Tài liệu miễn phí Kỹ thuật lập trình

Download Tài liệu học tập miễn phí Kỹ thuật lập trình

Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương mở đầu

Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương mở đầu giới thiệu nội dung môn học; giới thiệu chung về kỹ thuật lập trình; phương pháp luận; quy trình phát triển phần mềm; sơ lược về ngôn ngữ C/C++.

10/19/2020 6:58:52 PM +00:00

Final examination semester 2 academic year 2019-2020 course name: Design of steel structures II - ĐH Sư phạm Kỹ thuật

Final examination semester 2 academic year 2019-2020 course name: Design of steel structures II dưới đây nhằm giúp các em có thêm tư liệu để tham khảo cũng như củng cố kiến thức trước khi bước vào kì thi. Cùng tham khảo và giải đề thi để ôn tập kiến thức và làm quen với cấu trúc đề thi.

10/19/2020 5:00:12 PM +00:00

Đề thi cuối học kỳ môn Ngôn ngữ lập trình (Thi lần 1 - Đề số 1) - ĐH Công nghệ Thông tin TP.HCM

Đề thi cuối học kỳ môn Ngôn ngữ lập trình giúp các bạn sinh viên có thêm tài liệu để củng cố các kiến thức, ôn tập kiểm tra, thi cuối kỳ. Đây là tài liệu bổ ích để các em ôn luyện và kiểm tra kiến thức tốt, chuẩn bị cho kì thi học kì. Mời các em và các quý thầy cô giáo bộ môn tham khảo.

10/19/2020 4:56:23 PM +00:00

Đề thi môn Ngôn ngữ lập trình

Đề thi môn Ngôn ngữ lập trình gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm và bài tập sẽ giúp các bạn biết được cách thức làm bài thi trắc nghiệm cũng như củng cố kiến thức của mình, chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

10/19/2020 4:56:16 PM +00:00

Đề kiểm tra học kỳ môn Ngôn ngữ lập trình C (Đề 4)

Mời các bạn cùng tham khảo đề kiểm tra học kỳ môn Ngôn ngữ lập trình C sau đây để biết được cấu trúc đề thi, cách thức làm bài thi cũng như những dạng bài chính được đưa ra trong đề thi. Từ đó, giúp các bạn sinh viên có kế hoạch học tập và ôn thi hiệu quả.

10/19/2020 4:56:10 PM +00:00

Đề kiểm tra học kỳ môn Ngôn ngữ lập trình C (Đề 4) - ĐH Công nghệ thông tin

Đề kiểm tra học kỳ môn Ngôn ngữ lập trình C giúp các bạn học sinh có thêm tài liệu ôn tập, luyện tập nhằm nắm vững được những kiến thức, kĩ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các bài tập một cách thuận lợi.

10/19/2020 4:56:04 PM +00:00

Đề kiểm tra học kỳ môn Ngôn ngữ lập trình C (Đề 3) - ĐH Công nghệ thông tin

Đề kiểm tra học kỳ môn Ngôn ngữ lập trình C gồm 6 câu hỏi hệ thống lại kiến thức học phần và giúp các bạn sinh viên ôn tập kiến thức đã học, chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Tài liệu hữu ích cho các các bạn sinh viên đang theo học và những ai quan tâm đến môn học này dùng làm tài liệu tham khảo.

10/19/2020 4:55:58 PM +00:00

Đề kiểm tra học kỳ môn Ngôn ngữ lập trình C

Đề kiểm tra học kỳ môn Ngôn ngữ lập trình C giúp cho các bạn sinh viên nắm bắt được cấu trúc đề thi, dạng đề thi chính để có kế hoạch ôn thi một cách tốt hơn. Tài liệu hữu ích cho các các bạn sinh viên đang theo học chuyên ngành Điện – Điện tử và những ai quan tâm đến môn học này dùng làm tài liệu tham khảo.

10/19/2020 4:55:52 PM +00:00

Đề kiểm tra học kỳ môn Ngôn ngữ lập trình C (Đề 2) - ĐH Công nghệ thông tin

Đề kiểm tra học kỳ môn Ngôn ngữ lập trình C có cấu trúc gồm 6 câu hỏi hệ thống lại kiến thức học phần và giúp các bạn sinh viên ôn tập kiến thức đã học, chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Tài liệu hữu ích cho các các bạn sinh viên đang theo học và những ai quan tâm đến môn học này dùng làm tài liệu tham khảo.

10/19/2020 4:55:43 PM +00:00

Đề kiểm tra học kỳ môn Ngôn ngữ lập trình C - ĐH Công nghệ thông tin

Đề kiểm tra học kỳ môn Ngôn ngữ lập trình C giúp các bạn học sinh có thêm tài liệu ôn tập, luyện tập nhằm nắm vững được những kiến thức, kĩ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các bài tập một cách thuận lợi.

10/19/2020 4:55:37 PM +00:00

Đề kiểm tra học kỳ môn Ngôn ngữ lập trình C (Đề 1) - ĐH Công nghệ thông tin

Để giúp các bạn sinh viên củng cố lại phần kiến thức đã học, nắm bắt được cấu trúc đề thi và thử sức mình khi thực hiện thử các bài thi. Mời các bạn cùng tham khảo kiểm tra học kỳ môn Ngôn ngữ lập trình C dưới đây để có thêm tài liệu ôn thi.

10/19/2020 4:55:30 PM +00:00

Đề thi học kỳ II năm học 2015-2016 môn Miễn dịch học phân tử - ĐH KHTN

Mời các bạn cùng tham khảo đề thi học kỳ II năm học 2014-2015 môn Miễn dịch học phân tử để ôn tập, củng cố lại kiến thức và rèn luyện kỹ năng giải bài tập để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới đạt được kết quả mong muốn. Mời các bạn tham khảo.

10/19/2020 4:55:12 PM +00:00

Đề thi học kỳ II năm học 2014-2015 môn Miễn dịch học phân tử - ĐH KHTN

Đề thi học kỳ II năm học 2014-2015 môn Miễn dịch học phân tử sẽ giúp các bạn biết được cách thức làm bài thi trắc nghiệm cũng như củng cố kiến thức của mình, chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

10/19/2020 4:55:06 PM +00:00

Đề thi cuối học kỳ II năm học 2017-2018 môn Lập trình ứng dụng trong kỹ thuật - ĐH Sư phạm Kỹ thuật

Đề thi cuối học kỳ II năm học 2017-2018 môn Lập trình ứng dụng trong kỹ thuật giúp cho các bạn sinh viên nắm bắt được cấu trúc đề thi, dạng đề thi chính để có kế hoạch ôn thi một cách tốt hơn. Tài liệu hữu ích cho các các bạn sinh viên đang theo học chuyên ngành Kỹ thuật và những ai quan tâm đến môn học này dùng làm tài liệu tham khảo.

10/19/2020 4:54:01 PM +00:00

Đáp án cuối kỳ học kỳ II năm học 2017-2018 môn: Lập trình ứng dụng trong kỹ thuật - ĐH Sư phạm Kỹ thuật

Đáp án đề thi giúp cho các bạn sinh viên nắm bắt được cấu trúc và cách giải đề thi, dạng đề thi chính để có kế hoạch ôn thi một cách tốt hơn. Tài liệu hữu ích cho các các bạn sinh viên đang theo học môn này và những ai quan tâm đến môn học này dùng làm tài liệu tham khảo.

10/19/2020 4:53:55 PM +00:00

Giáo trình Nguyên lý hệ điều hành - NXB Hà Nội: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình Nguyên lý hệ điều hành tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Quản lý bộ nhớ ngoài, quản lý thiết bị, bảo vệ và an toàn hệ thống, hệ điều hành đa xử lý, hệ điều hành DOS. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

10/19/2020 4:21:53 PM +00:00

Giáo trình Nguyên lý hệ điều hành - NXB Hà Nội: Phần 1

Giáo trình Nguyên lý hệ điều hành - NXB Hà Nội: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về hệ điều hành, quản lý tiến trình, lập trình cho CPU, quản lý bộ nhớ trong,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

10/19/2020 4:21:37 PM +00:00

Kỹ thuật lập trình C cơ sở và nâng cao: Phần 2

Nối tiếp phần 1 của cuốn Kỹ thuật lập trình C cơ sở và nâng cao phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Thao tác trên các tệp tin, lưu trữ dữ liệu và tổ chức bộ nhớ chương trình, các chỉ thị tiền xử lý, truy nhập trực tiếp vào bộ nhớ, hàm xử lý ngắt và chương trình thường trú,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

10/19/2020 4:19:37 PM +00:00

Kỹ thuật lập trình C cơ sở và nâng cao: Phần 1

Kỹ thuật lập trình C cơ sở và nâng cao: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Các khái niệm cơ bản về ngôn ngữ C, hàng biến và mảng, biểu thức phép toán số học, câu lệnh gán, các toán tử điều khiển, hàm và cấu trúc chương trình, khai báo biến cấu trúc,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

10/19/2020 4:19:07 PM +00:00

Lập trình hướng đối tượng với Java: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn Lập trình hướng đối tượng với Java tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Các lớp cơ sở và cấu trúc dữ liệu, lập trình ứng dụng Applet và AWT, các luồng vào/ ra và các tệp dữ liệu, kết nối các cơ sở dữ liệu với JDBC và lập trình trên mạng, lập trình với các thành phần Swing. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

10/19/2020 4:18:18 PM +00:00

Lập trình hướng đối tượng với Java: Phần 1

Lập trình hướng đối tượng với Java: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Giới thiệu về lập trình hướng đối tượng, giới thiệu về lập trình với Java, các thành phần cơ sở của Java, lớp và các thành phần của lớp các đối tượng, các lệnh điều khiển dòng thực hiện và xử lý ngoại lệ,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

10/19/2020 4:18:05 PM +00:00

Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Ủy thác và sự kiện

Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Uỷ thác và sự kiện cung cấp cho người học các kiến thức: Cơ chế uỷ thác, kiểu delegate, tạo đối tượng và triệu gọi, ba bước sử dụng event, gửi thông báo event,... Mời các bạn cùng tham khảo.

10/19/2020 8:57:28 AM +00:00

Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Một số kỹ thuật khác

Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Một số kỹ thuật khác cung cấp cho người học các kiến thức: Chỉ mục, nạp chồng toán tử, chuyển đổi kiểu. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

10/19/2020 8:57:22 AM +00:00

Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Giao diện

Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Giao diện cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu giao diện (Interface), cài đặt một số giao diện chuẩn. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

10/19/2020 8:57:16 AM +00:00

Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Đa hình

Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Đa hình do Lê Viết Mẫn biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Nhắc lại về thừa kế, đa hình, lớp cơ sở trừu tượng, một số vấn đề khác. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

10/19/2020 8:57:09 AM +00:00

Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Quan hệ giữa các lớp

Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Quan hệ giữa các lớp cung cấp cho người học các kiến thức: Các mối quan hệ lớp, thừa kế 3. một số vấn đề khác, ví dụ - Pe. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

10/19/2020 8:57:01 AM +00:00

Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Lớp và đối tượng - Lê Viết Mẫn

Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Lớp và đối tượng cung cấp cho người học các kiến thức: Primitives vs Objects, lập trình hướng đối tượng, lớp và đối tượng, một số vấn đề khác. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

10/19/2020 8:56:54 AM +00:00

Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Tổng quan lập trình hướng đối tượng - Lê Viết Mẫn

Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Tổng quan lập trình hướng đối tượng cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan lập trình hướng đối tượng, thiết kế hướng đối tượng với UML. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

10/19/2020 8:56:46 AM +00:00

Bài giảng Học máy: Các phương pháp học không giám sát (P2) - Nguyễn Nhật Quang

Bài giảng Học máy - Các phương pháp học không giám sát: Phân cụm dựa trên tích phân tụ phân cấp trình bày khoảng cách giữa hai cụm, liên kết đơn, liên kết hoàn toàn, độ phức tạp, các hàm khoảng cách,... Mời các bạn cùng tham khảo.

10/19/2020 8:56:40 AM +00:00

Bài giảng Học máy: Các phương pháp học không giám sát (P1) - Nguyễn Nhật Quang

Bài giảng Học máy: Các phương pháp học không giám sát cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu HAC, khoảng cách giữa hai cụm, phân tích đơn, liên kết hoàn toàn, liên kết trung bình, liên kết trung tâm, các hàm khoảng cách,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

10/19/2020 8:56:33 AM +00:00