Xem mẫu

 1. Tin học nhóm ngành Nông-Lâm-Ngư & Môi trường Bộ môn HTTT -Khoa CNTT-Đại học Vinh-
 2. Chương 4: Khai thác bảng tính điện tử (MS Excel 2010)
 3. Nội dung chính  Khái niệm và thao tác cơ bản  Lập và định dạng bảng tính  Lập công thức và các hàm cơ bản  Sắp xếp và trích lọc dữ liệu  In bảng tính  Tạo biểu đồ trong Power Point với dữ liệu trên Excel
 4. Nội dung chính  Khái niệm và thao tác làm việc cơ bản  Lập và định dạng bảng tính  Lập công thức và các hàm cơ bản  Sắp xếp và trích lọc dữ liệu  In bảng tính  Tạo biểu đồ trong Power Point với dữ liệu trên Excel
 5. Khái niệm và thao tác cơ bản  Microsoft Excel là chương trình xử lý bảng tính nằm trong bộ Microsoft Office của hãng phần mềm Microsoft  Chức năng: giúp ghi lại, trình bày các thông tin xử lý dưới dạng bảng, thực hiện tính toán và xây dựng các số liệu thống kê trực quan có trong bảng từ Excel
 6. Thao tác cơ bản  Khởi động MS Excel
 7. Giao diện MS Excel
 8. Khái niệm cơ bản  Giao diện phần Tab Menu, Ribbon, chế độ xem phóng to thu nhỏ,... tương tự trong MS Word  Các cột được đánh lần lượt từ trái sang phải theo bảng chữ cái: A,B,C,D,...  Các dòng được đánh số thứ tự từ trên xuống: 1,2,3...  Khung làm việc nhập liệu là bảng các ô lưới  Mỗi ô là một Cell có địa chỉ là tọa độ cột và hàng gióng vuông góc. Ví dụ: J6  Mỗi Cell có thể chứa dữ liệu nhập vào hoặc công thức tính toán (Hàm)  Một file Excel có thể chứa nhiều bảng tính: Sheet
 9. Thao tác với tệp bảng tính  Tạo mới tệp: File > New > Blank Workbook  Mở tệp có sẵn: File > Open > Chọn đường dẫn file  Lưu tệp: File > Save hoặc Save as  Đóng tệp: các cách sau o Chọn File > Close (Save nếu cần thiêt) o Nhấp chuột vào [x] trên cùng bên phải cửa sổ o Nhấn tổ hợp phím Alt + F4
 10. Nội dung chính  Khái niệm và thao tác làm việc cơ bản  Lập và định dạng bảng tính  Lập công thức và các hàm cơ bản  Sắp xếp và trích lọc dữ liệu  In bảng tính  Tạo biểu đồ trong Power Point với dữ liệu trên Excel
 11. Các khái niệm, thao tác cơ bản  Thiết lập Tiếng Việt trong Excel o Sử dụng Unikey, kiểu gõ Telex như trong MS Word
 12. Các khái niệm, thao tác cơ bản  Các loại địa chỉ 1 ô (1 Cell) trong Excel o Địa chỉ tương đối: (Sẽ thay đổi địa chỉ khi copy công thức tính toán) o Địa chỉ tuyệt đối: $ $ (Khi chép đến vùng đích, địa chỉ tham chiếu của vùng đích giống như vùng nguồn) o Địa chỉ hỗn hợp: $ (hoặc $ (Khi chép đến vùng đích, địa chỉ tham chiếu của vùng đích bị thay đổi một cách tương ứng hoặc theo cột hoặc theo hàng)
 13. Các khái niệm cơ bản  Địa chỉ miền ô o Dạng 1: [địa chỉ ô đầu] : [địa chỉ ô cuối] (Nếu miền ô đó gồm các ô liền kề nhau)  VD: B2:D3 o Dạng 2: [địa chỉ ô đầu, .. , địa chỉ ô cuối] (Nếu miền ô đó gồm các ô rời nhau)  VD: A1, B3, C2 Chú ý: Nếu miền ô là dãy các ô liền kề gọi là mảng  VD: A2:C2
 14. Các khái niệm, thao tác cơ bản  Chọn Vùng ô: Nhấn rê trên miền ô tính từ ô đầu nằm ở góc trái trên đến ô cuối nằm ở góc phải dưới, hoặc nhấn giữ phím CTRL rồi nhấn trên từng ô chọn (nếu các ô đó là không nằm liền kề nhau)  Chọn Dòng: Click chuột vào chỉ số dòng cần chọn ở mép trái vùng bảng tính  Chọn Cột: Click chuột vào chữ cái Cột cần chọn ở góc trên vùng bảng tính
 15. Các khái niệm, thao tác cơ bản  Nhập dữ liệu: Nhấp chuột vào ô cần nhập, ấn Enter o Kiểu số o Kiểu ngày tháng o Kiểu chuỗi o Kiểu công thức  Sửa dữ liệu: Nhấp chuột vào ô, thay đổi dữ liệu, Enter  Xóa dữ liệu: Nhấp chuột vào ô, dùng phím Backspace hoặc Delete để xóa dữ liệu, ấn Enter  Xóa thao tác vừa thực hiện: Ctrl+Z
 16. Các khái niệm, thao tác cơ bản  Sao chép hoặc di chuyển một vùng cell o Chọn vùng xử lý o Click chuột phải o Chọn Copy/Cut o Chuyển đến vùng mới o Click chuột phải o Chọn Paste
 17. Các khái niệm, thao tác cơ bản  Xóa ô tính: Chọn vùng ô, click chuột phải, chọn delete Các ô bên phải sẽ dồn sang trái, Các ô phía dưới sẽ đẩy lên trên Xóa dòng chứa ô đang chọn Xóa cột chứa ô đang chọn
 18. Các khái niệm, thao tác cơ bản  Định dạng dữ liệu cho cell o Chọn Cell o Tab Home > General > o Chọn kiểu dữ liệu o Chọn định dạng cho dữ liệu
 19. Các khái niệm, thao tác cơ bản  Định dạng dữ liệu cho cell o Định dạng kiểu số o Căn bám lề o Chọn Font o Chọn khung viền o Chọn màu nền
 20. Các khái niệm, thao tác cơ bản  Căn bám lề cho dữ liệu: Alignment