Lecture Introduction to systems analysis and design: Chapter 17 - Whitten, Bentley

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 31 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Introduction to systems analysis and design: Chapter 17 - Whitten, Bentley. Chapter 17 - Object-oriented design and modeling using the UML. This is the second of two chapters on object-oriented tools and techniques for systems development. This chapter focuses specifically on tools and techniques that are used during systems design.. Cũng như các giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ học tập Vài tài liệu download thiếu font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-introduction-to-systems-analysis-and-design-chapter-17-whittena-bentley-qombuq.html

Nội dung


1113864

Tài liệu liên quan


Xem thêm