Tài liệu miễn phí Kỹ thuật lập trình

Download Tài liệu học tập miễn phí Kỹ thuật lập trình

Simple client/server programming and pynthon network programming cookbook

Ebook Pynthon network programming cookbook present sockets, IPv4, and simple client/server programming; multiplexing socket I/O for better performance; IPv6, unix domain sockets, and network interfaces; programming with HTTP for the internet; e-mail protocols, FTP, and cgi programming; screen-scraping and other practical applications; programming across machine boundaries; working with web services – XML-RPC, soap, and rest...

5/22/2021 5:54:44 AM +00:00

Ứng dụng công nghệ RFID tích hợp IOT trong quản lý phòng thí nghiệm đa chức năng

Để nâng cao tinh thần tự học của sinh viên, nhất là các nhóm nghiên cứu học tập của sinh viên hoạt động hiệu quả, việc xây dựng các phòng thí nghiệm đa chức năng quản lý thông minh bằng công nghệ RFID ứng dụng công nghệ IoT là một hướng nghiên cứu và triển khai cần thiết. Các phòng thí nghiệm này cũng sẽ giúp giảm nhẹ công việc giám sát của giáo viên hướng dẫn thí nghiệm và thu hút nhiều sinh viên tự giác tham gia vào các bài tập thực hành, thí nghiệm. Đặc biệt là mọi hoạt động thí nghiệm của sinh viên đều được giáo viên giám sát qua các ứng dụng trên điện thoại và website.

5/22/2021 5:45:22 AM +00:00

Lesson Socket programming

Lesson Socket programming present outline, APIs – motivation, java socket classes, tips for programming; API – stands for application programming interface; layering diagramatically, socket – an abstraction, engineers working on sockets, client – server architecture, flow in client-server model...

5/22/2021 4:42:03 AM +00:00

Basic network concepts, java network programming

Ebook Java network programming (4th Edition) present basic network concepts; streams; threads; internet addresses; URLs and URIs; HTTP; URLConnections; sockets for clients; sockets for servers; secure sockets; Nonblocking I/O; IP multicast

5/22/2021 4:41:50 AM +00:00

Xây dựng hệ INS/GPS theo cấu trúc ghép lỏng sử dụng bộ lọc Kalman trên cơ sở hệ INS đã được cải thiện độ chính xác

Bài viết này tập trung trình bày xây dựng hệ kết hợp INS/GPS theo cấu trúc ghép lỏng sử dụng bộ lọc Kalman trên cơ sở hệ INS đã được tác giả cải thiện qua nâng cao độ chính xác IMU và độ chính xác xác định góc định hướng của vật thể. Kết quả thử nghiệm trên đối tượng chuyển động mặt đất cho thấy hệ ghép lỏng INS/GPS đề xuất có chất lượng, độ chính xác và tính ứng dụng cao hơn so với hệ ghép lỏng INS/GPS truyền thống.

5/22/2021 2:50:42 AM +00:00

Xây dựng thuật toán tái tạo ảnh trong thời gian thực cho hệ thiết bị xạ hình Compton Camera

Bài viết tập trung vào việc xây dựng thuật toán tái tạo hình ảnh của kỹ thuật Compton Camera, dữ liệu đầu vào thu được thông qua phương pháp mô phỏng Monte-Carlo sẽ không được tình bày chi tiết trong bài báo này.

5/22/2021 2:43:44 AM +00:00

Phát hiện giả mạo khuôn mặt sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo

Bài viết đề xuất mạng nơ-ron tích chập hduNet được phát triển từ mạng MobilenetV2 của Google để phát hiện giả mạo khuôn mặt nhằm hướng tới mục tiêu chạy trên các thiết bị phần cứng yếu không sử dụng bộ xử lý đồ họa (GPU) mà vẫn đáp ứng độ chính xác. Ngoài ra, chúng tôi cũng bổ sung thêm 5000 dữ liệu ảnh mang đặc trưng của người châu Á để tăng cường hiệu quả và tránh việc mất cân bằng trong bộ dữ liệu chuẩn LCC_FASD [1] vốn chỉ thiên về ảnh giả mạo với 16885 ảnh giả mạo và chỉ 1942 ảnh thật.

5/21/2021 11:39:14 PM +00:00

Thiết lập một thuật toán dự báo mù và sương mù cho khu vực Sân bay quốc tế Nội Bài

Bài báo trình bày một thuật toán dự báo mù và sương mù trước 24 giờ cho khu vực sân bay quốc tế Nội Bài bằng phương pháp hồi quy và phân lớp. Thuật toán dự báo phụ thuộc các chỉ số FSI (Fog Stability Index), Fog Threat (Fog Potential), Fog Point (Fog formation temperature) và lớp nghịch nhiệt ở độ cao 1000 - 800mb tương ứng cao độ từ sát bề mặt đến độ cao khoảng 1500m.

5/21/2021 11:31:08 PM +00:00

Phát hiện người đeo khẩu trang trong thời gian thực

Bài viết đã xây dựng chương trình phát hiện người dân có đeo khẩu trang hay không và nhắc nhở những người không đeo khẩu trang bằng giọng nói.

5/21/2021 10:24:06 PM +00:00

Một số phương pháp gợi ý và ứng dụng trong thương mại điện tử

Bài viết đưa ra quy trình chung để xây dựng hệ gợi ý trong các website thương mại và thực hiện tích hợp các kỹ thuật hệ gợi ý trong website thương mại điện tử khắc phục vấn đề người dùng mới, sản phẩm mới (vấn đề này còn gọi là “Cold start problem”) của các phương pháp gợi ý cá nhân hóa.

5/21/2021 10:20:11 PM +00:00

Tìm kiếm ảnh theo nội dung dựa trên mạng nơron tích chập và phương pháp sinh mã nhị phân

Mục tiêu của nghiên cứu này là giải bài toán tìm kiếm ảnh theo nội dung và phương pháp để giảm thời gian truy vấn ảnh sử dụng mạng nơtron tích chập. Đồng thời, chúng tôi kết hợp phương pháp này với phương pháp sinh mã nhị phân để cải thiện thời gian truy vấn ảnh.

5/21/2021 10:19:57 PM +00:00

Phân tích so sánh một số mô hình MCDM và ứng dụng trong hệ thông tin ra quyết định

Mục tiêu của bài báo này là phân tích đánh giá một số phương pháp giải bài toán ra quyết định đa tiêu chí như phương pháp SAW, phương pháp MOORA và ứng dụng chúng vào giải quyết một số bài toán trong nông nghiệp. Để làm được việc đó, chúng tôi đã phân tích các phương pháp SAW, MOORA và đề ra các hướng cải tiến trong bước chuẩn hóa dữ liệu và dùng entropy mờ để tính trọng số cho các tiêu chí của mô hình. Sau đó, chúng ta áp dụng các mô hình đã được cải tiến vào giải quyết một số bài toán trong nông nghiệp, như bài toán lựa chọn công thức trồng nấm, bài toán lựa chọn phân bón cho cây điều nước. Kết quả thu được sau khi cải tiến được đánh giá là tốt hơn.

5/21/2021 10:19:33 PM +00:00

So sánh một số phương pháp xử lý dữ liệu thiếu cho chuỗi dữ liệu thời gian một chiều

Bài viết này trước tiên nhằm giới thiệu các phương pháp xử lý dữ liệu thiếu. Tiếp theo một framework cho phép điền đầy dữ liệu mất mát cho chuỗi thời gian đơn biến được xây dựng. Cuối cùng, chúng tôi thực hiện so sánh hiệu suất của các phương pháp ước lượng giá trị thiếu trên ba chuỗi dữ liệu thời gian thực sử dụng bốn chỉ số đánh giá. Thông qua kết quả thử nghiệm, phương pháp DTWBI và eDTWBI đạt được kết quả vượt trội hơn các phương pháp khác khi dữ liệu có tính chất mùa vụ và không có thành phần xu hướng, trong khi đó thì na.interp tốt hơn các phương pháp khi dữ liệu có cả hai tính chất mùa vụ và xu hướng.

5/21/2021 10:19:26 PM +00:00

Hướng tiếp cận hồi quy mới cho dự báo tốc độ gió

Trong bài báo này, chúng tôi giới thiệu một hướng tiếp cận sử dụng hồi quy tuyến tính (Linear Regression - LR) trong hai bước, được gọi là two-step LR, để dự báo cho dữ liệu có cấu trúc không - thời gian (spatio - temporal data). Ở bước đầu tiên tất cả các đặc trưng được chia thành các nhóm con và sử dụng hồi quy tuyến tính cho mỗi nhóm con đặc trưng để có các giá trị hồi quy tương ứng với mỗi nhóm. Bước hai áp dụng hồi quy tuyến tính một lần nữa cho các giá trị hồi quy thu được ở bước một để tạo ra giá trị hồi quy cuối cùng.

5/21/2021 10:19:19 PM +00:00

Nhận dạng giọng chữ cái tiếng Việt sử dụng deep Boltzmann machines

Nhận diện giọng nói là một bài toán thu hút được quan tâm rộng rãi của nhiều nhà nghiên cứu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo trong những năm gần đây. Chẳng hạn như bài toán xây dựng chương trình để robot có khả năng nhận biết giọng nói của con người, hay các thiết bị có thể hiểu và đối thoại trực tiếp với người cùng nói chuyện. Trong nghiên cứu này, 37 sinh viên của Học viện Nông nghiệp Việt Nam tham gia để thu thập dữ liệu phát âm liên tục 29 chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt. Qua bước tiền xử lý dữ liệu để trích xuất ra các mẫu âm thanh thuộc tính cho phân lớp, phương pháp nhận dạng chúng tôi sử dụng để nhận diện các mẫu giọng nói là deep Boltzmann machine (DBM), một mạng có khả năng học sâu với kiến trúc nhiều tầng ẩn. Để đánh giá khả năng nhận dạng của phương pháp đề xuất, chúng tôi so sánh DBM với mạng nơron truyền thống (NN) có cùng kiến trúc số tầng ẩn.

5/21/2021 10:19:12 PM +00:00

Một phương pháp phân cụm dựa trên cây KD-Tree cho bài toán tìm kiếm ảnh

Trong bài báo này, chúng tôi trình bày một mô hình tìm kiếm ảnh dựa trên phân cụm dữ liệu bằng cây BKD-Tree, một cải tiến cải tiến của cây KD-Tree, gồm: lưu trữ các đối tượng đa chiều tại nút lá để tạo ra một sự phân cụm trên cơ sở phương pháp học bán giám sát; tạo ra một cấu trúc cây cân bằng nhằm tăng hiệu suất cho bài toán tìm kiếm ảnh.

5/21/2021 10:07:26 PM +00:00

Một phương pháp cải tiến cho bài toán tìm kiếm ảnh dựa trên cây R-Tree

Bài viết xây dựng mô hình phân cụm dữ liệu cho đặc trưng hình ảnh dựa trên cây RG-Tree (một cải tiến của cây R-Tree). Cây RG-Tree là cây tăng trưởng và là một mô hình phân cụm tự động các bộ dữ liệu dựa trên kỹ thuật phân cụm k-Mean, k-NN theo mô hình học bán giám sát.

5/21/2021 10:07:19 PM +00:00

Bài giảng Lập trình Javascript nâng cao: Assignment

Bài giảng Lập trình Javascript nâng cao: Assignment trình bày lập trình thành thạo với javascript phiên bản ES5 và 1 vài tính năng của phiên bản ES6; tư duy lập trình hướng đối tượng; tư duy xử lý các bài toán bất đồng bộ; kỹ thuật ajax trong javascript để gọi api.

5/21/2021 9:52:49 PM +00:00

Giáo trình Lập trình Java (Ngành: Hệ thống thông tin) - CĐ Kinh tế Kỹ thuật TP.HCM

Giáo trình được biên soạn nhằm hỗ trợ tài liệu cho học sinh, sinh viên học môn Lập trình Java. Giáo trình gồm bốn phần chính giới thiệu về lịch sử java, các khái niệm cơ bản trong java, thiết kế giao diện và lập trình cơ sở dữ liệu với ngôn ngữ java. Phần mềm được dùng để học ngôn ngữ Java là NetBean được sử dụng trong giáo trình này.

5/21/2021 9:45:39 PM +00:00

Giáo trình Kỹ thuật lập trình - CĐ Kinh tế Kỹ thuật TP.HCM

Giáo trình Kỹ thuật lập trình cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm cơ bản của ngôn ngữ lập trình C/C++; Các hàm nhập xuất; Cấu trúc điều khiển; Hàm; Mảng và chuỗi; Con trỏ; Kiểu dữ liệu người dùng tự định nghĩa. Mời các bạn cùng tham khảo!

5/21/2021 9:44:11 PM +00:00

Giáo trình Kỹ thuật lập trình nâng cao (Ngành: Tin học ứng dụng) - CĐ Kinh tế Kỹ thuật TP.HCM

Giáo trình Kỹ thuật lập trình nâng cao giúp cho người học trang bị được kiến thức về lập trình trên môi trường ứng dụng. Trình bày được quy trình xây dựng một chương trình C# đơn giản. Xác định được các thành phần cơ bản trong ngôn ngữ lập trình C#. Trình bày được cú pháp câu lệnh trong lập trình C#. Phát biểu được sự hoạt động của câu lệnh chương trình con. Khái quát hóa được trong phương pháp lập trình hướng đối tượng. Phân biệt được các điều khiển trong lập trình window form.

5/21/2021 9:43:53 PM +00:00

Sử dụng học sâu trong bài toán xác định tâm làn đường cho các thiết bị tự hành

Bài viết đề xuất một mô hình học sâu dựa trên kiến trúc mạng CNN để xác định tâm làn đường đối với các thiết bị tự hành, đảm bảo độ chính xác trong nhiều điều kiện môi trường về ánh sáng và địa hình; yêu cầu độ phức tạp tính toán thấp, dễ dàng xây dựng tập dữ liệu huấn luyện.

5/21/2021 9:05:43 PM +00:00

Synthesis of a radar recognition algorithm with ability to meet reliability of decisions

This paper is devoted to the variant of synthesis of a radar recognition algorithm with the ability to meet reliability of decisions. The algorithm is based on the theory of sequential analysis in combination with flexible change in the level of the classification detail when the observation time cannot be increased. Compared with one-step algorithms, the proposed algorithm allows guaranteeing “the posteriori probability of decisions is not smaller than the set value”. The proposed algorithm can be used in radar target recognition systems.

5/21/2021 9:04:50 PM +00:00

Determining node density to guarantee average latency in duty-cycled wireless sensor networks

In the duty-cycled networks, packet delay is greatly affected by node deployment, therefore we aim to determine node density in a wireless sensor network in order to guarantee the average E2E delay given network parameters using the probability theory. Simulation results show that the proposed node deployment method consumes less energy while requiring a smaller number of sensor nodes than those of other existing works.

5/21/2021 9:03:11 PM +00:00

Validation of decision-making in artificial intelligence-based autonomous vehicles

In this paper, we present a simulation scenario generation methodology with pseudo-random test generation to validate the decision-making system of autonomous vehicles. The methodology separates the validation concerns and focuses on generating scenarios that test the decisions taken by the vehicle. The implementation demonstrates the capabilities and the efficiency of the approach.

5/21/2021 8:35:58 PM +00:00

Enhanced adaptive partitioning in a distributed graph database

This approach yields a 70–80% improvement in intra-network communication, which is comparable to other methods, namely Ja-be-Ja, that offers similar results but has higher computational demands.

5/21/2021 8:35:16 PM +00:00

Development of seawater temperature announcement system for improving efficiency of fishery industry

In this paper, we describe our system and describe its functions. Moreover, we discuss the effectiveness of this system based on the evaluation of user satisfaction with respect to requirements and the investigation of quantitative data, such as the number of effective accesses.

5/21/2021 8:34:07 PM +00:00

Discussion on log - Based operators for real-time text detection

In this paper methods for real-time text detection in camera-based images are presented, having a particular focus on the Laplacian of Gaussian (LoG) operators. These methods are discussed with a specific focus on the aspects of computational complexity and robustness. Some illustrative results and baseline experiments are given to characterize the methods.

5/21/2021 8:32:11 PM +00:00

Time lag discovery of shared cues using nonverbal communication

Non-verbal communication augments verbal messages one sends. It can either ease understanding or confuse receivers. If it is a business deal therefore, there will be no closure of transactions. This encounter shall require reading nonverbal messages to discover shared cues leading to closure of deals. This is why this experiment was conducted to determine the time lag (TL) for which an occurrence will result in an understanding or misunderstanding. Two controlled groups were subject-respondents in the study, an odd numbered group, R1 to R7, and an even numbered, R1 to R8.

5/21/2021 8:32:05 PM +00:00

Ứng dụng lập trình VBA trong bổ sung giáo trình tại trường Đại học Hải Phòng

Bổ sung giáo trình là một trong những công việc thường xuyên tại Trường Đại học Hải Phòng. Việc bổ sung này phải đảm bảo đáp ứng đúng, đủ nhu cầu của bạn đọc, đồng thời phải phù hợp với các chương trình đào tạo của Nhà trường. Bài viết này trình bày một đề xuất, sử dụng ngôn ngữ lập trình VBA trong bổ sung giáo trình với mục tiêu giảm thời gian thực hiện và nâng cao hiệu quả công việc.

5/21/2021 7:58:20 PM +00:00