến bài toán trả lời tự động, bao gồm: Phân loại ý định người dùng, trả lời tự động, máy đọc hiểu văn bản, học chuyển đổi, mô hình BERT và XLM.

10/21/2021 1:07:24 AM +00:00

Đo độ tương tự ngữ nghĩa của cặp ngôn ngữ Anh-Việt theo mô hình phân phối ngữ nghĩa song ngữ

Bài viết trình bày một số kỹ thuật đo độ tương tự ngữ nghĩa song ngữ theo tiếp cận nhúng từ song ngữ; Đề xuất một mô hình mạng nơron xây dựng không gian vector biểu diễn ngữ nghĩa song ngữ; xây dựng bộ dữ liệu chuẩn cho bài toán đo độ tương tự ngữ nghĩa song ngữ Việt-Anh.

10/21/2021 1:06:18 AM +00:00

Dự đoán cấu trúc bậc hai RNA bằng sự kết hợp thuật toán di truyền và logic mờ

Bài viết giới thiệu sự kết hợp giữa thuật toán GA với logic mờ (Fuzzy Logic). Từ thuật toán kết hợp này chúng tôi áp dụng cho bài toán dự đoán cấu trúc bậc hai của các phân tử RNA (Ribonucleic Acid). Bài toán dự đoán cấu trúc bậc hai mà chúng tôi đề cập dựa trên phương pháp nhiệt động lực học, với việc tìm cấu trúc bậc hai có năng lượng cực tiểu.

10/21/2021 1:04:51 AM +00:00

Cải tiến trọng số kết hợp kỹ thuật rút trích đa đặc điểm trong việc dò tìm những báo cáo lỗi trùng nhau

Bài viết giới thiệu một mô hình đa đặc điểm kết hợp với sự cải tiến trọng số từ CFC (Class-Feature-Centroid) để phát hiện các báo cáo lỗi trùng nhau chính xác hơn. Chúng tôi đã tiến hành thực nghiệm trên ba kho phần mềm chứa lỗi lớn từ Firefox, Eclipse và OpenOffice. Kết quả cho thấy rằng kỹ thuật của chúng tôi có thể cải thiện tốt hơn từ 8-11 % khi so với các phương pháp được so sánh.

10/21/2021 1:04:23 AM +00:00

Chữ ký số - mô hình ứng dụng và thuật toán

Bài viết đề xuất một mô hình ứng dụng chữ ký số phù hợp cho đối tượng là các cơ quan nhà nước, đơn vị hành chính, doanh nghiệp,... mà ở đó các thông điệp, dữ liệu cần phải được chứng thực về nguồn gốc và tính toàn vẹn ở hai cấp độ: Thực thể ký và tổ chức (cơ quan, đơn vị, ...) mà thực thể ký là thành viên của nó. Đồng thời bài báo cũng đề xuất lược đồ chữ ký số phù hợp theo mô hình ứng dụng này.

10/21/2021 1:04:10 AM +00:00

Cải tiến một số thuật toán heuristic giải bài toán clique lớn nhất

Bài viết trình bày việc cải tiến hai thuật toán dạng heuristic giải bài toán clique lớn nhất; Các thuật toán cải tiến của chúng tôi dựa trên hai thuật toán heuristic hiệu quả hiện biết. Đã cài đặt và thực nghiệm các thuật toán này trên 78 bộ dữ liệu trong hai hệ thống dữ liệu thực nghiệm chuẩn DIMACS và BHOSLIB.

10/21/2021 1:03:49 AM +00:00

Ảnh hưởng của tần số cơ bản f0 và các biến thể của f0 đến nhận dạng phương ngữ tiếng Việt

Bài viết này trình bày kết quả các nghiên cứu ảnh hưởng của F0 và các biến thể của F0 đến nhận dạng phương ngữ tiếng Việt trong các ngữ cảnh khác nhau bao gồm độc lập người nói, phụ thuộc người nói, độc lập nội dung, phụ thuộc nội dung. Nghiên cứu được thực hiện trên bộ ngữ liệu VDSPEC bao gồm tiếng nói đại diện cho ba phương ngữ lớn của tiếng Việt là phương ngữ Bắc, phương ngữ Trung và phương ngữ Nam

10/21/2021 1:03:15 AM +00:00

Hiệu quả hoạt động của mô hình khu công nghệ thông tin tại TP. Hồ Chí Minh trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Trường hợp Công viên Phần mềm Quang Trung (QTSC)

Mục tiêu của bài viết này nhằm đánh giá hiệu quả các khu công nghệ thông tin trên phạm vi cả nước và nghiên cứu mô hình thành công của Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) để từ đó có những đề xuất, giải pháp nhằm hỗ trợ ngành công nghệ thông tin phát triển mạnh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:11:59 AM +00:00

Lecture Software Engineering - Chapter 10: Software Evolution (Đại học Bách Khoa TP.HCM)

Lecture Software Engineering - Chapter 10: Software Evolution present the contents: software change, importance of evolution, evolution processes, program evolution dynamics, software maintenance, legacy system management,...

10/19/2021 4:42:04 PM +00:00

Lecture Software Engineering - Chapter 9: Software Testing (Đại học Bách Khoa TP.HCM)

Lecture Software Engineering - Chapter 9: Software Testing present the contents: program testing, program testing goals, development testing, test-driven development, release testing, user testing, validation and defect testing,...

10/19/2021 4:41:43 PM +00:00

Lecture Software Engineering - Chapter 8: Implementation (Đại học Bách Khoa TP.HCM)

Lecture Software Engineering - Chapter 8: Implementation present the contents: implementation meaning, coding style & standards, code with correctness justification, integration meaning, integration process, roadmap for unit implementation,...

10/19/2021 4:41:17 PM +00:00

Lecture Software Engineering - Chapter 7: Detail Design (Đại học Bách Khoa TP.HCM)

Lecture Software Engineering - Chapter 7: Detail Design present the contents: design and implementation, object-oriented design process, object-oriented design using the UML, design patterns, open source development, process stages,...

10/19/2021 4:40:50 PM +00:00

Lecture Software Engineering - Chapter 6: Software Architecture Design (Đại học Bách Khoa TP.HCM)

Lecture Software Engineering - Chapter 6: Software Architecture Design present the contents: software architecture, architectural design decisions, architectural views, architectural patterns, application architectures, architectural abstraction,...

10/19/2021 4:40:28 PM +00:00

Lecture Software Engineering - Chapter 5: System Modelling (Đại học Bách Khoa TP.HCM)

Lecture Software Engineering - Chapter 5: System Modelling present the contents: existing and planned system models, context models, interaction models, structural models, behavioral models, model-driven engineering,...

10/19/2021 4:40:10 PM +00:00

Lecture Software Engineering - Chapter 4: Requirements Engineering (Đại học Bách Khoa TP.HCM)

Lecture Software Engineering - Chapter 4: Requirements Engineering present the contents: functional and non-functional requirements, the software requirements document, requirements specification, requirements engineering processes, requirements elicitation and analysis, requirements validation, requirements management,...

10/19/2021 4:39:49 PM +00:00

Lecture Software Engineering - Chapter 3: Project Management (Đại học Bách Khoa TP.HCM)

Lecture Software Engineering - Chapter 3: Project Management present the contents: risk management, managing people, project cost, project plan & schedule, software project management, success criteria, bulls-eye diagram for project variables,...

10/19/2021 4:39:24 PM +00:00

Lecture Software Engineering - Chapter 2: Software Processes (Đại học Bách Khoa TP.HCM)

Lecture Software Engineering - Chapter 2: Software Processes present the contents: brainstorming, RBAC system for company A, design the system, split the requirements of the RBAC system into sub-projects,...

10/19/2021 4:38:42 PM +00:00

Lecture Software Engineering - Chapter 1: Introduction (Đại học Bách Khoa TP.HCM)

Lecture Software Engineering - Chapter 1: Introduction present the contents: professional software development, software engineering ethics, suggested student projects, introduction to each suggested project that can be carried out by students for this course,...

10/19/2021 4:38:19 PM +00:00

Traffic sign detection and recognition using colour features towards intelligent vehicle driver assistance system

In this paper we chiefly accentuation on the color/shade of the activity sign for its recognition on the grounds that in many spots a standard arrangement of hues are utilized as a part of movement sign like red is used in prohibition signs. In the directional signs blue is the foundation shading in the directional signs and yellow is chosen for warning signs.

10/19/2021 6:36:25 AM +00:00

Significance of software layered technology on size of projects

This paper presents the estimations through quantitative approach on real time data collected from several software firms. These findings help for a better project management with respect to the cost, time and resources during building a software project.

10/19/2021 6:36:01 AM +00:00