Lecture Introduction to systems analysis and design: Chapter 16 - Whitten, Bentley

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 33 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Introduction to systems analysis and design: Chapter 16 - Whitten, Bentley. Chapter 16 - User interface design. In this chapter you will learn how to design and prototype the user interface for a system. You will know that you’ve mastered user interface design when you can: Distinguish between different types of computer users and design considerations for each, identify several important human engineering factors and guidelines and incorporate them into a design of a user interface, integrate output and input design into an overall user interface that establishes the dialogue between users and computer.. Cũng như các thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download tài liệu miễn phí phục vụ tham khảo Một ít tài liệu tải về lỗi font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-introduction-to-systems-analysis-and-design-chapter-16-whittena-bentley-pombuq.html

Nội dung


1113863

Tài liệu liên quan


Xem thêm