Tài liệu miễn phí Kỹ thuật lập trình

Download Tài liệu học tập miễn phí Kỹ thuật lập trình

Đề cương chi tiết học phần Lập trình mạng nâng cao (Advance Network Programming)

Đề cương chi tiết học phần Lập trình mạng nâng cao (Advance Network Programming) trình bày các kiến thức cơ sở liên quan đến các đối tượng chính yếu trong lĩnh vực lập trình mạng, từ đó giúp sinh viên hiểu về hoạt động xây dựng phần mềm một cách có hệ thống, có phương pháp...

12/29/2020 8:39:19 PM +00:00

Đề cương chi tiết học phần Lập trình mạng (Network Programming)

Tài liệu này thông tin đến các bạn cái nhìn tổng quát về học phần Đề cương chi tiết học phần Lập trình mạng (Network Programming) bao gồm thời gian, phân bố chương trình, tóm tắt nội dung, các yêu cầu cần thiết để học tập môn học này hiệu quả hơn.

12/29/2020 8:39:09 PM +00:00

Đề cương chi tiết học phần Lập trình an toàn (Programming Security)

Đề cương chi tiết học phần Lập trình an toàn (Programming Security) cung cấp các thông tin về môn học, điều kiện tiên quyết, mục tiêu của học phần, mô tả tóm tắt nội dung học phần, nhiệm vụ của sinh viên; các thang điểm và nội dung chi tiết học phần.

12/29/2020 8:39:02 PM +00:00

Đề cương chi tiết học phần Lập trình quản lý (Application Programming)

Với mục tiêu giúp các bạn sinh viên nắm được những thông tin tổng quan về môn học Nhập môn Công nghệ thông tin, Tailieu.vn giới thiệu đến các bạn Đề cương chi tiết học phần Lập trình quản lý (Application Programming). Mời các bạn cùng tham khảo!

12/29/2020 8:38:18 PM +00:00

Đề cương chi tiết học phần Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin (System Analysis and Design)

Đề cương chi tiết học phần Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin (System Analysis and Design) thông tin đến các bạn cái nhìn tổng quát về phân bố chương trình, tóm tắt nội dung, các yêu cầu cần thiết để học tập chủ động và hiệu quả hơn.

12/29/2020 8:38:12 PM +00:00

Đề cương chi tiết học phần Nhập môn Lập trình (Introduction to Programming) bậc đại học

Tài liệu thông tin đến các bạn cái nhìn tổng quát về học phần Nhập môn Lập trình như thời gian, phân bố chương trình, tóm tắt nội dung, các yêu cầu cần thiết để học tập môn học này hiệu quả hơn.

12/29/2020 8:36:49 PM +00:00

Đề cương chi tiết học phần Lý thuyết đồ thị (Graph Theory)

Đề cương chi tiết học phần Lý thuyết đồ thị (Graph Theory) sẽ thông tin đến các bạn thông tin chung về môn học; mục tiêu môn học; tóm tắt nội dung chương trình học; một số yêu cầu của môn học, nhiệm vụ của sinh viên và cách thức đánh giá kết quả học tập của sinh viên.

12/29/2020 8:36:36 PM +00:00

Đề cương chi tiết học phần Kỹ thuật lập trình (Programming Technique)

Đề cương chi tiết học phần Kỹ thuật lập trình (Programming Technique) thông tin đến các bạn cái nhìn tổng quát về học phần Kỹ thuật Lập trình như thời gian, phân bố chương trình, tóm tắt nội dung, các yêu cầu cần thiết để học tập chủ động và hiệu quả hơn.

12/29/2020 8:36:29 PM +00:00

Đề cương chi tiết học phần Cơ sở Trí tuệ nhân tạo (Introdution to Artificial Intelligent)

Đề cương chi tiết học phần Cơ sở Trí tuệ nhân tạo (Introdution to Artificial Intelligent) được biên soạn nhằm hỗ trợ giảng viên nắm được phân bố chương trình, lịch trình giảng dạy môn học này từ đó xây dựng các tiết học hiệu quả hơn.

12/29/2020 8:35:19 PM +00:00

Đề cương chi tiết học phần Lập trình web nâng cao (Advanced Web Programming) bậc đại học

Đề cương chi tiết học phần Lập trình web nâng cao (Advanced Web Programming) bậc đại học thông qua tài liệu này các bạn sinh viên sẽ nắm được tổng quát về học phần Công tác xã hội với người hoạt động mại dâm như thời gian, phân bố chương trình, tóm tắt nội dung, các yêu cầu, kỹ năng học tập.

12/29/2020 8:34:48 PM +00:00

Đề cương chi tiết học phần Lập trình web (Web Programming) bậc đại học

Để nắm chi tiết nội dung, thời gian đào tạo, tóm tắt nội dung, các yêu cầu, thang điểm của học phần Lập trình web Tailieu.vn giới thiệu đến các bạn Đề cương chi tiết học phần Lập trình web (Web Programming) bậc đại học.

12/29/2020 8:34:41 PM +00:00

Đề cương chi tiết học phần Lập trình trên Windows (Windows Programming) bậc đại học

Đề cương chi tiết học phần Lập trình trên Windows (Windows Programming) bậc đại học cung cấp các thông tin như thời gian, điều kiện tiên quyết, kiến thức, mô tả tóm tắt nội dung, các kỹ năng và yêu cầu mà sinh cần đạt được. Mời các bạn cùng tham khảo đề cương để chủ động hơn trong việc học tập và nghiên cứu.

12/29/2020 8:34:35 PM +00:00

Đề cương chi tiết học phần Lập trình trên thiết bị di động (Mobile Programming) bậc đại học

Đề cương chi tiết học phần Lập trình trên thiết bị di động (Mobile Programming) bậc đại học được thông tin đến các bạn cái nhìn tổng quát về học phần Lập trình trên thiết bị di động như thời gian, phân bố chương trình, tóm tắt nội dung, các yêu cầu cần thiết để học tập chủ động và hiệu quả hơn.

12/29/2020 8:34:25 PM +00:00

Đề cương chi tiết học phần Lập trình Java (Java Programming) bậc đại học

Đề cương chi tiết học phần Lập trình Java (Java Programming) bậc đại học cung cấp đủ kiến thức cơ bản về cú pháp và ngữ nghĩa của ngôn ngữ lập trình Java để người học có thể đọc và viết các chương trình Java trên máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo đề cương để nắm chi tiết thông tin tổng quan về môn học này.

12/29/2020 8:34:17 PM +00:00

Đề cương chi tiết học phần Lập trình Game (Game Programming) bậc đại học

Đề cương chi tiết học phần Lập trình Game (Game Programming) bậc đại học phục vụ cho các bạn sinh viên Công nghệ thông tin hệ đại học trong quá trình học tập chủ động hơn, nắm bắt các thông tin tổng quan về môn học. Mời các bạn cùng tham khảo!

12/29/2020 8:34:11 PM +00:00

Đề cương chi tiết học phần Lập trình Java EE bậc đại học

Tailieu.vn giới thiệu đến các bạn Đề cương chi tiết học phần Lập trình Java EE với mục tiêu cung cấp các thông tin về thời gian giảng dạy, điều kiện tiên quyết, kiến thức, mô tả tóm tắt nội dung, nhiệm vụ của sinh viên; các thang điểm và nội dung chi tiết học phần.

12/29/2020 8:33:38 PM +00:00

Đề cương chi tiết học phần Chuyên đề Net và XML (.NET & XML Topics)

Tài liệu thông tin đến các bạn cái nhìn tổng quát về học phần Quản trị sản xuất và tác nghiệp như thời gian, phân bố chương trình, tóm tắt nội dung, các yêu cầu cần thiết để học tập môn học này hiệu quả hơn.

12/29/2020 8:33:31 PM +00:00

Đề cương chi tiết học phần Chuyên đề Net và XML (.NET & XML Topics) bậc cao đẳng

Đề cương chi tiết học phần Chuyên đề Net và XML (.NET & XML Topics) bậc Cao đẳng được biên soạn nhằm cung cấp đến các bạn sinh viên thông tin tổng quan về môn học bao gồm phân bố chương trình, tóm tắt nội dung, các yêu cầu của môn học, cách đánh giá kết quả học tập...

12/29/2020 8:33:25 PM +00:00

Đề cương chi tiết học phần Lập trình Java EE

Đề cương chi tiết học phần Lập trình Java EE cung cấp các thông tin về môn học, điều kiện tiên quyết, mục tiêu của học phần, mô tả tóm tắt nội dung học phần, nhiệm vụ của sinh viên; các thang điểm và nội dung chi tiết học phần.

12/29/2020 8:33:12 PM +00:00

Đề cương chi tiết học phần Nhập môn Lập Trình (Introduction to Programming)

Đề cương chi tiết học phần Nhập môn Lập Trình (Introduction to Programming) thông tin đến các bạn cái nhìn tổng quát về học phần Nhập môn Quản trị kinh doanh như thời gian, phân bố chương trình, tóm tắt nội dung, các yêu cầu cần thiết để học tập chủ động và hiệu quả hơn.

12/29/2020 8:32:34 PM +00:00

Đề cương chi tiết học phần Lập trình web nâng cao (Advanced Web Programming)

Đề cương chi tiết học phần Lập trình web nâng cao (Advanced Web Programming) được biên soạn với mục tiêu giúp các bạn sinh viên nắm được những thông tin tổng quan về môn học này từ đó có sự chuẩn bị chu đáo để học tập hiệu quả hơn.

12/29/2020 8:32:15 PM +00:00

Đề cương chi tiết học phần Lập trình web (Web Programming)

Đề cương chi tiết học phần Lập trình web (Web Programming) thông tin đến các bạn về thời gian, điều kiện tiên quyết, mục tiêu của học phần, mô tả tóm tắt nội dung học phần, nhiệm vụ của sinh viên; các thang điểm và nội dung chi tiết học phần.

12/29/2020 8:32:08 PM +00:00

Đề cương chi tiết học phần Lập trình ứng dụng quản lý (Database Programming)

Tài liệu thông tin đến các bạn cái nhìn tổng quát về học phần Lập trình ứng dụng quản lý như thời gian, phân bố chương trình, tóm tắt nội dung, các yêu cầu, kỹ năng để có thể học tập, hoàn thành học phần với kết quả như mong đợi.

12/29/2020 8:32:02 PM +00:00

Đề cương chi tiết học phần Lập trình trên Windows (Windows Programming)

Đề cương chi tiết học phần Lập trình trên Windows (Windows Programming) thông tin đến các bạn về thời gian giảng dạy, điều kiện tiên quyết, kiến thức, mô tả tóm tắt nội dung, nhiệm vụ của sinh viên; các thang điểm và nội dung chi tiết học phần. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm tổng quát quát chương trình môn học và có phương pháp học tập hiệu quả hơn.

12/29/2020 8:31:55 PM +00:00

Đề cương chi tiết học phần Lập trình trên thiết bị di động (Mobile Programming)

Tài liệu thông tin đến các bạn cái nhìn tổng quát về học phần Lập trình trên thiết bị di động (Mobile Programming) như thời gian, phân bố chương trình, tóm tắt nội dung, các yêu cầu cần thiết để học tập môn học này hiệu quả hơn.

12/29/2020 8:31:49 PM +00:00

Đề cương chi tiết học phần Lập trình Java (Java Programming)

Đề cương chi tiết học phần Lập trình Java (Java Programming) là tư liệu tham khảo hữu giúp giảng viên nắm được phân bố chương trình giảng dạy từ đó xây dựng tiết học hiệu quả hơn và sinh viên trong quá trình chủ động học tập môn Lập trình Java.

12/29/2020 8:31:42 PM +00:00

Đề cương chi tiết học phần Lập trình hướng đối tượng (Object Oriented Programming)

Đề cương chi tiết học phần Lập trình hướng đối tượng (Object Oriented Programming) cung cấp các thông tin như thời gian, điều kiện tiên quyết, kiến thức, mô tả tóm tắt nội dung, các kỹ năng và yêu cầu mà sinh cần đạt được.

12/29/2020 8:31:36 PM +00:00

Đề cương chi tiết học phần Lập trình Game (Game Programming)

Đề cương chi tiết học phần Lập trình Game (Game Programming) cung cấp các thông tin về môn học, điều kiện tiên quyết, mục tiêu của học phần, mô tả tóm tắt nội dung học phần, nhiệm vụ của sinh viên; các thang điểm và nội dung chi tiết học phần.

12/29/2020 8:31:30 PM +00:00

Bài giảng Lập trình hướng sự kiện: Bài 8 - ThS. Phan Thanh Toàn

Bài giảng Lập trình hướng sự kiện - Bài 8: Tạo Report với Crystal Report với các nội dung liệt kê được các thành phần cơ bản của mẫu biểu trong Crystal Report; vận dụng được công cụ Crystal report vào thiết kế một số mẫu biểu cho các ứng dụng thực tiễn; liệt kê được các bước để tích hợp mẫu biểu vào ứng dụng window form trong môi trường NET.

12/29/2020 3:52:09 PM +00:00

Bài giảng Lập trình hướng sự kiện: Bài 7 - ThS. Phan Thanh Toàn

Bài giảng Lập trình hướng sự kiện - Bài 7: Lập trình cơ sở dữ liệu với ADO.NET trình bày tổng quan về ADO.NET; các thành phần cơ bản của ADO.NET; lập trình cơ sở dữ liệu với ADO.NET trong C#. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức.

12/29/2020 3:52:01 PM +00:00