Lập trình di động - Lab 02: Mở đầu + layout

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 2 | Lần xem: 0 | Page: 15 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Lập trình di động - Lab 02: Mở đầu + layout. Nội dung của tài liệu trình bày về việc tạo một Project trong Android Studio, thực thi Project trên thiết bị ảo Genymotion, điều chỉnh nội dung TextView ở chế độ Design, xem file thiết kế ở chế độ Text, vòng đời của ứng dụng, Layout và các loại Layout, bài tập tính toán, bài tập đổi nhiệt độ, phát sinh mã ngẫu nhiên và tính BMI.. Cũng như những thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải tài liệu, bài tập lớn phục vụ học tập Có tài liệu download mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lap-trinh-di-dong-lab-02-mo-dau-layout-qymbuq.html

Nội dung


Ver 1.0 – 2016, FIT - HCMUP

Lập trình Di động : LAB02 – MỞ ĐẦU + LAYOUT

1 Ví dụ mở đầu
1.1

Tạo một Project trong Android Studio.

 Khởi động Android Studio

 Chọn Start a new Android Studio project

Ths. Lương Trần Hy Hiến, KHOA CNTT – TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP. HCM

1

Ver 1.0 – 2016, FIT - HCMUP

Lập trình Di động : LAB02 – MỞ ĐẦU + LAYOUT

 Application Name: Tên Ứng dụng muốn đặt
 Company Domain: Tên domain công ty, thường được dùng để kết hợp
với tên Application để tạo thành Package (chú ý viết thường hết và có ít
nhất 1 dấu chấm).
 Package name: Nó sẽ tự động nối ngược Company Domain với
Application name.
 Project location: Là nơi lưu trữ ứng dụng.
Click Next  Màn hình cấu hình Target Android Devices (cấu hình thiết bị mục tiêu
mà ứng dụng Support tốt nhất):

Ths. Lương Trần Hy Hiến, KHOA CNTT – TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP. HCM

2

Ver 1.0 – 2016, FIT - HCMUP

Lập trình Di động : LAB02 – MỞ ĐẦU + LAYOUT

 Hiện nay bản API19 Android 4.4 (KitKat) thường hỗ trợ tối đa gần hết các thiết bị
hiện có.
 Click Next, để chọn loại Activity mặc định:

Ths. Lương Trần Hy Hiến, KHOA CNTT – TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP. HCM

3

Ver 1.0 – 2016, FIT - HCMUP

Lập trình Di động : LAB02 – MỞ ĐẦU + LAYOUT

Chọn Empty (Blank) Activity  Next: Xuất hiện màn hình hiệu chỉnh Activity

Ths. Lương Trần Hy Hiến, KHOA CNTT – TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP. HCM

4

Ver 1.0 – 2016, FIT - HCMUP

Lập trình Di động : LAB02 – MỞ ĐẦU + LAYOUT

Nếu bắt đầu new project, thì để mặc định không chỉnh sửa activity_main Click finish.

Activity Name: Tên class Activity (java) để ta viết mã lệnh
Layout Name: Tên file XML làm giao diện cho Activity Name.
Title: Tiêu đề hiển thị khi kích hoạt Activity trên thiết bị.
Menu Resource Name: Tên file xml để tạo menu cho phần mềm.

Sau khi cấu hình xong, Click Finish, Màn hình Build Gradle project hiển thị

 Khi build xong mặc định có màn hình dưới đây:

Ths. Lương Trần Hy Hiến, KHOA CNTT – TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP. HCM

5

1114224